Стенд для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу

Номер патенту: 104891

Опубліковано: 25.02.2016

Автор: Кривошея Юрій Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Стенд для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу, що містить джерела постійного та змінного струму, вихід останнього з яких підключений до розподільчого трансформатора системи збудження тягового генератора, імітатори струму та напруги тягового генератора, виходи яких сполучені відповідно з токовим входом селективного вузла та ланцюгом обмотки управління трансформатора постійної напруги системи збудження тягового генератора, вимірювальний блок, блок корекції сигналу імітатора напруги тягового генератора, підключений до виходу системи збудження тягового генератора, вузол порівняння, входи якого з'єднані з виходами імітатора напруги тягового генератора та блока корекції, а вихід - зі входом імітатора напруги тягового генератора, та імітатор індуктивного датчика потужності дизеля, який відрізняється тим, що імітатор індуктивного датчика потужності дизеля виконаний у вигляді нерухомого феромагнітного осердя, на якому розташована котушка з виводами, причому відстань між суміжними виводами збільшується від центра котушки до її торців, виводи котушки підключені до інформаційних входів мультиплексора, керуючі входи якого з'єднані з комп'ютером, а вихід сполучений з ланцюгом регульованої обмотки амплістата системи збудження тягового генератора.

Текст

Реферат: UA 104891 U UA 104891 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до залізничного транспорту, зокрема може використовуватися для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу. Відомий стенд для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу, що містить джерела постійного та змінного струму, вихід останнього з яких підключений до розподільчого трансформатора системи збудження тягового генератора, імітатори струму та напруги тягового генератора, виходи яких сполучені відповідно з токовим входом селективного вузла та ланцюгом обмотки управління трансформатора постійної напруги системи збудження тягового генератора, вимірювальний блок, блок корекції сигналу імітатора напруги тягового генератора, підключений до виходу системи збудження тягового генератора, вузол порівняння, входи якого з'єднані з виходами імітатора напруги тягового генератора та блока корекції, а вихід - зі входом імітатора напруги тягового генератора, та імітатор індуктивного датчика потужності дизеля, виконаний з упорами, що обмежують переміщення осердя, причому виводи зазначеного імітатора підключені до ланцюга регульованої обмотки амплістата системи збудження тягового генератора [див. а.с. СРСР №1271773 B60L 11/04, опубл. 23.11.1986, бюл. №43]. Цей стенд вибрано за прототип. Недолік відомого стенда для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу полягає в тому, що імітатор індуктивного датчика потужності дизеля, що являє собою котушку з рухомим феромагнітним осердям, не забезпечує з високою точністю та чіткістю формування необхідної величини індуктивного опору для отримання проміжних характеристик системи збудження через недостатню точність установки феромагнітного осердя. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення стенда для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу шляхом того, що імітатор індуктивного датчика потужності дизеля виконаний у вигляді нерухомого феромагнітного осердя, на якому розташована котушка з виводами, причому відстань між суміжними виводами збільшується від центра котушки до її торців, виводи котушки підключені до інформаційних входів мультиплексора, керуючі входи якого з'єднані з комп'ютером, а вихід сполучений з ланцюгом регульованої обмотки амплістата системи збудження тягового генератора, що забезпечить підвищення точності та стабільності роботи стенда. Поставлена задача вирішується тим, що у стенді для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу, що містить джерела постійного та змінного струму, вихід останнього з яких підключений до розподільчого трансформатора системи збудження тягового генератора, імітатори струму та напруги тягового генератора, виходи яких сполучені відповідно з токовим входом селективного вузла та ланцюгом обмотки управління трансформатора постійної напруги системи збудження тягового генератора, вимірювальний блок, блок корекції сигналу імітатора напруги тягового генератора, підключений до виходу системи збудження тягового генератора, вузол порівняння, входи якого з'єднані з виходами імітатора напруги тягового генератора та блока корекції, а вихід - зі входом імітатора напруги тягового генератора, та імітатор індуктивного датчика потужності дизеля, згідно з корисною моделлю, імітатор індуктивного датчика потужності дизеля виконаний у вигляді нерухомого феромагнітного осердя, на якому розташована котушка з виводами, причому відстань між суміжними виводами збільшується від центра котушки до її торців, виводи котушки підключені до інформаційних входів мультиплексора, керуючі входи якого з'єднані з комп'ютером, а вихід сполучений з ланцюгом регульованої обмотки амплістата системи збудження тягового генератора. Суть корисної моделі пояснюється кресленням (фіг. 1), де зображено стенд для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу, що містить джерело 1 постійної напруги, джерело 2 змінної напруги, розподільчий трансформатор 3 системи 4 збудження тягового генератора, імітатор 5 струму тягового генератора, імітатор 6 напруги тягового генератора, селективний вузол 7, трансформатор 8 постійної напруги, блок 9 корекції, амплістат 10, вузол порівняння 11, вимірювальний блок 12, розетки 13, 14, блок 15 контакторів, імітатор 16 індуктивного датчика потужності дизеля, виконаний у вигляді нерухомого феромагнітного осердя 17, на якому розташована котушка 18 з виводами, причому для забезпечення рівних значень індуктивного опору між суміжними виводами відстань між ними збільшується від центра котушки 18 до її торців, виводи котушки 18 підключені до інформаційних входів мультиплексора 19, керуючі входи якого з'єднані з комп'ютером 20, а вихід мультиплексора 19 сполучений з ланцюгом регульованої обмотки амплістата 10 системи 4 збудження тягового генератора. Імітатор 16 індуктивного датчика потужності дизеля виконаний на основі датчика, установленого в об'єднаному регуляторі дизеля. 