Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для повірки платформних ваг, що містить завантажений залізничний вагон та групу зв'язаних між собою з'єднувальними елементами гідравлічних домкратів, які розташовано по обидва боки вздовж повздовжньої осі залізничного вагона та контактують через з'єднувальні елементи з підставою залізничного вагона, що розташовано на рейках платформних ваг, і еталонні датчики вимірювання ваги, зв'язані з гідравлічними домкратами, який відрізняється тим, що залізничний вагон розташовано симетрично відносно вантажоприймальної платформи, з'єднувальний елемент розташовано на її рейках, та додатково містить групу домкратів, які розташовано під хребтовою балкою підстави залізничного вагона, а бічна група гідравлічних домкратів розташована під опорними стояками кузова залізничного вагона.

Текст

Реферат: Пристрій для повірки платформних ваг містить завантажений залізничний вагон та групу зв'язаних між собою з'єднувальними елементами гідравлічних домкратів, які розташовано по обидва боки вздовж повздовжньої осі залізничного вагона та контактують через з'єднувальні елемент, з підставою залізничного вагона, що розташовано на рейках платформних ваг, і еталонні датчики вимірювання ваги, зв'язані з гідравлічними домкратами. Залізничний вагон розташовано симетрично відносно вантажоприймальної платформи, з'єднувальний елемент розташовано на її рейках, та додатково містить групу домкратів, які розташовано під хребтовою балкою підстави залізничного вагона, а бічна група гідравлічних домкратів розташована під опорними стояками кузова залізничного вагона. UA 104388 U (12) UA 104388 U UA 104388 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до вимірювальної техніки, а саме до платформних ваг, і призначена для повірки платформних ваг, які переважно використовуються на залізничному транспорті. З існуючого рівня техніки, який відноситься до розглянутої галузі, найбільш близьким, до корисної моделі, яка заявляється, по сукупності ознак, є пристрій для безгирної повірки платформних ваг, який містить дві пари гідравлічних домкратів з еталонними датчиками ваги, які розташовані за межею підстави платформних ваг по обидва боки вздовж повздовжньої осі залізничного вагона, і зв'язаних попарно поперечно розташованими в'яжучими елементами у вигляді балок, що обпираються на підставу залізничного вагона, який завантажено довільним вантажем, в зоні перед та після колісних пар, які контактують з рейками вантажоприймальних платформ, підстава яких зв'язана з датчиками ваги (патент України на корисну модель № 101789, МПК: G01G23/00, 19/02, публ. 2013). Корисна модель, яка заявляється, збігається з відомим пристроєм для повірки платформних ваг по наступній сукупності суттєвих ознак, а саме: містить завантажений залізничний вагон та групу зв'язаних між собою з'єднувальними елементами гідравлічних домкратів, які розташовано по обидва боки вздовж повздовжньої осі залізничного вагона та контактують, через з'єднувальні елементи, з підставою залізничного вагона, що розташовано на рейках платформних ваг, і еталонні датчики вимірювання ваги, які зв'язані з гідравлічними домкратами. Однак відомий пристрій для повірки платформних ваг не забезпечує технічного результату корисної моделі яка заявляється, що обумовлено його конструкцією, а саме: навантажувальне зусилля від баластного вантажу залізничного вагона передається через його колісні пари на рейки вантажоприймальних платформ, утворюється за допомогою гідравлічних домкратів, які спільно із еталонними датчиками вимірювання ваги розміщено поза межами вантажоприймальних платформ, тобто за зоною вантажоприймальних платформ на прилеглій до неї ділянки (дорожнє покриття або фундамент платформних ваг), внаслідок чого сила протидії, яка виникає на малої площині під опорною п'ятою гідравлічних домкратів, враховуючи пластичну деформацію зони контакту, виникають незворотні деформації у фундаменті платформних ваг або підстильної підстави, тобто змінюється у вертикальному напрямку положення опір гідравлічних домкратів, що впливає на точність отриманих вимірювань, і не забезпечує стабільність результатів при повторних випробуваннях, а крім того, відомий пристрій не забезпечує рівномірний розподілу навантажувальних зусиль по усій підставі залізничного