Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вантажний візок гартівного крана, що містить раму, на якій установлений механізм підйому, що пов'язаний з вантажозахватним органом через канатно-блокову систему, а також рухливу платформу, що встановлена під рамою на кронштейнах через пружинні блоки, на якій закріплені відхиляючі блоки і зрівняльний блок поліспаста канатно-блокової системи, який відрізняється тим, що він обладнаний встановленими на зазначених кронштейнах підпружиненими поворотними важелями, на яких шарнірно закріплені упори з контактними площадками, призначеними для взаємодії з рухливою платформою, на якій виконані відповідні похилі площадки, що оснащені зносостійкими змінними планками.

Текст

Реферат: Вантажний візок гартівного крана містить раму, на якій установлений механізм підйому, що пов'язаний з вантажозахватним органом через канатно-блокову систему, а також рухливу платформу, що встановлена під рамою на кронштейнах через пружинні блоки, на якій закріплені відхиляючі блоки і зрівняльний блок поліспаста канатно-блокової системи. Додатково обладнаний встановленими на зазначених кронштейнах підпружиненими поворотними важелями, на яких шарнірно закріплені упори з контактними площадками, призначеними для взаємодії з рухливою платформою, на якій виконані відповідні похилі площадки, що оснащені зносостійкими змінними планками. UA 107166 U (12) UA 107166 U UA 107166 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі підйомно-транспортного машинобудування, конкретніше до вантажних візків мостових кранів, зокрема гартівних, і може бути використана в металургійній і машинобудівній промисловості. Відомий вантажний візок гартівного крана, який оснащений електромеханічним гальмовим пристроєм з розгальмовуванням комбінованого гальма через водило планетарної передачі (див., наприклад, Петухов П.З. і ін. "Спеціальні крани". - М.: Машинобудування, 1985. - С. 92-96). Гальмовий пристрій забезпечує плавне гальмування вантажу на короткій ділянці шляху, що знижує динамічні навантаження при зупинці вантажу. Однак такий гальмовий пристрій має велику трудомісткість виготовлення, тому що містить два приводи з різними електродвигунами, два планетарних редуктори різної конструкції, три гальма, одне із яких підгальмовуюче зі складною системою важелів керування гальмом. Крім цього, у випадку раптового аварійного відключення електроенергії в момент опускання вантажу, коли відбувається спрацьовування нормально-замкнутих гальм і різке гальмування, виникають високі динамічні навантаження на міст крана і підкранові спорудження. Ці недоліки усунуті в іншому відомому вантажному візку гартівного крана, що обладнаний пристроєм для зниження динамічних навантажень на міст крана і підкранові спорудження, який виконаний у вигляді рухливої платформи, що встановлена на кронштейнах через пружинні блоки (див. опис патенту України №78161, МПК В66С 17/00). Такий вантажний візок найбільш близький до того, що заявляється, по сукупності істотних ознак і приймається як прототип. Відомий вантажний візок гартівного крана і той, що заявляється, мають наступні подібні ознаки: містять раму, на якій установлений механізм підйому, який пов'язаний з вантажозахватним органом через канатно-блокову систему, а також рухливу платформу, що встановлена під рамою на кронштейнах через пружинні блоки, на якій закріплені відхиляючі блоки і зрівняльний блок поліспаста канатно-блокової системи. У відомому вантажному візку зниження динамічних навантажень на міст крана і підкранові спорудження досягається за рахунок зниження сумарної жорсткості підвісу вантажу, реалізованого установкою рухливої платформи візка на пружинні блоки. Однак амплітуда коливань візка з краном залишається досить великою і загасання коливань - послідовне зменшення амплітуд коливань відбувається повільно, не виключена можливість поздовжньопоперечних коливань рухливої платформи вантажного візка, підпружиненої у горизонтальній площині. В основу корисної моделі поставлена задача створити вантажний візок гартівного крана, що забезпечує підвищену довговічність крана, шляхом зменшення амплітуд коливань вантажного візка з краном і обмеження можливості поздовжньо-поперечних коливань рухливої платформи візка за рахунок технічного результату, вираженого в реалізації демпфірування на площадках тертя й обмеження переміщень рухливої платформи візка в горизонтальній площині. Для досягнення цього технічного результату вантажний візок гартівного крана, що містить раму, на якій установлений механізм підйому, що пов'язаний з вантажозахватним органом через канатно-блокову систему, а також рухливу платформу, що встановлена під рамою на кронштейнах через пружинні блоки, на якій закріплені відхиляючі блоки і зрівняльний блок поліспаста канатно-блокової системи, відповідно до корисної моделі, обладнаний встановленими на зазначених кронштейнах підпружиненими поворотними важелями, на яких шарнірно закріплені упори з контактними площадками, призначеними для взаємодії з рухливою платформою, на якій виконані відповідні похилі площадки, що оснащені зносостійкими змінними планками. