Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виготовлення більярдних київ, переважно для гри у "російську піраміду", який передбачає виготовлення шафту і турняка, а також щонайменш одного блока нерознімного клейового з'єднання, яке розміщують між сполучених торцями переднього і заднього складальних елементів, у місцях сполучення яких виконують торцеві пази та клиноподібні шипи, що чергуються, при цьому блоки нерознімних клейових з'єднань виконують шляхом склеювання їх поверхонь між собою з додаванням у проміжках вкладишів, які виготовляють попередньо з різних порід деревини, який відрізняється тим, що шафти київ виготовляють з часток квадратного перерізу внутрішніх ділянок та заокруглених по периметру кия зовнішніх ділянок, а турняки виготовляють з поздовжніх пластин, зовнішні з яких також заокруглюють по периметру кия при збереженні конусності загальної форми кия, при цьому двогранні внутрішні поверхні шипів та відповідні поверхні пазів виконують під кутом до горизонталі 7°…8° при наявності шести шипів або 3°…4° за наявності дванадцяти шипів, а шафти та турняки в разі вимоги користувачів виготовляють з цільних шматків деревини.

Текст

Реферат: Спосіб виготовлення більярдних київ, переважно для гри у "російську піраміду" передбачає виготовлення шафту і турняка, а також щонайменш одного блока нерознімного клейового з'єднання, яке розміщують між сполучених торцями переднього і заднього складальних елементів, у місцях сполучення яких виконують торцеві пази та клиноподібні шипи, що чергуються. При цьому блоки нерознімних клейових з'єднань виконують шляхом склеювання їх поверхонь між собою з додаванням у проміжках вкладишів, які виготовляють попередньо з різних порід деревини. Шафти київ виготовляють з часток квадратного перерізу внутрішніх ділянок та заокруглених по периметру кия зовнішніх ділянок. Турняки виготовляють з поздовжніх пластин, зовнішні з яких також заокруглюють по периметру кия при збереженні конусності загальної форми кия. При цьому двогранні внутрішні поверхні шипів та відповідні поверхні пазів виконують під кутом до горизонталі 7°…8° при наявності шести шипів або 3°…4° за наявності дванадцяти шипів. UA 106970 U (12) UA 106970 U UA 106970 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до спортивного інвентарю для настільних ігор, зокрема до більярдних київ, переважно для гри у "російську піраміду". Практикою встановлено, що на властивості київ суттєво впливає навколишнє середовище (наприклад, набухання при підвищеній вологості повітря). Такий вплив суттєво знижує властивості київ, призначених для гри в російську піраміду, де кулі мають більший діаметр і масу у порівнянні з кулями, призначеними для гри у пул, снукер або карамболь. Відомий кий, виготовлення конструкції якого передбачає виконання щонайменше двох сполучених по торцях циліндричних елементів, в місці сполучення кожного з яких виконують шипи клиноподібної форми та пазів, що чергуються, при цьому зовнішні поверхні шипів у сполученому стані утворюють циліндричну поверхню [Див. пат. Р. Ф. на пром. зразок № 47407 МКПЗ 21-01, 2000 р.]. Недоліком таких конструкцій є недостатня міцність з'єднання елементів конструкції. Найбільш близьким за технічною суттю до способу виготовлення більярдних київ, що заявляється, є більярдний кий, спосіб виготовлення якого передбачає виготовлення шафту і турняка, а також щонайменш одного блока нерознімного клейового з'єднання, яке розміщують між сполучених торцями переднього і заднього складальних елементів, у місцях сполучення яких виконують торцеві пази та клиноподібні шипи, що чергуються, при цьому блоки нерознімних клейових з'єднань виконують з додаванням між ними вкладишів, які виготовляють попередньо з різних порід деревини, а крім того, ззовні клиноподібних торцевих шипів блока нерознімного клейового з'єднання виконують поздовжні пази з двогранними зовнішніми стінками, форму яких виготовляють аналогічною формі двогранних внутрішніх поверхонь клиноподібних торцевих шипів переднього складального елемента. [Див. Євроазійський пат. № 015881, МПК A63D 15/08, B27F 1/00, F16B 12/04, 2009 p.]. Суттєвим недоліком такого способу виготовлення більярдних київ є неможливість досягнення потрібного рівня прямолінійності осі і при повторах ударів об биток (більярдну кулю) кий втрачає поздовжню стійкість. Недоліки виникають через недостатнє центрування по осі кия маси окремих пластин деревини для кожної грані внутрішніх двогранних поверхонь торцевих пазів переднього і заднього складальних елементів. За рахунок цього погіршується точність та еластичність ударів, чим знижуються ігрові властивості кия. Задачею, на вирішення якої спрямована корисна модель, що заявляється, є покращення стійкості кия в динаміці при підвищенні міцності з'єднання усіх елементів конструкції кия. Поставлена задача вирішується таким чином. У відомому способі виготовлення більярдних київ, переважно для гри у "російську піраміду", який передбачає виготовлення шафту і турняка, а також щонайменш одного блока нерознімного клейового з'єднання, яке розміщують між сполучених торцями переднього і заднього складальних елементів, у місцях сполучення яких виконують торцеві пази та клиноподібні шипи, що чергуються, при цьому блоки нерознімних