вагона, так як елементи, що зв'язують пари гідравлічних домкратів, виконано у вигляді поперечних балок, які розташовані по торцевим закінченням залізничного вагона за межами колісних пар, що може викликати незворотні деформації підстави вагона. Задача корисної моделі полягає в удосконаленні відомого пристрою для повірки платформних ваг шляхом зміни його конструкції, що забезпечить усунення пластичної деформації в зоні контакту поверхні опор гідравлічних домкратів та усунення будь-якого впливу навантажувальних зусиль на підставу залізничного вагона, що забезпечить підвищення точності отриманих результатів вимірювань і їх стабільність при повторних випробуваннях. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для повірки платформних ваг, який містить завантажений залізничний вагон та групу зв'язаних між собою з'єднувальними елементами гідравлічних домкратів, які розташовано по обидва боки вздовж повздовжньої осі залізничного вагона та контактують, через з'єднувальні елементи, з підставою залізничного вагона, що розташовано на рейках платформних ваг, і еталонні датчики вимірювання ваги, зв'язані з гідравлічними домкратами тим, що згідно корисною моделлю залізничний вагон розташовано симетрично відносно вантажоприймальної платформи, з'єднувальний елемент розташовано на її рейках, та додатково містить групу домкратів, які розташовано під хребтовою балкою підстави залізничного вагона, а бічна група гідравлічних домкратів розташована під опорними стояками кузова залізничного вагона. Корисна модель, яка заявляється, в обсязі зазначеної сукупності суттєвих ознак, забезпечує технічний результат, який полягає в усуненні можливості виникнення пластичної деформації в зоні контакту поверхні опор гідравлічних домкратів та усунення будь-якого впливу навантажувальних зусиль на підставу чи кузов залізничного вагона, що забезпечить підвищення точності отриманих результатів вимірювань і їх стабільність при повторних випробуваннях. Пристрій для повірки платформних ваг пояснюється кресленнями, які наведено на: Фіг. 1 - кінематична схема пристрою; Фіг. 2 - вигляд пристрою з боку; Фіг 3 - вигляд пристрою зверху; Фіг. 4 - схема розміщення пристрою на платформних вагах. 1 UA 104388 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Запропонований пристрій для повірки платформних ваг містить завантажений залізничний вагон 1, як такий використовують полувагон, що забезпечує можливість його навантаженнярозвантаження через відкриту верхню частину, який розташовано на рейках 2 платформних ваг 3, причому залізничний вагон 1 розташовано симетрично відносно однієї із вантажоприймальної платформи 4, яка зв'язана із датчиками вимірювання ваги 5, наприклад тензометричні датчики, а колісні пари 6 вагона знаходяться на рейках 2 поза межами вантажоприймальної платформи 4, на яких заходиться з'єднувальний елемент 7, який виконано у вигляді балок 8, що розташовані паралельно один до одного та перпендикулярно до залізничних рейок 2, і містить дві групи гідравлічних домкратів 9: центральну групу, яка розташована під хребтовою балкою 10 і підставою 11 залізничного вагона 1, та групу гідравлічних домкратів 9, яка розташована по обидва боки від хребтової балки 10, та розташовані під опорними стояками кузова 12 залізничного вагона 1, причому всі гідравлічні домкрати 9 підключені паралельно до джерела гідравлічного тиску, що забезпечує одночасне відтворювання навантажувальних зусиль на підставу 11 залізничного вагона 1, та містять еталонні датчики вимірювання ваги 13, наприклад тензометричні, за допомогою яких здійснюють вимірювання навантажувальних зусиль від гідравлічних домкратів 8 на залізничний вагон 1. Запропонований пристрій для повірки платформних ваг використовують у наступний спосіб. Завантажений до норми довільним вантажем залізничний вагон 1 розміщують на рейках 2 платформних ваг 3 таким чином, щоб він знаходився симетрично відносно однієї з вантажоприймальної платформи 4 із датчиками вимірювання ваги 5, а колісні пари 6 вагона 1 знаходяться на рейках 2 поза межами вантажоприймальної платформи 4. Після чого на рейки 2, що проходять по дільниці вантажоприймальної платформи 4 і під підставою 11 залізничного вагона 1 розташовують з'єднувальний елемент 7, який виконано у вигляді трьох паралельно розташованих