Спосіб виробництва добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів “дау-1в”

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виробництва добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів шляхом змішування компонентів при постійному перемішуванні, який відрізняється тим, що a-, b-метилнафтален - 60 % мас., з ємності зберігання насосом установки під тиском подають в інжектор змішувача, де створюється розрідження для всмоктування строго дозувальної кількості антидетонаційної присадки Hitec-3062 - 40 % мас., яку посилають на установку з ємності зберігання через ротаметр та регулювальний вентиль, далі частково перемішану і дозовану рідину направляють до змішувача установки, де здійснюють остаточне змішування компонентів, а отриману суміш після змішування по трубопроводу направляють на зберігання в резервуар, де її відстоюють протягом двох годин, після чого відбирають зразок отриманої добавки для випробування, і за отримання позитивних результатів випробувань добавка готова.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після випробувань добавку відважують споживачеві, для чого включають насос і по відповідних лініях подають продукт на наливний стояк площадки наливу в автомобільні цистерни.

Текст

Реферат: Спосіб виробництва добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів шляхом змішування компонентів при постійному перемішуванні, крім того -, -метилнафтален - 60 % мас., з ємності зберігання насосом установки під тиском подають в інжектор змішувача, де створюється розрідження для всмоктування строго дозувальної кількості антидетонаційної присадки Hitec-3062 - 40 % мас., яку посилають на установку з ємності зберігання через ротаметр та регулювальний вентиль, далі частково перемішану і дозовану рідину направляють до змішувача установки, де здійснюють остаточне змішування компонентів, а отриману суміш після змішування по трубопроводу направляють на зберігання в резервуар, де її відстоюють протягом двох годин, після чого відбирають зразок отриманої добавки для випробування, і за отримання позитивних результатів випробувань добавка готова. UA 103845 U (12) UA 103845 U UA 103845 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до нафтопереробки та нафтохімії і може бути використана для застосування у низькооктанових автомобільних бензинах (октанове число за дослідним методом не менше 80). Погана якість бензину може впливати на роботу двигунів внутрішнього згоряння, а також засмічувати інжектори, карбюратор, форсунки, фільтр тощо. Щоб уникнути цих негативних наслідків, застосовують різні добавки до палива. У бензин добавки вводять у процесі експлуатаційного терміну для покращення його якості, а також для промивання відкладення, що утворилося, відходів і нагару. Відомий спосіб виробництва композиційної добавки до моторних палив шляхом змішування аліфатичних спиртів або їх суміші, простих ефірів або їх суміші, ароматичних вуглеводнів або їх суміші, ароматичних амінів і прямогонної бензинової фракції в діапазоні температур від -30 до +35 °C та при постійному перемішуванні [UA 96063 С2, C10L 1/10, 2011]. Найближчим до корисної моделі, що заявляється, є спосіб виробництва добавки до моторного палива шляхом змішування у визначених співвідношеннях гідрогенізату бутилового спирту, оксигенату, ароматичного аміну і антикорозійної присадки при постійному перемішуванні [RU № 2291185 С1, С10L 1/18, 2007]. Зазначений спосіб, як і попередній аналог, не дає можливості одержати добавку, яка би достатньо підвищила детонаційну стійкість, рівень експлуатаційних і екологічних властивостей автомобільного бензину. В основу корисної моделі поставлено задачу створити спосіб виробництва добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів, який би дозволив підвищити його детонаційну стійкість, експлуатаційні і екологічні властивості. Поставлену задачу вирішують тим, що у способі виробництва добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів шляхом змішування компонентів при постійному перемішуванні, згідно з корисною моделлю, присадку -, -метилнафтален - 60 % мас., з ємності зберігання