Гравітаційний дозатор відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив

Номер патенту: 107138

Опубліковано: 25.11.2014

Автор: Мойсеєнко Володимир Костянтинович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Гравітаційний дозатор відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив, який містить бункер, в днищі котрого виконаний принаймні один випускний отвір, що має форму частини круга, з якою сполучені дві прямолінійні сторони суміжної фігури, відстань між якими збільшується у міру віддалення від його центра, третя сторона котрої довільної форми, та заслінку, обладнану механізмом переміщення, розміщену під днищем бункера і виконану з заглибиною, що також має форму частини круга, який відрізняється тим, що з заглибиною заслінки сполучені дві прямолінійні сторони суміжної фігури, відстань між якими збільшується у міру віддалення від центра заглибини, а третя сторона має довільну форму, які утворюють в заслінці отвір.

2. Гравітаційний дозатор за п. 1, який відрізняється тим, що кут між прямолінійними сторонами суміжної фігури дорівнює 90°.

Текст

Реферат: Заявлений гравітаційний дозатор відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив містить бункер, в днищі котрого виконаний принаймні один випускний отвір, що має форму частини круга, з якою сполучені дві прямолінійні сторони суміжної фігури, відстань між якими збільшується у міру віддалення від його центра, третя сторона котрої довільної форми, та заслінку, обладнану механізмом переміщення, розміщену під днищем бункера і виконану з заглибиною, що також має форму частини круга. Із заглибиною заслінки сполучені дві прямолінійні сторони суміжної фігури, відстань між якими збільшується у міру віддалення від центра заглибини, а третя сторона має довільну форму, які утворюють в заслінці отвір. UA 107138 C2 (12) UA 107138 C2 UA 107138 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до галузі сільськогосподарського машинобудування і може використовуватись в машинах для розсівання мінеральних добрив. Відомий гравітаційний дозатор відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив, який містить бункер, в днищі котрого виконаний принаймні один випускний отвір, що має форму трикутника з округленими вершинами і обладнаний заслінкою з прямолінійною робочою кромкою для регулювання площі його живого перерізу (патент № 51419, Україна, МПК А01С 17/00). При роботі цього дозатора завантажені в бункер добрива, під дією гравітаційних сил за принципом піскового годинника, висипаються через живий переріз випускного отвору, відрегульований заслінкою і надходять на відцентровий диск, яким розсіваються по поверхні поля. Недоліком цього дозатора є те, що при розсіванні малих доз добрив живий переріз випускного отвору має форму вузенької щілини, через яку не проходять крупні гранули добрив, що викликає зменшення встановленої дози розсівання добрив і зниження рівномірності їх розсівання по полю. Відомий також гравітаційний дозатор відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив, який включає бункер, в днищі котрого виконаний принаймні один випускний отвір, що має форму частини круга, з якою сполучені дві прямолінійні сторони суміжної фігури, відстань між якими збільшується у міру віддалення від його центра, третя сторона якої довільної форми, а заслінка виконана з заглибиною на прямолінійній робочій кромці, яка має форму частини круга (патент № 39451, Україна, МПК А01С 17/00). Цей гравітаційний дозатор є найближчим аналогом. В цьому дозаторі при розсіванні мінімальних доз добрив форма живого перерізу випускного отвору близька до круга, що, згідно з теорією сипких матеріалів, є ідеальною з точки зору рівномірності дозування добрив, що сприяє рівномірності розсівання добрив по полю. Однак при збільшенні площі живого перерізу випускного отвору для підвищення дози розсівання добрив між прямолінійними сторонами суміжної фігури і прямолінійними частинами робочої кромки заслінки утворюються гострі кути, які обумовлюють виникнення зон нестабільного висипання добрив, оскільки біля вершин цих кутів дрібні гранули вільно проходять ці зони, а крупні гранули застряють, що викликає зниження дози внесення та рівномірності дозування добрив і рівномірності їх розсівання. Крім того, при переміщенні такої заслінки повільно зростає площа живого перерізу випускного отвору, що обумовлює збільшення габаритів і маси механізму переміщення заслінки для забезпечення потрібного інтервалу доз. Задачею винаходу є гравітаційний дозатор відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив, в якому шляхом зміни форми отвору у дозувальній заслінці підвищується рівномірність дозування добрив і зменшуються габарити і маса механізму переміщення заслінки. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що в гравітаційному дозаторі відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив, який містить бункер, в днищі котрого виконаний принаймні один випускний отвір, що має форму частини круга, з якою сполучені дві прямолінійні сторони суміжної фігури, відстань між якими збільшується у міру віддалення від його центра, третя сторона котрої довільної форми, а заслінка виконана з заглибиною, що також має форму частини круга, відповідно до винаходу, з заглибиною заслінки сполучені дві прямолінійні сторони суміжної фігури, відстань між якими збільшується у міру віддалення від центра заглибини, а третя сторона має довільну форму і кут між прямолінійними сторонами суміжної фігури дорівнює 90°. Завдяки такому виконанню отвору у дозувальній заслінці випускний отвір при розсіванні мінімальних доз має форму круга, а при розсіванні доз більших, ніж мінімальна він має форму квадрата з заглибинами у вигляді частини круга на двох протилежних його вершинах. Тому у дозувальному отворі при розсіванні будь-якої дози добрив відсутні гострі кути, які можуть обумовлювати нестабільне висипання добрив із бункера. В результаті цього підвищується рівномірність дозування добрив дозами більшими, ніж мінімальна. Крім того, у 2 рази підвищується інтенсивність зростання площі живого перерізу випускного отвору при переміщенні заслінки, в результаті чого зменшуються габарити і маса механізму переміщення заслінки для забезпечення необхідного діапазону регулювання доз. Приклад реалізації винаходу пояснюється кресленнями, де: фіг. 1 - гравітаційний дозатор дводискової відцентрової машини (вид знизу); фіг. 2 - гравітаційний дозатор однодискової відцентрової машини (вид знизу); Фіг. 3 - однодискова відцентрова машина з гравітаційним дозатором (вид збоку). 1 UA 107138 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Гравітаційний дозатор відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив містить бункер 1 (фіг. 3) виконаний у вигляді комбінації зрізаної піраміди і прямокутного паралелепіпеда, причому менша основа цієї піраміди є днищем 2 бункера 1. В днищі 2 дводискової машини (рис. 1) виконаний лише один випускний отвір 3, оскільки у дводисковій машині бункер 1 виконаний спареним із двох зрізаних пірамід і тому має два днища, кожне з яких з одним випускним отвором 3, розміщеним над відповідним диском. Випускний отвір 3 виконаний у вигляді частини круга 4, з яким сполучені дві прямолінійні сторони 5 і 6 суміжної фігури 7, а її третя сторона 8 може мати довільну форму і виконана у вигляді дуги кола. При розробленні машини для розсівання пиловидних і дрібнокристалічних добрив кут між сторонами 5 і 6 суміжної фігури 7 може бути довільним, оскільки він не впливає на рівномірність дозування таких добрив, а якщо машина передбачена для розсівання гранульованих добрив, то щоб уникнути гострих кутів у отворах 3, які обумовлюють погіршення рівномірності дозування таких добрив кут між цими прямими 5 і 6 повинен дорівнювати 90°. Дозувальна заслінка 9 розміщена під днищем 2 бункера 1 і повинна обладнуватись механізмом для її зворотно-поступального переміщення, або повертання навколо центра днища. На фіг. 1 показана поворотна заслінка 9 виконана у вигляді пластини, що за формою подібна до сектора круга, а механізм її повороту виконаний у вигляді важеля 10, який у потрібному положенні фіксується болтом 11 до кронштейна 12. В заслінці 9 виконаний регулювальний отвір 13, який по формі аналогічний до випускного отвору 3, але в дзеркальному відображенні. Отвір 13 виконаний у вигляді частини круга 14, з яким сполучені дві прямолінійні сторони 15 і 16 суміжної фігури 17, а її третя