Номер патенту: 104828

Опубліковано: 11.03.2014

Автор: Єрмола Андрій Андрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Редуктор, що містить установлений в розточеннях корпуса 1, ведучий вал 9 і ведений вал 2, на якому закріплений маховик 5, який відрізняється тим, що ведучий вал 9 і ведений вал 2 встановлені співвісно один одному, на вільному, виступаючому за межі корпуса 1 кінці ведучого вала 9, що має можливість осьового переміщення, встановлений опорний підшипник 8, крім того, на ведучому валу 9 зі зсувом в осьовому напрямку послідовно закріплені шнек 14 і квадрат 15, зовнішня поверхня шнека 14 сполучена з охоплюючою його втулкою 7, зовнішня поверхня якої у свою чергу жорстко з'єднана з водилом 13 жорстко зв'язаним з маховиком 5, а зовнішня поверхня квадрата 15 охоплена додатковою втулкою 6, до якої прикріплений центруючий диск 12, взаємодіючий із внутрішньою поверхнею корпуса 1 через підшипники, при цьому втулка 6 і додаткова втулка 7 мають можливість автономного обертання у взаємно протилежному напрямку; усередині маховика 5, ексцентрично останньому, установлене зубчасте колесо 4 з внутрішніми зубами, зачеплене із шестірнею 3, жорстко прикріпленою до розточення корпуса 1 у вигляді обичайки 10, зв'язаної з маховиком 5 за допомогою кронштейна 11, один кінець якого зв'язаний за допомогою підшипників із зовнішньою поверхнею обичайки 10 веденого вала 2, а другий кінець якого вільно пропущений через маховик 5, усередині обичайки 10 розміщено ведений вал 2, виконаний колінчастим, вихідний кінець якого зв'язаний з нею через підшипники, а протилежний кінець у вигляді коліна жорстко прикріплений до згаданої додаткової втулки 6, при цьому вісь обертання кінця веденого вала 2 у вигляді коліна, зв'язаного із внутрішньою частиною зубчастого колеса 4 через підшипники, співпадає з віссю обертання зубчастого колеса 4.

