Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для фасціотомії, що складається з двох шарнірно з'єднаних між собою бранш з основами для пальців і ріжучим елементом, який відрізняється тим, що бранші виконані з S-подібним вигином між дистальною і проксимальною частинами, і з'єднані паралельно, при цьому по всій довжині дистальної частини однієї бранші виконано жолоб, відповідний внутрішнім розмірам плоскої дистальної частини іншої бранші, на кінці якої розміщено ріжучий елемент у вигляді закругленого гачка з кутом загину 150-165° з ріжучою кромкою на малому радіусі його загину і оливоподібним кінчиком, так що гачок виступає по довжині за дальній край жолоба, а проксимальні частини є основою для пальців і виконані у вигляді ручок з обмежувальним механізмом.

Текст

Реферат: Пристрій для фасціотомії складається з двох шарнірно з'єднаних між собою бранш з основами для пальців і ріжучим елементом. Крім цього, бранші виконані з S-подібним вигином між дистальною і проксимальною частинами і з'єднані паралельно, при цьому по всій довжині дистальної частини однієї бранші виконано жолоб, відповідний внутрішнім розмірам плоскої дистальної частини іншої бранші, на кінці якої розміщено ріжучий елемент у вигляді закругленого гачка з кутом загину 150-165° з ріжучою кромкою на малому радіусі його загину і оливоподібним кінчиком так, що гачок виступає по довжині за дальній край жолоба, а проксимальні частини є основою для пальців і виконані у вигляді ручок з обмежувальним механізмом. UA 107272 U (12) UA 107272 U UA 107272 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі медицини та медичної техніці, а саме до пристроїв, призначених для розсічення фасцій сегментів кінцівок, а так само апоневрозов при проведенні порожнинних операцій. При наданні оперативної допомоги, наприклад, на органах черевної порожнини, обов'язковою умовою є атравматичне для нижчих тканин розсічення фасції. В даний час з цією метою використовуються різні хірургічні інструменти, випущені медичною промисловістю. Відомий фасціотом (патент РФ № RU 2232553, МПК А61В 17/32, опубл. 20.07.2004), що містить ручку, яка з'єднана за допомогою провідника з робочою частиною. Робоча частина утворена підйомником і буром. Підйомник і бур з'єднані лезом. Провідник виконаний для переміщення робочої частини паралельно поздовжньої осі сегмента кінцівки. Підйомник і бур розташовані під кутом 35° щодо поздовжньої осі інструменту і виконані булавоподібними. Тупий кінець бура відстоїть від тупого кінця підйомника на 0,5 см. Відстань між внутрішньою опуклою частиною бура і поздовжньою віссю інструменту становить 2 мм. Недоліки фасціотома зазначеної конструкції полягають в тому, що при його практичному застосуванні виконання маніпуляції проводиться просування вперед "наосліп" без контролю оком або пальпаторно, чим збільшується травматичність операції, тому сфера застосування обмежена. Також відомий фасціотом [Патент РФ № RU138879, МПК А61В 17/32, опубл. 27.03.2014), який складається з циліндричного корпусу з упорами під пальці, що містить лезо, рухливо скріплене зі штоком, причому останній регулює його висунення. Наявність у даного винаходу декількох рухомих деталей знижує його надійність. Так само, відсутність фіксатора в робочому стані ускладнює маніпулювання ім. Найбільш близьким за сукупністю ознак є пристрій для фасціотомії (патент Білорусі № BY11053, МПК А61В 17/32, опубл. 30.08.2008), що складається з двох шарнірно з'єднаних між собою бранш з основами для пальців і ріжучим елементом. У верхній частині бранші переходять у дві ріжучі півсфери, що змикаються, з Г-подібними виїмками у фронтальній площині, які утворюють овоїд. Недоліками відомого пристрою є те, що при розсіченні фасції зведенням і розведенням бранш, які передають ті ж рухи на ріжучі півсфери, існує велика ймовірність зісковзування пристрою з розсіченою фасції, що може вимагати повторного пошуку останньої і збільшити час і травматичність операції. Також громіздкість пристрою не дозволяє використовувати його на дрібних сегментах. В основу корисної моделі, що заявляється, покладено задачу вдосконалити пристрій для фасціотомії, що дозволить виконувати швидкі контрольовані і атравматичні операції, які включають в себе розсічення апоневроза і фасцій зворотним ходом, що знизить ризик пошкодження шкіри, підшкірної клітковини і м'язів ішемізованої кінцівки. