Спосіб створення вібрації насадки для пилососа та вібраційна насадка для пилососа

Номер патенту: 104962

Опубліковано: 25.03.2014

Автор: Переверзєва Владислава Віталіївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб створення вібрації насадки для пилососа, в якому забезпечують можливість проходу потоку повітря всередині корпусу насадки та за допомогою встановленої з можливістю обертання на осі у корпусі насадки крильчатки з важелем створюють вібрації, який відрізняється тим, що створюють направлені вібрації корпусу насадки шляхом створення направлених відцентрових вібрацій за допомогою обертання крильчатки з важелем та використання взаємодії розгінних ребер з щонайменше одним направленим потоком повітря.

2. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що площу для проходу повітря у насадці перед крильчаткою зменшують більше ніж на 5 % відносно площі для проходу повітря у зоні крильчатки.

3. Спосіб за пунктом 1, 2, який відрізняється тим, що у насадці перед крильчаткою для створення вібрацій створюють дифузор для направлення та збільшення швидкості потоку повітря.

4. Вібраційна насадка, що має корпус з можливістю проходу потоку повітря всередині нього, в якому на осі, перпендикулярній потоку повітря, встановлена крильчатка з важелем з можливістю вільного обертання, яка відрізняється тим, що крильчатка на зовнішній поверхні має розгінні ребра або крильчатка має частину поверхні, виконану конструкційно-нерівнозначною відносно інших частин поверхні крильчатки для взаємодії з потоком повітря, додатково має направлений отвір для направлення потоку повітря на розгінні ребра, розташований під кутом до осі насадки.

5. Вібраційна насадка за пунктом 4, яка відрізняється тим, що виконана з можливістю розміщення на всмоктуючому її кінці щітки, або іншої насадки для пилососа.

