Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб катетеризації підключичної вени на межі внутрішньої та середньої її третини, при якому голку проводять під ключицею над першим ребром у напрямку груднино-ключичного зчленування, на глибині 3,0-6,0 см відчувається опір фасції, відтягують поршень шприца, поява крові свідчить про попадання в просвіт вени, від'єднують шприц, закриваючи муфту голки пальцем в просвіт голки на половину довжини вводять провідник, голку видаляють, на провідник насаджують катетер і вгвинчувальними рухами заводять останній крізь м′які тканини у просвіт вени, провідник видаляють, шприцом перевіряють наявність зворотної течії крові з катетера, підключають систему для інфузійної терапії, катетер фіксують, пришиваючи його до шкіри з накладанням асептичної пов′язки, який відрізняється тим, що, вивівши муфту катетера із муфти провідника, виводять проксимальну частину катетера з провідника через розширену щілину та налаштовують звуження фрагмента катетера, виступ звуження тонкостінної трубки катетера до щілини, трохи піднявши проксимальний кінець звуження відносно дна канала на 30 градусів, та вводять в щілину провідного пристрою, просуваючи катетер на необхідну довжину, утримуючи катетер через щілину та виступ із звуження тонкостінної трубки, видаляють провідник катетера.

Текст

Реферат: Спосіб катетеризації підключичної вени на межі внутрішньої та середньої її третини, при якому голку проводять під ключицею над першим ребром у напрямку груднино-ключичного зчленування. На глибині 3,0-6,0 см відчувається опір фасції. Відтягують поршень шприца. Поява крові свідчить про попадання в просвіт вени, від'єднують шприц. Закриваючи муфту голки пальцем в просвіт голки на половину довжини вводять провідник, голку видаляють. На провідник насаджують катетер і вгвинчувальними рухами заводять останній крізь м′які тканини у просвіт вени, провідник видаляють. Шприцом перевіряють наявність зворотної течії крові з катетера. Підключають систему для інфузійної терапії. Катетер фіксують пришиваючи його до шкіри з накладанням асептичної пов′язки. Вивівши муфту катетера із муфти провідника виводять проксимальну частину катетера з провідника через розширену щілину та налаштовують звуження фрагмента катетера, виступ звуження тонкостінної трубки катетера до щілини, трохи піднявши проксимальний кінець звуження відносно дна каналу на 30 градусів, та вводять в щілину провідного пристрою, просувають катетер на необхідну довжину, утримуючи катетер через щілину та виступ із звуження тонкостінної трубки, видаляють провідник катетера. UA 108439 U (12) UA 108439 U UA 108439 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до медичної техніки, та використовується для внутрішньовенного введення лікувальних засобів. Спосіб катетеризації підключичної вени на межі внутрішньої та середньої її третини, голку проводять під ключицею над першим ребром у напрямку груднино-ключичного зчленування, на глибині 3,0-6,0 см відчувається опір фасції, відтягують поршень шприца, поява крові свідчить про попадання в просвіт вени, від'єднують шприц, закриваючи муфту голки пальцем, в просвіт голки на половину довжини вводять провідник, голку видаляють, на провідник насаджують катетер і вгвинчувальними рухами заводять останній крізь м’які тканини у просвіт вени, провідник видаляють, шприцом перевіряють наявність зворотної течії крові з катетера, підключають систему для інфузійної терапії, катетер фіксують, пришиваючи його до шкіри з накладанням асептичної пов'язки. [1] Недоліком відомого способу є те, що при проведенні пункції та катетеризації підключичної вени проводять багатоманіпуляційні дії, при яких катетер вводять по провіднику штовхальнообертовими рухами травмуючи вену, маніпуляція вимагає певного часу. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалити відомий спосіб, завдяки якому досягається зниження травмування при проведенні венепункції та катетеризації підключичної вени, зменшення кількості маніпулятивних дій, зменшення часу їх проведення. Задача вирішується за допомогою пристрою, що містить тонкостінну еластичну трубку, виготовлену з пластичної маси, вивідний отвір з дистального кінця, муфту з проксимального кінця для з'єднання з системою для тривалих вливань в проксимальній частині тонкостінної еластичної трубки фрагмент бокового звуження з виступом. Поставлена задача вирішується за допомогою пристрою (Фіг. 1), що містить тонкостінну трубку - 1, канал - 2, вивідний отвір - 3, бокові звуження тонкостінної трубки - 4, виступ звуження тонкостінної трубки - 5, муфту - 6, механізм з'єднання - 7. Пристрій для вливань працює наступним чином: підключичний катетер для тривалих вливань вставляють (Фіг. 1) дистальним кінцем вивідним отвором - 3, в провідний пристрій (Фіг. 5) через механізм з'єднання - 17 муфти - 16 та проводять каналом - 9 катетер до вивідного отвору - 13 таким чином, щоб вивідний отвір - 3 (Фіг. 1) співпадав з вивідним отвором - 13 (Фіг. : 5), муфта - 6 (Фіг. 1) вкладалася б в механізм з'єднання - 17 муфти - 16 (Фіг. 5), 10,0 мл шприц з розчином новокаїну з'єднують через механізм - 7 (Фіг. 1) з муфтою катетера - 6, вибране місце пункції на 1,0-1,5 см нижче ключиці, на межі внутрішньої та середньої її третини, проводять інфільтративну анестезію тканин, провідником проколюють шкіру та проводять під ключицею над першим ребром у напрямку груднино-ключичного зчленування, по ходу провідника впорскують розчин новокаїну, на глибині 3,0-6,0 см відчувається опір фасції, відтягують поршень шприца, поява крові свідчить про попадання в просвіт вени, вивівши муфту катетера 6 із муфти провідника - 16 виводять проксимальну частину катетера з провідника через розширену щілину - 15 (Фіг. 7) та налаштовують звуження фрагмента тонкостінної трубки - 4 катетера, виступ звуження тонкостінної трубки - 5 катетера до щілини - 14 (Фіг. 8) трохи піднявши проксимальний кінець звуження відносно дна каналу на 30 градусів, та вводять в щілину провідного пристрою, просуваючи катетер на необхідну довжину катетера, утримуючи катетер через щілину - 14 та виступ із звуження тонкостінної трубки - 5, видаляють провідник катетера, обережно від'єднують шприц, закриваючи муфту катетера пальцем, та приєднують системи тривалих вливань та проводять фіксацію катетера одним із відомих методів. Суть корисної моделі пояснює креслення. Фіг. 1. Підключичний катетер для тривалих вливань. Фіг. 2. Зріз Фіг. 1 по штрих-лінії О-О1. Фіг. 3. Зріз Фіг. 1 по штрих-лінії О2-О3. Фіг. 4. Вигляд А Фіг. 1. Фіг. 5. Провідний пристрій. Фіг. 6. Зріз Фіг. 5 по штрих-лінії О4-О5. Фіг. 7. Монтаж провідного пристрою. Фіг. 8. Виведення провідного пристрою. На Фіг. 1. Тонкостінна трубка - 1, канал - 2, вивідний отвір - 3, звуження тонкостінної трубки 4, виступ звуження тонкостінної трубки - 5, муфта - 6, механізм з'єднання - 7, О-О1 - штрих-лінія зрізу тонкостінної трубки - 1, О2-О3 - штрих-лінія зрізу звуження тонкостінної трубки - 4. На Фіг. 2. Тонкостінна трубка - 1, канал - 2. На Фіг. 3. Тонкостінна трубка - 1, канал - 2, звуження тонкостінної трубки - 4, виступ звуження тонкостінної трубки - 5. На Фіг. 4. Тонкостінна трубка - 1, канал - 2, вивідний отвір - 3, виступ звуження тонкостінної трубки - 5, муфта - 6, механізм з'єднання - 7. 