Спосіб діагностики розвитку та прогресування хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з ожирінням, за поліморфізмом гена ендотеліальної синтази оксиду азоту

Номер патенту: 108077

Опубліковано: 24.06.2016

Автори: Кравчун Павло Григорович, Кадикова Ольга Ігорівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики розвитку та прогресування хронічної серцевої недостатності, що включає оцінку вимірів загальноклінічних та інструментальних обстежень, який відрізняється тим, що у хворих з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та ожиріння додатково оцінюють поліморфізм гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (eNOS) і при наявності G алеля та G/G генотипу поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) діагностують розвиток та прогресування хронічної серцевої недостатності.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики розвитку та прогресування хронічної серцевої недостатності включає оцінку вимірів загальноклінічних та інструментальних обстежень. У хворих з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та ожиріння додатково оцінюють поліморфізм гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (eNOS) і при наявності G алеля та G/G генотипу поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) діагностують розвиток та прогресування хронічної серцевої недостатності. UA 108077 U (12) UA 108077 U UA 108077 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до кардіології та ендокринології, і може бути використана для діагностики розвитку та прогресування хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з ожирінням, за поліморфізмом гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (eNOS). Хронічна серцева недостатність (ХСН) - це грізне ускладнення ішемічної хвороби серця, в тому числі у хворих з ожирінням, яке часто призводить до інвалідизації хворих та летальних випадків. Тому своєчасна діагностика розвитку та прогресування хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з ожирінням, є актуальною задачею кардіології. Найбільш поширеним способом діагностики розвитку та прогресування ХСН є виміри та аналіз загальноклінічних та інструментальних обстежень [Воронков Л.Г. Пацієнт із ХСН в Україні: аналіз усієї популяції пацієнтів, обстежених у рамках першого національного зрізового дослідження UNIVERS / Л.Г. Воронков // Серцева недостатність. - 2012. - № 1. - С. 8-13]. Даний спосіб діагностики розвитку та прогресування хронічної серцевої недостатності є найбільш близьким до того, що заявляється, за технічною суттю і результатом, який може бути досягнутим, тому його вибрано за прототип. В основу корисної моделі поставлено задачу розширення арсеналу способів діагностики та прогресування ХСН шляхом створення способу діагностики розвитку та прогресування ХСН у хворих на поєднаний перебіг ішемічної хвороби серця (ІХС) та ожиріння, який включав би оцінку поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту. Задачу, яку поставлено в основу корисної моделі, вирішують тим, що у відомому способі діагностики розвитку та прогресування ХСН, який включає оцінку вимірів загальноклінічних та інструментальних обстежень, згідно з корисною моделлю, у хворих з поєднаним перебігом ІХС та ожиріння додатково оцінюють поліморфізм гена eNOS і при наявності G алеля та G/G генотипу поліморфізму гена eNOS (Glu298Asp) діагностують розвиток та прогресування ХСН. Технічний ефект корисної моделі, а саме створення способу діагностики розвитку та прогресування ХСН у хворих на поєднаний перебіг ішемічної хвороби серця та ожиріння, який включав би оцінку поліморфізму гена eNOS, обумовлений синергізмом засобів та заходів, які заявляються. Спосіб виконують наступним чином: У хворих на ХСН з поєднаним перебігом ІХС та ожиріння додатково до оцінки вимірів загальноклінічних та інструментальних обстежень оцінюють поліморфізм гена eNOS і при наявності G алеля та G/G генотипу поліморфізму гена eNOS (Glu298Asp) діагностують розвиток та прогресування ХСН. Ефективність способу доведена клінічними дослідженнями. Проведено комплексне обстеження 222 хворих з ІХС та ожирінням, які перебували на лікуванні в кардіологічному відділенні. Групу порівняння склали 115 хворих на ІХС з нормальною масою тіла. До контрольної групи увійшло 35 практично здорових осіб. Групи були порівнянні за віком і статтю. У дослідження не включали хворих з тяжкою супутньою патологією органів дихання, травлення, нирок та осіб з онкологічними захворюваннями. Діагноз встановлювався у відповідності з діючими наказами МОЗ України. Усім хворим проводили загальноклінічні та інструментальні обстеження. Дослідження алельного поліморфізму Glu298Asp гена eNOS проводили методом полімеразної ланцюгової реакції з електрофоретичною детекцією результатів з використанням наборів реактивів "SNP-ЕКСПРЕС" виробництва ТОВ НВФ "Літех" (РФ). Виділення ДНК з цільної крові виконували за допомогою реагенту "ДНК-экспресс-кровь" виробництва ТОВ НВФ "Литех" (РФ) відповідно до інструкції. Правильність розподілу частот генотипів визначалася 2 2 відповідністю рівноваги Харді-Вайнберга (рі +2 pipj+pj =1). Згідно з Гельсінською декларацією всі пацієнти були поінформовані про проведення клінічного дослідження і дали згоду на визначення поліморфізму досліджуваного гена. Отримані результати представлені у вигляді середнього значення ± стандартне відхилення від середнього значення (М±m). Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою пакета Statistica, версія 6,0. Оцінку відмінностей між групами при розподілі, близькому до нормального, проводили за допомогою критерію Пірсона. Статистично достовірними вважали відмінності при р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48

Мітки: ішемічну, серцевої, поліморфізмом, синтази, прогресування, спосіб, хворобу, ендотеліальної, недостатності, хворих, серця, діагностики, ожирінням, поєднану, оксиду, розвитку, гена, хронічної, азоту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-108077-sposib-diagnostiki-rozvitku-ta-progresuvannya-khronichno-sercevo-nedostatnosti-u-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya-poehdnanu-z-ozhirinnyam-za-polimorfizmom-gena-endotelialno-s.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики розвитку та прогресування хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з ожирінням, за поліморфізмом гена ендотеліальної синтази оксиду азоту</a>

Подібні патенти