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю знак, що заявляються, та технічним результатом є наступне. За рахунок обладнання вантажного візка встановленими на закріплених під рамою кронштейнах підпружиненими поворотними важелями, на яких шарнірно закріплені упори з контактними площадками, що призначені для взаємодії з рухливою платформою, на якій виконані відповідні похилі площадки, що оснащені зносостійкими змінними планками - на поверхнях контактуючих одна з одною площадок при роботі створюються сили тертя, причому чим більші сили, діючі на платформу, тим більше сили, що гасять коливання рухливої платформи візка і крана, зменшуючи амплітуду коливань, і обмежують можливість переміщення рухливої платформи в горизонтальній площині, попереджаючи виникнення її поздовжньопоперечних коливань. Внаслідок цього зменшуються динамічні навантаження на міст крана і підкранові спорудження при "миттєвій" зупинці вантажу при опусканні. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де: - на фіг. 1 зображений вантажний візок гартівного крана; 1 UA 107166 U 5 10 15 20 - на фіг.2 - місце І на фіг. 1. Вантажний візок гартівного крана містить раму 1 (фіг. 1), на якій установлений механізм підйому 2, який пов'язаний з вантажозахватним органом 3 через канатно-блокову систему. Під рамою 1 на кронштейнах 4 через пружинні блоки 5 установлена рухлива платформа 6, на якій закріплені відхиляючі блоки 7 і зрівняльний блок 8 поліспаста канатно-блокової системи. Відмінністю корисної моделі є те, що вантажний візок обладнаний поворотними важелями 9, які встановлені на кронштейнах 4. Поворотні важелі 9 підтиснуті пружинними блоками 10 до рухливої платформи 6 і оснащені шарнірно з'єднаними з ними упорами 11 з контактними площадками, призначеними для взаємодії з рухливою платформою 6, на якій виконані відповідні похилі площадки, що оснащені зносостійкими змінними планками 12. Пропонований вантажний візок гартівного крана працює наступним чином. У процесі загартування нагріту деталь опускають в охолодну рідину зі швидкістю не менш 40 м/хв. При раптовій зупинці вантажу при опусканні починається коливальний процес системи вантаж - міст крана з візком. Гасіння коливань відбуваються завдяки постійній наявності створюваних горизонтальними пружинними блоками 10 сил, що притискають закріплені на важелях 9 упори 11 контактними площадками до змінних планок 12 на площадках рухливої платформи 6 з утворенням сил тертя. Як видно з опису конструкції і роботи вантажного візка мостового гартівного крана, за рахунок відмітних ознак корисної моделі забезпечується демпфірування на площадках тертя й обмеження переміщень рухливої платформи візка в горизонтальній площині, що зменшує амплітуду коливань вантажного візка з краном і обмежує можливості поздовжньо-поперечних коливань рухливої платформи, а отже підвищує довговічність крана. По даному технічному рішенню на "Новокраматорськом машинобудівному заводі" виконаний ескізний проект мостового крана. 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Вантажний візок гартівного крана, що містить раму, на якій установлений механізм підйому, що пов'язаний з вантажозахватним органом через канатно-блокову систему, а також рухливу платформу, що встановлена під рамою на кронштейнах через пружинні блоки, на якій закріплені відхиляючі блоки і зрівняльний блок поліспаста канатно-блокової системи, який відрізняється тим, що він обладнаний встановленими на зазначених кронштейнах підпружиненими поворотними важелями, на яких шарнірно закріплені упори з контактними площадками, призначеними для взаємодії з рухливою платформою, на якій виконані відповідні похилі площадки, що оснащені зносостійкими змінними планками. 2 UA 107166 U 3 UA 107166 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B66C 11/00, B66C 17/00

Мітки: вантажний, крана, візок, гартівного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-107166-vantazhnijj-vizok-gartivnogo-krana.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вантажний візок гартівного крана</a>

Подібні патенти