Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Апарат пароварильний, що складається з кришки, дверей, рами, ніжок, лампи рівня води, лампи сигнальної, вимикача, перемикача, секції, варильних камер, ємностей, напрямних для листів, клемника вводу, реле тиску, коробки живильної, трубопроводів, кранів, замка, кришки парогенератора, трубчастого електронагрівача, кожуха, парогенератора, який відрізняється тим, що має замкнену систему трубопроводів для відводу сконденсованої пароводяної суміші, конденсатор для її конденсації, фільтр відстійник для фільтрації та очищення пароводяної суміші та повернення її до живильної коробки.

Текст

Реферат: Апарат пароварильний складається з кришки, дверей, рами, ніжок, лампи рівня води, лампи сигнальної, вимикача, перемикача, секції, варильних камер, ємностей, напрямних для листів, клемника вводу, реле тиску, коробки живильної, трубопроводів, кранів, замка, кришки парогенератора, трубчастого електронагрівача, кожуха, парогенератора. Додатково апарат має замкнену систему трубопроводів для відводу сконденсованої пароводяної суміші, конденсатор для її конденсації, фільтр відстійник для фільтрації та очищення пароводяної суміші та повернення її до живильної коробки. UA 107303 U (54) АПАРАТ ПАРОВАРИЛЬНИЙ UA 107303 U UA 107303 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до харчової промисловості і може використовуватися на підприємствах ресторанного господарства. Пароварильні апарати призначені для реалізації процесу варіння у паровому середовищі. За типом теплообмінного пристрою парові камери відносять до контактних теплообмінників, тому що в них відбувається безпосередній контакт між середовищами, що нагріває і нагрівається (між вологою насиченою водяною парою і харчовим продуктом). Відома парова камера Hackman Metos серії Futuramarvel [1], що призначена для варки на парі м'яса, риби, овочів, а також для розігріву кулінарних виробів. Апарат складається з однієї варильної камери, підставки і шафи. Він виконаний з нержавіючої сталі і встановлюється на підставку з регульованими по висоті ніжками. Усередині варильної камери розміщуються знімні напрямні для встановлення ємностей з продуктами. Під робочими камерами в шафі-підставці розміщений парогенератор. Заповнення парогенератора водою здійснюється з живильної коробки. Рівень води регулюється поплавковим клапаном. Нагрівання води в парогенераторі здійснюється ТЕНами, потужність яких регулюється за допомогою пакетного перемикача. У нижній частині варильної камери розташовується збірник конденсату, який спорожнюється вручну після закінчення процесу варки. Камера має закруглену безшовну конструкцію для полегшення санітарної обробки. Недоліком цього конструктивного рішення є недосконалий процес конденсації та утилізації пари. Найбільш близьким технічним рішенням до корисної моделі є апарат пароварильний АПЭСМ-2 [2], який складається із двох секцій і підставки, встановленої на регульованих за висотою ніжках. Секції і підставка облицьовані листами із нержавіючої сталі. Кожна секція має дві самостійні робочі камери. Усередині камер на знімних напрямних розміщуються суцільні або перфоровані листи для продуктів. Кожна камера закривається окремими дверцятами з ручкоюзапором. Усередині підставки розміщується парогенератор з живильним бачком і апаратурою керування. Рівень води у парогенераторі підтримується поплавковим клапаном, розташованим у живильному бачку. Вода у парогенераторі нагрівається ТЕНами, потужність яких регулюється за допомогою перемикача у співвідношенні 1:2:4. Праворуч на лицьовій панелі підставки виведені ручки перемикача потужності і сигнальні лампи. Пара із парогенератора по трубопроводам подається у варильні камери. Утворений у процесі варки конденсат по трубопроводу відводиться в каналізацію. Кількість поданої до камери пари регулюється засувками. До недоліків цього пристрою належать нераціональне використання відпрацьованої пари, що призводить до зниження енергетичного ККД апарата. В основу корисної моделі поставлено задачу створення ефективного пароварильного апарата з метою скорочення тривалості технологічного процесу варіння, зниження енерго- та ресурсовитрат шляхом удосконалення пристрою-прототипу. Поставлена задача вирішується тим, що відомий апарат пароварильний складається із кришки, дверей, рами, ніжок, лампи рівня води, лампи сигнальної, вимикача, перемикача, секції, варильних камер, ємностей, напрямних для листів, клемника вводу, реле тиску, коробки живильної, трубопроводів, кранів, замка, кришки парогенератора, трубчастого електронагрівача, кожуху, парогенератора і, згідно винаходу, має замкнену систему трубопроводів для