Пристрій для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу з комутуючим діодом

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу з комутуючим діодом, що містить два двигуни постійного струму послідовного збудження, обмотки якоря яких з'єднано таким чином, що один вивід обмотки якоря першого двигуна підключено через контакт рушійного режиму, пусковий реостат, лінійний контакт, шунт контрольно-вимірювального амперметра, автоматичний вимикач та струмоприймач до джерела живлення, а інший вивід обмотки якоря першого двигуна через реверсор обмотки збудження першого двигуна та другий контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з виводом обмотки якоря другого двигуна та нульовим дротом, а інший вивід обмотки якоря другого двигуна через реверсор обмотки збудження другого двигуна та перший контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з контактом рушійного режиму та виводом обмотки якоря першого двигуна, а комутуючий діод включено таким чином, що його катод з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна, першим контактом паралельного з'єднання двигунів та катодом другого шунтового діода, а його анод - з реверсором обмотки збудження першого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та анодом першого шунтового діода, а катод першого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря першого двигуна, контактом рушійного режиму та першим контактом паралельного з'єднання двигунів, а анод другого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та нульовим дротом, а перший контакт режиму гальмування з'єднано з одного боку з лінійним контактом та пусковим реостатом, а з іншого - з реверсором обмотки збудження першого двигуна та одним з виводів обмотки якоря першого двигуна, а другий контакт режиму гальмування з'єднано з одного боку з реверсором обмотки збудження другого двигуна та одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, а з іншого - з контактом рушійного режиму та пусковим реостатом, а блок двигуна компресора з одного боку через струмоприймач підключено до джерела живлення, а з іншого - з'єднано з нульовим дротом, а паралельно з блоком двигуна компресора включено контрольно-вимірювальний вольтметр, який відрізняється тим, що як елемент послідовного з'єднання двигунів використовується комутуючий діод, катод якого з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна, першим контактом паралельного з'єднання двигунів та катодом другого шунтового діода, а його анод з'єднано з реверсором обмотки збудження першого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та анодом першого шунтового діода.

