Спосіб модифікування поверхні шпону у виробництві композитних матеріалів на основі шпону

Номер патенту: 106776

Опубліковано: 10.10.2014

Автори: Тимик Діана Володимирівна, Бехта Павло Антонович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб модифікування поверхні шпону у виробництві композитних матеріалів на основі шпону, який включає операції підготовки сировини до лущення, виготовлення лущеного шпону, сушіння шпону, приготування клею, попередньої обробки поверхні шпону модифікатором, нанесення клею на шпон, формування пакетів шпону, підпресування і пресування пакетів шпону, який відрізняється тим, що поверхня шпону обробляється шляхом нанесення на неї розпорошенням модифікатора у вигляді 1-3 %-ого водного розчину оцтової кислоти або 1-3 %-ого водного розчину натрію карбонату чи 1-3 %-ого водного розчину алюмінію персульфату з витратою кожного з розрахунку 10-30 г/м2.

Текст

Реферат: У способі модифікування поверхні шпону у виробництві композитних матеріалів на основі шпону, завдяки тому, що перед нанесенням клею на шпон його поверхня обробляється модифікаторами, активується поверхня шпону, що дозволяє покращити процес склеювання. Спосіб модифікування поверхні шпону у виробництві композитних матеріалів на основі шпону включає операції підготовки сировини до лущення, виготовлення лущеного шпону, сушіння шпону, приготування клею, попередньої обробку поверхні шпону модифікатором, нанесення клею на шпон, формування пакетів шпону, підпресування і пресування пакетів шпону. Новим у способі є те, що поверхня шпону перед нанесенням на неї клею обробляється шляхом нанесення на неї розпорошенням 1-3 %-ого водного розчину модифікатора з витратою із UA 106776 C2 (12) UA 106776 C2 2 розрахунку 10-30 г/м . Як модифікатори використовують оцтову кислоту або натрію карбонат, або алюмінію персульфат. UA 106776 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до деревообробної промисловості і може бути використаний у виробництві композитних матеріалів на основі шпону, зокрема фанери і фанерної продукції. Виробництво композитних матеріалів на основі шпону (зокрема, фанери і LVL) включає виконання багатьох технологічних операцій: підготовку сировини до лущення, лущення, сушіння, зберігання, нанесення клею на шпон, формування пакетів шпону, підпресування та пресування пакетів шпону, обробку фанерної продукції. Операція склеювання є однією з найважливіших. Взаємодія між рідким клеєм і поверхнею шпону залежить, перш за все, від властивостей застосовуваного клею і стану поверхні шпону. Міцність клейового з'єднання тісно пов'язана з поверхневими властивостями шпону. У виробництві композитних матеріалів на основі шпону під час лущення впродовж короткого періоду часу утворюється значна площа нової поверхні деревини. Але, у багатьох випадках, період часу між операціями створення нової поверхні та нанесення клею є досить тривалим. Після лущення перед нанесенням клею на шпон він піддається сушінню та зберіганню. Впродовж цього періоду часу свіжоутворені поверхні деревини зазнають трансформації, що називається „поверхневою інактивацією". Інактивація поверхні деревини є поверхневим явищем, яке призводить до втрати здатності склеюватися. Екстрактивні речовини деревини можуть концентруватися на поверхні шпону під час сушіння, створюючи бар'єр для склеювання. Крім того, зовнішні фактори, які не стосуються властивостей деревини, можуть також впливати на поверхню деревини. У процесі зберігання шпон зазнає впливу світла та повітря. Витримка під впливом світла та повітря може спричинити окиснення поверхні, порох і конденсована вода можуть акумулюватися на поверхні під час зберігання, а жирні кислоти можуть осідати на поверхню з повітря. Окрім того, поверхня шпону піддається самозабрудненню, яке є результатом процесу інактивації природної поверхні, коли низькомолекулярні екстрактивні речовини деревини мігрують до поверхні під час зберігання шпону. Усі ці речовини можуть суттєво впливати на процес полімеризації та адгезійну здатність клею, оскільки вони проявляють себе як інгібітори реакції полімеризації. Зокрема, під час сушіння шпону під впливом підвищеної температури екстрактивні речовини мігрують на його поверхню, де концентруються і блокують утворення можливого адгезійного