клейових з'єднань виконують шляхом склеювання їх поверхонь між собою з додаванням у проміжках вкладишів, які виготовляють попередньо з різних порід деревини, згідно з корисною моделлю, що заявляється, шафти київ виготовляють з часток квадратного перерізу внутрішніх ділянок та заокруглених по периметру кия зовнішніх ділянок, а турняки виготовляють з поздовжніх пластин, зовнішні з яких також заокруглюють по периметру кия при збереженні конусності загальної форми кия, при цьому двогранні внутрішні поверхні шипів та відповідні поверхні пазів виконують під кутом до горизонталі 7°…8° при наявності шести шипів, або 3°…4° за наявністю дванадцяти шипів, а шафти та турняки в разі вимоги користувачів виготовляють з цільних шматків деревини. Спосіб, що заявляється, реалізують таким чином Спочатку виготовляють заготовки для усіх елементів кия. Для шафту заготовки виконують у вигляді штабіків з квадратним поперечним перерізом кожного, наносять адгезійний шар та клей на грані штабіків, склеюють штабіки між собою по довгих гранях, притискають, наприклад, струбцинами та висушують. Для турняка виготовляють заготовки пластинчатої форми, наносять на кожну з довгих сторін пластинок адгезійний шар та клей і склеюють між собою пластинки з наступним сушінням з притисканням перед сушінням струбцинами. При виконанні нерознімного стикового з'єднання з твердих порід деревини виготовляють проміжні елементи (вкладиші) шляхом послідовного нарощування довжини нерознімного стикового з'єднання з врахуванням діаметра кия та відповідній йому кількістю шипів та пазів з дотриманням точності кута нахилу граней та пазів вкладишів. Склеюють вкладиші "на корону", стикуючи між собою шипи та пази з центруванням усіх елементів на поздовжню вісь для забезпечення прямолінійності усього виробу. За замовленням шафти та турняки можуть бути виготовлені з суцільних шматків деревини. Кожний з фрагментів кия (шафт, турняк та нерознімне клейове з'єднання) обробляють на токарному верстаті, надаючи поверхні заготовки заокруглену форму. На 1 UA 106970 U 5 10 15 внутрішніх торцях шафту та турняка виконують відповідні проміжному блокові пази, поєднують шафт, проміжний блок та турняк зклеюванням між собою при попередньому нанесенні адгезійного шару на поверхні, що склеюють, притискають струбцинами, висушують та обробляють на токарному верстаті виріб у цілому, надаючи йому форму видовженого конусу. Після чого прикріпляють до шафту наконечник, і на останнє поверхню виробу декорують з врахуванням вимог сучасного дизайну або бажань замовника. Для зручності транспортування кий може бути розподіленим на дві або три ділянки по довжині з різьбовим з'єднанням цих ділянок між собою. Усі елементи більярдного кия мають радіальну однорідність, чим забезпечується при повороті кия на будь-який кут однакову пружність та стабільність удару і довговічність експлуатації. Як пояснення способу виготовлення більярдного кия надаємо схематичні креслення, де на фіг. 1 представлений більярдний кий у загальному вигляді з наданням вигляду поперечних перерізів (по А-А, Б-Б, В-В), на фіг. 2 - зображений фрагмент шафту з торцевими пазами, на фіг. 3 - фрагмент турняки з торцевими пазами, а на фіг. 4 - зображений вкладиш блока нерознімного клейового з'єднання, що демонструє пази та шипи. За рахунок точності витримки кутів на шипах та пазах вкладишів у блоці нерознімного клейового з'єднання забезпечується повна співвісність деталей у цьому з'єднанні та у підсумку прямолінійність кия. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 30 Спосіб виготовлення більярдних київ, переважно для гри у "російську піраміду", який передбачає виготовлення шафту і турняка, а також щонайменш одного блока нерознімного клейового з'єднання, яке розміщують між сполучених торцями переднього і заднього складальних елементів, у місцях сполучення яких виконують торцеві пази та клиноподібні шипи, що чергуються, при цьому блоки нерознімних клейових з'єднань виконують шляхом склеювання їх поверхонь між собою з додаванням у проміжках вкладишів, які виготовляють попередньо з різних порід деревини, який відрізняється тим, що шафти київ виготовляють з часток квадратного перерізу внутрішніх ділянок та заокруглених по периметру кия зовнішніх ділянок, а турняки виготовляють з поздовжніх пластин, зовнішні з яких також заокруглюють по периметру кия при збереженні конусності загальної форми кия, при цьому двогранні внутрішні поверхні шипів та відповідні поверхні пазів виконують під кутом до горизонталі 7°…8° при наявності шести шипів або 3°…4° за наявності дванадцяти шипів, а шафти та турняки в разі вимоги користувачів виготовляють з цільних шматків деревини. 2 UA 106970 U 3 UA 106970 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for manufacturing billiard cue

Автори англійською

Aryvaniuk Ivan Ivanovych, Aryvaniuk Viktor Ivanovych

Назва патенту російською

Способ изготовления бильярдных киев

Автори російською

Ариванюк Иван Иванович, Ариванюк Виктор Иванович

МПК / Мітки

МПК: A63D 15/08

Мітки: більярдних, виготовлення, київ, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-106970-sposib-vigotovlennya-bilyardnikh-kiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення більярдних київ</a>

Подібні патенти