Спосіб діагностики порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень шляхом досліджень периферичної крові, який відрізняється тим, що за показниками лейкограми периферичної крові проводять розрахунок комплексу інтегральних гематологічних індексів імунологічної толерантності організму: індекс зрушення лейкоцитів крові (ІЗЛК), індекс співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів (ІСНЛ), індекс співвідношення лімфоцитів і моноцитів (ІСЛМ), індекс співвідношення нейтрофілів і моноцитів (ІСНМ), лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс (ІЛГ) та індекс імунореактивності (ІРР), і якщо ІЗЛК вище 1,96, ІСНЛ вище 2,47, ІСЛМ вище 5,34, ІСНМ вище 11,83, а ІЛГ нижче 4,56 та ІРР нижче 13,1, то діагностують переважання гуморальної ланки імунітету на тлі пригнічення клітинної.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень шляхом досліджень периферичної крові. За показниками лейкограми периферичної крові проводять розрахунок комплексу інтегральних гематологічних індексів імунологічної толерантності організму: індекс зрушення лейкоцитів крові (ІЗЛК), індекс співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів (ІСНЛ), індекс співвідношення лімфоцитів і моноцитів (ІСЛМ), індекс співвідношення нейтрофілів і моноцитів (ІСНМ), лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс (ІЛГ) та індекс імунореактивності (ІIР). Якщо ІЗЛК вище 1,96, ІСНЛ вище 2,47, ІСЛМ вище 5,34, ІСНМ вище 11,83, а ІЛГ нижче 4,56 та ІIР нижче 13,1, то діагностують переважання гуморальної ланки імунітету на тлі пригнічення клітинної. UA 105220 U (54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ СТАНУ ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ДЕСТРУКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ UA 105220 U UA 105220 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме, фтизіатрії, і може бути використаною для діагностики порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень. Відомі аналоги є способи діагностики порушень стану імунітету у хворих на деструктивний туберкульоз легень шляхом інтерпретації різних біохімічних показників та імунологічних досліджень, але вони потребують застосування спеціальних складних та дорогих методів, а їх визначення займає занадто тривалий час, що викликало необхідність у розробці нових способів. Найближчим аналогом до корисної моделі є спосіб, який полягає у тому, що у хворих на деструктивний туберкульоз легень шляхом проведення комплексних біохімічних досліджень периферичної крові визначають імунний статус: аналіз лейкограми з підрахунком загальної кількості лімфоцитів; визначення кількості імунокомпетентних клітин в непрямій реакції поверхневої імунофлюоресценції за допомогою моноклональных антитіл з визначенням антигенів CD3, CD8, CD4; визначення рівня сироваткових імуноглобулінів класів G, А, М, E і сумарних антитіл (Ig G, A, М) до антигенів Mycobacterium tuberculosis методом імуноферментного аналізу; визначення алергійної реакції уповільненого типу за допомогою реакції гальмування міграції лейкоцитів (РТМЛ) у капілярних трубках з туберкуліном у якості алергену. (Корж Е.В. Состояние иммунной системы у больных деструктивным туберкулезом легких в период эпидемии / Е.В. Корж, О.А. Трунова, Е.В. Дмитриенко // Укр. пульмонологічний журнал. - 2004. - № 2. С. 35-38). Спільними суттєвими ознаками найближчого аналога і корисної моделі є такі: - дослідження периферичної крові. Найближчий аналог є недостатньо ефективним, оскільки не дає змоги провести більш ранню та швидку діагностику порушення стану імунітету у хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень, потребує одночасного визначення багатьох показників, займає занадто тривалий час, визначення параметрів діагностики. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу діагностики порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень шляхом розрахунку за показниками лейкограми периферичної крові комплексу інтегральних гематологічних індексів імунологічної толерантності організму: індекс зрушення лейкоцитів крові (ІЗЛК), індекс співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів (ІСНЛ), індекс співвідношення лімфоцитів і моноцитів (ІСЛМ), індекс співвідношення нейтрофілів і моноцитів (ІСНМ), лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс (IЛГ) та індекс імунореактивності (ІРР), що забезпечить скорочення часу ранньої та швидкої діагностики порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень, своєчасне застосування імунокоригуючих засобів направлених конкретно на порушену ланку імунної системи, та підвищить ефективність лікування, прискорить одужання хворих, знизить кількість ускладнень та рецидивів, подовжить термін ремісії. Поставлена задача