Номер патенту: 106324

Опубліковано: 25.04.2016

Автор: Нікітюк Олег Борисович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Електронний таймер для курця з сигнальним пристроєм, що містить корпус, який включає блок управління, що має таймер, засіб індикації на корпусі, підключений до блока управління для відображення інформації, і сигнальний засіб, сполучений з блоком управління для виведення сигнального нагадування, який відрізняється тим, що в корпус введений блок введення даних для завдання налаштування роботи таймера, а також в блок управління вмонтовані пристрій порівняння, пристрій зберігання значення інтервалу активності таймера, пристрій зберігання значення інтервалів заборони активності таймера, а також пристрій зберігання значення кількості затягувань.

Текст

Реферат: Електронний таймер для курця містить корпус, який включає блок управління, що має таймер, засіб індикації на корпусі, підключений до блока управління для відображення інформації, і сигнальний засіб, сполучений з блоком управління для виведення сигнального нагадування. В корпус введений блок введення даних для завдання налаштування роботи таймера, а також в блок управління вмонтовані пристрій порівняння, пристрій зберігання значення інтервалу активності таймера, пристрій зберігання значення інтервалів заборони активності таймера, а також пристрій зберігання значення кількості затягувань. UA 106324 U (54) ЕЛЕКТРОННИЙ ТАЙМЕР ДЛЯ КУРЦЯ UA 106324 U UA 106324 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до пристроїв для сприяння лікування від звички паління й може використовуватися людьми, що бажають кинути курити або обмежити число викурених сигарет. Відомі пристрої для використання як допоміжних засобів для нагадування людині про виконання тієї або іншої дії в даний момент часу, такі як патент США № 305830 МПК А24А 15/00, патент США № 7196619 МПК B60Q 100, які допомагають людині вилікуватися від шкідливої звички паління. При цьому перераховані пристрої мають недоліки, які виражаються в тому, що пристрої не надають можливості користувачеві самому встановлювати рамки часу інтервалів, у плині яких перераховані пристрої не повинні відволікати користувача нагадуванням. Також недоліком є обмеження функціональних можливостей, які виражаються в тому, що контролюється тільки кількість викурених сигарет. Більшого ефекту можна домогтися, якщо використовувати метод лікування від тютюнової залежності шляхом контрольованого зниження кількості викурених сигарет з урахуванням кількості затягувань, які робить курець. Як найближчий аналог вибраний електронний таймер із сигнальним пристроєм зі схемою медичною застосування (патент РФ № 2268708 МПК A61J 7/04), що містить корпус, що включає в себе блок управління, що має таймер, засіб індикації на корпусі, приєднаний до блока управління для відображення інформації, і сигнальний засіб з відліком часу, приєднаний до блока управління для відображення інформації про необхідний стан схеми медичного застосування й інформації про різні дії, які необхідно виконати, представлені графічно. Недоліками відомого пристрою є вузькість функціональних можливостей, що полягає в тому, що найближчий аналог не дозволяє стежити за діями курця протягом дня й робити нагадування в певні моменти часу. Основною задачею корисної моделі є створення функції установки користувачем заздалегідь необхідної кількості тимчасових інтервалів, у рамках яких пристрій не повинен відволікати користувача нагадуванням, а також розширенням функціональних можливостей, що полягають у тому, що крім числа викурених сигарет контролюють кількість затягувань, які робить при цьому курець. Суть пристрою полягає в тому, що в корпусі, що містить блок управління, засіб індикації, сигнальний пристрій, які з'єднані із блоком управління для виводу сигнального нагадування й візуальних повідомлень про виконання певних дій, електронний таймер для відліку часу, включений в блок управління, уведений блок введення даних для завдання настроювання роботи таймера, а в блок управління вмонтовані пристрій порівняння, пристрій зберігання значення інтервалу активності таймера, пристрій зберігання значення інтервалів заборони активності таймера, а також пристрій зберігання значення кількості затягувань. Пристрій зберігання значення інтервалів активності уведено для установки тимчасових інтервалів, у плині яких таймер виконує свої функції, а саме розраховує, відповідно до встановленого базового значення кількості сигарет, тимчасові