Пристрій для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу з гальмівним діодом

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу з гальмівним діодом, що містить два двигуна постійного струму послідовного збудження, обмотки якоря яких з'єднано таким чином, що один вивід обмотки якоря першого двигуна підключено через контакт рушійного режиму, пусковий реостат, лінійний контакт, шунт контрольно-вимірювального амперметру, автоматичний вимикач та струмоприймач до джерела живлення, а інший вивід обмотки якоря першого двигуна через реверсор обмотки збудження першого двигуна та другий контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з виводом обмотки якоря другого двигуна та нульовим дротом, а інший вивід обмотки якоря другого двигуна через реверсор обмотки збудження другого двигуна та перший контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з контактом рушійного режиму та виводом обмотки якоря першого двигуна, а контакт послідовного з'єднання двигунів включено таким чином, що один його полюс з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна, першим контактом паралельного з'єднання двигунів та катодом другого шунтового діода, а інший з реверсором обмотки збудження першого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та анодом першого шунтового діода, а катод першого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря першого двигуна, контактом рушійного режиму та першим контактом паралельного з'єднання двигунів, а анод другого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та нульовим дротом, а контакт режиму гальмування з'єднано з одного боку з лінійним контактом та пусковим реостатом, а з іншого з реверсором обмотки збудження першого двигуна та одним з виводів обмотки якоря першого двигуна, а гальмівний діод включено таким чином, що його анод з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна та одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, а катод з контактом рушійного режиму та пусковим реостатом, а блок двигуна компресора з одного боку через струмоприймач підключено до джерела живлення, а з іншого з'єднано з нульовим дротом, а паралельно з блоком двигуна компресора включено контрольно-вимірювальний вольтметр, який відрізняється тим, що як елемент режиму гальмування використовують гальмівний діод, анод якого з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна та одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, а його катод з контактом рушійного режиму та пусковим реостатом.

