Спосіб прогнозування виникнення вторинної аменореї у дівчат-підлітків

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб прогнозування виникнення вторинної аменореї у дівчат-підлітків шляхом генетичного дослідження, який відрізняється тим, що у хворої проводять клініко-генеалогічне обстеження, вимірюють масу тіла і визначають величину гірсутного синдрому, виділяють найбільш інформативні ознаки щодо вторинної аменореї, обчислюють прогностичні коефіцієнти, за допомогою яких і встановлюють можливість виникнення хвороби.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при сумі прогностичних коефіцієнтів +6,5 і більше визначають високу ймовірність формування вторинної аменореї, при сумі +13,5 - дуже високу, від -6,5 до -13,5 - низьку ймовірність, менше -13 - дуже низьку.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування виникнення вторинної аменореї у дівчат-підлітків шляхом генетичного дослідження. У хворої проводять клініко-генеалогічне обстеження, вимірюють масу тіла і визначають величину гірсутного синдрому, виділяють найбільш інформативні ознаки щодо вторинної аменореї, обчислюють прогностичні коефіцієнти, за допомогою яких і встановлюють можливість виникнення хвороби. UA 104109 U (54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ВТОРИННОЇ АМЕНОРЕЇ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ UA 104109 U UA 104109 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до гінекологічної ендокринології, дитячої гінекології та медичної генетики, і може бути використана для прогнозування виникнення вторинної аменореї у дівчат-підлітків. Порушення менструальної функції, що виникли в період пубертату, дуже часто зберігаються в репродуктивному віці і приводять до безпліддя, акушерських ускладнень і перинатальних втрат. Насамперед це стосується вторинної аменореї (ВА) (затримки менструацій не менше ніж на 6 місяців), частота якої за останні десятиліття зросла майже вдвічі. Однією з найбільш важливих задач сучасної медицини є розробка профілактичних заходів щодо попередження розвитку захворювань, у тому числі репродуктивної системи. Відомий спосіб прогнозування виникнення порушень менструального циклу, заснований на інфрачервоній спектроскопії слини, але він потребує наявності апаратури та фахівця з її проведення (Пат. 2207571, RU, МПК G01N 33/48. Способ прогнозирования нарушений менструальной функции у девочек-подростков /О.В. Калинина, А.В. Каргаполов, Ю.В. Раскуратов; патентообладатель ГУ "Тверская государственная медицинская академия". - № 2002117636/14; заявл. 03.07.2002, опубл. 27.06.2003). Існує спосіб прогнозування відновлення менструальної функції у пацієнток з нервовою анорексією, але він потрібує ін'єкційного забору крові та спеціальних реактивів для визначення рівня лептину (Пат. 2363002, RU, МПК G01N 33/74. Способ прогнозирования восстановления менструальной функции у пациенток с нервной анорексией /В.О. Андреева; патентообладатель ФГУ "Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи". -№ 2008121776/15; заявл. 30.05.2008; опубл. 27.07.2009.). Також відомий спосіб прогнозування передчасної недостатності яєчників у жінок з олігоменореєю з використанням генетичних показників (Аналог: Пат. 2326386, RU, МПК А61В 8/00. Способ прогнозирования преждевременной недостаточности яичников у женщин репродуктивного возраста с олигоменореей /Л.А. Марченко [та ін.]; патентообладатель ФГУ "НЦ АГ и Π Росмедтехнологий". - № 2006142570/15; заявл. 01.12.2006; опубл. 