Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів “дау-2″

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів, що включає ефіри, спирти, яка відрізняється тим, що містить оксигенатні компоненти на основі біоетанолу, стабілізатори - суміш одноатомних спиртів (С3-С6) з парафіно-нафтеновою фракцією і бета-метилнафтален, оксанопідвищуючі присадки, інгібітори корозії рН при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

оксигенатні компоненти на основі біоетанолу

54,54

ефіри

20,0

стабілізатори:

суміш одноатомних спиртів (Сз-С6) з парафіно-нафтеновою фракцією (СОУ)

20,0

бета-метилнафтален

5,0

октанопідвищуючі присадки

0,4

інгібітори корозії та стабілізатори рН

0,06.

2. Добавка за п. 1, яка відрізняється тим, що як оксигенатні компоненти на основі біоетанолу використовують комплект моторного палива альтернативний або комплект моторного палива універсальний, або оксигенат моторного палива альтернативний.

3. Добавка за п. 1, яка відрізняється тим, що як ефіри використовують етилтретбутиловий або метилтретаміловий, або діізопропіловий.

4. Добавка за п. 1, яка відрізняється тим, що як оксанопідвищуючі присадки використовують Hitec-3062 або Octaburn ЕР 8062.

5. Добавка за п. 1, яка відрізняється тим, що як інгібітори корозії рН використовують Biostable E-85 G Plus або ВіоТЕС 9880.

