Спосіб виробництва добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів “дау-1а”

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виробництва добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів шляхом змішування компонентів при постійному перемішуванні, який відрізняється тим, що a-, b-метилнафтален - 88 % мас., з ємності зберігання насосом установки під тиском подають в інжектор змішувача, де створюється розрідження для всмоктування строго дозувальної кількості антидетонаційної присадки Octaburn 8062 ЕР - 12 % мас., яку посилають на установку з ємності зберігання через ротаметр та регулювальний вентиль, далі частково перемішану і дозовану рідину направляють до змішувача установки, де здійснюють остаточне змішування компонентів, а отриману суміш після змішування по трубопроводу направляють на зберігання в резервуар, де її відстоюють протягом двох годин, після чого відбирають зразок отриманої добавки для випробування, і за отримання позитивних результатів випробувань добавка готова.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після випробувань добавку відважують споживачеві, для чого включають насос і по відповідних лініях подають продукт на наливний стояк площадки наливу в автомобільні цистерни.

Текст

Реферат: Спосіб виробництва добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів шляхом змішування компонентів при постійному перемішуванні, крім того -, -метилнафтален - 88 % мас., з ємності зберігання насосом установки під тиском подають в інжектор змішувача, де створюється розрідження для всмоктування строго дозувальної кількості антидетонаційної присадки Octaburn 8062 ЕР - 12 % мас., яку посилають на установку з ємності зберігання через ротаметр та регулювальний вентиль, далі частково перемішану і дозовану рідину направляють до змішувача установки, де здійснюють остаточне змішування компонентів, а отриману суміш після змішування по трубопроводу направляють на зберігання в резервуар, де її відстоюють протягом двох годин, після чого відбирають зразок отриманої добавки для випробування, і за отримання позитивних результатів випробувань добавка готова. UA 103846 U (12) UA 103846 U UA 103846 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до нафтопереробки та нафтохімії і може бути використана для застосування у низькооктанових автомобільних бензинах (октанове число за дослідним методом не менше 80). Погана якість бензину може впливати на роботу двигунів внутрішнього згоряння, а також засмічувати інжектори, карбюратор, форсунки, фільтр тощо. Щоб уникнути цих негативних наслідків, застосовують різні добавки до палива. У бензин добавки вводять у процесі експлуатаційного терміну для покращення його якості, а також для промивання відкладення, що утворилося, відходів і нагару. Відомо спосіб виробництва композиційної добавки до моторних палив шляхом змішування аліфатичних спиртів або їх суміші, простих ефірів або їх суміші, ароматичних вуглеводнів або їх суміші, ароматичних амінів і прямогонної бензинової фракції в діапазоні температур від -30 до +35 С та при постійному перемішуванні [UA 96063 С2, C10L 1/10, 2011]. Найближчим до корисної моделі, що заявляється, є спосіб виробництва добавки до моторного палива шляхом змішування у визначених співвідношеннях гідрогенізату бутилового спирту, оксигенату, ароматичного аміну і антикорозійної присадки при постійному перемішуванні [RU № 2291185 С1, С10L 1/18, 2007]. Зазначений спосіб, як і попередній аналог, не дає можливості одержати добавку, яка би достатньо підвищила детонаційну стійкість, рівень експлуатаційних і екологічних властивостей автомобільного бензину. В основу корисної моделі поставлено задачу створити спосіб виробництва добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів, який би дозволив підвищити його детонаційну стійкість, експлуатаційні і екологічні властивості. Поставлену задачу вирішують тим, що у способі виробництва добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів шляхом змішування компонентів при постійному перемішуванні, згідно з корисною моделлю, присадку -, -метилнафтален - 88 % мас. з ємності зберігання насосом