Загороджувальний багатофункціональний паркан

Номер патенту: 104886

Опубліковано: 25.02.2016

Автор: Калюжний Валерій Вілінович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Загороджувальний багатофункціональний паркан, що містить горизонтальні щаблини з металевих куточків, прикріплені до вертикальних стовпів, а також вертикальні штахетини, які встановлені з певним інтервалом, причому верхні кінці штахетин мають шипи, який відрізняється тим, що частина штахетин виконані суцільними за довжиною та приварені до горизонтальних щаблин, а між ними розташовано декілька штахетин складаної конструкції, частини якої з'єднані між собою за допомогою шарнірів, причому нижня частина складаної штахетини приварена до щаблини та під шарніром має упор, на який спирається верхня частина цієї штахетини при її відхиленні від вертикалі, а також суміжні складані штахетини мають різну довжину нижньої та верхньої частин та упори з різними кутами спирання на них.

Текст

Реферат: UA 104886 U UA 104886 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області будівництва охоронних споруд і систем, до складу яких входять колючі елементи, і може бути використана для виготовлення захисних загороджень, які застосовуються для попередження несанкціонованого проникнення людей і тварин на режимні об'єкти, перекриття вулиць та проходів. Відоме захисне загородження "Дикобраз", яке складається з набору автономних сферичних захисних елементів, кожен з яких включає багаточисельні вражаючі елементи, виконані у вигляді армованої скрученої колючої стрічки, закріпленої (навитою) на основі, звиту в просторовий каркас. Просторовий каркас виконаний у формі сфери, що утворюється меридіональними витками дроту і екваторіальним кільцем, встановленим всередині витків меридіанних дротів. Меридіанні витки дроту скріплені між собою в полюсах сфери, а також з екваторіальним кільцем. Захисне загородження зводять таким чином. Готовий перший сферичний захисний елемент кріплять до вертикальної або похилої стійки в полюсах сфери і встановлюють на місці охоронного рубежу. Далі, поряд з першим сферичним захисним елементом встановлюють другий, третій і так далі аналогічні сферичні захисні елементи на всю довжину бар'єру безпеки, формуючи охоронний рубіж [див. патент Росії № 2272113 з класу Е 04 Н 17/04 опублікований 20.03.2006 року]. Основним суттєвим недоліком захисного загородження є неможливість його оперативного зведення у разі потреби, наприклад, для перекриття проходу. Наявність цього недоліку пояснюється наступним. Захисний елемент має сферичну форму, тобто нестійку на поверхні, тим паче, якщо вона похилена. Якщо такий захисний елемент встановити просто на землю або асфальт, то його навіть вітер може перемістити, якщо він не буде закріплений. В деяких випадках, наприклад, при масовому порушенні громадського порядку спортивними фанатами або агресивно налаштованою молодцю, виникає необхідність в оперативному перекритті дороги або тротуару, пролому в заборі тощо, використання сферичних захисних елементів відомого захисного загородження практично неможливе, оскільки треба витратити досить багато часу для кріплення кожного з них до дорожнього покриття, якого (часу) при форс-мажорних обставинах просто немає. Вказана обставина, через конструктивну недосконалість захисних елементів звужує сферу застосування відомого захисного загородження. Найближчим аналогом є паркан для захисту від злодіїв, корів та інших крупних тварин, який містить горизонтальні щаблини з металевих куточків, прикріплені до вертикальних стовпів, а також вертикальні штахетини, які приварені до вказаної щаблини з певним інтервалом. Стовпи і штахетини виготовлені з металопрокату з прямими двогранними кутами. При цьому верхні кінці стовпів і штахетини мають відріз кожного прямого двогранного кута з утворенням шипа на цьому кінці [див. патент Росії № 2296203 з класу Е 04 Н 17/14 опублікований 27.03.2007 року]. Основним недоліком цього паркана є недостатні захисні його властивості від злодіїв та порушників правопорядку. Цей недолік пояснюється наступним. Оскільки огорожа має плоску конструкцію, а також штахетини встановлені з певним інтервалом одна від другої, то можна без зусиль взятися руками за горизонтальну щаблину між штахетинами і легко перелізти через огорожу, не травмуючись об шипи. Таким чином, відома огорожа ефективна тільки як перешкода для крупних тварин, але не ефективна як захисна загорода від зловмисників та порушників. Другим недоліком відомого найближчого аналога є невдосконаленість його конструкції, яка проявляється в тому, що штахетини приварені до горизонтальної щаблини, тобто опиняються нерухомими та розташованими у одній площині. Це дозволяє порушникам громадського порядку підійти в щільну до паркана, а отже, вони отримують можливість розгойдати його, звалити, зламати тощо, та саме так усунути перешкоду, яку для них створює паркан. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення захисних властивостей паркана та розширення сфери його застосування за рахунок можливості його трансформації з плоскої форми у об'ємну шляхом виконання його елементів частково поворотними на різних рівнях та на різні кути. Поставлена задача вирішується тим, що загороджувальний багатофункціональний паркан, який містить горизонтальні щаблини з металевих куточків, прикріплені до вертикальних стовпів, а також вертикальні штахетини, які встановлені з певним інтервалом, причому верхні кінці штахетин мають шипи, згідно з корисною моделлю, частина штахетин виконані суцільними за довжиною та приварені до горизонтальних щаблин, а між ними розташовано декілька штахетин складаної конструкції, частини якої з'єднані між собою за допомогою шарнірів, причому нижня частина складаної штахетини приварена до щаблини та під шарніром має упор, на який спирається верхня частина цієї штахетини при її відхиленні від вертикалі, а також суміжні складані штахетини