Текст

Реферат: Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів, що включає ефіри, спирти, також містить оксигенатні компоненти на основі біоетанолу, стабілізатори - суміш одноатомних спиртів (С3-С6) з парафіно-нафтеновою фракцією і бета-метилнафтален, оксанопідвищуючі присадки, інгібітори корозії рН при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: оксигенатні компоненти на 54,54 основі біоетанолу ефіри 20,0 стабілізатори: суміш одноатомних спиртів (С3-С6) з парафіно20,0 нафтеновою фракцією (СОУ) бета-метилнафтален 5,0 октанопідвищуючі присадки 0,4 інгібітори корозії та 0,06. стабілізатори рН UA 103847 U (12) UA 103847 U UA 103847 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до нафтопереробки та нафтохімії і може бути використана для застосування у високооктанових автомобільних бензинах (октанове число за дослідним методом не менше 92). Погана якість бензину може впливати на роботу двигунів внутрішнього згоряння, а також засмічувати інжектори, карбюратор, форсунки, фільтр тощо. Щоб уникнути цих негативних наслідків, застосовують різні добавки до палива. У бензин добавки вводять у процесі експлуатаційного терміну для покращення його якості, а також для промивання відкладення, що утворилося, відходів і нагару. Відомо добавку до бензину, що включає 30-97 % діізопропилового ефіру, 1-60 % ізопропілового спирту, 0,001-1,5 % альфа-нафтолу та/або гідрохінону [RU 2205202 С1, C10L1/18, 2003]. Відомо композиційну добавку до моторних палив, яка містить аліфатичні спирти ряду С 1-С5 або їх суміш, прості ефіри або їх суміш, ароматичні вуглеводні або їх суміш та ароматичні аміни, прямогонну бензинову фракцію у такому співвідношенні компонентів, мас. %: аліфатичні спирти С1-С5 або 40-45 їх суміш прості ефіри або їх суміш 18-23 ароматичні вуглеводні або їх 5-10 суміш ароматичні аміни 0,1-10 прямогонна бензинова до 100 фракція [UA 96063 С2, C10L 1/10, 2011]. Найближчою до корисної моделі, що заявляється, є комплексна добавка до автомобільного бензину, яка вводиться до 10 мас. % і містить, мас. %: монометиланіліни 15-18, метилбензоат 56, спирти в сумі 20-40, ефіри в сумі до 100. Як ефіри використовують діізопропіловий, і/або метил-трет-бутиловий, і/або метил-трет-аміловий, і/або етил-трет-бутиловий, і/або етил-третаміловий ефір. Як спирти використовують ізопропіловий, і/або ізоаміловий, і/або ізобутиловий спирт [RU 2473670 С1, C10L1/182, 2013]. Зазначена добавка, як і попередні аналоги, не може достатньо підвищити детонаційну стійкість, рівень експлуатаційних і екологічних властивостей автомобільного бензину. В основу корисної моделі поставлено задачу створити добавку антидетонаційну універсальну до автомобільних бензинів, яка би підвищила його детонаційну стійкість, експлуатаційні і екологічні властивості. Поставлену задачу вирішують тим, що добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів, що включає ефіри, спирти, згідно з корисною моделлю, містить оксигенатні компоненти на основі біоетанолу, стабілізатори - суміш одноатомних спиртів (С3-С6) з парафіно-нафтеновою фракцією і бета-метилнафтален, оксанопідвищуючі присадки, інгібітори корозії рН при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: оксигенатні компоненти на 54,54 основі біоетанолу ефіри 20,0 стабілізатори: суміш одноатомних спиртів (С3-С6) з парафіно20,0 нафтеновою фракцією (СОУ) бета-метилнафтален 5,0 октанопідвищуючі присадки 0,4 інгібітори корозії та 0,06. стабілізатори рН Як оксигенатні компоненти на основі біоетанолу використовують комплект моторного палива альтернативний або комплект моторного палива універсальний, або оксигенат моторного палива альтернативний. Як ефіри використовують етилтретбутиловий або метилтретаміловий, або діізопропіловий. Як оксанопідвищуючі присадки використовують Hitec-3062 або Octaburn ЕР 8062. Як інгібітори корозії рН використовують Biostable E-85 G Plus або ВіоТЕС 9880. Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів, що заявляється, підвищує його детонаційну стійкість, експлуатаційні і екологічні властивості. Склад добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів підібрано з урахуванням групового впливу окремих її складників. 1 UA 103847 U Застосування добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів, що заявляється, підвищує його детонаційну стійкість, експлуатаційні і екологічні властивості. Таблиця 1 Фізико-хімічні показники добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-2 № Назва показника 1 Зовнішній вигляд 2 3 Густина за температури 20 С, г/дм Масова частка ароматичних вуглеводів, %, не більше Масова частка парафіно-нафтенових вуглеводів, %, не більше Масова частка одноатомних спиртів (С3-С6), %, не менше Масова частка інших органічних оксигенатних сполук (етерів, естерів, ацеталей) з температурою кінця кипіння не вище 210 °C, не більше 3 Вміст марганцю, г/см , не більше Приріст октанового числа (моторний метод) суміші ізооктан-н-гептан у співвідношенні 70:30 при додаванні 5 % об, не менше 4 5 6 7 8 и 3 Значення показника Прозора рідина світло-жовтого кольору без сторонніх включень 0,72-088 5 15 60 20 0,45 6 Таблиця 2 Результат аналізу стандартної суміші з використанням добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ - 2 Найменування показників Детонаційна стійкість: - октанове число за моторним методом згідно з ГОСТ 511-82 Вміст добавки, % об. Суміш 70 % об. ізооктан 30 % об. Нгептан Добавка ДАУ - 2 70 76,1 5,0 5 10 15 20 25 Спосіб одержання добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ2 