один до одного і перпендикулярно до рейок 2 балок 8, на яких встановлюють гідравлічні домкрати 9 з еталонними датчиками вимірювання ваги 13, і які утворюють дві групи, одна з яких розташована під хребтовою балкою 10 підстави 11 залізничного вагона 1, а друга група розташована по обидва боки хребтової балки 10, і знаходиться під опорними стояками кузова 12 залізничного вагона 1, після чого всі групи гідравлічних домкратів 9 підключають паралельно до джерела гідравлічного тиску. Як гідравлічне обладнання можна застосовувати марки ЗНКП-60, яке являє собою два комплекти, що складаються з ручних насосів, домкратів, з'єднувальних шлангів і швидко роз'ємних з'єднувальних елементів (муфт з наконечниками). Один комплект для бічної групи із насосом об'єднує шість гідравлічних домкратів 9, які розташовано під опорними стояками кузова вагона і підключено до насосу (на кресленнях не показано), що зв'язаний із джерелом гідравлічного тиску, а другій комплект використовують для групи гідравлічних домкратів 9, які розташована під хребтовою балкою 10. Три секції ЗНКП-60 одночасно можуть відтворювати максимальне навантажувальне зусилля в 60 тс (196 кН). Гідравлічні домкрати 9 об'єднані в групи гнучкими шлангами: бокові із зусиллям 5 тс (49 кН) в групу 10 з 6 одиниць і центральні з зусиллям 15,0 тс (147 кН) в групу 10 з 3 одиниць. У кожній з груп, гідравлічні домкрати 9 для вирівнювання тиску підключені до насосів паралельно, що забезпечує одночасне відтворювання навантажувальних зусиль з боків і в центрі вагона 1. При зазначеній схемі використання ЗНКП-60 навантаження вантажоприймальної платформи 4 групами гідравлічних домкратів 9 через рейки 2 передаються точкове і симетрично до повздовжньої її осі, що адекватно до умов експлуатації платформних ваг, при цьому кожна з трьох секцій ЗНКП-60 імітує навантаження від однієї колісної пари 6 залізничного вагона 1, які знаходяться поза вантажоприймальної платформи 4, і при повірці повірник отримує можливість імітувати два різні варіанта навантаження вантажоприймальної платформи 4 адекватно експлуатаційним умовам зважування залізничних вагонів 1, які мають відповідно двовісні візки (використовуються дві секції ЗНКП-60), або тривісні візки (використовуються три секції ЗНКП60). Після зазначеної установки обладнання, виконують роботи у послідовності відповідно до методики повірки, причому таку процедуру здійснюють окремо для кожної вантажоприймальної платформи 4 платформних ваг 3. Для чого за допомогою гідравлічних домкратів 9 здійснюють навантажувальні зусилля на підставу 7 залізничного вагона 1, у відповідності до методики повірки, та здійснюють зняття показників із датчиків вимірювання ваги 5, які зв'язані із вантажоприймальною платформою 4, та показників з еталонних датчиків вимірювання ваги 13, порівнюють показники між собою та розраховують похибку вимірювання у відповідності до методики. 60 2 UA 104388 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Пристрій для повірки платформних ваг, що містить завантажений залізничний вагон та групу зв'язаних між собою з'єднувальними елементами гідравлічних домкратів, які розташовано по обидва боки вздовж повздовжньої осі залізничного вагона та контактують через з'єднувальні елементи з підставою залізничного вагона, що розташовано на рейках платформних ваг, і еталонні датчики вимірювання ваги, зв'язані з гідравлічними домкратами, який відрізняється тим, що залізничний вагон розташовано симетрично відносно вантажоприймальної платформи, з'єднувальний елемент розташовано на її рейках, та додатково містить групу домкратів, які розташовано під хребтовою балкою підстави залізничного вагона, а бічна група гідравлічних домкратів розташована під опорними стояками кузова залізничного вагона. 3 UA 104388 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Boriak Kostiantyn Fedorovych, Kolomiets Leonid Volodymyrovych

Автори російською

Боряк Константин Федорович, Коломиец Леонид Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G01G 9/00, G01G 19/04

Мітки: ваг, безгирної, повірки, платформних, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-104388-pristrijj-dlya-bezgirno-povirki-platformnikh-vag.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для безгирної повірки платформних ваг</a>

Подібні патенти