відрізки, через які користувачеві дозволяється закурити. У середньому щодня будь-яка людина зазнає вплив різних факторів на роботі, які можуть вимагати від нього повної віддачі справі протягом тривалого відрізка часу. Таких моментів (факторів) може бути безліч. У цьому випадку введемо нові поняття, що використовуються в таймері. На відміну від відомих пристроїв вводиться два інтервали часу: інтервали заборони активності та інтервали активності Інтервали заборони активності - відрізок часу, довжина якого встановлюється користувачем вручну, у плині яких пристрій не подає сигнального нагадування про дозвіл закурити. При установці значень інтервалів заборони активності розподіл кількості сигарет за день, установлених користувачем, ураховує час інтервалів заборони активності таймера. Інтервали активності - установлення тимчасового відрізка, у межах якого пристрій виконує свої функції. Користувач установлює початкове й кінцеве значення часу, різниця яких і є інтервалом активності. Введення в блок управління пристрою зберігання значень інтервалів заборони активності таймера дозволяє розширити функціональні можливості таймера таким чином, щоб таймер спрацьовував лише в моменти заздалегідь визначені користувачем, тим самим забезпечується зручність експлуатації таймера. Установлення значення інтервалу заборони активності таймера задає тимчасові відрізки, у яких не включається сигнальне нагадування про дозвіл на паління, але які враховуються таймером при розподілі часу між сигаретами. 1 UA 106324 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Введення в блок управління пристрою порівняння дозволяє порівнювати задані інтервали заборони активності таймера з реальним часом, що забезпечує зручність використання пристрою, а також впливає на час, коли користувач може викурити сигарету. Введення пристрою зберігання кількості затягувань дозволяє скорегувати програму відвикання від паління з мінімальним впливом синдрому скасування і мінімальною шкодою для здоров'я. На кресленні наведена структурна схема пропонованого пристрою. Електронний таймер складається з корпуса 1, що містить блок управління 2, виконаний на основі мікропроцесора або замовленої інтегральної схеми, засіб індикації 3, що може бути виконаний у вигляді індикатора, сигнальний пристрій 4, що базується на малопотужному п'єзовипромінювачі або вібраторі, які з'єднані із блоком управління для виводу сигнального нагадування й візуальних повідомлень про виконання певних дій, електронний таймер 5 для відліку часу, включений в блок управління, блок введення даних 6 для завдання настроювання роботи таймера, пристрій порівняння 7, пристрій зберігання значення інтервалу активності таймера 8, пристрій зберігання значення інтервалів заборони активності таймера 9, а також пристрій зберігання значення кількості затягувань 10, включені у блок управління для розширення його функціональних можливостей. Пристрій працює наступним чином. Перед початком використання проводиться настроювання пристрою. Користувач уводить значення інтервалів активності, тим самим визначаючи тимчасові рамки, у плині яких таймер буде працювати протягом дня, установлює інтервали заборони активності, вводить початкову кількість сигарет, які можна викурити за день, також можливо за бажанням ввести середню кількість затягувань на сигарету. Останнє настроювання не є обов'язковим й може встановлюватися за бажанням користувача. Якщо ж курець не бажає скористатися установкою кількості затягувань, то він залишає значення рівним нулю. У цьому випадку таймер веде підрахунок викурених сигарет, контроль і виводить сигнальне нагадування, спираючись тільки на кількість сигарет, викурених за день. Установлення середньої кількості затягувань на сигарету дозволяє таймеру вести контроль і облік викурених сигарет в розрахунку на кількість затягувань, які зробив курець у попередній раз. Після виконання настроювання таймера пристрій починає роботу. Для виконання поставленої задачі в пристрій включений годинник реального часу, який забезпечує відлік часу. Перше нагадування про дозвіл закурити відбувається при входженні пристрою в інтервал активності. Із цього моменту таймер починає вести контроль і облік за курцем. Наступні рази, коли курцеві подається сигнал про дозвіл закурити, визначаються шляхом рівномірного розподілу початкової кількості сигарет, установлені користувачем протягом всього інтервалу активності. Розподіл кількості сигарет враховує передвстановлені інтервали заборони активності. Пристрій