Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Комбінований спосіб доставки рудної маси при підземній розробці крутоспадних потужних рудних покладів, що включає розбиття в межах висоти поверху рудного тіла за його простяганням на окремі блоки, проведення підготовчих виробок з поділом кожного блока, по висоті, на підповерхи та, за простяганням, на декілька очисних панелей, приблизно однакових розмірів, з почерговим їх відпрацюванням, починаючи з верхньої, шляхом проведення на кожному підповерсі нарізних виробок, розбурювання масиву глибокими свердловинами та масового обвалення руди в очисних панелях, далі здійснюють площинний випуск руди на підошву штреків-скреперування з первинною її доставкою скрепернеми установками почергово від кожної випускної виробки на підошву навантажувально-доставочних ортів, де проводиться навантаження рудної маси самохідними навантажувально-доставочними машинами і вторинною її доставкою на лежачий бік, де проводиться розвантаження у рудоспуск, для чого у блоці проходять навантажувально-доставочні орти, які з'єднують між собою перпендикулярно штреками-скреперування, який відрізняється тим, що стелину навантажувально-доставочних ортів і підошву штреків-скрперування суміщають, формуючи уступ на всю висоту навантажувально-доставочного орта, первинна доставка рудної маси здійснюється, при цьому, від центру панелі в обидва боки, скреперними установками, формуючи навал рудної маси в обох навантажувально-доставочних ортах, які знаходяться по контуру очисної панелі.

Текст

Реферат: Комбінований спосіб доставки рудної маси при підземній розробці крутоспадних потужних рудних покладів включає розбиття в межах висоти поверху рудного тіла за його простяганням на окремі блоки, проведення підготовчих виробок з поділом кожного блока, по висоті, на підповерхи та, за простяганням, на декілька очисних панелей, приблизно однакових розмірів, з почерговим їх відпрацюванням, починаючи з верхньої, шляхом проведення на кожному підповерсі нарізних виробок, розбурювання масиву глибокими свердловинами та масового обвалення руди в очисних панелях, далі здійснюють площинний випуск руди на підошву штреків-скреперування з первинною її доставкою скрепернеми установками почергово від кожної випускної виробки на підошву навантажувально-доставочних ортів, де проводиться навантаження рудної маси самохідними навантажувально-доставочними машинами і вторинною її доставкою на лежачий бік, де проводиться розвантаження у рудоспуск, для чого у блоці проходять навантажувально-доставочні орти, які з'єднують між собою перпендикулярно штреками-скреперування. Стелину навантажувально-доставочних ортів і підошву штреківскреперування суміщають, формуючи уступ на всю висоту навантажувально-доставочного орта, первинна доставка рудної маси здійснюється, при цьому, від центру панелі в обидва боки, скреперними установками, формуючи навал рудної маси в обох навантажувально-доставочних ортах, які знаходяться по контуру очисної панелі. UA 105305 U (12) UA 105305 U UA 105305 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі розробки родовищ корисних копалин та може бути використана при підземній розробці похилих та крутоспадних рудних покладів, представлених рудами та породами, що їх вміщують, будь-якої стійкості та міцності. Відомий спосіб доставки руди, який включає використання скреперних установок для транспортування відбитої гірничої маси від випускних виробок до відкотної виробки або рудоспуску (Агошков М.И., Малахов Г.М. Подземная разработка рудных месторождений. - М.: Недра, 1966. - С. 169-176; Жигалов М.Л., Ярунин С.А. Технология, механизация и организация подземных горных работ. - М.: Недра, 1990. - С. 124-129), суть якого полягає у переміщенні рудної маси в межах блока за допомогою зворотно-поступальних рухів скрепера. Скреперна установка складається з скреперної лебідки, скрепера, головного та хвостового канатів, кінцевого та підтримуючих блоків канатної системи. До місця навантаження порожній скрепер переміщується за допомогою хвостового канату, а у зворотному напрямку - за допомогою головного канату. Скрепер, проникаючи в розпушену гірничу масу, самозавантажується та доставляє її волоком по підошві виробки до місця розвантаження. Переміщення рудної маси в межах блока можна здійснювати по ортам або по штрекам, розвантаження виконують у рудоспуски, які з'єднують доставочний горизонт з відкотним, або безпосередньо у транспортний засіб в залежності від конструкції системи розробки. Недоліками способу доставки руди скреперними установками є відносно невелика продуктивність при збільшені довжини скреперування, часте розташування рудоспусків та інших пунктів розвантаження скреперу, що збільшує обсяги підготовчо-нарізних робіт, розосереджує транспорт, незадовільні умови праці машиніста скреперної установки. Найбільш близьким за суттю до запропонованого способу і прийнятим за прототип є комбінований спосіб доставки рудної маси при підземній розробці крутоспадних потужних рудних покладів (Пат. №75110. МПК Е21С 41/00. Комбінований спосіб доставки рудної маси при підземній розробці крутоспадних потужних рудних покладів. / Зенюк Д.