Блок для перекриття будівельних прорізів

Номер патенту: 108424

Опубліковано: 11.07.2016

Автор: Аветісян Армен Врежевич

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Блок для перекриття будівельних прорізів, який містить верхню, нижню та бічні стінки, які жорстко з'єднані між собою по місцях сполучення і утворюють замкнутий контур, в якому розташовано щонайменше один склопакет, який відрізняється тим, що стінки з'єднані сполучними елементами, торцеві поверхні яких містять штифти, а стінки в місцях сполучення містять отвори, які відповідають штифтам сполучних елементів

2. Блок за п. 1, який відрізняється тим, що сполучні елементи виконано Г-подібними.

3. Блок за п. 1, який відрізняється тим, що сполучні елементи виконано Т-подібними.

4. Блок за п. 1, який відрізняється тим, що сполучні елементи виконано прямими.

5. Блок за п. 1, який відрізняється тим, що сполучні елементи виконано хрестоподібними.

Текст

Реферат: Блок для перекриття будівельних прорізів містить верхню, нижню та бічні стінки, які жорстко з'єднані між собою по місцях сполучення і утворюють замкнутий контур, в якому розташовано щонайменше один склопакет. Стінки з'єднані сполучними елементами, торцеві поверхні яких містять штифти. Стінки в місцях сполучення містять отвори, які відповідають штифтам сполучних елементів. UA 108424 U (54) БЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРИТТЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОРІЗІВ UA 108424 U UA 108424 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель, яка заявляється, належить до галузі конструкцій віконних, дверних та інших блоків, які виготовляються з пластикових або дерев'яних профілів та які призначені для перекриття прорізів (отворів) у будівельних конструкціях. З існуючого рівня техніки, який належить до розглянутої галузі, найбільш близьким, до корисної моделі яка заявляється, по сукупності ознак, є блок для перекриття будівельних прорізів, який складається з системи профілів, виконаних з деревини, та включає парні елементи, що утворюють верхню, нижню та бічні стінки рами, та аналогічні профілі, що утворюють стулку, і які жорстко з'єднані між собою по місцях їх сполучення, і утворюють замкнутий контур, в якому розташовано щонайменше один склопакет, причому виготовлення блоків для перекриття будівельних прорізів здійснюється поза межею будівельної конструкції, в якій потрібно здійснити перекриття прорізів, потребує спеціального обладнання та технологій, здійснюються на спеціалізованих підприємствах та доставляються до місця призначення після їх виготовлення (патент України № 27568 МПК: Е06В 3/00, публ. 2007 p.). Корисна модель, яка заявляється, збігається з відомим блоком для перекриття будівельних прорізів по наступній сукупності суттєвих ознак, а саме: містить верхню, нижню та бічні стінки, які жорстко з'єднані між собою по місцях сполучення, і утворюють замкнутий контур, в якому розташовано щонайменше один склопакет. Однак відомий блок для перекриття будівельних прорізів не забезпечує технічного результату корисної моделі, яка заявляється, що обумовлено його конструкцією, а саме жорстким з'єднанням стінок, що потребує відповідних технологічних процесів та обладнання, яке не розташовано в будівельній конструкції, яка потребує такі блоки для перекриття прорізів, а крім того, існує вірогідність пошкодження склопакетів при транспортуванні, внаслідок чого такий блок для перекриття будівельних прорізів потребує повного розбирання для заміни склопакетів. Задача, на вирішення якої спрямована корисна модель, що заявляється, полягає в удосконаленні конструкції блока для перекриття будівельних прорізів, шляхом зміни їх конструкції, що усуне необхідність застосування спеціальних технологічних процесів та обладнання для з'єднання елементів профілів у місцях їх сполучення, та підвищення щільності прилягання склопакета до внутрішньої поверхні замкнутого контуру блока, що забезпечить можливість виготовлення безпосередньо на місці їх використання для перекриття прорізів в будівлях, внаслідок чого здійснюється скорочення витрат на їх та підвищується продуктивність їх виготовлення при одночасному зменшенню втрат тепла за рахунок поліпшення герметичності з'єднання склопакету із блоком. Поставлена задача вирішується в блоку для перекриття будівельних прорізів, який містить верхню, нижню та бічні стінки, які жорстко з'єднані між собою по місцях сполучення, і утворюють замкнутий контур в якому розташовано щонайменше один склопакет, тим, що згідно з предметом корисної моделі, з'єднання стінок здійснюють сполучними елементами, торцеві поверхні яких містять штифти, а стінки в місцях сполучення містять отвори, які відповідають штифтам сполучних елементів Зазначена сукупність суттєвих ознак забезпечує технічний результат, який полягає в усуненні необхідності спеціальних технологічних процесів та обладнання для з'єднання елементів профілів у місцях їх сполучення, що забезпечить можливість виготовлення безпосередньо на місті їх використання для перекриття прорізів в будівлях, що забезпечить можливість виготовлення безпосередньо на місці їх використання для перекриття прорізів в будівлях, внаслідок чого здійснюється скорочення витрат на них та підвищується продуктивність їх виготовлення при одночасному зменшенні втрат тепла за рахунок поліпшення герметичності з'єднання склопакета із блоком. Додатковий технічний результат, який полягає в забезпеченні утворення жорсткого з'єднання вертикальних та горизонтальних профілів, забезпечується тим, що сполучні елементи виконано Γ-подібними. Додатковий технічний результат, який полягає в забезпеченні можливість виготовлення блоків для перекриття будівельних прорізів з