Спосіб профілактики й корекції печінково-клітинної недостатності в робітників виробництва хімічних речовин

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб профілактики й корекції печінково-клітинної недостатності в щурів, що включає введення ентеросорбенту фібрабету, антиоксиданту крезацину, фосфатидилхолінових ліпосом з інкорпорованим крезацином та імуномодулятора тималіну, який відрізняється тим, що робітникам виробництва простих поліефірів фібрабет призначають протягом 10 діб, як антиоксидантний препарат - авеол, як імуномодулятор - ехінацею пурпурову, а також додатково - гепатопротектор силібор, вітамінні препарати нікотинамід і триовіт.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що авеол призначають по 15-20 крапель 2-3 рази на добу протягом 1 місяця за 30 хвилин до їжі, повторюючи прийом через 6 місяців.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що настоянку трави ехінацеї пурпурової призначають по 1/3 склянки 3 рази на добу протягом 30 діб поспіль, повторюючи курс через 6 місяців.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що силібор призначають по 1 таблетці 3 рази на добу до прийому їжі протягом 1 місяця, повторюючи прийом через 3 місяці.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нікотинамід призначають по 0,05 г 2 рази на добу протягом 12 діб після прийому їжі, а триовіт - по 1 капсулі 2 рази на добу протягом 1 місяця після прийому їжі, повторюючи курс через 6 місяців.