10.06.2008), але для його проведення використовують генетичний метод HLA-типування, який можна проводити лише в спеціальній лабораторії. Відомо, що особливості дерматогліфічної картини людини обумовлені тим, що на її формування поряд з статевою, расовою та етнічною приналежністю впливають морфогенетичні фактори мінливості тканинного рівня та генетичні фактори. Тому найбільш близьким за технічною суттю до корисної моделі, що заявляється, є спосіб прогнозування формування затримки статевого розвитку у дівчат-підлітків шляхом використання одного із генетичних показників дерматогліфічних (Прототип: Пат. 59158 A, UA, МПК А61В10/00. Спосіб прогнозування формування затримки статевого розвитку у дівчатпідлітків /С.О. Левенець, Т.А. Начетова; патентовласник ДУ "ІОЗДП НАМИ". № 2003032378; заяв. 19.03.2003; опубл. 15.08.2003, бюл. № 8). Недоліком способу є використання тільки самої дерматогліфіки, що вважається суб'єктивним фактором діагностики і призводить до низької ефективності способу. В основу корисної моделі поставлена задача створення способу прогнозування виникнення вторинної аменореї після менархе та інших порушень менструального циклу, при якому шляхом проведення генетичного дослідження можна одержати індивідуальний прогноз формування вторинної аменореї у дівчат-підлітків. Поставлена задача може бути вирішена додатковим дослідженням фізичного розвитку дівчат та визначенням анамнестичних даних життя. До групи ризику формування вторинної аменореї слід відносити дівчат, матері яких мали пізнє менархе, порушення менструальної функції за типом олігоменореї або вторинної аменореї, а також дівчат з пізнім менархе, вираженим гірсутним синдромом, низькою масою тіла, а також наявністю в перинатальному анамнезі загрози переривання вагітності (табл. 1). Критерії прогнозування розвитку вторинної аменореї при порушенні менструального циклу з менархе за даними генетичного дослідження представлені у табл. 2. Суть способу полягає в тому, що спочатку дівчину обстежують і визначають її фізичний розвиток: вимірюють масу тіла та величину гірсутного синдрому за шкалою Феррімана-Галлвея, потім вивчають дерматогліфічні відбитки, оцінюючи наявність узорів та інших показників, що відрізняються від аналогічних у здорових дівчат, визначають клініко-анамнестичні дані життя. Із всієї сукупності ознак у вибірку включають найбільш значущі для визначення прогнозу щодо виникнення вторинної аменореї. Враховуючи ступінь інформативності клініко-анамнестичних ознак, складають прогностичну таблицю, яка дозволяє здійснювати прогнозування виникнення хвороби. 1 UA 104109 U Таблиця 1 Критерії прогнозування вторинної аменореї у дівчат-підлітків з менархе (за даними анамнезу життя та фізичного розвитку) Ознака Пізнє менархе у матерів обстежених Олігоменорея та/або ВА у матері обстеженої Пологи у матерів обстежених у віці до 20 років Наявність загрози переривання вагітності в перинатальному анамнезі Вказівка на пологи шляхом кесарева розтину в перинатальному періоді Пізнє менархе у дівчини Дефіцит маси тіла у дівчини на момент обстеження Гірсутизм >15 балів за шкалою Феррімана-Галлвея Градація є немає є немає є немає є немає є немає є немає є немає є немає ПК +10,8 -0,5 +2,77 -0,5 +6,20 -0,77 +3,0 -0,6 +5,3 -0,8 +8,18 -1,66 +6,97 -1,20 +7,00 -0,40 Інформативність 0,34 0,31 0,40 0,32 0,52 0,80 0,59 0,30 Таблиця 2 Критерії прогнозування розвитку вторинної аменореї з менархе (за генетичними методами дослідження) Ознаки Градація ПК Ознаки Ліва рука І палець, рисунок "С/У" III палець, рисунок "Lu" IV палець, рисунок "Lu" V палець, рисунок "W" є немає є +4,4 -1,2 +1,5 немає -2,9 є немає є немає є +0,6 -2,1 +5,2 -0,1 +2,9 Закінчення головної долонної лінії в полі 2 (невелике поле між немає тенаром і гіпотенаром) IV міжпальцева подушечка, є рисунок "iD" немає 5 10 Права рука Закінчення головної долонної лінії А в полі 5" (Ділянка долоні між полем 4 (середня частина ульнарного краю долоні) і чотирьох-пальцевою борозною) Закінчення головної долонної лінії В в