Текст

Реферат: Пристрій для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу з гальмівним діодом містить два двигуни постійного струму послідовного збудження, обмотки якоря, пусковий реостат, лінійний контакт, шунт контрольно-вимірювального амперметра, автоматичний вимикач та струмоприймач до джерела живлення, реверсор, обмотки збудження першого другого двигунів, блок двигуна компресора, нульовий дріт, контрольно-вимірювальний вольтметр. Як елемент режиму гальмування використовують гальмівний діод, анод якого з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна та одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, а його катод з контактом рушійного режиму та пусковим реостатом. UA 106381 U (12) UA 106381 U UA 106381 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до електрообладнання транспорту та може бути використана у пристроях для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу. Найближчим аналогом є пристрій для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу [Волотковский С.А. Рудничная электровозная тяга. - М.: Недра, 1981. 389 с.]. Пристрій містить два двигуни постійного струму послідовного збудження, обмотки якоря яких з'єднано таким чином, що один вивід обмотки якоря першого двигуна підключено через контакт рушійного режиму, пусковий реостат, лінійний контакт, шунт контрольновимірювального амперметра, автоматичний вимикач та струмоприймач до джерела живлення. Інший вивід обмотки якоря першого двигуна через реверсор обмотки збудження першого двигуна та другий контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з виводом обмотки якоря другого двигуна та нульовим дротом. Інший вивід обмотки якоря другого двигуна через реверсор обмотки збудження другого двигуна та перший контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з контактом рушійного режиму та виводом обмотки якоря першого двигуна. Контакт послідовного з'єднання двигунів включено таким чином, що один його полюс з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна, першим контактом паралельного з'єднання двигунів та катодом другого шунтового діода, а інший з реверсором обмотки збудження першого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та анодом першого шунтового діода. Катод першого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря першого двигуна, контактом рушійного режиму та першим контактом паралельного з'єднання двигунів. Анод другого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та нульовим дротом. Контакт режиму гальмування з'єднано з одного боку з лінійним контактом та пусковим реостатом, а з іншого з реверсором обмотки збудження першого двигуна та одним з виводів обмотки якоря першого двигуна. Елемент режиму гальмування з'єднано з одного боку з реверсором обмотки збудження другого двигуна та одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, а з іншого з контактом рушійного режиму та пусковим реостатом. Блок двигуна компресора з одного боку через струмоприймач підключено до джерела живлення, а з іншого з'єднано з нульовим дротом. Паралельно з блоком двигуна компресора включено контрольно-вимірювальний вольтметр. Недоліком цього найближчого аналога є використання як елемент режиму гальмування другого контакту режиму гальмування, робота якого супроводжується утворенням електричної дуги, що призводить до погіршення умов комутації та вимагає додаткових витрат на обслуговування і знижує надійність роботи транспортного засобу. Задачею корисної моделі є удосконалення пристрою для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу з гальмівним діодом за рахунок використання як елемента режиму гальмування гальмівного діода, анод якого з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна та одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, а його катод з контактом рушійного режиму та пусковим реостатом. Технічний результат від використання корисної моделі полягає у підвищенні надійності роботи транспортного засобу, за рахунок використання як елемента режиму гальмування гальмівного діода, який забезпечує безконтактне з'єднання, чим унеможливлює утворення електричної дуги у колі гальмування, яка є причиною втрати керованості електричного двигуна, особливо при малій швидкості обертання. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу з гальмівним діодом містить два двигуни постійного струму послідовного збудження, обмотки якоря яких з'єднано таким чином, що один вивід обмотки якоря першого двигуна підключено через контакт рушійного режиму, пусковий реостат, лінійний контакт, шунт контрольно-вимірювального амперметра, автоматичний вимикач та струмоприймач до джерела живлення, інший вивід обмотки якоря першого двигуна через реверсор обмотки збудження першого двигуна та другий контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з виводом обмотки якоря другого двигуна та нульовим дротом. Інший вивід обмотки якоря другого двигуна через реверсор обмотки збудження другого двигуна та перший контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з контактом рушійного режиму та виводом обмотки якоря першого двигуна, контакт послідовного з'єднання двигунів включено таким чином, що один його полюс з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна, першим контактом паралельного з'єднання двигунів та катодом другого шунтового діода, а інший з реверсором обмотки збудження першого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та анодом першого шунтового діода. Катод першого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря першого двигуна, контактом рушійного режиму та першим контактом паралельного з'єднання двигунів, анод другого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та нульовим 1 UA 106381 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 дротом. Контакт режиму гальмування з'єднано з одного боку з лінійним контактом та пусковим реостатом, а з іншого з реверсором обмотки збудження першого двигуна та одним з виводів обмотки якоря першого двигуна. Елемент режиму гальмування з'єднано з одного боку з реверсором обмотки збудження другого двигуна та одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, а з іншого з контактом рушійного режиму та пусковим реостатом. Блок двигуна компресора з одного боку через струмоприймач підключено до джерела живлення, а з іншого з'єднано з нульовим дротом, паралельно з блоком двигуна компресора включено контрольновимірювальний вольтметр, згідно корисною моделлю, як елемент режиму гальмування використовується гальмівний діод, анод якого з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна та одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, а його катод з контактом рушійного режиму та пусковим реостатом. Суть пристрою, що запропонований пояснює принципова схема. Пристрій містить два двигуни постійного струму послідовного