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для фасціотомії, що складається з двох шарнірно з'єднаних між собою бранш з основами для пальців і ріжучим елементом, відповідно корисної моделі, бранші виконані з S-подібним вигином між дистальною і проксимальною частинами, і з'єднані паралельно, при цьому по всій довжині дистальної частини однієї бранші виконано жолоб, відповідний внутрішнім розмірам плоскої дистальної частини іншої бранші, на кінці якої розміщено ріжучий елемент у вигляді закругленого гачка з кутом загину 150-165° з ріжучою кромкою на малому радіусі його загину і оливоподібним кінчиком, так що гачок виступає по довжині за дальній край жолоба, а проксимальні частини є основою для пальців і виконані у вигляді ручок з обмежувальним механізмом. Пристрій має вузьку довгу форму, що дає можливість застосування на середніх і дрібних сегментах. Завдяки тому, що кінчик гачка виконаний оливо подобним, товщина тканини, що розсікається, обмежується по висоті ріжучої кромки, що забезпечує атравматичне ставлення до тканин і дозволяє уникнути пошкодження шкіри. S-подібний вигин на браншах виконує роль провідника і забезпечує достатній простір при захопленні за ручки, дозволяючи комфортно працювати з пристроєм. Виконання ріжучого елемента у вигляді закругленого гачка з кутом вигину 150-165° і ріжучою кромкою на малому радіусі його загину дозволяє виконувати розсічення фасції зворотним ходом, що дозволяє уникнути травматизації підшкірної клітковині та м'язів ішемізованої кінцівки, а також виключає додатковий натяг фасції. Оскільки пристрій вводиться під фасцію з "неактивним" ріжучим елементом (нижче рівня поверхні жолоба), відсутня ймовірність травмування будь яких тканин, що не підлягають розсіченню. Наявність механізму, фіксуючого ріжучий елемент в робочому положенні (вище рівня поверхні жолоба), забезпечує зручність у роботі. 1 UA 107272 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Наявність всього двох рухомих деталей забезпечує надійність і легкість в обігу. Легке складання-розбирання пристрою дозволяє легко проводити чистку та стерилізацію пристрою. Сутність способу пояснюється графічним матеріалом. Фігура 1 - загальний вигляд пристрою в "неактивному" положенні. Фігура 2 - загальний вигляд пристрою в "активному" положенні. Фігура 3 - загальний вигляд пристрою. Пристрій для фасціотомії (див. фіг. 1, 2, 3) складається з двох шарнірно з'єднаних між собою бранш 1, 2, виконаних з S-подібним вигином 3 між дистальною і проксимальною частинами. Бранші з'єднані паралельно осьовим штифтом 4 в області S-подібного вигину 3. По всій довжині дистальної частини однієї бранші виконаний жолоб 5, відповідний внутрішнім розмірам плоскої дистальної частини 6 іншої бранші. На кінці плоскої частини розміщено ріжучий елемент у вигляді закругленого гачка 7 з кутом загину 150-165° з ріжучою кромкою 8 на малому радіусі його загину і оливоподібним кінчиком 9. Гачок виступає по довжині за дальній край жолоба. Проксимальні частини бранш є основою для пальців і виконані у вигляді ручок 10 з обмежувальним механізмом 11. Пристрій для фасціотомії використовується наступним чином. У "неактивному" положенні (див. фіг. 1) при змиканні бранш за принципом роботи ножиців плоска частина 6 однієї бранші 1 занурена в жолоб 5 другої бранші 2, причому верхня точка поверхні ріжучого елемента у вигляді закругленого гачка 6 на кінці плоскої частини знаходиться нижче поверхні жолоба, що забезпечується обмежувальним механізмом 10 на ручках 9 бранш, не дозволяючи їм повністю змикатися. Після обробки операційного поля, проводять розсічення шкіри і підшкірно жирової клітковини або через