Спосіб одержання розчинних мінеральних добрив на основі розсолу домбровського кар’єру

Номер патенту: 106243

Опубліковано: 11.08.2014

Автори: Дульнев Олександр Петрович, Дульнєв Петро Георгійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб одержання розчинного мінерального добрива на основі розсолу Домбровського кар'єру, який відрізняється тим, що до розсолу додатково додають азотовмісний компонент - карбамід та розчинник, причому як розчинник використовують молочну сироватку або воду при такому співвідношенні компонентів, мас. час.: 1:(0,88-1,1):(0,44-0,51).

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додатково додають біогенні мікроелементи: Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg, В та Мо, причому Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg використовують у вигляді хелатних сполук, де хелатоутворюючою речовиною є солі етилендіамінтетраоцтової кислоти або її аналоги, або солі лимонної кислоти, або 1-гідроксіетилідендифосфонової кислоти, В у вигляді борної кислоти, а Мо у вигляді молібдату натрію або калію, у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,022-0,055).

3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що додатково додають суміш поліетиленгліколів.

4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що як суміш поліетиленгліколів використовують ПЕГ 200 і/або ПЕГ 400, і/або ПЕГ 600, і/або ПЕГ 1500 у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,11-0,22).

5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що додатково додають регулятори росту рослин.

6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що як регулятори росту рослин використовують Ендофіт L-1 або Ендофіт L-1M, або Неофіт, або Неофіт-М, або N-оксид 2,6-диметилпіридину, або N-оксид 2-метилпіридину, або N-оксид піридину та/або Емістим-С, та/або Екостим у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,001-0,022).

7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється тим, що додатково додають калій азотнокислий або натрій азотнокислий, або амоній азотнокислий, у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,88-1,1).

8. Спосіб одержання розчинного мінерального добрива на основі розсолу Домбровського кар'єру, який відрізняється тим, що до розсолу додатково додають азотовмісний компонент - калій азотнокислий або натрій азотнокислий, або амоній азотнокислий, у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,88-1,1), та ще додатково містить розчинник, причому як розчинник використовують молочну сироватку або воду при такому співвідношенні компонентів, мас. час.: 1:(0,88-1,1):(0,44-0,51).

9. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що додатково додають біогенні мікроелементи: Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg, В та Мо, причому Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg використовують у вигляді хелатних сполук, де хелатоутворюючою речовиною є солі етилендіамінтетраоцтової кислоти або її аналоги, або солі лимонної кислоти, або 1-гідроксіетилідендифосфонової кислоти, В у вигляді борної кислоти, а Мо у вигляді молібдату натрію або калію, у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,022-0,055).

10. Спосіб за п. 8 або 9, який відрізняється тим, що додатково додають суміш поліетиленгліколів.

11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як суміш поліетиленгліколів використовують ПЕГ 200 і/або ПЕГ 400, і/або ПЕГ 600, і/або ПЕГ 1500 у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,11-0,22).

12. Спосіб за будь-яким з пп. 8-11, який відрізняється тим, що додатково додають регулятори росту рослин.

13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що як регулятори росту рослин використовують Ендофіт L-1 або Ендофіт L-1M, або Неофіт, або Неофіт-М, або N-оксид 2,6-диметилпіридину, або N-оксид 2-метилпіридину, або N-оксид піридину та/або Емістим-С та/або Екостим у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,001-0,022).

14. Спосіб за будь-яким з пп. 8-13, який відрізняється тим, що додатково додають калій азотнокислий або натрій азотнокислий, або амоній азотнокислий, у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,88-1,1).