збудження, обмотки якоря яких з'єднано таким чином, що один вивід обмотки якоря першого двигуна 3 підключено через контакт рушійного режиму 8, пусковий реостат 7, лінійний контакт 9, шунт контрольновимірювального амперметра 20, автоматичний вимикач 15 та струмоприймач 16 до джерела живлення 1. Інший вивід обмотки якоря першого двигуна 3 через реверсор обмотки збудження першого двигуна 5 та другий контакт паралельного з'єднання двигунів 12 з'єднано з виводом обмотки якоря другого двигуна 4 та нульовим дротом 2. Інший вивід обмотки якоря другого двигуна 4 через реверсор обмотки збудження другого двигуна 6 та перший контакт паралельного з'єднання двигунів 10 з'єднано з контактом рушійного режиму 8 та виводом обмотки якоря першого двигуна 3. Контакт послідовного з'єднання двигунів 11 включено таким чином, що один його полюс з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна 6, першим контактом паралельного з'єднання двигунів 10 та катодом другого шунтового діода 18, а інший з реверсором обмотки збудження першого двигуна 5, другим контактом паралельного з'єднання двигунів 12 та анодом першого шунтового діода 17. Катод першого шунтового діода 17 з'єднано з одним з виводів обмотки якоря першого двигуна 3, контактом рушійного режиму 8 та першим контактом паралельного з'єднання двигунів 10. Анод другого шунтового діода 18 з'єднано з одним з виводів обмотки якоря другого двигуна 4, другим контактом паралельного з'єднання двигунів 12 та нульовим дротом 2. Контакт режиму гальмування 13 з'єднано з одного боку з лінійним контактом 9 та пусковим реостатом 7, а з іншого з реверсором обмотки збудження першого двигуна 5 та одним з виводів обмотки якоря першого двигуна 3. Гальмівний діод 14 включено таким чином, що його анод з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна 6 та одним з виводів обмотки якоря другого двигуна 4, а катод з контактом рушійного режиму 8 та пусковим реостатом 7. Блок двигуна компресора 19 з одного боку через струмоприймач 16 підключено до джерела живлення 1, а з іншого з'єднано з нульовим дротом 2. Паралельно з блоком двигуна компресора 19 включено контрольно-вимірювальний вольтметр 21. Пристрій для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу з гальмівним діодом працює наступним чином. У рушійному режимі контактами 8, 9, 10, 11 та 12 тягові двигуни через шунт контрольновимірювального амперметра 20, автоматичний вимикач 15 та струмоприймач 16 вмикаються послідовно або паралельно до джерела живлення 1 та нульового дроту 2, і до кола живлення їх обмоток якоря 3, 4 та реверсорів обмоток збудження 5, 6 вмикаються відповідні щаблі пускового реостату 7. При цьому струм через гальмівний діод 14 не проходить. У режимі гальмування контактами 10, 12 та 13 тягові двигуни вмикаються паралельно за перехресно-петльовою схемою та переводяться у режим динамічного гальмування, а до кола двигунів вмикаються відповідні щаблі пускового реостату 7. При цьому через гальмівний діод 14 проходить струм гальмування. Шунтові діоди 17 та 18 використовують як елементи захисту схеми від перенапруги. Застосування гальмівного діода дозволяє підвищити швидкодію та надійність роботи транспортного засобу у режимі гальмування. Таким чином, запропонований пристрій є надійніший та забезпечує істотне підвищення швидкодії у режимі гальмування. 55 2 UA 106381 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 25 30 Пристрій для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу з гальмівним діодом, що містить два двигуни постійного струму послідовного збудження, обмотки якоря яких з'єднано таким чином, що один вивід обмотки якоря першого двигуна підключено через контакт рушійного режиму, пусковий реостат, лінійний контакт, шунт контрольно-вимірювального амперметра, автоматичний вимикач та струмоприймач до джерела живлення, а інший вивід обмотки якоря першого двигуна через реверсор обмотки збудження першого двигуна та другий контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з виводом обмотки якоря другого двигуна та нульовим дротом, а інший вивід обмотки якоря другого двигуна через реверсор обмотки збудження другого двигуна та перший контакт паралельного з'єднання двигунів з'єднано з контактом рушійного режиму та виводом обмотки якоря першого двигуна, а контакт послідовного з'єднання двигунів включено таким чином, що один його полюс з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна, першим контактом паралельного з'єднання двигунів та катодом другого шунтового діода, а інший з реверсором обмотки збудження першого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та анодом першого шунтового діода, а катод першого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря першого двигуна, контактом рушійного режиму та першим контактом паралельного з'єднання двигунів, а анод другого шунтового діода з'єднано з одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, другим контактом паралельного з'єднання двигунів та нульовим дротом, а контакт режиму гальмування з'єднано з одного боку з лінійним контактом та пусковим реостатом, а з іншого з реверсором обмотки збудження першого двигуна та одним з виводів обмотки якоря першого двигуна, а гальмівний діод включено таким чином, що його анод з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна та одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, а катод з контактом рушійного режиму та пусковим реостатом, а блок двигуна компресора з одного боку через струмоприймач підключено до джерела живлення, а з іншого з'єднано з нульовим дротом, а паралельно з блоком двигуна компресора включено контрольно-вимірювальний вольтметр, який відрізняється тим, що як елемент режиму гальмування використовують гальмівний діод, анод якого з'єднано з реверсором обмотки збудження другого двигуна та одним з виводів обмотки якоря другого двигуна, а його катод з контактом рушійного режиму та пусковим реостатом. 3 UA 106381 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for control of vehicle traction asynchronous motors with plugging diode

Автори англійською

Sinchuk Oleh Mykolaiovych, Huzov Eduard Semenovych, Sinchuk Ihor Olehovych, Kalmus Dmytro Olehovych

Назва патенту російською

Устройство для управления тяговыми электродвигателями транспортного средства с тормозным диодом

Автори російською

Синчук Олег Николаевич, Гузов Эдуард Семенович, Синчук Игорь Олегович, Кальмус Дмитрий Олегович

МПК / Мітки

МПК: B60L 15/04

Мітки: тяговими, транспортного, діодом, електродвигунами, гальмівним, управління, засобу, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-106381-pristrijj-dlya-upravlinnya-tyagovimi-elektrodvigunami-transportnogo-zasobu-z-galmivnim-diodom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для управління тяговими електродвигунами транспортного засобу з гальмівним діодом</a>

Подібні патенти