вирішується чим, що спосіб включає діагностику порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень шляхом досліджень периферичної крові, згідно з корисною моделлю, за показниками лейкограми периферичної крові проводиться розрахунок комплексу інтегральних гематологічних індексів імунологічної толерантності організму: індекс зрушення лейкоцитів крові (ПЛК), індекс співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів (ICНЛ), індекс співвідношення лімфоцитів і моноцитів (ІСЛМ), індекс співвідношення нейтрофілів і моноцитів (ІСНМ), лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс (ІЛГ) та індекс імунореактивності (ІРР), і якщо ІЗЛК вище 1,96, ІСНЛ вище 2,47, ІСЛМ вище 5,34, ІСНМ вище 11,83, а ІЛГ нижче 4,56 та ІРР нижче 13,1, то діагностують переважання гуморальної ланки імунітету на тлі пригнічення клітинної. Серйозним завданням для фтизіатрів є вибір методів діагностики імунологічних змін, облік неспецифічних і специфічних реакцій, правильне трактування отриманих результатів і визначення критеріїв виявлених змін, характерних для закономірних захисних реакцій і імунодефіцитних станів. Необхідно пам'ятати, що застосовувати імунотропні препарати необхідно лише після ретельного імунологічного дослідження із з'ясуванням конкретно порушеної ланки імунної системи. Призначення імунокоригуючих засобів "на всяк випадок" може призвести до небажаних наслідків. Використання інтегральних гематологічних індексів дозволяє на самих ранніх стадіях розвитку захворювання, не прибігаючи до спеціальних складних та дорогих методів (імунограми, дослідження цитокінів), оцінити в динаміці різні ланки імунної системи. Так, про стан регуляторних і імунних функцій організму важливу інформацію дає загальний аналіз крові (показники лейкоцитарної формули), який необхідно інтерпретувати як імунограму. 1 UA 105220 U 5 10 15 20 Розрахунок інтегральних гематологічних індексів імунологічної толерантності організму (ГІ ІТО) проводиться наступ чин чином: 1) індекс зрушення лейкоцитів крові (ІЗЛК) за Н.І. Яблучанським з співавт. (1983) - свідчить про активність запального процесу і порушення імунологічної реактивності, і не залежить від загальної кількості лейкоцитів крові: ІЗЛК=еф+бф+нф×(с+п+ю+мц)/мц+лф = у нормі 1,96. 2) індекс співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів (ІСНЛ) за формулою Угрюмова В.М. (1974) - відображає співвідношення неспецифічного і специфічного захисту: ICНЛ=п+с/лф = у нормі 2,47. 3) лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс (ІЛГ) за Н.І. Яблучанским з співавт. (1983) дозволяє диференціювати аутоінтоксикацію та інфекційну інтоксикацію. ІЛГ=лф×10/мц+ю+п+c+еф+бф = у нормі 4,56. 4) індекс співвідношення нейтрофілів і моноцитів (ІСНМ) - дозволяє судити про співвідношення компонентів мікрофагально-макрофагальної системи (Мустафина Ж.Г. з співавт., 1999). ІСНМ=п+с/мц = у нормі 11,83. 5) індекс співвідношення лімфоцитів і моноцитів (ІСЛМ) - відображає взаємовідношення афекторної і ефекторної ланок імунологічного процесу (Мустафина Ж.Г. з співавт., 1999). ІСЛМ=лф/мц = у нормі 5,34. 6) індекс імунореактивності (ІРР) за Д.О. Ивановым (2002) - відображає функціональний стан імунної системи і ефективність проведеної терапії. ІРР=лф+еф/мц = у нормі 13,5. Скорочення: м - мієлоцити, ю - юні нейтрофіли, лф - лімфоцити, мц - моноцити, пл.кл плазматичні клітини, ю - юні клітини крові, п - паличкоядерні нейтрофіли, с - сегментоядерні нейтрофіли, лф - лімфоцити, еф - еозинофіли, бф - базофільні лейкоцити. У таблиці представлено ГІ ІТО у хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень до початку лікування (дані отримані в результаті власних досліджень). 25 Таблиця ГІ ІТО у хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень до початку лікування ГІ ІТО ІЗЛК ІСНЛ ІЛГ ІСНМ ІСЛМ ІРР Хворі на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень (n=250) 6,4±0,4* 3,1±0,1* 3,9±0,1* 16,3±0,8* 6,9±0,4* 7,6±0,5* Норма 1,96±0,03 2,47±0,02 4,50±0,02 11,83±0,03 5,34±0,02 13,1±0,2 Примітка. * - статистично значима відмінність (Р

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Shalmin Oleksandr Samuilovych, Raznatovska Olena Mykolaina, Yasynskyy Roman Mykolayovych

Автори російською

Шальмин Александр Самуилович, Разнатовская Елена Николаевна, Ясинский Роман Николаевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48

Мітки: хіміорезистентний, стану, туберкульоз, деструктивний, хворих, імунітету, порушень, діагностики, спосіб, легень

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-105220-sposib-diagnostiki-porushen-stanu-imunitetu-u-khvorikh-na-khimiorezistentnijj-destruktivnijj-tuberkuloz-legen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень</a>

Подібні патенти