порівняння виконує порівняння значення інтервалів заборони активності й час, що пройшов з моменту останньої викуреної сигарети. За умови, що не було виявлено інтервалу заборони, тобто таймер продовжував працювати у звичайному режимі, кількість затягувань на сигарету, яку можна викурити користувачеві, зменшується на одиницю. При визначенні виникнення інтервалу заборони активності під час роботи таймера й відповідно збільшення проміжку часу між сигаретами, значення кількості затягувань на сигарету збільшується на одиницю. Максимально можлива кількість затягувань обмежується уведенням початкового значення користувачем мінімальним значенням, що розраховується з формули:  (1)  max  поч , З де: Nmax - максимальна кількість затягувань; Νпоч - початкова кількість затягувань; З - мінімальне значення затягувань. Введення обмеження нижньої межі пояснюється тим, що нікотин і інші небезпечні речовини абсорбуються, осідають у тютюні й фільтрі, а отже перші затягування менш шкідливі, у наступних затягуваннях шкідливі хімічні субстанції проникають у дихальні органи, дратують їх, утворюють слиз, що разом із продуктами сублімації попадає в легені при палінні останньої третини сигарети, тому що в цьому випадку лише фільтр перешкоджає їхньому проникненню в дихальні шляхи. Кількість сигарет, введених користувачем при настроюванні таймера, зменшується на одиницю, а лічильник викурених за день сигарет збільшується на одиницю. Якщо ж користувач 2 UA 106324 U 5 10 15 20 25 30 35 перевищує встановлений ліміт, таймер фіксує дану подію з метою коректування програми наступного дня. Робота таймера обмежується інтервалом активності. По закінченню часу активності пристрій аналізує чи був перевищений ліміт або ні. При перевищенні ліміту робиться висновок про необхідність збільшення кількості сигарет на день на одиницю. В іншому випадку кількість сигарет на день зменшується на одиницю. При настанні інтервалу активності наступного дня користувачеві повідомляється про те, що він повинен вибрати: - якщо був перевищений ліміт - збільшити кількість сигарет на день або ні; - якщо не був перевищений ліміт - зменшити кількість сигарет на день або залишити без змін. Користувач вибирає, ґрунтуючись на власних силах. Таким чином, курець може безболісно поступово зменшувати кількість викурених сигарет в день доти, поки не вилікується від шкідливої звички палити або ж зможе обмежувати себе в сигаретах. Пристрій проводить облік викурених сигарет за день і сумарний підрахунок кількості днів і сигарет, протягом яких використовується таймер. Технічним результатом є розширення функціональних можливостей пристрою шляхом створення функції установки користувачем заздалегідь необхідної кількості тимчасових інтервалів, у рамках яких пристрій не повинен відволікати користувача нагадуванням, а також розширенням функціональних можливостей, що полягають у тому, що крім числа викурених сигарет контролюють кількість затягувань, які робить при цьому курець. Пристрій розрахований на людей, які бажають кинути курити або обмежити кількість викурених сигарет за день. Основою ефективності використання є бажання кинути курити. Джерела інформації: 1. Патент РФ № 2268708 МПК А61J 7/04. 2. Патент США № 305839 МПК А24А 15/00. 3. Патент США № 7196619 МПК B60Q 100. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Електронний таймер для курця з сигнальним пристроєм, що містить корпус, який включає блок управління, що має таймер, засіб індикації на корпусі, підключений до блока управління для відображення інформації, і сигнальний засіб, сполучений з блоком управління для виведення сигнального нагадування, який відрізняється тим, що в корпус введений блок введення даних для завдання налаштування роботи таймера, а також в блок управління вмонтовані пристрій порівняння, пристрій зберігання значення інтервалу активності таймера, пристрій зберігання значення інтервалів заборони активності таймера, а також пристрій зберігання значення кількості затягувань. 3 UA 106324 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Electronic timer for smokers

Автори англійською

Nikitiuk Oleh Borysovych

Назва патенту російською

Электронный таймер для курильщика

Автори російською

Никитюк Олег Борисович

МПК / Мітки

МПК: A24F 47/00

Мітки: електронний, таймер, курця

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-106324-elektronnijj-tajjmer-dlya-kurcya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Електронний таймер для курця</a>

Подібні патенти