насосом установки під тиском подають в інжектор змішувача, де створюється розрідження для всмоктування строго дозувальної кількості антидетонаційної присадки Hitec-3062-40 % мас., яку посилають на установку з ємності зберігання через ротаметр та регулювальний вентиль, далі частково перемішану і дозовану рідину направляють до змішувача установки, де здійснюють остаточне змішування компонентів, а отриману суміш після змішування по трубопроводу направляють на зберігання в резервуар, де її відстоюють протягом двох годин, після чого відбирають зразок отриманої добавки для випробування, і за отримання позитивних результатів випробувань добавка готова. Після випробувань добавку відважують споживачеві, для чого включають насос, і по відповідних лініях подають продукт на наливний стояк площадки наливу в автомобільні цистерни. Спосіб, в якому використовують присадки, підібрані з врахуванням групового впливу двох її складників, дозволяє отримати добавку антидетонаційну універсальну до автомобільних бензинів, що сприяє підвищенню його детонаційної стійкості, експлуатаційних і екологічних властивостей. Спосіб виробництва добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1В базується на додаванні до основного компонента (α-, β-метилнафталену) антидетонаційної присадки Hitec-3062 методом безперервного змішування за допомогою установки змішування рідин у потоці марки УСБ. Рецептура добавки, % мас.: α-, β-метилнафтален 60 Hitec-3062 40. 45 1 UA 103845 U Таблиця 1 Характеристика вихідних компонентів добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1В Найменування сировини, матеріалів, реагентів Номер Державного або галузевого стандарту, технічних умов, стандарту підприємства Показники якості, обов'язкові для перевірки Норма за ГОСТ ОСТ ТУ, СТП 1. Густина за температури 200 С, 1120 3 кг/м 2. Температура застигання, °C нижче -30 Виробництва Octahurn 8062 ЕР 3. Температура кипіння, °C 185 "Innospec" (Німеччина) 4. Температура спалаху у закритому вище 61 тиглі, °C 5. Вміст марганцю, % 15,5 1. Густина за температури 20 °C, 1001 3 кг/м 2. Температура кипіння, °C, в межах 240-243 α-, β3. Температура спалаху, °C 82 Виробництва КНР метилнафтален 4. Температура застигання, °C, не мінус 30 вище 5. Кінематична в'язкість за 6,8 температури 20 °C 5 10 α-, β-метилнафтален з ємності зберігання насосом установки під тиском подають в інжектор змішувача, де створюється розрідження і всмоктується строго дозувальна кількість антидетонаційної присадки Hitec-3062, яку посилають на установку з ємності зберігання через ротаметр та регулювальний вентиль. Далі частково перемішану і дозовану рідину направляють до змішувача установки, де здійснюють остаточне змішування компонентів. Отриману суміш після змішування по трубопроводу направляють на зберігання в резервуар. З ємності зберігання, після відстоювання протягом двох годин, відбирають зразок отриманої добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1В для паспортизації. За отримання позитивних результатів випробувань та виписки паспорту якості товарна продукція (добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів ДАУ-1В) може відвантажуватись споживачеві. Для цього включають насос і по відповідних лініях подають продукт на наливний стояк площадки наливу в автомобільні цистерни. 15 Таблиця 2 Фізико-хімічні показники добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1В № Назва показника 1 Зовнішній вигляд 2 3 Густина за температури 20 С, г/дм Масова частка ароматичних вуглеводів, %, не більше Масова частка парафіно-нафтенових вуглеводів, %, не більше Масова частка одноатомних спиртів (С3-С6), %, не менше Масова частка інших органічних оксигенатних сполук (етерів, естерів, ацеталів) з температурою кінця кипіння не вище 210 °C, не більше 3 Вміст марганцю, г/см , не більше 4 5 6 7 3 2 Значення показника Прозора рідина світло-жовтого кольору без сторонніх включень 0,880-1,080 90 20 UA 103845 U Продовження таблиці 2 № 8 Назва показника Приріст октанового числа (моторний метод) суміші ізооктанн-гептан у співвідношенні 70:30 при додаванні 0,1 % об, не менше Значення показника 8 