Обкочувальна фреза для нарізування дискових пил з нерівномірним кроком зубів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Обкочувальна фреза для попереднього нарізування дискових пил з нерівномірним кроком зубів, що містить зуби з прямолінійними ріжучими кромками, яка відрізняється тим, що фреза виконана з нерівномірним кроком зубів, при цьому кожен зуб має різний радіус вершини і число входів кратне числу зубів у групі.

Текст

Реферат: Обкочувальна фреза для попереднього нарізування дискових пил з нерівномірним кроком зубів, що містить зуби з прямолінійними ріжучими кромками, причому фреза виконана з нерівномірним кроком зубів, при цьому кожен зуб має різний радіус вершини і число входів кратне числу зубів у групі. UA 106173 U (12) UA 106173 U UA 106173 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до металообробки, а конкретно, до інструментального виробництва, і призначена для попередньої обробки дискових пил з нерівномірним кроком зубів. Відомий патент України № 14837 МПК В23С 5/02 B23D 61/00 "Обкочувальна дискова фреза для обробки багатогранних валів" опубл. 15.05.2006 p. Обкочувальну дискову фрезу для обробки багатогранних валів, згідно з корисною моделлю, проектують на основі вихідної інструментальний поверхні, коли за різальну крайку приймається прямолінійна характеристика. Недоліком цієї фрези є те, що нею неможливо обробляти дискові багатозубі деталі, які мають передні кути, а також багатозубі деталі з нерівномірним кроком зубів. Найбільш близькою до запропонованої корисної моделі за технічною суттю та ефектом, що досягається, є конструкція обкочувальної фасонної фрези А.С. СРСР № 1373501, В 23 F 5/12 "Способ нарезания храповых колес и дисковая угловая фреза для его осуществления", опубл. 15.02.1988 р. Обкочувальна фреза містить корпус та ріжучі зуби з прямолінійними ріжучими кромками, які розташовані на корпусі з однаковим кутовим кроком. Обкочувальна фреза обробляє храпові колеса з використанням методу обкочування. Недоліком відомої фрези є те, що нею неможливо обробляти дискові пили з нерівномірним кроком зубів, тому що зуби даного інструменту розташовані на корпусі з однаковим кутовим кроком. В основу корисної моделі поставлена задача розробити конструкцію обкочувальної фрези для обробки багатозубого інструменту з нерівномірним кроком, що дозволить обробляти дискові пили з нерівномірним кроком. Поставлена задача вирішується шляхом вдосконалення конструкції обкочувальної фрези за рахунок змінення кутового кроку зубів фрези, тобто кутовий крок зубів обкочувальної фрези відповідає в групі кутовому кроку зубів одержуваної дискової пили. Новим є те, що обкочувальна фреза, що заявляється, має нерівномірний крок зубів. Така конструкція обкочувальної фрези забезпечує отримання необхідного профілю западин зубів на пилі без підрізання їх задньої поверхні кожним наступним зубом обкочувальної фрези за рахунок відповідності кутів повороту зубів обкочувальної фрези кутам повороту зубів дискової пили. Тобто повний оберт обкочувальної фрези відповідає повороту дискової пили на кут групи зубів. Взаємозв'язок кутових кроків зубів обкочувальної фрези і кутових кроків групи зубів дискової пили виглядає наступним чином за формулою:  iФ  2   i  MIN   i , MIN де: 35 i   Ф i - кутовий крок зубів обкочувальної фрези; - кутовий крок зуба пили в групі (розраховується за певною методикою); - мінімальний кутовий крок групи зубів дискової пили. MIN 40 45 Суть корисної моделі, що заявляється, пояснюється кресленнями на Фіг. 1-4. На фігурі 1 зображена обкочувальна фреза з нерівномірним кроком зубів. Обкочувальна фреза містить зуби 1,2,3,4 розташовані на корпусі 5, які мають різний радіус вершини Ri і зсув зубів Ві уздовж осі інструмента щодо зуба з найбільшим радіусом (Фіг. 2). Кут профілю вибраний симетричний, але можливий вибір і фасонного несиметричного профілю. При цьому, згідно з розподілом нерівномірності кроку, зуб 1 має найменший радіус R1 і найбільший зсув В1, зуб 3 має найбільший радіус R3 і нульовий зсув В3, зуби 2 і 4 мають однакові радіуси R2,4 і зміщення В2,4 (Фіг. 3). Координати точок профілю (Фіг. 4) наступні: - координати точки А     Xai  0,5  D  sin      i ; Yai  0,5  D  cos      i ; 2 2 - координати точки В Xbi  Ai   2  ; Yb  hi sin  cos  i Rvi 2   Ai 2  - координати точки М 50 Xmi  A ; Ymi  0,5  D2   Ai 2 ; 1  2; hi sin  cos  UA 106173 U де:  - кут профілю фрези;  - передній кут зубів пили; 5 D - діаметр пили; hi - висота зуба (розраховується за певною методикою); Rvi - радіус западини зубів пили (розраховується за певною методикою); Ai - параметр установки або зсув вершини зуба фрези відносно осі пили уздовж осі фрези (розраховується за певною методикою). Різниця по радіусах вершин визначається з різниці координат Υ точок Μ для різних зубів обкочувальної фрези. Зсув вершин зубів визначається з різниці координат X вершин (точок М) для різних зубів обкочувальної фрези. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Обкочувальна фреза для попереднього нарізування дискових пил з нерівномірним кроком зубів, що містить зуби з прямолінійними ріжучими кромками, яка відрізняється тим, що фреза виконана з нерівномірним кроком зубів, при цьому кожен зуб має різний радіус вершини і число входів кратне числу зубів у групі. 2 UA 106173 U 3 UA 106173 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Base milling cutter for cutting circular saw with irregular tooth pitch

Автори англійською

Ravska Nataliia Serhiivna, Parnenko Valerii Serhiivna, Rodin Rodion Petrovych

Назва патенту російською

Обкатная фреза для нарезки дисковых пил с неравномерным шагом зубьев

Автори російською

Равская Наталья Сергеевна, Парненко Валерия Сергеевна, Родин Родион Петрович

МПК / Мітки

МПК: B23F 5/00

Мітки: дискових, обкочувальна, фреза, зубів, пил, нерівномірним, кроком, нарізування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-106173-obkochuvalna-freza-dlya-narizuvannya-diskovikh-pil-z-nerivnomirnim-krokom-zubiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Обкочувальна фреза для нарізування дискових пил з нерівномірним кроком зубів</a>

Подібні патенти