поле 5" (ділянка між чотирипальцевою борозною і складкою під мізинцем) Гіпотенар, рисунок "Аu/Ас" -1,4 III міжпальцева подушечка, рисунок "L" +10 -0,8 Градація ПК є +6,2 немає -0,6 є +4,3 немає є -0,9 +3,3 немає -0,9 є немає +6,2 -1,4 Дерматогліфічні показники визначають за методикою Н. Clummins, Ch. Mido з урахуванням Лондонської класифікації з дерматогліфіки простого виміру якісних і кількісних морфологічних ознак руки. Для прогнозу відбирають тільки якісні дерматогліфічні показники з інформативністю не нижче 0,3. Оцінку прогностичної значущості проводять за системно-інформаційним аналізом Вальда. Для оцінки прогнозу виконують послідовне складання прогностичних коефіцієнтів (ПК) до тих пір, поки їх сума не виходить за межі одного з порогових значень (від ±6,5 до±13,5). Сума балів +6,5 і більше свідчить про високу ймовірність формування вторинної аменореї, сума від +13,5 - про дуже високу вірогідність захворювання, -6,5 до -13,5 - про низьку ймовірність, сума менше -13 балів - про дуже низьку ймовірність розвитку даної патології. Клінічний приклад 1. 2 UA 104109 U 5 10 15 Хвора Олена О., 17 років 7 місяців (історія хвороби № 2167) госпіталізована до відділення дитячої гінекології зі скаргами на нерегулярний менструальний цикл з затримками на 6-11 місяців. Менархе в 15 років 7 місяців, менструальний цикл нерегулярний з самого початку с затримками не менш ніж на 6 місяців. ІМТ при огляді 27,6. Гірсутизм помірний (12 балів за шкалою Феррімана-Галвея). Із анамнезу життя: дівчина від першої вагітності, яка проходила з гестозом 1 половини вагітності. Пологи у термін, без ускладнень. Вага при народженні 3400. Мати 37 років, здорова, менструації з 12 років, регулярні. Батько 38 років, здоровий. Спадковість щодо репродуктивної патології не обтяжена. З приводу порушень менструальної функції раніше не обстежувалась, не лікувалась. Згідно з даними табл. 1, сума прогностичних коефіцієнтів дорівнювала 10,38, що означає наявність вірогідності виникнення ВА з менархе, але за допомогою прогностичної табл. 2 сума балів зросла до 36,38, що значно підвищило вірогідність формування вторинної аменореї. Тому використання цієї таблиці підтверджує закономірність розвитку вторинної аменореї у даної пацієнтки. Дерматогліфічні показники хворої Олени О. Ознаки Градація Ліва рука рисунок є І палець, рисунок "С/У" є +4,4 III палець, "Lu" -0,6 немає -2,9 IV палець, рисунок "Lu" є +0,6 V палець, рисунок "W" є +5,2 є +2,9 Гіпотенар, рисунок "Аu/Ас" є +10 III міжпальцева подушечка, немає рисунок "L" Закінчення головної долонної лінії в полі 2 невелике поле між тенаром і гіпотенаром) IV міжпальцева подушечка, рисунок "iD" 20 25 30 35 ПК Ознаки Градація Права рука головної Закінчення головної немає долонної лінії А в полі 5' (Ділянка долоні між полем 4 (середня частина ульнарного краю долоні) і чотирипальцевою борозною) Закінчення головної долонної лінії В поле 5" (ділянка між немає чотирипальцевою борозною і складкою під мізинцем є ПК -0,6 -0,9 +3,3 -1,4 Клінічний приклад 2. Хвора Тамара Л., 15 років (історія хвороби № 2143) госпіталізована до відділення дитячої гінекології зі скаргами на нерегулярний менструальний цикл з затримками на 3-6 місяців. Менархе в 13 років, менструальний цикл нерегулярний з менархе. ІМТ при огляді 21,3. Виражений гірсутизм (18 балів за шкалою Феррімана-Галвея). Із анамнезу життя: дівчина від першої вагітності, яка перетікала без ускладнень. Пологи у термін, без ускладнень. Вага при народженні 3400. Мати 38 років, здорова, менструації з 13 років, регулярні. Батько 38 років, здоровий. Спадковість щодо репродуктивної патології не обтяжена. 