Текст

Реферат: Винахід належить до області технологій одержання мінеральних добрив, які можуть бути використані в сільському, комунальному, лісному та інших галузях народного господарства. Заявлено спосіб одержання розчинного мінерального добрива на основі розсолу Домбровського кар'єру, до якого додатково додають азотовмісний компонент - карбамід або калій азотнокислий або натрій азотнокислий, або амоній азотнокислий та розчинник, причому як розчинник використовують молочну сироватку або воду ефективному співвідношенні компонентів. UA 106243 C2 (12) UA 106243 C2 UA 106243 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до області технологій одержання мінеральних добрив, які можуть бути використані в сільському, комунальному, лісному та інших галузях народного господарства. Одною з найактуальніших проблем цивілізації є проблема одержання сільськогосподарської продукції, сировина для такої також є проблематичною. Тому пошук нової сировини для отримання добрив є актуальним. Ще за радянських часів був утворений Домбровський кар'єр в результаті видобутку калійних добрив в м. Калуші Івано-Франківської області. Цей кар'єр заповнювався розчинними відходами цього виробництва і на даний момент площа його складає біля 200 га, а глибина більше 100 м. Ця кількість відходів в кар'єрі стала техногенною загрозою для регіону. Крім цього цінність хімічного складу даного розчину, яка складає, в г/л: MgSO 4-65,64, MgCl2-16,42, КСl-47,67, NaCl193,83, CaSO4-2,92 примусила нас задуматись над тим, як утилізувати цей розсіл як отримання мінеральних і органо-мінеральних добрив. До основної переваги заявлених добрив є те, що вихідна сировина заявлених добрив буде практично безкоштовна, а звідси і вартість виготовлених добрив стане значно дешевшою. Задачею даного винаходу є створення нових, доступних і ефективних розчинних добрив на основі вітчизняної сировини, які якісно і кількісно збільшують показники урожаю. Поставлена задача досягається за рахунок створення розчинних мінеральних добрив на основі розсолу Домбровського кар'єру, в якому додатково розчиняють: - карбамід або амоній азотнокислий, або калій азотнокислий, або натрій азотнокислий як азотовмісний компонент та молочну сироватку, або воду як розчинник у ваговому співвідношенні реагентів, масових (мас.) частин (час.).: 1:(0,44-0,51):(0,88-1,1). - додатково розчиняють суміш поліетиленгліколів (ПЕГ-200+ПЕГ-400+ПЕГ-600+ПЕГ-1500 у різних комбінаціях і співвідношенні ваговому співвідношенні реагентів по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,11-0,22); - додатково розчиняють N-окис піридину або N-окис 2-метилпіридину, або N-окис 2,6диметилпіридину, або Ендофіт L-1, або Ендофіт L-1M, або Неофіт, або НеофітМ, або ЕмістимС, або Екостим як регулятори росту рослин у ваговому співвідношенні реагентів по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,001-0,022); - додатково розчиняють біогенні мікроелементи (Fe-Mn-Zn-Cu-Co-Mg) в хелатній формі, де хелатоутворюючою речовиною є солі етилендіамінтетраоцтової кислоти або її аналоги, або солі лимонної кислоти, або солі 1-оксіетилидендифосфонової кислоти, а В і Мо знаходяться у вигляді борної кислоти та молібдату натрію або калію у співвідношенні по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,022-0,055); - або різні комбінації композиційних препаратів. Для кращого розуміння опису матеріалів заявки приводяться конкретні приклади. Приклад 1. Композиційне добриво № 1 В реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру і 0,2 л води або молочної сироватки розчиняють 0,50 кг карбаміду. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 2. Композиційне добриво № 2 В реакторі ємністю 2 л в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру і 0,2 л води або молочної сироватки розчиняють 0,45 кг аміачної селітри або калію азотнокислого. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 3. Композиційне добриво № 3 В реакторі ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру, 0,2 л води або молочної сироватки розчиняють 0,51 кг карбаміду. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 4. Композиційне добриво № 4 В реакторі ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру і 0,21 л води або молочної сироватки розчиняють 0,43 кг калію азотнокислого, або натрію азотнокислого, або амонію азотнокислого. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 5. Композиційне добриво № 5 В реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру і 0,22 л води або молочної сироватки розчиняють 0,41 кг калію азотнокислого або натрію азотнокислого, або амонію азотнокислого. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 6. Композиційне добриво № 6 В реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру і 0,22 л води або молочної сироватки розчиняють 0,41 кг калію азотнокислого, або натрію азотнокислого, або амонію азотнокислого, 100,0 г суміші поліетиленгліколей (ПЕГ-200+ПЕГ-400+ПЕГ-600+ПЕГ 1500 у різних комбінаціях. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. 1 UA 106243 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Приклад 7. Композиційне добриво № 7 В реакторі, ємністю 2 л в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру і 0,2 л води або молочної сироватки розчиняють 0,5 кг карбаміду. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 8. Композиційне добриво № 8 В реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру, 0,21 л води або молочної сироватки розчиняють 0,40 кг калію азотнокислого або натрію азотнокислого, або амонію азотнокислого. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 9. Композиційне добриво № 9 В реакторі, ємністю 2 л в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру, 0,22 л води або молочної сироватки розчиняють 0,42 кг калію азотнокислого або натрію азотнокислого, або амонію азотнокислого, або карбаміду. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 10. Композиційне добриво № 10 В реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру, 0,2 л води або молочної сироватки розчиняють 0,48 кг карбаміду; 0,5-2,0 г N-оксиду 2-метилпіридину або N-оксиду 2,6диметилпіридину, або N-оксиду піридину, або 5-10 мл Ендофіту L-1, або Ендофіту L-1M, або Неофіту, або Неофіту М, або Екостиму, або Емістиму С. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 11. Композиційне добриво № 11 В реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру, 0,20 л води або молочної сироватки розчиняють 0,41 кг калію азотнокислого або амонію азотнокислого, або натрію азотнокислого і 0,5-2,0 г N-оксиду 2-метилпіридину або N-оксиду 2,6-диметилпіридину, або Nоксиду піридину, або 5-10 мл Ендофіту L-1, або Ендофіту L-1M, або Неофіту, або Неофіту М, або Екостиму, або Емістиму С. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 12. Композиційне добриво № 12 В реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру, 0,22 води або молочної сироватки розчиняють 0,48 кг карбаміду і 0,5-2,0 г N-оксиду 2-метилпіридину та 5-10 мл Екостиму. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 13. Композиційне добриво № 13 В реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру, 0,23 л води або молочної сироватки розчиняють 0,50 кг карбаміду і 10,0 г РЕКСОЛІНу ABC (біогенні елементи знаходяться в хелатній формі, хелатоутворюючою речовиною являється етилендіамінтетраоцтова кислота, або її аналоги), або 25,0 мл РЕДКОМУ С (хелатоутворюючою речовиною являється 1-оксіетилідендифосфонова кислота.) Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 14. Композиційне добриво № 14 В реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру, 0,2 л води або молочної сироватки розчиняють 0,40 кг калію азотнокислого або натрію азотнокислого, або амонію азотнокислого, 10 г РЕКСОЛІНу ABC, або 25,0 мл РЕАКОМУ С. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 15. Композиційне добриво № 15 В реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру, 0,22 л води або молочної сироватки розчиняють 0,50 кг карбаміду, 0,5-2,0 г N-оксиду 2-метилпіридину або N-оксиду 2,6диметилпіридину, або N-оксиду піридину, або 5-10 мл Ендофіту L-1, або Ендофіту L-1М, або Неофіту, або Неофіту М або Екостиму, або Емістиму С 10,0 г РЕКСОЛІНу ABC, або 25,0 мл РЕДКОМУ С. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 16. Композиційне добриво № 16 В реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру, 0,2 л води або молочної сироватки розчиняють 0,42 кг калію азотнокислого, або натрію азотнокислого, або амонію азотнокислого. 0,5-2,0 г N-оксиду 2-метилпіридину або N-оксиду 2,6-диметилпіридину, або Nоксиду піридину, або 5-10 мл Ендофіту L-1, або Ендофіту L-1M або Неофіту, або Неофіту М, або Екостиму, або Емістиму С, 10,0 г РЕКСОЛІНу ABC, або 25,0 мл РЕДКОМУ С. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 17. Композиційне добриво № 17 В реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру, 0,2 л води або молочної сироватки розчиняють 0,45 кг карбаміду, 10,0 РЕКСОЛІНу ABC, або 25,0 мл РЕДКОМУ С. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 18. Композиційне добриво № 18 В реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру, 0,23 л води або молочної сироватки розчиняють 0,43 кг калію азотнокислого або натрію азотнокислого, або амонію 2 UA 106243 C2 5 10 15 20 25 азотнокислого, 10,0 г РЕКСОЛІНу ABC, або 25,0 мл РЕДКОМУ С. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 19. Композиційне добриво № 19 В реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру, 0,21 л води або молочної сироватки розчиняють 0,45 кг карбаміду і 0,5-2,0 г N-оксиду 2-метилпіридину або N-оксиду 2,6диметилпіридину, або N-оксиду піридину, або 5-10 мл Ендофіту L-1, або Ендофіту L-1М, або Неофіту, або Неофіту М, або Екостиму, або Емістиму С, 10,0 РЕКСОЛІНу ABC, або 25,0 мл РЕДКОМУ С. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 20. Композиційне добриво № 20 В реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру, 0,2 л води або молочної сироватки розчиняють 0,40 кг калію азотнокислого або натрію азотнокислого, або амонію азотнокислого, 0,5-2,0 г N-оксиду 2-метилпіридину, або N-оксиду 2,6-диметилпіридину, або Nоксиду піридину, або 5-10 мл Ендофіту L-1, або Ендофіту L-1M, або Неофіту, або Неофіту М, або Екостиму, або Емістиму С, 10,0 г РЕКСОЛІНу ABC, або 25,0 мл РЕДКОМУ С. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Приклад 21. Композиційне добриво № 21 В реакторі, ємністю 2 л, в 0,45 л розсолу Домбровського кар'єру, 0,2 л води або молочної сироватки розчиняють 0,4 кг карбаміду, 0,5-2,0 г N-оксиду 2-метилпіридину або N-оксиду 2,6диметилпіридину, або N-оксиду піридину, або 5-10 мл Ендофіту L-1, або Ендофіту L-1M або Неофіту, або Неофіту М, або Екостиму, або Емістиму С, 10,0 РЕКСОЛІНу ABC, або 25,0 мл РЕДКОМУ С, 50-100 г суміші поліетиленгліколів (ПЕГ-200+ПЕГ-400+ПЕГ-600+ПЕГ-1500) у різних комбінаціях і співвідношенні 0-1,0:0-1,0:0-1,0:0-0,1. Розчин фільтрують, фасують і використовують за призначенням. Джерела інформації: 1. Розсіл природного бішофіту ТУУ 14243255-001-99. 2. Патент РФ № 2134252, 1999, Бюл. № 22. 3. Патент України № 85257, 2009, Бюл. № 11. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 30 35 40 45 50 55 60 1. Спосіб одержання розчинного мінерального добрива на основі розсолу Домбровського кар'єру, який відрізняється тим, що до розсолу додатково додають азотовмісний компонент карбамід та розчинник, причому як розчинник використовують молочну сироватку або воду при такому співвідношенні компонентів, мас. час.: 1:(0,88-1,1):(0,44-0,51). 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додатково додають біогенні мікроелементи: Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg, В та Мо, причому Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg використовують у вигляді хелатних сполук, де хелатоутворюючою речовиною є солі етилендіамінтетраоцтової кислоти або її аналоги, або солі лимонної кислоти, або 1-гідроксіетилідендифосфонової кислоти, В у вигляді борної кислоти, а Мо у вигляді молібдату натрію або калію, у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,022-0,055). 3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що додатково додають суміш поліетиленгліколів. 4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що як суміш поліетиленгліколів використовують ПЕГ 200 і/або ПЕГ 400, і/або ПЕГ 600, і/або ПЕГ 1500 у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,11-0,22). 5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що додатково додають регулятори росту рослин. 6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що як регулятори росту рослин використовують Ендофіт L-1 або Ендофіт L-1M, або Неофіт, або Неофіт-М, або N-оксид 2,6-диметилпіридину, або N-оксид 2-метилпіридину, або N-оксид піридину та/або Емістим-С, та/або Екостим у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,001-0,022). 7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється тим, що додатково додають калій азотнокислий або натрій азотнокислий, або амоній азотнокислий, у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,88-1,1). 8. Спосіб одержання розчинного мінерального добрива на основі розсолу Домбровського кар'єру, який відрізняється тим, що до розсолу додатково додають азотовмісний компонент калій азотнокислий або натрій азотнокислий, або амоній азотнокислий, у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,88-1,1), та ще додатково містить розчинник, причому як розчинник використовують молочну сироватку або воду при такому співвідношенні компонентів, мас. час.: 1:(0,88-1,1):(0,44-0,51). 3 UA 106243 C2 5 10 15 20 9. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що додатково додають біогенні мікроелементи: Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg, В та Мо, причому Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg використовують у вигляді хелатних сполук, де хелатоутворюючою речовиною є солі етилендіамінтетраоцтової кислоти або її аналоги, або солі лимонної кислоти, або 1-гідроксіетилідендифосфонової кислоти, В у вигляді борної кислоти, а Мо у вигляді молібдату натрію або калію, у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,022-0,055). 10. Спосіб за п. 8 або 9, який відрізняється тим, що додатково додають суміш поліетиленгліколів. 11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як суміш поліетиленгліколів використовують ПЕГ 200 і/або ПЕГ 400, і/або ПЕГ 600, і/або ПЕГ 1500 у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,11-0,22). 12. Спосіб за будь-яким з пп. 8-11, який відрізняється тим, що додатково додають регулятори росту рослин. 13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що як регулятори росту рослин використовують Ендофіт L-1 або Ендофіт L-1M, або Неофіт, або Неофіт-М, або N-оксид 2,6-диметилпіридину, або N-оксид 2-метилпіридину, або N-оксид піридину та/або Емістим-С та/або Екостим у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,001-0,022). 14. Спосіб за будь-яким з пп. 8-13, який відрізняється тим, що додатково додають калій азотнокислий або натрій азотнокислий, або амоній азотнокислий, у кількості по відношенню до розсолу, мас. час.: 1:(0,88-1,1). Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Dulniev Petro Heorhiiovych

Автори російською

Дульнев Петр Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: A01P 21/00, C05C 9/00, C05G 5/00, C05D 9/00, C09K 17/00, C05D 5/00, C05G 3/00, C05D 1/00, C05C 5/00, C05G 1/00

Мітки: одержання, розчинних, кар'єру, домбровського, добрив, мінеральних, розсолу, основі, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-106243-sposib-oderzhannya-rozchinnikh-mineralnikh-dobriv-na-osnovi-rozsolu-dombrovskogo-karehru.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання розчинних мінеральних добрив на основі розсолу домбровського кар’єру</a>

Подібні патенти