відводу сконденсованої пароводяної суміші, конденсатор для її конденсації, фільтр відстійник для фільтрації та очищення пароводяної суміші та повернення її до живильної коробки. Відміна даного пристрою полягає у способі використання конденсату пари за рахунок системи трубопроводів для відводу сконденсованої пари до коробки живильної з метою енергота ресурсозбереження, а також системи очищення сконденсованої пари, щоб уникнути потрапляння в парогенератор конденсату з розчиненими частинками харчового продукту, що могло б призвести до збільшення в'язкості розчину і, отже, погіршення умови теплообміну між поверхнею ТЕНа, що нагріває, і рідиною, що нагрівається, а також запобігання накопичення і змішування запахів тих харчових речовин, які пройшли теплову кулінарну обробку. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображена принципова схема апарата паро варильного, а саме: на фіг. 1 - апарат пароварильний, вигляд спереду у розрізі; на фіг. 2 - апарат паро варильний, вигляд збоку). Апарат пароварильний складається з кришки 1, дверей 2, 3, 4, рами 5, ніжок 6, лампи рівня води 7, лампи сигнальної 8, вимикача 9, перемикача 10, секції 11, варильних камер 12, 13, ємностей 14, 15, напрямних для листів 16, клемника вводу 17, реле тиску 18, коробки живильної 19, трубопроводів 20, 21, 22, 23, кранів 24, 29, замка 25, кришки парогенератора 26, трубчастого 1 UA 107303 U 5 10 15 20 25 30 електронагрівача 27, кожуха 28, парогенератора 30, фільтра-відстійника вугільного 31, конденсатора 32, системи трубопроводів 33. Пристрій працює наступним чином. Перед вмиканням апарата перевіряють справність з'єднання його корпусу із захисним заземленням, вмикають електроживлення, відкривають кран 29 для заповнення парогенератора 30 водою. Потім вмикають трубчасті електронагрівачі 27 на максимальну потужність шляхом встановлення пакетного перемикача. Після того, як температура у варильних камерах 12 та 13 апарата досягне 95…96 °C, завантажують до секцій ємності 14 та 15 з продуктами. При цьому неперфоровані ємності встановлюють у верхній частині камери, перфоровані - під ними. В процесі роботи нагрівачів вода в парогенераторі 30 закипає і перетворюється на пару. Пара за паропроводами 22, 23 надходить у варильні камери 12 та 13. Тут вона контактує з холодним посудом та продуктами, частково конденсується, перетворюючись на пароводяну суміш, віддаючи теплоту. Пароводяна суміш через систему трубопроводів 20, 21, 33 надходить до конденсатора 32, конденсується і у вигляді води подається до вугільного фільтра-відстійника 31, де відфільтровується. Після фільтрації очищена вода повертається до коробки живильної 19, роблячи систему замкненою. Очищення конденсату відбувається у фільтрі-відстійнику. У процесі варіння (приблизно через 0,5 год. після завантаження продуктів) за допомогою перемикача перемикають потужність ТЕНів на середній або мінімальний нагрів. Апарат пароварильний з замкнутим контуром утворення та використання конденсату має більш високий енергетичний ККД на відміну від апаратів, конструкція яких спрямована на відведення конденсату в каналізацію, що спричиняє зменшення енергетичного ККД апаратів внаслідок значних втрат теплоти, що переноситься разом з конденсатом. Використання апарата дозволяє скоротити тривалість технологічного процесу варіння, а також знизити енерго- та ресурсовитрати. Джерела інформації: 1. Дейниченко Г.В. Обладнання підприємств харчування: Довідник в 3-х ч., ч. 2 / Г.В. Дейниченко, В.О. Єфімова, Г.М.Постнов. - Харків: ДП Редакція "Мир Техники и Технологий". 2003. - 380 с. 2. Дорохін В.О. Теплове обладнання підприємств харчування: Підручник / В.О. Дорохін, Н.В. Герман, О.П. Шеляков. Полтава: РВВ ПУСКУ. - 2004. - 583 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 Апарат пароварильний, що складається з кришки, дверей, рами, ніжок, лампи рівня води, лампи сигнальної, вимикача, перемикача, секції, варильних камер, ємностей, напрямних для листів, клемника вводу, реле тиску, коробки живильної, трубопроводів, кранів, замка, кришки парогенератора, трубчастого електронагрівача, кожуха, парогенератора, який відрізняється тим, що має замкнену систему трубопроводів для відводу сконденсованої пароводяної суміші, конденсатор для її конденсації, фільтр відстійник для фільтрації та очищення пароводяної суміші та повернення її до живильної коробки. 2 UA 107303 U 3 UA 107303 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A47J 27/14, A47J 27/04

Мітки: пароварильній, апарат

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-107303-aparat-parovarilnijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Апарат пароварильний</a>

Подібні патенти