контакту з деревиною. Крім цього, смолисті та жирні екстрактивні речовини є гідрофобними, тобто такими які відштовхують воду. Більшість клеїв, що використовуються в процесах склеювання деревини, містять воду як розчинник, тому проникна здатність та змочування рідким клеєм такої поверхні не буде відбуватися належним чином. Таким чином, якість підготовки поверхні шпону перед операцією нанесення на нього клею є надзвичайно важливою. Існуюча технологія виготовлення фанерної продукції не передбачає виконання такої операції, хоча така операція може мати суттєвий вплив на зменшення витрати клею і на покращення характеристик фанери. Отже, поверхня деревини повинна бути очищена перед склеюванням, щоб вилучити всі речовини, що перешкоджають склеюванню, і досягнути оптимальної адгезії між поверхнею деревини і клеєм. Значно підвищити міцність клейового з'єднання можна шляхом усунення або зменшення негативної дії інактивованого шару. Інактивація може бути вирішена шляхом видалення поверхневого шару, наприклад, шляхом шліфування. На жаль, видалення інактивованої поверхні шліфуванням є економічно непридатнимдля повнорозмірних листів шпону. Під час формування адгезійного з'єднання деревина-клей вирішальна роль належить енергії хімічно активних груп та їх концентрації в поверхневому шарі шпону. Тому, для того щоб покращити здатність склеюватися, змочування та активувати поверхню деревини для зв'язків деревина-клей, деяка хімічна попередня обробка широко застосовується для поверхонь деревини. Існує спосіб попередньої обробки деревини, зокрема шпону, який полягає в тому, що деревину обробляють перегрітою водяною парою під тиском 3-7 МПа, температурою 120170 °C, тривалістю 3-10 хв. Під дією пари деревина розбухає, а повітря, яке знаходиться в ній заміщається водою. Це забезпечує високу ефективність подальшої обробки матеріалу [1]. Недоліком відомого способу є складність його застосування до повнорозмірних листів шпону. Окрім того, спосіб вимагає застосування пари під високим тиском і високої температури, що також ускладнює процес підготовки поверхні деревини. Відомо спосіб виготовлення фанери, який включає операції виготовлення шпону, сушіння шпону, приготування клею, обробку поверхні шпону оцтовою кислотою, підсушування обробленого шпону до вологості 6 %, нанесення клею на шпон, формування пакетів шпону, підпресування і пресування пакетів шпону. Шпон обробляють 2-5 %-им розчином оцтової 1 UA 106776 C2 2 5 10 15 20 25 30 35 кислоти з розрахунку 50 г/м , а пресування фанери здійснюють за таких режимних параметрів: тиск пресування - 1,5 МПа; температура пресування - 120 °C; тривалість пресування - 10 хв; 2 витрата фенолоформальдегідного клею - 120 г/м [2]. Недоліком відомого способу є те, що для обробки поверхні сухого шпону використовується 2 висока витрата 50 г/м оцтової кислоти, що вимагає повторної операції підсушування шпону. У свою чергу, це вимагає додаткового обладнання для операції підсушування обробленого шпону або тривалої технологічної витримки для зменшення вмісту вологи, а отже до зростання енергозатрат. Але найсуттєвішим є те, що операція підсушування вже обробленого шпону знову призводить до інактивації поверхні шпону, погіршуючи склеювання. В основу винаходу поставлено задачу створити спосіб модифікувавння поверхні шпону у виробництві композитних матеріалів на основі шпону, в якому завдяки тому, що перед нанесенням клею на шпон його поверхня обробляється модифікаторами, активується поверхня шпону, що дозволяє покращити процес склеювання, забезпечуючи міцність фанери на рівні вимог стандарту. Поставлена задача розв'язується тим, що у способі модифікування поверхні шпону у виробництві композитних матеріалів на основі шпону, який включає операції підготовки сировини до лущення, виготовлення лущеного шпону, сушіння шпону, приготування клею, попередньої обробки поверхні шпону модифікатором, нанесення клею на шпон, формування пакетів шпону, підпресування і пресування пакетів шпону, згідно з винаходом як модифікатори використовують оцтову кислоту, натрію карбонат і алюмінію персульфат, які наносяться на 2 поверхню шпону розпорошенням у вигляді 1-3 %-ого водного розчину із розрахунку 10-30 г/м . Таким чином, порівняно з відомим способом позитивний результат досягається