Таблиця 3 Результат аналізу стандартної суміші з використанням добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1В Суміш 70 % об. Найменування показників ізооктан 30 % об. Нгептан Детонаційна стійкість: октанове число за 70 моторним методом згідно з ГОСТ 511-82 Вміст добавки, % об. 5 Добавка ДАУ-1В: Бета-метилнафтален - 85 % ваг. Octaburn 8062-15 % ваг. Добавка: Мегаоктан 78,2 74,0 0,2 0,3 Попередні випробування добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ - 1В проводились в умовах Шебелинського ГПЗ у порівнянні з добавкою "Мегаоктан". Таблиця 4 Результат аналізу приготування суміші автомобільного бензину марки А-76 з використанням високооктанових добавок № п/п 1 2 3 4 5 6 7 Назва показників Норма Результат випробування НД ДАУ-1В Мегаоктан 0,2 0,3 Вміст добавки, % ваг. Густина за температури 20 °C, 700-760 711 3 кг/м , у межах Детонаційна стійкість: октанове число за моторним методом, не 76,0 76,3 менше Фракційний склад: температура 30 31 початку перегонки, °C, не нижче 10 % переганяються за 75 54 температури, °C не вище 50 % переганяються за 120 82 температури, °C не вище 90 % переганяються за 190 125 температури, °C не вище кінець кипіння, °C не вище 215 160 залишок у колбі, % не більше 1,5 0,3 залишок і втрати, % не більше 4,0 2,0 Тиск насичених парів бензину, кПа, 79,9 45,1 не більше 3 Кислотність, мг КОН на 100 см 3 Відсутн. бензину, не більше Концентрація фактичних смол, мг 3 на 100 см бензину, не більше на 5 2,5 місці виробництва Індукційний період бензину, хв., не 360 менше 3 Метод контролювання 711 3900 76,3 511 33 2177 56 80 122 164 0,2 2,0 42,9 1756 Відсутн. 5985 2,3 8489 4039 UA 103845 U Продовження таблиці 4 № п/п 8 9 10 11 12 13 14 15 Норма Результат випробування НД ДАУ-1В Мегаоктан Масова частка сірки, %, не більше 0,015 0,011 0,011 Випробування на мідній пластинці Витрим. Витрим. Витрим. Наявність водорозчинних кислот і Відсутн. Відсутн. Відсутн. лугів Наявність механічних домішок і Відсутн. Відсутн. Відсутн. води блідоблідоблідоКолір жовтий жовтий. жовтий 3 Концентрація свинцю, г на 1 дм 0,013 Відсутн. Відсутн. бензину, не більше Сумарний вміст ароматичних 42 24,20 24,20 вуглеводнів, % мас., не більше Масова частка бензолу, %, не 5,0 4,98 4,98 більше Назва показників Метод контролювання 19121 6321 6307 28828 29040 29040 Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів "ДАУ-1В" застосовується до низькооктанових автомобільних бензинів, октанове число яких не нижче 80. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 1. Спосіб виробництва добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів шляхом змішування компонентів при постійному перемішуванні, який відрізняється тим, що -, -метилнафтален - 60 % мас., з ємності зберігання насосом установки під тиском подають в інжектор змішувача, де створюється розрідження для всмоктування строго дозувальної кількості антидетонаційної присадки Hitec-3062 - 40 % мас., яку посилають на установку з ємності зберігання через ротаметр та регулювальний вентиль, далі частково перемішану і дозовану рідину направляють до змішувача установки, де здійснюють остаточне змішування компонентів, а отриману суміш після змішування по трубопроводу направляють на зберігання в резервуар, де її відстоюють протягом двох годин, після чого відбирають зразок отриманої добавки для випробування, і за отримання позитивних результатів випробувань добавка готова. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після випробувань добавку відважують споживачеві, для чого включають насос і по відповідних лініях подають продукт на наливний стояк площадки наливу в автомобільні цистерни. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C10L 1/18, C10L 1/22

Мітки: антидетонаційної, дау-1в, бензинів, виробництва, спосіб, добавки, автомобільних, універсальної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-103845-sposib-virobnictva-dobavki-antidetonacijjno-universalno-do-avtomobilnikh-benziniv-dau-1v.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виробництва добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів “дау-1в”</a>

Подібні патенти