мають різну довжину нижньої та верхньої частин та упори з різними кутами спирання на них. 1 UA 104886 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Завдяки тому, що частка штахетин складається з двох частин, з'єднаних між собою шарніром, вони можуть своїми верхніми частинами відхилятися від вертикального положення, утворюючи об'ємну конструкцію, яка виключає можливість наближення до паркана впритул. Завдяки тому, що упори мають різні кути, рухомі верхні частини штахетин відхиляються на також на різний кут, і паркан становить схожий на величезного дикобраза, надійно утримуючи бажання до нього наблизиться. Завдяки тому, що складені штахетини не зв'язані між собою, їх неможливо разом одночасно підняти догори (перевести у вертикальне положення), тому запропонований паркан є надійною загорожею (перешкодою) для потрапляння у заборонену зону. Таким чином, запропонований загороджувальний багатофункціональний паркан забезпечує досягнення технічного результату, вказаного в поставленій задачі, а саме: підвищення технікоексплуатаційних характеристик або споживчих, зокрема захисних властивостей, а також розширення області використання завдяки можливості просторової переорієнтації частки штахетин, що дозволяє із плоскої конструкції паркана перетворитися у об'ємну. Суть корисної моделі пояснюється разом з ілюстративним матеріалом, на якому зображено наступне: фіг. 1 - запропонований загороджувальний багатофункціональний паркан у плоскому стані, вигляд в плані; фіг. 2 - те ж саме у об'ємному стані, вигляд в плані. Запропонований загороджувальний багатофункціональний паркан складається з двох горизонтальних щаблин 1 з металевих куточків або іншого профілю, які прикріплені до вертикальних стовпів або стійок (не показані). До горизонтальних щаблин 1 прикріплені, наприклад, приварені, вертикальні суцільні штахетини 2, які встановлені з певним інтервалом. Поміж суцільних штахетин 2 розташовано по декілька складаних штахетин 3, частини якої з'єднані між собою за допомогою шарнірів 4. Нижня частина 5 кожної складаної штахетини 3 приварена до нижньої горизонтальної щаблини 1 та під шарніром 4 має упор 6, на який спирається верхня частина 7 цієї складаної штахетини 5 при її відхиленні від вертикалі. Суміжні складані штахетини 3 мають різну довжину нижньої 5 та верхньої 7 частин та упори 6 виконані з різними кутами спирання на них. Верхні кінці штахетин 2 і 3 мають шипи 8. Запропонований загороджувальний багатофункціональний паркан стаціонарно встановлюють там, де треба загородити на тривалий час периметр, наприклад навколо адміністративних будівель, режимних об'єктів, аеродромів, складів тощо, тимчасово встановлюють на вулицях, дорогах, проходах, у дверних отворах. При звичайному (штатному) режиму експлуатації паркана, всі штахетини 2 і 3 розташовуються вертикально. Паркан має вигляд звичайного, може бути розфарбований, мати елементи декору, тому й не погіршує міський ландшафт. У разі виникнення надзвичайної ситуації, нагнітання істерії, масовому порушенні громадського порядку агресивно налаштованими громадянами, тобто коли виникає необхідність в оперативному перекритті дороги або тротуару, або захисту будівель та інших режимних об'єктів, верхні частини 7 складаних штахетин 3 відхиляють від вертикалі і вони вільно падають на упори 6, утворюючи об'ємну конструкцію з шипами 8, спрямованими зовні, що є надійним попереджувальним засобом для агресивно налаштованого натовпу. Суттєва відмінність корисної моделі від раніше відомих, полягає в тому, що загороджувальний багатофункціональний паркан має у своєму складі частину складаних шарнірних штахетин з упорами на нерухомих частинах. Вказані відмінності, у сукупності, дозволяють оперативно красивий плоский паркан перетворити у агресивний загороджувальний засіб об'ємної конструкції, який подолати практично неможливо. Саме ця обставина дозволяє вважати загороджувальний багатофункціональний паркан практично непереборним. Жодний з відомих захисних парканів не може володіти вказаними властивостями оскільки всі їхні захисні елементи виконані нерухомими. До основних технічних переваг корисної моделі у порівнянні з найближчим аналогом, можна віднести наступне: - розширення техніко-функціональних властивостей за рахунок можливості трансформації паркана з плоскої у об'ємну конструкцію; - підвищення ефективності і надійності захисту режимних об'єктів за рахунок неможливості подолання захисного загородження. Соціальний ефект від впровадження корисної моделі, у порівнянні з використанням найближчого аналога, отримують за рахунок підвищення ефективності перекриття проходів та розширення області використання загороджувального багатофункціонального паркана. 2 UA 104886 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Загороджувальний багатофункціональний паркан, що містить горизонтальні щаблини з металевих куточків, прикріплені до вертикальних стовпів, а також вертикальні штахетини, які встановлені з певним інтервалом, причому верхні кінці штахетин мають шипи, який відрізняється тим, що частина штахетин виконані суцільними за довжиною та приварені до горизонтальних щаблин, а між ними розташовано декілька штахетин складаної конструкції, частини якої з'єднані між собою за допомогою шарнірів, причому нижня частина складаної штахетини приварена до щаблини та під шарніром має упор, на який спирається верхня частина цієї штахетини при її відхиленні від вертикалі, а також суміжні складані штахетини мають різну довжину нижньої та верхньої частин та упори з різними кутами спирання на них. 3 UA 104886 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E04H 17/04, B21F 29/00

Мітки: паркан, загороджувальний, багатофункціональний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-104886-zagorodzhuvalnijj-bagatofunkcionalnijj-parkan.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Загороджувальний багатофункціональний паркан</a>

Подібні патенти