установки під тиском подають в інжектор змішувача, де створюється розрідження для всмоктування строго дозувальної кількості антидетонаційної присадки Octaburn 8062 ЕР - 12 % мас., яку посилають на установку з ємності зберігання через ротаметр та регулювальний вентиль, далі частково перемішану і дозовану рідину направляють до змішувача установки, де здійснюють остаточне змішування компонентів, а отриману суміш після змішування по трубопроводу направляють на зберігання в резервуар, де її відстоюють протягом двох годин, після чого відбирають зразок отриманої добавки для випробування, і за отримання позитивних результатів випробувань добавка готова. Після випробувань добавку відважують споживачеві, для чого включають насос, і по відповідних лініях подають продукт на наливний стояк площадки наливання в автомобільні цистерни. Спосіб, в якому використовують присадки, підібрані з врахуванням групового впливу двох її складників, дозволяє отримати добавку антидетонаційну універсальну до автомобільних бензинів, що сприяє підвищенню його детонаційної стійкості, експлуатаційних і екологічних властивостей. Спосіб одержання добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензині ДАУ1А базується на додаванні до основного компоненту (-, -метилнафталену) антидетонаційної присадки Octaburn 8062 ЕР методом безперервного змішування за допомогою установки змішування рідин у потоці марки УСБ, % мас.: 88 -, -метилнафтален Octaburn 8062 ЕР 12. 45 1 UA 103846 U Таблиця 1 Характеристика вихідних компонентів добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1А Номер Державного Найменування або галузевого сировини, Показники якості, обов'язкові для Норма за ГОСТ, стандарту, технічних матеріалів, перевірки ОСТ ТУ, СТП умов, стандарту реагентів підприємства 1. Густина за температури 200 С, 1120 3 кг/м 2. Температура застигання, °C нижче -30 Виробництва Octaburn 8062 ЕР "Innospec" 3. Температура кипіння, °C (Німеччина) 185 4. Температура спалаху у закритому тиглі, °C вище 61 5. Вміст марганцю, % 15,5 1. Густина за температури 20 °C, 1001 3 кг/м 2. Температура кипіння, °C, в 240-243 межах -, Виробництва КНР 3. Температура спалаху, °C 82 метилнафтален 4. Температура застигання, °C, не мінус 30 вище 5. Кінематична в'язкість за 6,8 температури 20 °C 5 10 -, -метилнафтален з ємності зберігання насосом установки під тиском подають в інжектор змішувача, де створюється розрідження і всмоктується строго дозувальна кількість антидетонаційної присадки Octaburn 8062 ЕР, яку посилають на установку з ємності зберігання через ротаметр та регулювальний вентиль. Далі частково перемішану і дозовану рідину направляють до змішувача установки, де здійснюють остаточне змішування компонентів. Отриману суміш після змішування по трубопроводу направляють на зберігання в резервуар. З ємності зберігання, після відстоювання протягом двох годин, відбирають зразок отриманої добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1А для паспортизації. За отримання позитивних результатів випробувань та виписки паспорту якості товарна продукція (добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів ДАУ-1А) може відвантажуватись споживачеві. Для цього включають насос і по відповідних лініях подають продукт на наливний стояк площадки наливу в автомобільні цистерни. 15 Таблиця 2 Фізико-хімічні показники добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1А № Назва показника 1 Зовнішній вигляд 2 3 Густина за температури 20 °C, г/дм Масова частка ароматичних вуглеводів, %, не більше Масова частка парафіно-нафтенових вуглеводів, %, не більше Масова частка одноатомних спиртів (С3-С6), %, не менше Масова частка інших органічних оксигенатних сполук (етерів, естерів, ацеталів) з температурою кінця кипіння не вище 210 °C, не більше 3 Вміст марганцю, г/см , не більше 4 5 6 7 3 2 Значення показника Прозора рідина світло-жовтого кольору без сторонніх включень 0,880-1,080 90 20 UA 103846 U Продовження таблиці 2 № 8 Назва показника Приріст октанового числа (моторний метод) суміші ізооктан-н-гептан у співвідношенні 70:30 при додаванні 0,1 % об., не менше Значення показника 8 