додатковими вертикальними профілями, що забезпечить усунення впливу механічної міцності блока на його розміри, забезпечується тим, що сполучні елементи виконано Τ-подібними. Додатковий технічний результат, який полягає в забезпеченні можливість виготовлення блоків для перекриття будівельних прорізів з додатковими горизонтальними профілями, що забезпечить усунення впливу механічної міцності блока на його розміри, забезпечується тим, що сполучні елементи виконано прямими. Додатковий технічний результат, який полягає в забезпеченні можливість виготовлення блоків для перекриття будівельних прорізів з додатковими вертикальними профілями, що 1 UA 108424 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 забезпечить усунення впливу механічної міцності блока на його розміри, забезпечується тим, що сполучні елементи виконано хрестоподібними. Корисна модель, яка заявляється, пояснюється кресленням, яке наведено: Фіг. 1 - схему сполучення профілів блока для перекриття будівельних прорізів; Фіг. 2 - вигляд Τ-подібного сполучного елемента; Фіг. 3 - вигляд Γ-подібного сполучного елемента; Фіг. 4 - вигляд прямого сполучного елемента; Фіг. 5 - вигляд хрестоподібного сполучного елемента. Блок для перекриття будівельних прорізів складається із окремих профілів 1, які можуть бути виконані із матеріалів, які звичайно використовуються для виготовленні блоків для перекриття будівельних прорізів (вікон, дверей, перегородок та інше) деревини або пластику, які отримані шляхом нарізування цільних профілів на профілі потрібних розмірів безпосередньо на місці встановлення блока для перекриття будівельних прорізів, із урахуванням заздалегідь виготовлених під ці прорізи склопакетів. Профілі 1 утворюють верхню, нижню та бічні стінки, що утворюють замкнутий контур блока для перекриття будівельних прорізів, а при необхідності, і вертикальні та горизонтальні стінки замкнутого контуру блока для перекриття будівельних прорізів, та з'єднуються між собою за допомогою сполучних елементів, які можуть мати різну геометричну форму, залежно від місця знаходження їх у блоці: Г-подібні сполучні елементи 2, які призначені для кутових з'єднань профілів 1, Τ-подібні сполучні елементи 3, які призначені для утворення додаткових вертикальних поверхонь блока для перекриття будівельних прорізів з профілів 1, прямі сполучні елементи 4, які призначено для утворення додаткових горизонтальних та вертикальних поверхонь блока для перекриття будівельних прорізів, або хрестоподібні сполучні елементи 5, які призначено для утворення додаткових горизонтальних та вертикальних поверхонь блока для перекриття будівельних прорізів. Сполучні елементи 2, 3, 4 та 5 по торцевих поверхнях містять штифти 6, які виконано у вигляді об'ємних тіл правильної форми, та можуть мати у поперечному перерізі форму трикутника, прямокутника, кола, а профілі 1 по торцях містять отвори 7, які відповідають формі та розмірам штифтів 6. Запропонований блок для перекриття будівельних прорізів виготовляють наступним чином. По знятих замірах прорізів будівельної споруди на місці із цільної заготовки відповідного матеріалу (деревина, пластиковий або металопластиковий профіль) виготовляються профілі 1, по торцях яких утворюють отвори 7, які за формою та розмірами відповідають штифтам 6 сполучних елементів 2, 3, 4 та 5. Після цього з'єднують профіль 1, який утворює нижню поверхню блока для перекриття будівельних прорізів з профілями 1, що утворюють його бічні поверхні, та в утворену Π-конструкцію, на поверхні якої попередньо наносять шар герметика, вставляють склопакет (на кресленнях не позначено), шляхом опускання його між бічними профілями 1, які при цьому виконують функцію напрямних. Після чого встановлюють верхній профіль 1 за допомогою сполучних елементів 2, які утворюють зовнішні кути в блоці для перекриття будівельних прорізів. Залежно від розмірів блока для перекриття будівельних прорізів, в ньому додатково можуть бути розміщені вертикальні та горизонтально розташовані профілі 1, встановлення яких та заповнювання склопакетом здійснюється аналогічно. Запропонований блок для перекриття будівельних прорізів може бути виготовлений на місці його використання за допомогою звичайних засобів, які використовуються для нарізування, та не потребує спеціальних технологій та обладнання для з'єднання профілів 1, які утворюють раму блока 1, та скорочення витрат на їх та підвищується продуктивність їх виготовлення при одночасному зменшенні втрат тепла за рахунок поліпшення герметичності з'єднання склопакета із блоком. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Блок для перекриття будівельних прорізів, який містить верхню, нижню та бічні стінки, які жорстко з'єднані між собою по місцях сполучення і утворюють замкнутий контур, в якому розташовано щонайменше один склопакет, який відрізняється тим, що стінки з'єднані сполучними елементами, торцеві поверхні яких містять штифти, а стінки в місцях сполучення містять отвори, які відповідають штифтам сполучних елементів 2. Блок за п. 1, який відрізняється тим, що сполучні елементи виконано Г-подібними. 3. Блок за п. 1, який відрізняється тим, що сполучні елементи виконано Т-подібними. 4. Блок за п. 1, який відрізняється тим, що сполучні елементи виконано прямими. 5. Блок за п. 1, який відрізняється тим, що сполучні елементи виконано хрестоподібними. 2 UA 108424 U 3 UA 108424 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E06B 1/00, E06B 3/00

Мітки: перекриття, будівельних, блок, прорізів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-108424-blok-dlya-perekrittya-budivelnikh-proriziv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Блок для перекриття будівельних прорізів</a>

Подібні патенти