3 приводу порушень менструальної функції раніше не обстежувалась, не лікувалась. Згідно з даними табл. 1, сума прогностичних коефіцієнтів дорівнювала 0,97, що означає невисоку вірогідність трансформації олігоменореї у вторинну аменорею, але за допомогою прогностичної табл. 2 сума балів зростала до 14,57, що свідчить про високу вірогідність формування вторинної аменореї. Тому використання цієї таблиці підтверджує закономірність розвитку вторинної аменореї у даної пацієнтки. Дерматогліфічні показники хворої Тамари Л. 3 UA 104109 U Ознаки Градація ПК Ознаки Градація Права рука Закінчення головної долонної лінії D в полі 7 є (ділянка між мізинцем і безіменним пальцем) III міжпальцева є подушечка, рисунок "0" IV міжпальцева подушечка, немає рисунок "1" Ліва рука II палець, рисунок "Lu" III міжпальцева подушечка, рисунок "0" 5 10 15 є +5,0 є +2 ПК +6,3 +2,2 -1,9 Клінічний приклад 3. Хвора Марина Л., 17 років (історія хвороби № 1529) госпіталізована у відділення дитячої гінекології із скаргами на відсутність менструацій протягом 1 року. Менархе в 12 років, менструальний цикл регулярний з менархе, коли почала дотримуватись "косметичної дієти" та схудла на 7 кг. ІМТ при огляді 17,7. Із анамнезу життя: дівчина від першої вагітності, яка перетікала без ускладнень. Пологи у термін, без ускладнень. Вага при народженні 4200. Мати 42 роки, здорова, менструації з 13 років, регулярні. Батько 45 років, здоровий. Спадковість щодо репродуктивної патології не обтяжена. З приводу порушень менструальної функції раніше не обстежувалась, не лікувалась. Згідно з даними табл. 1, дівчина мала суму балів 1,74, що означає невисоку вірогідність формування в неї вторинної аменореї, але за допомогою прогностичної табл. 2 сума балів зросла до 9,34, що свідчить про високу вірогідність формування вторинної аменореї. Тому використання цієї таблиці підтверджує закономірність розвитку вторинної аменореї у даної пацієнтки. Дерматогліфічні показники хворої Марини Л. Ознаки Ліва рука Гіпотенар, рисунок "Аu/Ас" Градація є Закінчення головної долонної лінії А в полі 4 (середня частина ульнарного краю долоні) немає IV між пальцева подушечка, відсутність рисунка "0" є ПК Ознаки Права рука +3,4 1 палець, рисунок "С/У" Закінчення головної долонної лінії А в полі 5' (Ділянка долоні -1,2 між полем 4 (середня частина ульнарного краю долоні) і чотирипальцевою борозною) Закінчення головної долонної лінії В в поле 5" (ділянка між +2,9 чотирипальцевою борозною і складкою під мізинцем) Градація ПК немає -0,9 немає -0,9 є +4,3 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 1. Спосіб прогнозування виникнення вторинної аменореї у дівчат-підлітків шляхом генетичного дослідження, який відрізняється тим, що у хворої проводять клініко-генеалогічне обстеження, вимірюють масу тіла і визначають величину гірсутного синдрому, виділяють найбільш інформативні ознаки щодо вторинної аменореї, обчислюють прогностичні коефіцієнти, за допомогою яких і встановлюють можливість виникнення хвороби. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при сумі прогностичних коефіцієнтів +6,5 і більше визначають високу ймовірність формування вторинної аменореї, при сумі +13,5 - дуже високу, від -6,5 до -13,5 - низьку ймовірність, менше -13 - дуже низьку. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Levenets Sofiia Oleksandrivna, Nachiotova Tetiana Anatoliivna

Автори російською

Левенец София Александровна, Начетова Татьяна Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00, G01G 19/44

Мітки: вторинної, прогнозування, виникнення, спосіб, дівчат-підлітків, аменореї

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-104109-sposib-prognozuvannya-viniknennya-vtorinno-amenore-u-divchat-pidlitkiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування виникнення вторинної аменореї у дівчат-підлітків</a>

Подібні патенти