завдяки меншої витрати модифікаторів, що дозволяє відразу після обробки поверхні шпону наносити на нього клей, не здійснюючи додаткової операції підсушування шпону. Спосіб модифікування поверхні шпону у виробництві композитних матеріалів на основі шпону, зокрема фанери, здійснюють наступним чином. Виконується підготовка сировини до лущення, виготовляється лущений шпон, який подається на операцію сушіння. Після сушіння на листи шпону розпорошенням наноситься 12 3 %-ий водний розчин модифікатора з витратою 10-30 г/м . Як модифікатор використовують оцтову кислоту або натрію карбонат, або алюмінію персульфат. Оброблений таким чином шпон відразу спрямовується на наступні технологічні операції: нанесення клею, формування пакетів шпону, їх підпресування і пресування. Пресування здійснюють за таких режимних параметрів: тиск пресування - 1,8 МПа; температура пресування - 135 °C; тривалість пресування - 6-10 хв; 2 витрата фенолоформальдегідного клею - 150 г/м . Порівняльні механічні показники отриманого композитного матеріалу на основі шпону (фанери) наведені в таблиці. 2 UA 106776 C2 Таблиця Властивості композитного матеріалу на основі шпону (фанери) Концентрація Витрата водного водного Тривалість розчину розчину пресування, модифікатора, модифікатора, хв 2 % г/м 6 10 8 10 6 1 20 8 10 6 30 8 10 6 10 8 10 6 2 20 8 10 6 30 8 10 6 10 8 10 6 3 20 8 10 6 30 8 10 5 10 Межа міцності на зріз, МПа Запропонований спосіб Вимоги Модифікатор згідно з ACTYEN Оцтова Натрій Алюміній кислота карбонат персульфат 314-1: 2003 1,86 1,84 1,75 1,93 1,87 1,81 1,81 1,78 1,71 1,82 1,81 1,70 1,90 1,85 1,77 1,79 1,74 1,68 1,81 1,78 1,68 1,88 1,82 1,73 1,76 1,72 1,65 1,91 1,92 1,82 1,99 1,98 1,89 1,87 1,86 1,80 1,89 1,89 1,79 не менше 1,96 1,93 1,86 1,0 1,82 1,83 1,75 1,86 1,83 1,76 1,90 1,89 1,81 1,79 1,77 1,73 1,96 1,98 1,94 2,01 2,06 2,01 1,92 1,93 1,74 1,93 1,89 1,86 1,99 2,01 1,93 1,90 1,88 1,69 1,90 1,87 1,80 1,95 1,95 1,88 1.88 1,84 1,60 Таким чином, отриманий композитний матеріал (фанера) з попередньою обробкою поверхні лущеного шпону вибраними модифікаторами перед нанесенням на неї клею має підвищені механічні показники порівняно з вимогами державних стандартів. Це можна пояснити тим, що попередня обробка шпону розчинами модифікаторів сприяє видаленню смолистих речовин, що містяться на поверхні деревини, а також різного роду забруднень та пороху з оброблюваної поверхні, які перешкоджають склеюванню, тобто підвищує адгезію клею до шпону. Функціональні групи, які присутні на поверхні деревини, модифікуються таким чином, що вони починають реагувати і склеювати більш ефективно з функціональними групами клею. Джерела інформації: 1. Сано Йосио. Способ обработки древесины // Плиты и фанера.-1983. - № 4. - С.20. 2. Патент України на корисну модель №27036. Спосіб виготовлення фанери / Бехта ПА, Бехта Н.С., Тимик Д.В. Заявл. 19.06.2007; Опубл. 10.10.2007; Бюл. №16. 15 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 20 Спосіб модифікування поверхні шпону у виробництві композитних матеріалів на основі шпону, який включає операції підготовки сировини до лущення, виготовлення лущеного шпону, сушіння шпону, приготування клею, попередньої обробки поверхні шпону модифікатором, нанесення клею на шпон, формування пакетів шпону, підпресування і пресування пакетів шпону, який відрізняється тим, що поверхня шпону обробляється шляхом нанесення на неї розпорошенням модифікатора у вигляді 1-3 %-ого водного розчину оцтової кислоти або 1-3 % 3 UA 106776 C2 ого водного розчину натрію карбонату чи 1-3 %-ого водного розчину алюмінію персульфату з 2 витратою кожного з розрахунку 10-30 г/м . Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Bekhta Pavlo Antonovych, Tymyk Diana Volodymyrivna

Автори російською

Бехта Павел Антонович, Тимик Диана Владимировна

МПК / Мітки

МПК: B27D 1/00, B27N 3/00, C09J 5/02

Мітки: поверхні, композитних, основі, спосіб, модифікування, виробництві, шпону, матеріалів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-106776-sposib-modifikuvannya-poverkhni-shponu-u-virobnictvi-kompozitnikh-materialiv-na-osnovi-shponu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб модифікування поверхні шпону у виробництві композитних матеріалів на основі шпону</a>

Подібні патенти