Текст

Реферат: Винахід належить до машинобудування і може бути використаний в усіх галузях для зниження частоти оборотів при передачі обертання із ведучого вала на ведений з високим передатним відношенням і забезпечує створення простого у виготовленні, надійного і дешевого редуктора з більшим передатним відношенням, високим коефіцієнтом корисної дії, здатного передавати навантаження, порівняні із традиційними планетарними редукторами при малих габаритах, характерних для редукторів з малою різницею чисел зубів коліс, а також підвищення ресурсу роботи за рахунок виключення дисбалансу, тобто неврівноваженості обертових частин редуктора. Для цього в редукторі, що містить установлені в розточеннях корпусу ведучий вал і ведений вал, на якому закріплений маховик, згідно з винаходом, ведучий і ведений вали встановлені співвісно один одному, на вільному, виступаючому за межі корпуса кінці ведучого вала, що має можливість осьового переміщення, встановлений опорний підшипник, крім того, на ведучому валу зі зсувом в осьовому напрямку закріплені шнек і квадрат, зовнішня поверхня шнека сполучена з охоплюючою його втулкою, зовнішня поверхня якої у свою чергу жорстко з'єднана з водилом, жорстко зв'язаним з маховиком, а зовнішня поверхня квадрата охоплена додатковою втулкою, до якої прикріплений центруючий диск, взаємодіючий із внутрішньою поверхнею корпуса через підшипники, при цьому втулка і додаткова втулка мають можливість автономного провороту у взаємно протилежному напрямку; усередині маховика, ексцентрично останньому, установлене зубчасте колесо із внутрішніми зубами, зачеплене із шестірнею, жорстко прикріпленою до розточення корпуса у вигляді обичайки, зв'язаної з маховиком за допомогою кронштейна, один кінець якого зв'язаний за допомогою підшипників із зовнішньою поверхнею обичайки веденого вала, а другий кінець вільно пропущений через маховик, усередині обичайки знаходиться ведений вал, виконаний колінчастим, вихідний кінець якого зв'язаний з нею через підшипники, а протилежний кінець у вигляді коліна жорстко прикріплений до згаданої UA 104828 C2 (12) UA 104828 C2 додаткової втулки, при цьому вісь обертання кінця веденого вала у вигляді коліна, зв'язаного із внутрішньою частиною зубчастого колеса через підшипники, співпадає з віссю обертання зубчастого колеса. UA 104828 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до машинобудування і може бути використаний в усіх галузях для зниження частоти оборотів при передачі обертання із ведучого вала на ведений з високим передатним відношенням. Редуктор загальномашинобудівного застосування - це редуктор, що відповідає технічним вимогам, загальним для більшості випадків застосування. Завдяки своїй універсальності такі редуктори успішно використовуються в підйомно-транспортних, лісозаготівельних машинах, металургійному і вуглевидобувному встаткуванні, енергомашинобудуванні, будіндустрії, нафтовій ї газодобувній промисловості, сільськогосподарському і переробному машинобудуванні. Відомий редуктор (авт. св. СРСР N 654820, МПК F16Н21/42, 1976 p.), що містить ексцентриковий пристрій, що перетворює обертання ведучого вала в коливальний рух важеля, а потім через муфту вільного ходу в обертання веденого вала. Однак муфти вільного ходу, крім ексцентриків і важелів, потребують пристроїв, що заклинюють в одну сторону і відклинюють в іншу, - це ролики, пружина і т.д. Ролики створюють значні питомі тиски і прискорюють зношування поверхні зчеплення на веденому валу. Для утримання веденого вала потрібно кілька муфт, для продовження обертання на час відключення першої муфти або для утримання від зворотного обертання, а для реверсування ще один комплект таких же муфт. Це обумовлює складність пристрою і не дозволяє застосовувати для передачі великих потужностей. Відомий також найбільш близький до пропонованого ексцентриковий редуктор, (патент РФ № 2025621, МПК 5 F16H19/00, F16H27/04, опубл. 30.12.1994), що містить установлені в розточеннях корпусу ведучий вал і ведений вал, на якому закріплений маховик, при цьому він містить повзун, закріплений на провідному валу ексцентрик, установлений у повзуні з можливістю обертання, на веденому валу закріплений маховик, на одному кінці повзуна виконаний наскрізний паз для розміщення в останньому або осі, або веденого вала, а інший кінець повзуна має поверхню, відповідну поверхні маховика для взаємодії з останньою. Недоліком описаного редуктора є складність у виготовленні, висока собівартість, неможливість роботи з високим передатним співвідношенням і недостатньо високий коефіцієнт корисної дії у зв'язку з тим, що наявність повзуна може призвести до дисбалансу, тобто неврівноваженості обертових частин редуктора. В основу винаходу поставлено задачу створення простого у виготовленні, надійного і дешевого редуктора з більшим передатним відношенням, високим коефіцієнтом корисної дії, здатного передавати навантаження, порівняні із традиційними планетарними редукторами при малих габаритах, характерних для редукторів з малою різницею чисел зубів коліс, а також підвищення ресурсу роботи за рахунок виключення дисбалансу, тобто неврівноваженості обертових частин редуктора. Для вирішення цієї задачі в редукторі, що містить установлені в розточеннях корпусу ведучий вал і ведений вал, на якому закріплений маховик, згідно з винаходом, ведучий і ведений вали встановлені співвісно один одному, на вільному, виступаючому за межі корпуса кінці ведучого вала, що має можливість осьового переміщення, встановлений опорний підшипник, крім того, на ведучому валу зі зсувом в осьовому напрямку закріплені шнек і квадрат, зовнішня поверхня шнека сполучена з охоплюючою його втулкою, зовнішня поверхня якої у свою чергу жорстко з'єднана з водилом, жорстко зв'язаним з маховиком, а зовнішня поверхня квадрата охоплена додатковою втулкою, до якої прикріплений центруючий диск, взаємодіючий із внутрішньою поверхнею корпуса через підшипники, при цьому втулка і додаткова втулка мають можливість автономного провертання у взаємно протилежному напрямку; усередині маховика, ексцентрично останньому, установлене зубчасте колесо із внутрішніми зубами, зачеплене із шестірнею, жорстко прикріпленою до розточення корпуса у вигляді обичайки, зв'язаної з маховиком за допомогою кронштейна, один кінець якого зв'язаний за допомогою підшипників із зовнішньою поверхнею обичайки