Текст

Реферат: Пристрій для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу з комутуючим діодом містить два двигуни постійного струму послідовного збудження, обмотки якоря яких з'єднано таким чином, що один вивід обмотки якоря першого двигуна підключено через контакт рушійного режиму, пусковий реостат, лінійний контакт, шунт контрольно-вимірювального амперметра, автоматичний вимикач та струмоприймач до джерела живлення. Інший вивід обмотки якоря першого двигуна через реверсор обмотки збудження першого двигуна та другий контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з виводом обмотки якоря другого двигуна та нульовим дротом, а інший вивід обмотки якоря другого двигуна через реверсор обмотки збудження другого двигуна та перший контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з контактом рушійного режиму та виводом обмотки якоря першого двигуна. Комутуючий діод включено таким чином, що його катод з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна, першим контактом паралельного з'єднання двигунів та катодом другого шунтового діода, а його анод - з реверсором обмотки збудження першого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та анодом першого шунтового діода, а катод першого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря першого двигуна, контактом рушійного режиму та першим контактом паралельного з'єднання двигунів. Анод другого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та нульовим дротом, а перший контакт режиму гальмування з'єднано з одного боку з лінійним контактом та пусковим реостатом, а з іншого - з реверсором обмотки збудження першого двигуна та одним з виводів обмотки якоря першого двигуна. Другий контакт режиму гальмування з'єднано з одного боку з реверсором обмотки збудження другого двигуна та одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, а з іншого - з контактом рушійного режиму та пусковим реостатом. Блок двигуна компресора з одного боку через струмоприймач підключено до джерела живлення, а з іншого - з'єднано з нульовим дротом, а паралельно з блоком двигуна компресора включено контрольно-вимірювальний вольтметр. Як елемент послідовного з'єднання двигунів використовується комутуючий діод, катод якого з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна, першим контактом паралельного з'єднання двигунів та катодом другого шунтового діода, а його анод з'єднано з реверсором UA 107409 U (12) UA 107409 U обмотки збудження першого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та анодом першого шунтового діода. UA 107409 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до електрообладнання транспорту та може бути використана у пристроях для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу. Найбільш близьким аналогом по суті, є пристрій для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу [Волотковский С.А. Рудничная электровозная тяга. – М.: Недра, 1981. – 389 с.]. Пристрій містить два двигуни постійного струму послідовного збудження, обмотки якоря яких з'єднано таким чином, що один вивід обмотки якоря першого двигуна підключено через контакт рушійного режиму, пусковий реостат, лінійний контакт, шунт контрольновимірювального амперметра, автоматичний вимикач та струмоприймач до джерела живлення. Інший вивід обмотки якоря першого двигуна через реверсор обмотки збудження першого двигуна та другий контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з виводом обмотки якоря другого двигуна та нульовим дротом. Інший вивід обмотки якоря другого двигуна через реверсор обмотки збудження другого двигуна та перший контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з контактом рушійного режиму та виводом обмотки якоря першого двигуна. Елемент послідовного з'єднання двигунів включено таким чином, що один його полюс з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна, першим контактом паралельного з'єднання двигунів та катодом другого шунтового діода, а інший з реверсором обмотки збудження першого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та анодом першого шунтового діода. Катод першого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря першого двигуна, контактом рушійного режиму та першим контактом паралельного з'єднання двигунів. Анод другого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та нульовим дротом. Перший контакт режиму гальмування з'єднано з одного боку з лінійним контактом та пусковим реостатом, а з іншого - з реверсором обмотки збудження першого двигуна та одним з виводів обмотки якоря першого двигуна. Другий контакт режиму гальмування з'єднано з одного боку з реверсором обмотки збудження другого двигуна та одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, а з іншого - з контактом рушійного режиму та пусковим реостатом. Блок двигуна компресора з одного боку через струмоприймач підключено до джерела живлення, а з іншого з'єднано з нульовим дротом. Паралельно з блоком двигуна компресора включено контрольновимірювальний вольтметр. Недоліком цього пристрою є використання як елемента послідовного з'єднання двигунів контакту послідовного з'єднання двигунів, робота якого супроводжується утворенням електричної дуги, що призводить до погіршення умов комутації та вимагає додаткових витрат на обслуговування і знижує надійність роботи транспортного засобу. Задачею корисної моделі є удосконалення пристрою для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу з комутуючим діодом за рахунок використання як елемента послідовного з'єднання двигунів комутуючого діода, катод якого з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна, першим контактом паралельного з'єднання двигунів та катодом другого шунтового діода, а його анод з'єднано з реверсором обмотки збудження першого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та анодом першого шунтового діода. Технічний результат від використання корисної моделі полягає у підвищенні надійності роботи транспортного засобу, за рахунок використання як елемента послідовного з'єднання двигунів комутуючого діода, який забезпечує безконтактне з'єднання, чим унеможливлює утворення електричної дуги у колі двигунів, яка є причиною втрати керованості транспортного засобу. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу з комутуючим діодом містить два двигуни постійного струму послідовного збудження, обмотки якоря яких з'єднано таким чином, що один вивід обмотки якоря першого двигуна підключено через контакт рушійного режиму, пусковий реостат, лінійний контакт, шунт контрольно-вимірювального амперметра, автоматичний вимикач та струмоприймач до джерела живлення. Інший вивід обмотки якоря першого двигуна через реверсор обмотки збудження першого двигуна та другий контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з виводом обмотки якоря другого двигуна та нульовим дротом. Інший вивід обмотки якоря другого двигуна через реверсор обмотки збудження другого двигуна та перший контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з контактом рушійного режиму та виводом обмотки якоря першого двигуна. Елемент послідовного з'єднання двигунів включено таким чином, що один його полюс з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна, першим контактом паралельного з'єднання двигунів та катодом другого шунтового діода, а інший - з реверсором обмотки збудження першого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та анодом першого шунтового діода. Катод першого шунтового діода з'єднано з одним 1 UA 107409 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 з виводів обмотки якоря першого двигуна, контактом рушійного режиму та першим контактом паралельного з'єднання двигунів. Анод