Текст

Реферат: Винахід стосується насадок для пилососів, які створюють вібрації при використанні. Така насадка містить корпус з потоком повітря всередині, крильчатку з важелем, встановлену на осі всередині корпусу, яка при обертанні створює направлені відцентрові вібрації. Крильчатку з важелем обертають потоком повітря та створюють направлені відцентрові вібрації, а передають ці вібрації до корпусу насадки через вісь, на якій встановлено крильчатку. За рахунок направлених вібрацій, що передаються на корпус насадки та щітку для прибирання, щітка з резонансною силою б'є та добре витрушує поверхню, яка очищується, дозволяючи тим самим значно підвищити якість очистки будь-яких поверхонь. Заявлена конструкція насадки для пилососів може бути використана з будь-яким відомим пилососом. UA 104962 C2 (12) UA 104962 C2 UA 104962 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Відомі конструкції насадок, у яких автори різними способами намагаються механічно впливати на пил та поліпшити прибирання. Відомі патенти: US 2012 0227211; KR 2007 0109390; US 6122798; US 2159164. У всіх відомих конструкціях насадок вібрація створюється на окремих рухомих деталях, які знаходяться всередині корпусів насадок, та передається на поверхню, яка очищується через деталі всередині корпусів. Всі наведені вище насадки призначені для прибирання. Деякі з них мають пристрої механічного впливу на пил або пристрої, що генерують вібрації, але жодна з них не є досконалою та після прибирання залишає частину пилу, яку не може прибрати. Великим недоліком деяких приведених насадок та турбощіток є втрата потужності за рахунок втрат на подолання сил тертя багатьох рухомих деталей, що приводить до малої ефективності прибирання. Найближчою по рівню техніки до заявленої є насадка за заявкою UA №а2011 04156. У описі заявки автор пропонує створювати рівномірні вібрації насадкою на щітці пилососа, щітка повинна підстрибувати над поверхнею, а потім опускатися на поверхню — за рахунок чого і повинен досягатися ефект. Для створення вібрацій автором пропонується використовувати крильчатку з важелем, розташованим на одному з крилець крильчатки. При обертанні крильчатка з важелем повинна створювати рівномірні відцентрові вібрації та передавати їх до корпусу насадки. Така конструкція не є досконалою, а спосіб, у який створюються вібрації, не дає достатнього ефекту для отримання результату. Таким чином, технічною задачею запропонованого винаходу є створення насадки для пилососа, яка буде якісно вибивати, витрушувати поверхню, яка очищується за рахунок створення направлених вібрацій самої насадки у сторону поверхні, яка очищується. Технічний результат досягається за рахунок принципово нового способу механічного впливу на пил, а саме створення направлених вібрацій самої насадки, у якому використано пристрій, що створює направлені відцентрові вібрації за рахунок застосування на пристрої нерівномірної поверхні, взаємодіючої з повітрям, та передачу цих вібрацій до корпусу насадки через вісь, на якій встановлено пристрій. Технічний результат досягається також за рахунок того, що вісь, на якій встановлено пристрій, встановлена у корпусі перпендикулярно потоку повітря та у крильчатці вільно, з зазором X, з можливістю перекочування осі по стінках, відносно пристрою та відносно корпусу, для зменшення сил тертя на осі при роботі насадки. Загальний вигляд кращого виконання способу показано на прикладі конструкції насадки та вібраційного пристрою, наведених на доданих графічних матеріалах, де на фіг. 1 зображено подовжній розріз насадки, на фіг. 2 – розріз по А-А на вібраційну насадку та збільшений у два рази вигляд місця розміщення осі крильчатки вібраційного пристрою; на Фіг. 3 – загальний вигляд вібраційної насадки у зборі із змінною комплектною щіткою пилососа. Насадка для пилососа з пристроєм для створення вібрацій складається: з корпусу 1, який може бути виконаний із пластмаси, всередині якого розташований пристрій 2, що при обертанні створює направлені вібрації (в наведеному прикладі це - крильчатка 2 з важелем 3 та віссю 4). У крильчатці 2 у проміжок між двома крильцями, заповнений пластмасою, вмонтований важіль 3. При обертанні крильчатка 2 з важелем 3 створює значні відцентрові вібрації перекочуючись по осі 4. Сама крильчатка 2 встановлена з діаметральним зазором X1 на вісь 4, з можливістю вільного перекочування по осі при обертанні. Вісь 4 утримується в отворах, створених корпусом 1 та кришкою 5 також з діаметральним зазором Х2 з можливістю вільного перекочування у отворах при обертанні (див.