Текст

Реферат: Спосіб профілактики й корекції печінково-клітинної недостатності робітників виробництва хімічних речовин включає введення ентеросорбенту фібрабету, антиоксиданту крезацину, фосфатидилхолінових ліпосом з інкорпорованим крезацином та імуномодулятора тималіну. Робітникам виробництва простих поліефірів фібрабет призначають протягом 10 діб, як антиоксидантний препарат - авеол, як імуномодулятор - ехінацею пурпурову, а також додатково - гепатопротектор силібор, вітамінні препарати нікотинамід і триовіт. UA 106388 U (12) UA 106388 U UA 106388 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини праці й може бути використана в профілактиці й корекції печінково-клітинної недостатності в робітників виробництва хімічних речовин, зокрема простих поліефірів (ППЕ). Актуальність корисної моделі пов'язана з широким розповсюдженням у господарській діяльності й побуті людини так званих ксенобіотиків, у тому числі й ППЕ, тривалий контакт з якими, а також вихідними речовинами в процесі їх виробництва призводить до виникнення багатьох захворювань і патологічних станів. У той же час, кількість та якість існуючих способів проведення антидотної терапії й профілактичних заходів останніх залишає бажати кращого. Значною мірою це стосується корекції зсувів метаболізму в такому важливому органі людини, як печінка, що відіграє провідну роль у детоксикації ксенобіотиків, і порушення функції якої може бути наслідком, поперед усього, пошкодження мембран гепатоцитів, у результаті чого відбувається накопичення в крові шкідливих метаболітів, що в свою чергу, призводить до дисфункції найважливіших систем організму й потребує додаткової відповідної корекції. Найближчим аналогом є спосіб корекції печінкової недостатності, зокрема в щурів при комбінованій дії на них протягом тижня тетрахлорметану, нітриту натрію й одноразової низької дози радіації, який передбачає введення цим тваринам у шлунок за допомогою зонда ентеросорбенту фібрабету у вигляді крохмальної суспензії в дозі 1 г/кг маси тіла, а також внутрішньочеревно - антиоксиданту крезацину у вигляді водного розчину в дозі 20 мг/кг, суспензії ліпосом з інкорпорованим крезацином у дозі 100 мг ліпіду/кг та імуномодулятора тималіну в дозі 20 мг/кг протягом тижня [Фіра Л.С. Метаболічні порушення в організмі щурів, уражених нітритом натрію, тетрахлорметаном і низькими дозами радіації, та шляхи їх корекції. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 - біохімія. Інститут біології тварин УААН. - Львів, 2003]. Недоліками найближчого аналога є те, що в ньому акцент робиться на корекцію лише деяких змін гепатоцитів, а також не враховується багато інших порушень, які мають місце в організмі при дії хімічних речовин. Так, як показали наші попередні дослідження, у робітників виробництва ППЕ спостерігаються порушення мембран не тільки гепатоцитів, а й імунокомпетентних клітин (лейкоцитів); зміни не тільки гуморальної ланки імунітету й неспецифічної резистентності, а й клітинного імунітету, а також імунологічної реактивності; зміни активності не тільки антиоксидантної, а й оксидантної системи; зміни в протіканні основних нервових процесів у корі головного мозку; ендокринні порушення; синдром "метаболічної інтоксикації". Крім того, враховуючи дію на робітників підприємств, пов'язаних з синтезом хімічних речовин, екзогенних чинників зовсім іншої природи, ніж у разі найближчого аналога, слід очікувати й можливі особливості зсувів показників, які характеризують печінковоклітинну недостатність. Нарешті, не слід скидати з рахунків і факт особливостей перебігу метаболічних порушень саме в людей, у порівнянні з такими ж у щурів. В основу корисної моделі поставлено задачу уточнення й розширення арсеналу профілактично-оздоровчих заходів для робітників, працюючих у виробництві хімічних речовин, зокрема ППЕ, шляхом зменшення в них проявів печінково-клітинної недостатності. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі профілактики й корекції печінково-клітинної недостатності в щурів при комбінованій дії на них тетрахлорметану, нітриту натрію й низьких доз радіації, що включає введення цим тваринам ентеросорбенту фібрабету, антиоксиданту крезацину, фосфатидилхолінових ліпосом з інкорпорованим крезацином та імуномодулятора тималіну, згідно з корисною моделлю, робітникам виробництва ППЕ курс введення ентеросорбенту фібрабету в тій же дозі продовжують до 10 діб, як антиоксидантний препарат призначають фітопрепарат авеол, як імуномодулятор - ехінацею пурпурову, а додатково - гепатопротекторний препарат силібор, а також вітамінні препарати нікотинамід і триовіт, які мають мембрано-стабілізуючим та антиоксидантним ефектом, покращують обмін речовин в гепатоцитах, енергозабезпечення клітин і метаболічну функцію печінки, запобігають окислювальному пошкодженню ліпідних і білкових компонентів біомембран, а також захищають клітини від пошкодження. Технічний ефект способу профілактики й корекції печінково-клітинної недостатності в робітників виробництва ППЕ обумовлений високою терапевтичною ефективністю препаратів комплексу, який заявляється, а також відсутністю їх негативного впливу на організм. Спосіб виконують наступним чином. Робітникам виробництва ППЕ призначають наступні