Ф., Рябець В.В., Тарасютін В.М., Федько М.Б., Хівренко О. Я.- № 04460; заявлено 09. 04. 2012; опубл. 26. 11. 2012, Бюл. № 22.-4 с.), який включає розбиття в межах висоти поверху рудного тіла, за його простяганням, на окремі блоки, проведенням підготовчих виробок з поділом кожного блока на декілька підповерхів, які розташовані за простяганням у шаховому порядку, приблизно рівної висоти. Підповерхи почергово відпрацьовуються з верху, шляхом проведення на кожному підповерсі нарізних виробок з поступовим розбурюванням масиву глибокими свердловинами від висячого боку до лежачого та масовим обваленням руди у панелях. Для чого здійснюють проведення на кожному підповерсі проходку транспортних ортів і перпендикулярно їм штреки скреперування на 2-3 пари дучок, при цьому покрівлі штрека скреперування та транспортного орта суміщають за висотою, рудну масу переміщують скреперними установками в межах панелі по штрекам скреперування та формують на транспортних ортах навал рудної маси, яку вантажать самохідними навантажувально-доставочними машинами та доставляють її на лежачий бік покладу, де розвантажують у рудоспуски. Недоліками даного способу доставки являється те, що при суміщенні покрівель транспортного орта і штреків скрперування ускладнюється провітрювання штреків скреперування, таким чином машиніст скреперної установки знаходиться у ніші, яка не провітрюється, так як не має проходження свіжого наскрізного струменя повітря, формування навалу рудної маси на підошві транспортного орта невеликого об'єму, з можливістю його навантаження тільки в одному місці у ківш навантажувально-доставочної машини, що обумовлює роботу скреперних установок тільки по лінії одного штреку скреперування, при цьому запас відбитої руди, який приходиться на інші штреки скреперування, знаходиться у стані спокою, що сприяє її злежуванню і, як наслідок, зниженню показників вилучення. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення комбінованого способу доставки рудної маси при підземній розробці крутоспадних потужних рудних покладів, представлених рудами та вміщуючими породами середньої та нижче середньої міцності та стійкості, за рахунок проходки рудоспусків з навантажувально-доставочних ортів, які розташовуються по контурам очисної панелі, до кожного штреку скреперування із застосуванням на первинній доставці багатоковшевих скреперних установок, що призведе до підвищення інтенсивності випуску руди, рівними дозами, рівномірно, з кожної випускної виробки та забезпечить якісні санітарно-гігієнічні умови праці машиніста скреперної установки. Технічний результат від використання корисної моделі полягає у тому, що доставка руди в межах панелі здійснюється від центру панелі в обидва боки багатоковшевими скреперними установками по усім штрекам скреперування одночасно, кількість скреперів скреперної установки відповідає числу пар випускних отворів з яких проводиться випуск, об'єми скреперів при цьому, починаючи з хвостового, у два рази перевищує об'єм попереднього, при цьому 1 UA 105305 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 розвантаження здійснюється у рудоспуски, у кожен з яких встановлюється дозуючий механізм, що забезпечує завантаження ковша самохідної навантажувально-доставочної машини, з високим коефіцієнтом його наповнення, з будь-якого рудоспуска по всій довжині навантажувально-доставочного орта, що забезпечує високо-інтенсивний випуск руди по всій площі очисної панелі, тим самим покращення якісних та кількісних показників вилучення руди, при цьому, на горизонті скреперної доставки створюється наскрізне провітрювання свіжим струменем повітря штреків скреперування, що забезпечить якісні санітарно-гігієнічні умови праці машиніста скреперної установки. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що Комбінований спосіб доставки рудної маси при підземній розробці крутоспадних потужних рудних покладів, що включає розбиття в межах висоти поверху рудного тіла за його простяганням на окремі блоки, проведення підготовчих виробок з поділом кожного блока, по висоті, на підповерхи та, за простяганням, на декілька очисних панелей, приблизно однакових розмірів, з почерговим їх відпрацюванням, починаючи з верхньої, шляхом проведення на кожному підповерсі нарізних виробок, розбурювання масиву глибокими свердловинами та масового обвалення руди в очисних панелях. Згідно з корисною моделлю, навантажувально-доставочні орти, які проходять по контурам очисної панелі, і штреки скреперування поєднують між собою рудоспусками, первинна доставка руди, при цьому, здійснюється по усім штрекам скреперування одночасно, від центру в обидва боки очисної панелі, багатоковшевими скреперними установками від кожної пари випускних виробок, кількість скреперів скреперної установки відповідає числу пар випускних отворів з яких проводять випуск, об'єми