фіг.2). Кришка 5 відносно корпусу 1 може фіксуватися на чотирьох спеціальних замках 6, по 2 з кожної сторони кришки та відповідних їм замках на корпусі насадки. Таким чином, пристрій для створення направлених вібрацій у прикладі на фігурах, встановлено на осі 4 так, що при обертанні пристрою використовується кочення пристрою по осі 4, та кочення осі 4 по корпусу 1 та по кришці 5 насадки у отворі, який вони утворюють, і в якому вісь 4 встановлена. У результаті такого рішення сили тертя при обертанні пристрою практично відсутні, тому досягається максимальний ефект вібрацій та не втрачається потужність. Для створення направлених вібрацій, крильчатка 2 має частину 7 радіального об'єму, заповнену пластмасою з розташованим у ній важелем 3 та на зовнішній частині заповненого 1 UA 104962 C2 5 10 15 20 25 30 об'єму має розгінні ребра 8 (або може мати будь яку поверхню, конструкційно нерівнозначну відносно інших поверхонь пристрою, що взаємодіють з потоком повітря). За рахунок цього пристрій створює направлені вібрації у момент взаємодії потоку повітря з такою нерівнозначною поверхнею, у даному прикладі - з розгінними ребрами 8 пристрою. Відповідно до представленої конструкції ударна вібрація створюється у напрямку поверхні, яка очищується. Спосіб створення вібрацій насадки, проілюстрований прикладом на графічних матеріалах, здійснюється наступним чином: При роботі пилососа крильчатка 2, за рахунок дії на неї потоків повітря у насадці обертається та обкочується по осі 4 та розкручує вісь 4, яка обкочується по внутрішньому діаметру отвору, створеному корпусом 1 та кришкою насадки 5, за рахунок взаємодії потоку повітря та розгінних ребер 8 пристрій створює значні направлені вібрації, які передаються через вісь 4, на корпус насадки 1, та кришку 5, та передаються далі через корпус 1 на щітку 9 (Фіг.3). Під час роботи пилососа, крильчатка 2 обертається від дії сили потоків повітря з направленого отвору 10 та з дифузора. Технічний результат досягається за рахунок дії сили потоків повітря на розміщені на заповненому радіальному об'ємі 7 розгінні ребра 8, що з великою швидкістю взаємодіють з силою потоків повітря у насадці, - від такої взаємодії пристрій миттєво прискорюється та створює направлені вібрації, які через вісь 4 передаються на насадку, та через корпус 1, передаються на щітку 9 (Фіг. 3). За рахунок направлених вібрацій, створених насадкою, щітка б'є по поверхні та витрушує поверхню яка очищується. Таким чином під час прибирання відбувається якісне вибивання, витрушування пилу самою щіткою та ще й циклічна зміна сили всмоктування, - що призводить до кращого прибирання. За рахунок направленої вібрації будь яка щітка, що використовується з насадкою, дуже легко пересувається по будь-якій поверхні. Використання насадки робить прибирання легким та приємним. Винахід дозволяє значно підвищити якість очистки будь-яких поверхонь. Спосіб створення вібрацій і запропонована вібраційна насадка для пилососа можуть бути застосовані з будь-якими моделями та конструкціями стандартних насадок для пилососів. Заявлена вібраційна насадка для пилососа має невисоку собівартість. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 35 40 45 50 55 1. Спосіб створення вібрації насадки для пилососа, в якому забезпечують можливість проходу потоку повітря всередині корпусу насадки та за допомогою встановленої з можливістю обертання на осі у корпусі насадки крильчатки з важелем створюють вібрації, який відрізняється тим, що створюють направлені вібрації корпусу насадки шляхом створення направлених відцентрових вібрацій за допомогою обертання крильчатки з важелем та використання взаємодії розгінних ребер з щонайменше одним направленим потоком повітря. 2. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що площу для проходу повітря у насадці перед крильчаткою зменшують більше ніж на 5 % відносно площі для проходу повітря у зоні крильчатки. 3. Спосіб за пунктами 1, 2, який відрізняється тим, що у насадці перед крильчаткою для створення вібрацій створюють дифузор для направлення та збільшення швидкості потоку повітря. 4. Вібраційна насадка, що має корпус з можливістю проходу потоку повітря всередині нього, в якому на осі, перпендикулярній потоку повітря, встановлена крильчатка з важелем з можливістю вільного обертання, яка відрізняється тим, що крильчатка на зовнішній поверхні має розгінні ребра або крильчатка має частину поверхні, виконану конструкційнонерівнозначною відносно інших частин поверхні крильчатки для взаємодії з потоком повітря, додатково має направлений отвір для направлення потоку повітря на розгінні ребра, розташований під кутом до осі насадки. 5. Вібраційна насадка за пунктом 4, яка відрізняється тим, що виконана з можливістю розміщення на всмоктуючому її кінці щітки, або іншої насадки для пилососа. 2 UA 104962 C2 3 UA 104962 C2 Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A47L 9/00

Мітки: вібрації, створення, вібраційна, пилососа, спосіб, насадка, насадки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-104962-sposib-stvorennya-vibraci-nasadki-dlya-pilososa-ta-vibracijjna-nasadka-dlya-pilososa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб створення вібрації насадки для пилососа та вібраційна насадка для пилососа</a>

Подібні патенти