профілактично-оздоровчі заходи: 1. Ентеросорбцію препаратом фібрабет - у дозі 1 г/кг маси тіла протягом 10 діб, оскільки нами доказана досить виражена токсична дія ППЕ; 2. Фітотерапію з використанням рослинного препарату авеолу на основі вівса посівного, компоненти трави якого сприяють покращенню енергозабезпечення тканин і клітин, підвищенню їх функціональної активності, 1 UA 106388 U 5 10 15 20 25 30 35 мембраностабілізуючим та антиоксидантним ефектам - призначають по 15-20 крапель 2-3 рази на добу за 30 хвилин до їжі протягом 1 місяця, прийом повторюють через 6 місяців; 3. Імуномодуляцію препаратом рослинного походження ехінацея пурпурова, яка діє не тільки на клітинну, а й на гуморальну ланку імунітету, а також фактори природженої резистентності настоянку трави (1 столову ложку трави залити склянкою кип'ятку й кип'ятити на водяній бані 10-15 хвилин) призначають по 1/3 склянки 3 рази на добу, курсом 30 діб, прийом препарату повторюють через 6 місяців. 4. Гепатопротекцію з використанням гепатопротектора на основі розторопші плямистої, зокрема препарату силібору, що має мембраностабілізуючу й антиоксидантну активність, покращує обмінні процеси в гепатоцитах - призначають по 1 таблетці 3 рази на добу до прийому їжі протягом 1 місяця, повторюючи курс через 3 місяці; 5. Вітамінотерапію нікотинамідом (препарат, який позитивно впливає на функціонування головного мозку за умов хімічної інтоксикації, нормалізує вільнорадикальні й пероксидні процеси, запобігає окислювальному пошкодженню ліпідних і білкових компонентів біомембран) призначають внутрішньо по 0,05 г 2 рази на добу після прийому їжі протягом 12 діб, повторюючи прийом через 6 місяців, а також триовітом (препарат, що має антиоксидантну дію, захищає клітини й тканини від пошкодження, покращує роботу імунної системи й загальну опірність організму) - призначають внутрішньо по 1 капсулі 2 рази на добу протягом 1 місяця після прийому їжі, повторюючи курс через 6 місяців. Ефективність способу встановлена експериментально. Корекцію печінково-клітинної недостатності застосовували в 67 робітників цехів хімічного виробництва ППЕ, в яких були вивчені біохімічні маркери до й після застосування способу корекції, що заявляється. Середній вік робітників основної групи становив 44±11,8 роки. Усі обстежені були особами чоловічої статі. Серед обстежуваних 28 чоловік за професією були апаратниками синтезу, 22 - апаратниками перегонки, 17 - апаратниками окислення й гідратації. Професійний стаж коливався від 5 до 20 років (у середньому 12±7,8 роки). Контрольну групу склали 29 науково-технічних робітників, які не мали прямого контакту зі шкідливими факторами хімічного виробництва. Відомо, що одним із важливіших процесів в організмі, який визначає біологічну активність ксенобіотиків, є їх біотрансформація. У цьому процесі приймають участь різні органи й тканини, але найбільш активно біотрансформація чужорідних сполук відбувається в печінці в системі мікросомального окислення, яка здійснює процеси детоксикації, елімінації, а в деяких випадках, і метаболічної активації речовин. Тому в обстежуваних робітників до корекції, поперед усього, спостерігалися вірогідні зсуви біохімічних показників, попередньо встановлених як найбільш інформативних для характеристики функціонального стану гепатоцитів та їх мембран при дії досліджуваних ксенобіотиків, а саме - активності γ-глутамілтранспептидази (ГГТП), аланінамінотрансферази (АлАТ) та аспартатамінотрансферази (АсАТ), а також вмісту альбуміну в сироватці крові. Виявлено підвищення активності ГГТП у 2,0 рази, АлАТ - в 1,7 разу й АсАТ - в 1,4 разу, що вказує на суттєве пошкодження гепатоцитів, зокрема їх мембран на тлі зниження концентрації альбуміну (табл.). 40 Таблиця Інформативні біохімічні показники функціонального стану гепатоцитів у робітників, зайнятих у виробництві ППЕ, до й після корекції (М±m) Показник ГГТП, мккат/л АлАТ, мкмоль/год.-мл АсАТ, мкмоль/год.-мл Альбумін, г/л Контроль 0,24±0,03 0,52±0,05 0,36±0,03 54,72±3,76 До корекції 0,45±0,02* 0,89±0,09* 0,52±0,07* 43,1±4,5* Примітка: * - вірогідність порівняно з контролем (р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correction and prevention of hepatocellular insufficiency in workers of chemical industry

Автори англійською

Nakonechna Oksana Anatoliivna, Marakushyn Dmytro Ihorovych, Maksymova Iryna Hennadiivna, Zhernovaia Maryna Yevheniivna, Androsov Yevhen Dmytrovych

Назва патенту російською

Способ профилактики и коррекции печеночно-клеточной недостаточности рабочих производства химических веществ

Автори російською

Наконечная Оксана Анатольевна, Маракушин Дмитрий Игоревич, Максимова Ирина Геннадьевна, Жерновая Марина Евгеньевна, Андросов Евгений Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00, A61P 1/00

Мітки: печінково-клітинної, профілактики, недостатності, речовин, робітників, спосіб, корекції, виробництва, хімічних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-106388-sposib-profilaktiki-jj-korekci-pechinkovo-klitinno-nedostatnosti-v-robitnikiv-virobnictva-khimichnikh-rechovin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики й корекції печінково-клітинної недостатності в робітників виробництва хімічних речовин</a>

Подібні патенти