Таблиця 3 Результат аналізу стандартної суміші з використанням добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1А Суміш 70 % об. Добавка ДАУ-1: β-метилнафтален Найменування показників ізооктан 30 % об. Н85 % ваг. Octaburn 8062-15 % ваг. гептан Детонаційна стійкість: октанове число за 70 78,2 моторним методом згідно ГОСТ 511-82 Вміст добавки, % об. 0,2 5 Добавка: Мегаоктан 74,0 0,3 Попередні випробування добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1А проводились в умовах Шебелинського ГПЗ у порівнянні з добавкою "Мегаоктан". Таблиця 4 Результат аналізу приготування суміші автомобільного бензину марки А-76 з використанням високооктанових добавок № п/п 1 2 3 4 5 6 7 Назва показників Норма НД Вміст добавки, % ваг. Густина за температури 20 °C, 700-760 3 кг/м , у межах Детонаційна стійкість: - октанове число за моторним методом, не 76,0 менше Фракційний склад: - температура 30 початку перегонки, °C, не нижче 10 % переганяються за 75 температури, °C не вище 50 % переганяються за 120 температури, °C не вище 90 % переганяються за 190 температури, °C не вище кінець кипіння, °C не вище 215 залишок у колбі, % не більше 1,5 залишок і втрати, % не більше 4,0 Тиск насичених парів бензину, 79,9 кПа, не більше 3 Кислотність, мг КОН на 100 см 3 бензину, не більше Концентрація фактичних смол, 3 мг на 100 см бензину, не більше 5 на місці виробництва Індукційний період бензину, хв., 360 не менше 3 Результат випробування ДАУ-1А Мегаоктан 0,2 0,3 Метод контролювання 711 711 3900 76,3 76,3 511 31 33 54 56 82 80 125 122 160 0,3 2,0 164 0,2 2,0 45,1 42,9 2177 1756 Відсут. Відсут. 5985 2,5 2,3 8489 4039 UA 103846 U Продовження таблиці 4 № п/п 8 9 10 11 12 13 14 15 Назва показників Норма НД Вміст добавки, % ваг. Масова частка сірки, %, не 0,015 більше Випробування на мідній Витрим. пластинці Наявність водорозчинних кислот Відсут. і лугів Наявність механічних домішок і Відсут. води БлідоКолір жовтий 3 Концентрація свинцю, г на 1 дм 0,013 бензину, не більше Сумарний вміст ароматичних 42 вуглеводнів, % мас., не більше Масова частка бензолу, % не 5,0 більше Результат випробування ДАУ-1А Мегаоктан 0,2 0,3 Метод контролювання 0,011 0,011 19121 Витрим. Витрим. 6321 Відсут. Відсут. 6307 Відсут. Відсут. Блідожовтий Блідожовтий Відсут. Відсут. 28828 24,20 24,20 29040 4,98 4,98 29040 Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів ДАУ-1А - застосовується до низькооктанових автомобільних бензинів, октанове число не нижче 80. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 1. Спосіб виробництва добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів шляхом змішування компонентів при постійному перемішуванні, який відрізняється тим, що -, -метилнафтален - 88 % мас., з ємності зберігання насосом установки під тиском подають в інжектор змішувача, де створюється розрідження для всмоктування строго дозувальної кількості антидетонаційної присадки Octaburn 8062 ЕР - 12 % мас., яку посилають на установку з ємності зберігання через ротаметр та регулювальний вентиль, далі частково перемішану і дозовану рідину направляють до змішувача установки, де здійснюють остаточне змішування компонентів, а отриману суміш після змішування по трубопроводу направляють на зберігання в резервуар, де її відстоюють протягом двох годин, після чого відбирають зразок отриманої добавки для випробування, і за отримання позитивних результатів випробувань добавка готова. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після випробувань добавку відважують споживачеві, для чого включають насос і по відповідних лініях подають продукт на наливний стояк площадки наливу в автомобільні цистерни. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C10L 1/18, C10L 1/22

Мітки: автомобільних, спосіб, виробництва, дау-1а, антидетонаційної, добавки, універсальної, бензинів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-103846-sposib-virobnictva-dobavki-antidetonacijjno-universalno-do-avtomobilnikh-benziniv-dau-1a.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виробництва добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів “дау-1а”</a>

Подібні патенти