базується на додаванні до основного компонента (одноатомних спиртів, що зазначені в рецептурі виготовлення) антидетонаційних добавок Octaburn 8062 ЕР або Hitec-3062), стабілізаторів, інгібіторів корозії та стабілізаторів рН методом безперервного змішування за допомогою установки змішування рідин у потоці. Етил-трет-бутиловий, або метил-трет-аміловий, або діізопропіловий ефір з ємності зберігання насосом подають у мішалку. Присадки (октанопідвищуючі, інгібітори корозії та стабілізатори рН) з металевих бочок пересувним насосом також подають у мішалку. Включають двигун мішалки та здійснюють змішування компонентів протягом 30-40 хвилин. Оксигенатні компоненти на основі біоетанолу-оксигенат моторного палива альтернативний та/або компонент моторного палива альтернативний, та/або розчинник універсальний органічний багатокомпонентний, та/або інші добавки на основі біоетанолу з ємності зберігання насосом установки під тиском подають в інжектор змішувача, де створюється розрідження і всмоктується строго дозувальна кількість приготовленої суміші з мішалки та стабілізатори суміш одноатомних спиртів (С3-С6) з парафіно-нафтеновою фракцією та бета-метилнафтален з ємності зберігання. Далі частково перемішану і дозовану рідину подають у змішувач установки, де відбувається остаточне змішування компонентів. Отриману суміш після змішування по трубопроводу направляють на зберігання в резервуар. З ємності зберігання, після відстоювання протягом 2 годин, відбирають зразок отриманої добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-2 для паспортизації. 2 UA 103847 U 5 За отримання позитивних результатів випробувань та виписки паспорту якості, товарну продукцію (добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів ДАУ-2) відвантажують споживачеві. Для цього включають насос і по відповідних лінія подають продукт на наливний стояк Ст2 площадки наливу в автомобільні цистерни. Попередні випробування добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ - 2 проводились в умовах Шебелинського ГПЗ у порівнянні з добавкою "Мегаоктан". Таблиця 3 Результат аналізу приготування суміші автомобільного бензину марки А-76 з використанням високооктанових добавок № п/п Норма НД Назва показників 11 Вміст добавки, % ваг. 3 Густина за температури 20 °C, кг/м , у межах Детонаційна стійкість: - октанове число за моторним методом, не менше Фракційний склад: - температура початку перегонки, °C, не нижче 10 % переганяються за температури, °C, не вище 50 % переганяються за температури, °C, не вище 90 % переганяються за температури, °C, не вище кінець кипіння, °C не вище залишок у колбі, % не більше залишок і втрати, % не більше Тиск насичених парів бензину, кПа, не більше 3 Кислотність, мг КОН на 100 см бензину, не більше Концентрація фактичних смол, мг на 3 100 см бензину, не більше Індукційний період бензину, хв., не менше Масова частка сірки, %, не більше Випробування на мідній пластинці Наявність водорозчинних кислот і лугів Наявність механічних домішок і води 12 Колір 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Результат Метод випробування контролювання ДАУ-2 Мегаоктан 5,0 0,3 700-760 711 711 3900 76,0 76,9 76,3 511 30 32 33 75 53 56 120 85 80 190 124 122 215 1,5 4,0 165 0,3 2,0 164 0,2 2,0 79,9 45,6 42,9 1756 3 Відсутн Відсутн 5985 5 2,0 2,3 8489 360 4039 0,015 Витрим 0,011 Витрим 0,011 Витрим 19121 6321 Відсутн Відсутн Відсутн 6307 Відсутн блід. жов Відсутн Відсутн Бл. Ж. Бл. Ж. 0,013 Відсутн Відсутн 42 24,20 24,20 29040 5,0 4,98 4,98 29040 2177 3 13 14 15 10 Концентрація свинцю, г на 1 дм бензину, не більше Сумарний вміст ароматичних вуглеводнів, % мас. не більше Масова частка бензолу, % не більше 28828 Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів "ДАУ-2" - застосовуються до високооктанових автомобільних бензинів октанове число не нижче 92. 3 UA 103847 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 1. Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів, що включає ефіри, спирти, яка відрізняється тим, що містить оксигенатні компоненти на основі біоетанолу, стабілізатори - суміш одноатомних спиртів (С3-С6) з парафіно-нафтеновою фракцією і бетаметилнафтален, оксанопідвищуючі присадки, інгібітори корозії рН при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: оксигенатні компоненти на 54,54 основі біоетанолу ефіри 20,0 стабілізатори: суміш одноатомних спиртів (С3С6) з парафіно-нафтеновою 20,0 фракцією (СОУ) бета-метилнафтален 5,0 октанопідвищуючі присадки 0,4 інгібітори корозії та стабілізатори 0,06. рН 2. Добавка за п. 1, яка відрізняється тим, що як оксигенатні компоненти на основі біоетанолу використовують комплект моторного палива альтернативний або комплект моторного палива універсальний, або оксигенат моторного палива альтернативний. 3. Добавка за п. 1, яка відрізняється тим, що як ефіри використовують етилтретбутиловий або метилтретаміловий, або діізопропіловий. 4. Добавка за п. 1, яка відрізняється тим, що як оксанопідвищуючі присадки використовують Hitec-3062 або Octaburn ЕР 8062. 5. Добавка за п. 1, яка відрізняється тим, що як інгібітори корозії рН використовують Biostable E-85 G Plus або ВіоТЕС 9880. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C10L 1/18, C10L 1/22

Мітки: бензинів, автомобільних, добавка, антидетонаційна, дау-2, універсальна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-103847-dobavka-antidetonacijjna-universalna-do-avtomobilnikh-benziniv-dau-2.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів “дау-2″</a>

Подібні патенти