другого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та нульовим дротом. Перший контакт режиму гальмування з'єднано з одного боку з лінійним контактом та пусковим реостатом, а з іншого - з реверсором обмотки збудження першого двигуна та одним з виводів обмотки якоря першого двигуна. Другий контакт режиму гальмування з'єднано з одного боку з реверсором обмотки збудження другого двигуна та одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, а з іншого - з контактом рушійного режиму та пусковим реостатом. Блок двигуна компресора з одного боку через струмоприймач підключено до джерела живлення, а з іншого - з'єднано з нульовим дротом. Паралельно з блоком двигуна компресора включено контрольно-вимірювальний вольтметр. Згідно з корисною моделлю, як елемент послідовного з'єднання двигунів використовується комутуючий діод, катод якого з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна, першим контактом паралельного з'єднання двигунів та катодом другого шунтового діода, а його анод з'єднано з реверсором обмотки збудження першого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та анодом першого шунтового діода. Суть пристрою пояснює принципова схема. Пристрій, що запропоновано, містить два двигуни постійного струму послідовного збудження, обмотки якоря яких з'єднано таким чином, що один вивід обмотки якоря першого двигуна 3 підключено через контакт рушійного режиму 8, пусковий реостат 7, лінійний контакт 9, шунт контрольно-вимірювального амперметра 20, автоматичний вимикач 15 та струмоприймач 16 до джерела живлення 1. Інший вивід обмотки якоря першого двигуна 3 через реверсор обмотки збудження першого двигуна 5 та другий контакт паралельного з'єднання двигунів 12 з'єднано з виводом обмотки якоря другого двигуна 4 та нульовим дротом 2. Інший вивід обмотки якоря другого двигуна 4 через реверсор обмотки збудження другого двигуна 6 та перший контакт паралельного з'єднання двигунів 10 з'єднано з контактом рушійного режиму 8 та виводом обмотки якоря першого двигуна 3. Комутуючий діод 11 включено таким чином, що його катод з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна 6, першим контактом паралельного з'єднання двигунів 10 та катодом другого шунтового діода 18, а його анод - з реверсором обмотки збудження першого двигуна 5, другим контактом паралельного з'єднання двигунів 12 та анодом першого шунтового діода 17. Катод першого шунтового діода 17 з'єднано з одним з виводів обмотки якоря першого двигуна 3, контактом рушійного режиму 8 та першим контактом паралельного з'єднання двигунів 10. Анод другого шунтового діода 18 з'єднано з одним з виводів обмотки якоря другого двигуна 4, другим контактом паралельного з'єднання двигунів 12 та нульовим дротом 2. Перший контакт режиму гальмування 13 з'єднано з одного боку з лінійним контактом 9 та пусковим реостатом 7, а з іншого - з реверсором обмотки збудження першого двигуна 5 та одним з виводів обмотки якоря першого двигуна 3. Другий контакт режиму гальмування 14 з'єднано з одного боку з реверсором обмотки збудження другого двигуна 6 та одним з виводів обмотки якоря другого двигуна 4, а з іншого - з контактом рушійного режиму 8 та пусковим реостатом 7. Блок двигуна компресора 19 з одного боку через струмоприймач 16 підключено до джерела живлення 1, а з іншого з'єднано з нульовим дротом 2. Паралельно з блоком двигуна компресора 19 включено контрольно-вимірювальний вольтметр 21. Пристрій для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу з комутуючим діодом працює наступним чином. У рушійному режимі контактами 8 та 9 тягові двигуни через шунт контрольновимірювального амперметра 20, автоматичний вимикач 15 та струмоприймач 16 вмикаються послідовно до джерела живлення 1 та нульового дроту 2, і до кола живлення їх обмоток якоря 3,4 та реверсорів обмоток збудження 5,6 вмикаються відповідні щаблі пускового реостата 7. Для паралельного з'єднання двигунів використовуються контакти 10 та 12, при цьому струм через комутуючий діод 11 проходить тільки при послідовному з'єднанні двигунів. Шунтові діоди 17 та 18 використовуються як елементи захисту схеми від перенапруги. У режимі гальмування контактами 10, 12, 13 та 14 тягові двигуни вмикаються паралельно за перехресно-петлевою схемою та переводяться у режим динамічного гальмування, а до кола двигунів вмикаються відповідні щаблі пускового реостата 7. Застосування комутуючого діода дозволяє підвищити швидкодію та надійність роботи транспортного засобу. Таким чином, заявлений пристрій є надійніший та забезпечує суттєве підвищення швидкодії його роботи при перемиканні між послідовним та паралельним з'єднанням двигунів. 60 2 UA 107409 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 25 30 Пристрій для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу з комутуючим діодом, що містить два двигуни постійного струму послідовного збудження, обмотки якоря яких з'єднано таким чином, що один вивід обмотки якоря першого двигуна підключено через контакт рушійного режиму, пусковий реостат, лінійний контакт, шунт контрольно-вимірювального амперметра, автоматичний вимикач та струмоприймач до джерела живлення, а інший вивід обмотки якоря першого двигуна через реверсор обмотки збудження першого двигуна та другий контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з виводом обмотки якоря другого двигуна та нульовим дротом, а інший вивід обмотки якоря другого двигуна через реверсор обмотки збудження другого двигуна та перший контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з контактом рушійного режиму та виводом обмотки якоря першого двигуна, а комутуючий діод включено таким чином, що його катод з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна, першим контактом паралельного з'єднання двигунів та катодом другого шунтового діода, а його анод - з реверсором обмотки збудження першого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та анодом першого шунтового діода, а катод першого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря першого двигуна, контактом рушійного режиму та першим контактом паралельного з'єднання двигунів, а анод другого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та нульовим дротом, а перший контакт режиму гальмування з'єднано з одного боку з лінійним контактом та пусковим реостатом, а з іншого - з реверсором обмотки збудження першого двигуна та одним з виводів обмотки якоря першого двигуна, а другий контакт режиму гальмування з'єднано з одного боку з реверсором обмотки збудження другого двигуна та одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, а з іншого - з контактом рушійного режиму та пусковим реостатом, а блок двигуна компресора з одного боку через струмоприймач підключено до джерела живлення, а з іншого - з'єднано з нульовим дротом, а паралельно з блоком двигуна компресора включено контрольно-вимірювальний вольтметр, який відрізняється тим, що як елемент послідовного з'єднання двигунів використовується комутуючий діод, катод якого з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна, першим контактом паралельного з'єднання двигунів та катодом другого шунтового діода, а його анод з'єднано з реверсором обмотки збудження першого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та анодом першого шунтового діода. 3 UA 107409 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60L 15/00

Мітки: тяговими, діодом, засобу, управління, електродвигунами, пристрій, транспортного, комутуючим

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-107409-pristrijj-dlya-upravlinnya-tyagovimi-elektrodvigunami-transportnogo-zasobu-z-komutuyuchim-diodom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу з комутуючим діодом</a>

Подібні патенти