1 UA 108439 U 5 10 15 20 На Фіг. 5. Тонкостінна трубка - 8, канал - 9, заокруглений зовнішній еліптичноподібний край скошеного зрізу - 10, заокруглений внутрішній еліптичнопоподібний край скошеного зрізу - 11, загострення у вигляді скошеного зрізу та конусоподібного пристрою під гострим кутом 12, вивідний отвір - 13, щілина - 14, розширена щілина - 15, муфта - 16, механізм з'єднання - 17, О4О5 - штрих-лінія зрізу. На Фіг. 6. Тонкостінна трубка - 8, канал - 9, загострення у вигляді скошеного зрізу та конусоподібного пристрою під гострим кутом - 12, вивідний отвір - 13, розширена щілина - 15, муфта - 16, механізм з'єднання - 17, стінка щілини - 18, О4-О5 - штрих-лінія зрізу - 8. На Фіг. 7. Тонкостінна трубка - 1, канал - 2, вивідний отвір - 3, виступи звуження тонкостінної трубки - 5, муфта - 6, механізм з'єднання - 7, Тонкостінна трубка - 8, канал - 9, заокруглений внутрішній еліптичноподібний край скошеного зрізу 11, загострення у вигляді скошеного зрізу та конусоподібного пристрою під гострим кутом - 12, вивідний отвір - 13, щілина - 14, розширена щілина 15, муфта - 16. На Фіг. 8. Тонкостінна трубка - 1, канал - 2, вивідний отвір - 3, виступ звуження тонкостінної трубки - 5, муфта - 6, механізм з'єднання - 7, Тонкостінна трубка - 8, канал - 9, заокруглений внутрішній еліптичноподібний край скошеного зрізу - 11, загострення у вигляді скошеного зрізу та конусоподібного пристрою під гострим кутом - 12, вивідний отвір - 13, щілина - 14, розширена щілина - 15, муфта - 16, механізм з'єднання - 17. Використовуючи пропонований підключичний катетер для тривалих вливань досягається зниження травмування при проведенні венепункції та катетеризації підключичної вени, зменшення кількості маніпулятивних дій, зменшення часу їх проведення. Джерела інформації: 1. Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Бех М.Д., Панасюк А.М. "Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів" - Тернопіль. Укрмедкнига. 2003 р. Ст. 129-130. 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 Спосіб катетеризації підключичної вени на межі внутрішньої та середньої її третини, при якому голку проводять під ключицею над першим ребром у напрямку груднино-ключичного зчленування, на глибині 3,0-6,0 см відчувається опір фасції, відтягують поршень шприца, поява крові свідчить про попадання в просвіт вени, від'єднують шприц, закриваючи муфту голки пальцем в просвіт голки на половину довжини вводять провідник, голку видаляють, на провідник насаджують катетер і вгвинчувальними рухами заводять останній крізь м′які тканини у просвіт вени, провідник видаляють, шприцом перевіряють наявність зворотної течії крові з катетера, підключають систему для інфузійної терапії, катетер фіксують, пришиваючи його до шкіри з накладанням асептичної пов′язки, який відрізняється тим, що, вивівши муфту катетера із муфти провідника, виводять проксимальну частину катетера з провідника через розширену щілину та налаштовують звуження фрагмента катетера, виступ звуження тонкостінної трубки катетера до щілини, трохи піднявши проксимальний кінець звуження відносно дна канала на 30 градусів, та вводять в щілину провідного пристрою, просуваючи катетер на необхідну довжину, утримуючи катетер через щілину та виступ із звуження тонкостінної трубки, видаляють провідник катетера. 2 UA 108439 U 3 UA 108439 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61M 25/01

Мітки: вени, підключичної, катетеризації, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-108439-sposib-kateterizaci-pidklyuchichno-veni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб катетеризації підключичної вени</a>

Подібні патенти