вже існуючу рану заводять пристрій в неактивному положенні, притискаючи ручки 9 бранш одну до одної, через отвір на фасції. Маніпулюючи пристроєм за ручки, заводять дистальний кінець пристрою на необхідну глибину, при цьому S-подібний вигин З забезпечує достатній простір при захопленні за ручки. Дистальні частини бранш безперешкодно і атравматично вводять між м'язами і фасцією. Потім, визначивши кінець пристрою під шкірою, виконують додатковий розріз довжиною до 1 см, проходячи шкіру, підшкірно-жирову клітковину. На фасції роблять розріз, таким чином, щоб візуалізувати оливоподібний кінчик 8 ріжучого елемента. Впливаючи на обмежувальний механізм, призводять пристрій в "активне" положення (див. фіг. 2), притискаючи ручки бранш один до одної до упору і піднімаючи ріжучий елемент над поверхнею жолоба. Оливоподібний кінчик 8 гачка 6 ріжучого елемента поміщають над фасцією і виконують зачеплення між ріжучою кромкою 7 і фасцією. Пристрій фіксують в такому положенні. Плавним і одноразовим рухом "на себе" пристрій виводять з вхідного отвору і виконують розсічення фасції, переміщаючи пристрій зворотним ходом. Приклад Хворий К., 24 роки, госпіталізований в Обласну лікарню ім. Мечникова з діагнозом: мінновибухова травма, множинні осколкові поранення м'яких тканин верхньої третини лівого передпліччя. Компартмент синдром лівого передпліччя. Після проведення діагностичних маніпуляцій і стабілізації стану, проведена первинна хірургічна обробка ран лівого передпліччя. Після цього була проведена фасціотомія заявленим пристроєм. Пристрій (фасціотом) в "неактивному" стані (гачок з ріжучою кромкою не виступає за край жолоба) вводили через існуючу рану під фасцію передньої поверхні передпліччя у верхній третині паралельно до вісі кінцівки і проводили вздовж вісі кінцівки до променево-зап'ясткового суглобу. Пальпаторно через шкіру визначили дистальний край пристрою, над ним виконали додатковій розріз шкіри до 1 см. Пристрій перевели в "активний" стан (гачок з ріжучою кромкою виступає над жолобом). Відразу над оливою гачка пристрою виконали розріз фасції до 3-4 мм. У виконаний розріз останньої ввели оливу гачка та виконали зчеплення гачка та фасції. Плавним одномоментним рухом "на себе" пристрій вивели з існуючої рани, розсікаючи фасцію. З двох додаткових розрізів по задній та латеральній поверхням передпліччя виконували ті ж самі процедури за визначеним способом. Післяопераційний період протікав гладко. Некрозу шкіри, підшкірної клітковини і м'язів, а також нагноєння тканин у місці виконання фасціотомії відзначено не було. Таким чином, пристрій, що заявляється, дозволяє виконувати повноцінну, швидку фасціотомію без ризику пошкодження шкіри, підшкірної клітковини і м'язів ішемізованої кінцівки, уникнути розвитку післяопераційного некрозу і нагноєння тканин. Пристрій простий у виготовленні, відрізняється невеликою вартістю і може використовуватися в будь-якому хірургічному відділенні. 2 UA 107272 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Пристрій для фасціотомії, що складається з двох шарнірно з'єднаних між собою бранш з основами для пальців і ріжучим елементом, який відрізняється тим, що бранші виконані з Sподібним вигином між дистальною і проксимальною частинами, і з'єднані паралельно, при цьому по всій довжині дистальної частини однієї бранші виконано жолоб, відповідний внутрішнім розмірам плоскої дистальної частини іншої бранші, на кінці якої розміщено ріжучий елемент у вигляді закругленого гачка з кутом загину 150-165° з ріжучою кромкою на малому радіусі його загину і оливоподібним кінчиком так, що гачок виступає по довжині за дальній край жолоба, а проксимальні частини є основою для пальців і виконані у вигляді ручок з обмежувальним механізмом. 3 UA 107272 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/32

Мітки: пристрій, фасціотомії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-107272-pristrijj-dlya-fasciotomi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для фасціотомії</a>

Подібні патенти