1 UA 104891 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Стенд для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора працює таким чином. Вмикаються джерела 1 постійної напруги та 2 змінної напруги. З виходу джерела 2 змінна напруга подається на розподільчий трансформатор 3, чим забезпечується функціонування системи 4 збудження тягового генератора тепловоза. Сигнал імітатора 5 струму тягового генератора призначений для керування при виконанні настройки. Струм Іг впливає на токовий вхід селективного вузла 7 аналогічно реальному струму тягового генератора. Величина цього струму вимірюється вимірювальним блоком 12. У відповідності до нього на виході системи 4 збудження тягового генератора, тобто на виході амплістата 10, з'являється струм ІА. Для того, щоб установити режим роботи системи збудження тягового генератора, близький до реального, перетворюють вихідний струм ІА амплістата 10 у відповідну йому еталонну напругу Uге тягового генератора за допомогою блока 9 корекції, зокрема його нелінійного функціонального перетворювача. Нелінійний функціональний перетворювач блока 9 корекції настроюється з урахуванням характеристик збуджувача та тягового генератора, які не функціонують при безреостатній настройці, і є точною моделлю збуджувача та тягового генератора. При цьому враховуються як падіння напруги в ланцюзі тягового генератора, так і реакція якоря. Напруга Uге підсилюється до величини реальної напруги Uг тягового генератора імітатором 6 напруги тягового генератора, вихідний сигнал Uг якого подається на трансформатор 8 постійної напруги. У зв'язку з тим, що імітатор 6 напруги тягового генератора виконаний на генераторі змінного струму, який має характеристику, відмінну за видом від еталонної, то для забезпечення заданого закону перетворення та отримання заданої напруги тягового генератора імітатор 6 напруги тягового генератора споряджений зворотним зв'язком через вузол 11 порівняння. Він порівнює сигнал Uге блока 9 корекції з напругою Uг на виході імітатора 6 напруги тягового генератора, чим корегується напруга Uг шляхом зміни напруги збудження Uвx генератора змінного струму. Отримана таким чином напруга Uг на виході імітатора 6 напруги тягового генератора відповідає напрузі тягового генератора при реальному навантаженні. Отже, система 4 збудження тягового генератора замкнута і працює в реальному часі без запуску дизеля та відсутності реального навантаження тягового генератора. Перевірка та настройка системи 4 збудження тягового генератора здійснюється в такій послідовності: за допомогою комп'ютера 20 та мультиплексора 19 задають максимальне значення індуктивного опору імітатора 16 індуктивного датчика потужності дизеля, потім задають декілька значень струму Іг тягового генератора імітатором 5 струму тягового генератора (відповідних реальному струму тягового генератора) та вимірюють величину напруги Uг вимірювальним блоком 12. Отриману селективну характеристику АБВГ (фіг. 2). Після цього комп'ютером 20 та мультиплексором 19 задають мінімальне значення індуктивного опору імітатора 16 індуктивного датчика потужності дизеля і отримують селективну характеристику абвг (фіг. 2). Ці характеристики порівнюють з еталонними та оцінюють якість настройки системи 4 збудження тягового генератора. При необхідності систему 4 збудження тягового генератора регулюють, впливаючи на її регулюючі елементи. Відстань Д (фіг. 2) між селективними характеристиками АБВГ та абвг характеризує діапазон корекції потужності тягового регулятора, який при реальній роботі задається від індуктивного датчика об'єднаного регулятора дизеля, тобто оцінюється гіперболічна ділянка зовнішньої характеристики тягового генератора, необхідна для підтримки постійної величини потужності, що відбирається від дизеля (крива БВ, фіг. 2). Оскільки точки абвг задаються в інструкції з настройки тягового генератора, то співвідношення Uг/Іг можна оцінити за відстанню Д. При необхідності імітатор 16 індуктивного датчика потужності дизеля дозволяє задавати проміжні характеристики системи 4 збудження тягового генератора з рівномірним кроком зміни індуктивного опору. На фіг 2, як приклад, показано 12 проміжних селективних характеристик. Пропонована корисна модель забезпечить підвищення точності перевірки та настройки системи збудження тягового генератора. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 60 Стенд для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу, що містить джерела постійного та змінного струму, вихід останнього з яких підключений до розподільчого трансформатора системи збудження тягового генератора, імітатори струму та напруги тягового генератора, виходи яких сполучені відповідно з токовим входом селективного вузла та ланцюгом обмотки управління трансформатора постійної напруги системи збудження тягового генератора, вимірювальний блок, блок корекції сигналу імітатора напруги тягового генератора, підключений до виходу системи збудження тягового генератора, вузол порівняння, 2 UA 104891 U 5 входи якого з'єднані з виходами імітатора напруги тягового генератора та блока корекції, а вихід - зі входом імітатора напруги тягового генератора, та імітатор індуктивного датчика потужності дизеля, який відрізняється тим, що імітатор індуктивного датчика потужності дизеля виконаний у вигляді нерухомого феромагнітного осердя, на якому розташована котушка з виводами, причому відстань між суміжними виводами збільшується від центра котушки до її торців, виводи котушки підключені до інформаційних входів мультиплексора, керуючі входи якого з'єднані з комп'ютером, а вихід сполучений з ланцюгом регульованої обмотки амплістата системи збудження тягового генератора. 3 UA 104891 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60L 11/04

Мітки: збудження, транспортного, настройки, генератора, стенд, перевірки, системі, засобу, тягового

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-104891-stend-dlya-perevirki-ta-nastrojjki-sistemi-zbudzhennya-tyagovogo-generatora-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стенд для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу</a>

Подібні патенти