веденого вала, а другий кінець вільно пропущений через маховик, усередині обичайки знаходиться ведений вал, виконаний колінчастим, вихідний кінець якого зв'язаний з нею через підшипники, а протилежний кінець у вигляді коліна жорстко прикріплений до згаданої додаткової втулки, при цьому вісь обертання кінця веденого вала у вигляді коліна, зв'язаного із внутрішньою частиною зубчастого колеса через підшипники, співпадає з віссю обертання зубчастого колеса. Пропонований редуктор забезпечує можливість на одному ступені досягати значних передатних співвідношень, що дозволяє зменшити його габарити, зробити дешевим, простим і більш надійним у порівнянні з редуктором по прототипу, крім того, він не складний у виготовленні, що знижує його собівартість, також забезпечується можливість роботи з високим передатним співвідношенням, а у зв'язку з відсутністю повзуна виключається дисбаланс, тобто 1 UA 104828 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 неврівноваженість обертових частин редуктора і, як наслідок, підвищується коефіцієнт корисної дії. На Фіг. 1 представлений загальний вид пропонованого редуктора, на Фіг. 2 - розріз по А-А на Фіг. 1. Редуктор містить установлений в розточеннях корпуса 1, ведучий вал 9 і ведений вал 2, на якому закріплений маховик 5, згідно з винаходом ведучий вал 9 і ведений вал 2 встановлені співвісно один одному, на вільному, виступаючому за межі корпуса 1 кінці ведучого вала 9, що має можливість осьового переміщення встановлений опорний підшипник 8, крім того, на ведучому валу 9 зі зсувом в осьовому напрямку послідовно закріплені шнек 14 і квадрат 15, зовнішня поверхня шнека 14 сполучена з охоплюючою його втулкою 7, зовнішня поверхня якої у свою чергу жорстко з'єднана з водилом 13 жорстко зв'язаним з маховиком 5, а зовнішня поверхня квадрата 15 охоплена додатковою втулкою 6, до якої прикріплений центруючий диск 12, взаємодіючий із внутрішньою поверхнею корпуса 1 через підшипники, при цьому втулка 6 і додаткова втулка 7 мають можливість автономного обертання у взаємно протилежному напрямку; усередині маховика 5, ексцентрично останньому, установлене зубчасте колесо 4 з внутрішніми зубами, зачеплене із шестірнею 3, жорстко прикріпленою до розточення корпуса 1 у вигляді обичайки 10, зв'язаної з маховиком 5 за допомогою кронштейна 11, один кінець якого зв'язаний за допомогою підшипників із зовнішньою поверхнею обичайки 10 веденого вала 2, а другий кінець якого вільно пропущений через маховик 5, усередині обичайки 10 розміщено ведений вал 2, виконаний колінчастим, вихідний кінець якого зв'язаний з нею через підшипники, а протилежний кінець у вигляді коліна жорстко прикріплений до згаданої додаткової втулки 6, при цьому вісь обертання кінця веденого вала 2 у вигляді коліна, зв'язаного із внутрішньою частиною зубчастого колеса 4 через підшипники, співпадає з віссю обертання зубчастого колеса 4. Пропонований редуктор працює так. Через опорний підшипник 8 за допомогою домкрата або вручну прикладається осьове зусилля на ведучий вал 9, внаслідок чого втулка 7 і додаткова втулка 6, що знаходяться в зачепленні відповідно зі шнеком 14 і квадратом 15, намагаються провернутися у взаємно протилежних напрямках, (напрямок повороту за або проти годинникової стрілки залежить від напрямку стрічки шнека), при цьому втулка 7, зовнішня поверхня якої жорстко з'єднана з водилом 13, приводить водилом 13 маховик 5 в обертовий рух, а додаткова втулка 6, жорстко зв'язана з коліном 15 веденого вала 2, приводить останній також в обертовий рух, при цьому створюється зусилля в точці "В" меншого зусилля, що виникає в точці "А", внаслідок цього зубчасте колесо 4 із внутрішніми зубами, що знаходиться в зачепленні із шестірнею 3, обертається і приводить в обертання маховик 5. Маховик 5 при цьому зупиняє подальше опускання ведучого вала 9, а осьове зусилля на втулку 7 і додаткову втулку 6 залишається незмінним, зубчасте колесо 4 внаслідок його ексцентричного розташування відносно осі обертання ведучого 9 і веденого 2 валів забезпечує передачу обертального моменту на ведений вал 2. Центруючий диск 12, що охоплює додаткову втулку 6, взаємодіє із внутрішньою поверхнею корпуса 1 через підшипники і центрує ведучий вал 9 відносно веденого вала 2. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 45 50 55 60 Редуктор, що містить, установлений в розточеннях корпуса 1, ведучий вал 9 і ведений вал 2, на якому закріплений маховик 5, який відрізняється тим, що ведучий вал 9 і ведений вал 2 встановлені співвісно один одному, на вільному, виступаючому за межі корпуса 1 кінці ведучого вала 9, що має можливість осьового переміщення, встановлений опорний підшипник 8, крім того, на ведучому валу 9 зі зсувом в осьовому напрямку послідовно закріплені шнек 14 і квадрат 15, зовнішня поверхня шнека 14 сполучена з охоплюючою його втулкою 7, зовнішня поверхня якої у свою чергу жорстко з'єднана з водилом 13, жорстко зв'язаним з маховиком 5, а зовнішня поверхня квадрата 15 охоплена додатковою втулкою 6, до якої прикріплений центруючий диск 12, взаємодіючий із внутрішньою поверхнею корпуса 1 через підшипники, при цьому втулка 6 і додаткова втулка 7 мають можливість автономного обертання у взаємно протилежному напрямку; усередині маховика 5, ексцентрично останньому, установлене зубчасте колесо 4 з внутрішніми зубами, зачеплене із шестірнею 3, жорстко прикріпленою до розточення корпуса 1 у вигляді обичайки 10, зв'язаної з маховиком 5 за допомогою кронштейна 11, один кінець якого зв'язаний за допомогою підшипників із зовнішньою поверхнею обичайки 10 веденого вала 2, а другий кінець якого вільно пропущений через маховик 5, усередині обичайки 10 розміщено ведений вал 2, виконаний колінчастим, вихідний кінець якого зв'язаний з нею через підшипники, а протилежний кінець у вигляді коліна жорстко прикріплений до згаданої додаткової втулки 6, 2 UA 104828 C2 при цьому вісь обертання кінця веденого вала 2 у вигляді коліна, зв'язаного із внутрішньою частиною зубчастого колеса 4 через підшипники, співпадає з віссю обертання зубчастого колеса 4. 3 UA 104828 C2 Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F16H 19/00, F16H 1/48

Мітки: а.а, редуктор, єрмоли

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-104828-reduktor-aa-ehrmoli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Редуктор а.а. єрмоли</a>

Подібні патенти