сторона 18 має форму дуги кола. При цьому радіус частини круга 14 дорівнює радіусу частини круга 4 і заслінка 9 розміщена відносно днища 2 так, щоб в необхідному положенні центри цих частин кругів розміщувались на одній вертикалі. В дводисковій відцентровій машині кожний диск розсіває добрива тільки в один бік відносно напрямку її руху, тому здійснює розсівання добрив тільки одна половина диска, а друга його половина вільна. В зв'язку з цим є можливість розсівати добрива одним диском праворуч і ліворуч відносно напрямку руху машини. Але оскільки при наявності лише одного випускного отвору в дозаторі добрива розсіваються сектором з кутом, близьким до 90°, то для забезпечення оптимального для роботи машини сектора розсівання добрив близького до 180° на днищі 2 бункера 1 однодискової відцентрової машини виконано два випускних отвори 19 і 20 (фіг. 2), обладнаних спільною дозувальною заслінкою 21, виконаною у формі диска, в якому виконано два регульованих отвори 22 і 23, які зміщені один відносно другого на 90° та закріплений механізм повороту. Причому випускні та регулювальні отвори і механізм повороту регулювальної заслінки у дозаторі однодискової машини (рис. 2) еквівалентні аналогічним елементам дозатора дводискової машини (рис. 1). Гравітаційний дозатор відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив встановлений на однодисковій машині (фіг. 3). Ця машина включає раму 24 зі скобою 25 для приєднання до неї дишла причепа для транспортування запасу добрив та пристроями 26 для з'єднання з навісною системою трактора. На рамі 24 закріплений бункер 1, виконаний у вигляді комбінації прямокутного паралелепіпеда та чотирикутної зрізаної піраміди, встановленої меншою основою донизу. Знизу бункер закритий днищем 2, в якому змонтовано гравітаційний дозатор (фіг. 2), під котрим встановлений відцентровий апарат 27, обладнаний гідромотором 28 для приводу в обертальний рух. В бункері 1 над днищем 2 встановлено перегрібач 29, який валом 30 з'єднаний з гідромотором 28. Перегрібач29 виконано у вигляді тримача 31 до якого закріплені пальці 32 спрямовані у бік випускних отворів гравітаційного дозатора 33. Перед початком роботи машини в залежності від заданої дози розсівання добрив по таблиці в настанові по експлуатуванню машин встановлюється відповідна площа живих перерізів випускних отворів гравітаційного дозатора (на фіг. 1 він показаний при розсіванні мінімальної дози, на фіг. 2 - максимальної). При роботі машини добрива, що знаходяться на днищі 2 бункера 1 переміщуються пальцями 32 перегрібача 29 і розпушені добрива висипаються через живий переріз випускного отвору на відцентровий апарат 27, яким розсіваються по поверхні поля. 55 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 60 1. Гравітаційний дозатор відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив, який містить бункер, в днищі котрого виконаний принаймні один випускний отвір, що має форму частини круга, з якою сполучені дві прямолінійні сторони суміжної фігури, відстань між якими збільшується у міру віддалення від його центра, третя сторона котрої довільної форми, та 2 UA 107138 C2 5 заслінку, обладнану механізмом переміщення, розміщену під днищем бункера і виконану з заглибиною, що також має форму частини круга, який відрізняється тим, що з заглибиною заслінки сполучені дві прямолінійні сторони суміжної фігури, відстань між якими збільшується у міру віддалення від центра заглибини, а третя сторона має довільну форму, які утворюють в заслінці отвір. 2. Гравітаційний дозатор за п. 1, який відрізняється тим, що кут між прямолінійними сторонами суміжної фігури дорівнює 90°. 3 UA 107138 C2 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Moiseienko Volodymyr Kostiantynovych

Автори російською

Моисеенко Владимир Константинович

МПК / Мітки

МПК: A01C 17/00

Мітки: дозатор, відцентрової, машини, мінеральних, розсівання, добрив, гравітаційний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-107138-gravitacijjnijj-dozator-vidcentrovo-mashini-dlya-rozsivannya-mineralnikh-dobriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гравітаційний дозатор відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив</a>

Подібні патенти