скреперів, при цьому, починаючи з хвостового, у два рази перевищує об'єм попереднього, розвантаження здійснюють у рудоспуски, з якого за допомогою дозуючих засобів перевантажують у ківш самохідної навантажувально-доставочної машини і по навантажувально-доставочному орту переміщують до місць розвантаження безпосередньо у транспортні засоби, або капітальний рудоспуск. Заявлений спосіб ілюстрований схемами, де на фіг. 1 зображена вертикальна проекція очисної панелі (вид спереду), на фіг. 2 - розріз очисної панелі навхрест простягання рудного тіла по лінії А-А (вид збоку), на фіг. 3 - план горизонту первинної доставки скреперними установками по лінії Б-Б (вид зверху). Спосіб реалізується наступним чином. Поверх розбивається на декілька підповерхів приблизно рівної висоти, на рівні яких, по контуру очисної панелі, проходять навантажувально-доставочні орти 1. На горизонті вторинної доставки проходять штреки скреперування 2, кожен з яких збивають рудоспусками 3 з навантажувально-доставочними ортами 1. У штреках скреперування 2 формують 4-6 пар випускних виробок 5. Штреки скреперування 2 у центральній частині з'єднують за допомогою вентиляційних ортів 4. Випуск і доставка рудної маси в межах очисної панелі здійснюються після масової відбійки руди. Для цього, по штрекам скреперування 2 рудна маса доставляється, від випускних виробок 5, багатоковшевими скрпеперними установками 6, в обидві сторони від вентиляційного орта 4, від кожної випускної виробки 5 рівними дозами рівномірно по всій площині панелі. Даний автоматизований випуск забезпечується тим, що кількість скреперів кожної скреперної установки 1 відповідає числу пар випускних виробок 5, з яких проводиться випуск, об'єми скреперів (V) при цьому, починаючи з того, який знаходиться найближчим до центру панелі, у два рази перевищує об'єм попереднього (V1=2V2), при цьому розвантаження здійснюється у рудоспуски 3, у кожен з яких встановлюється дозуючий механізм 8, що забезпечує завантаження ковша, з високим коефіцієнтом наповнення, самохідної навантажувально-доставочної машини з будь-якого рудоспуску 3, по всій довжині навантажувально-доставочного орта. Вторинна доставка, самохідними навантажувальнодоставочними машинами 7, здійснюється по навантажувально-доставочних ортах 1, до місць розвантаження безпосередньо у транспортні засоби або у капітальний рудоспуск. Провітрювання горизонту вторинної доставки самохідними навантажувально-доставочними машинами, в залежності від потужності рудного покладу, може здійснюватись примусово за допомогою вентиляторів місцевого провітрювання, або з використанням вентиляційних виробок у лежачому боці покладу чи у вміщуючих його породах. Провітрювання горизонту первинної доставки скреперними установками здійснюється чистим струменем повітря, яке надходить по штрекам скреперування 2, з обох боків очисної панелі і відводом відпрацьованого повітря через вентиляційні орти 4. 2 UA 105305 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 Комбінований спосіб доставки рудної маси при підземній розробці крутоспадних потужних рудних покладів, що включає розбиття в межах висоти поверху рудного тіла за його простяганням на окремі блоки, проведення підготовчих виробок з поділом кожного блока, по висоті, на підповерхи та, за простяганням, на декілька очисних панелей, приблизно однакових розмірів, з почерговим їх відпрацюванням, починаючи з верхньої, шляхом проведення на кожному підповерсі нарізних виробок, розбурювання масиву глибокими свердловинами та масового обвалення руди в очисних панелях, далі здійснюють площинний випуск руди на підошву штреків-скреперування з первинною її доставкою скрепернеми установками почергово від кожної випускної виробки на підошву навантажувально-доставочних ортів, де проводиться навантаження рудної маси самохідними навантажувально-доставочними машинами і вторинною її доставкою на лежачий бік, де проводиться розвантаження у рудоспуск, для чого у блоці проходять навантажувально-доставочні орти, які з'єднують між собою перпендикулярно штреками-скреперування, який відрізняється тим, що стелину навантажувально-доставочних ортів і підошву штреків-скреперування суміщають, формуючи уступ на всю висоту навантажувально-доставочного орта, первинна доставка рудної маси здійснюється, при цьому, від центру панелі в обидва боки, скреперними установками, формуючи навал рудної маси в обох навантажувально-доставочних ортах, які знаходяться по контуру очисної панелі. 3 UA 105305 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E21C 41/00

Мітки: спосіб, рудних, потужних, підземний, маси, рудної, комбінований, покладів, розробці, доставки, крутоспадних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-105305-kombinovanijj-sposib-dostavki-rudno-masi-pri-pidzemnijj-rozrobci-krutospadnikh-potuzhnikh-rudnikh-pokladiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комбінований спосіб доставки рудної маси при підземній розробці крутоспадних потужних рудних покладів</a>

Подібні патенти