Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків, що включає обробку дражованого насіння захисно-стимулюючими речовинами, який відрізняється тим, що насіння обробляють композицією захисно-стимулюючих речовин, що включає: кишково-контактний інсектицид Гаучо 600 FS ТН (120-140 мл./п.о.), фунгіцид Максим XL 035 FS т.к.с. (10-20 мл./п.о.), плівкоутворювач і регулятор росту рослин Грейнактив-С, в.р. (20-30 мл./п.о.).

Текст

Реферат: Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків включає обробку дражованого насіння захисно-стимулюючими речовинами. Насіння обробляють композицією захисно-стимулюючих речовин. Композиція містить: кишково-контактний інсектицид Гаучо 600 FS ТН (120-140 мл/п. о.), фунгіцид Максим XL 035 FS т. к. с. (10-20 мл/п. о.), плівкоутворювач і регулятор росту рослин Грейнактив-С, в. р. (20-30 мл/п. о.). UA 103695 U (12) UA 103695 U UA 103695 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, а саме до хімічних способів захисту рослин цукрових буряків проти шкідників (ґрунтових і наземних). Проведення цього способу є одним з резервів підвищення врожайності цукрових буряків. Цукрові буряки на початкових стадіях росту і розвитку рослини сильно пошкоджуються шкідниками сходів (наземними і ґрунтовими). Особливо небезпечними для них є: з ґрунтових шкідників личинки коваликів - дротяники, чисельність яких майже у 1,5-2,0 разу перевищує 2 економічний поріг шкідливості (ЕПШ), що становить 2,0 екз./м ; з наземних - бурякові довгоносики (звичайний і сірий), чисельність яких в 2,5-15 разів перевищує ЕПШ, для 2 2 звичайного довгоносика - 0,2-0,3 екз./м , для сірого - 0,2-0,4 екз./м , що часто призводить до часткової або навіть повної втрати посівів і необхідності їх пересіву. За сучасних умов виробництва цукросировини для сівби цієї культури, як обов'язкову умову використовують насіння, оброблене захисно-стимулюючими речовинами (ЗСР), до складу яких входять один або декілька інсектицидів. Висівання ж дражованого насіння обробленого ЗСР дозволяє отримати оптимальну і рівномірну густоту рослин, зберегти їх пошкодження шкідниками сходів, що і є передумовою одержання високого врожаю коренеплодів цукрових буряків. Найближчим аналогом до корисної моделі є спосіб обробки насіння ЗСР (патент на корисну модель № 73831), що включає нанесення робочої суміші на дражоване насіння у такому співвідношенні компонентів: Круізер 350 FS, т. к. с. - 40-50 мл/п. о., фунгіциду Максим XL 035 FS, т. к. с. - 10-20 мл/п. о., плівкоутворюючого регулятора росту, Грейнактив-С, в. р. - 20-30 мл./п. о. Найближчий аналог і корисна модель мають спільні суттєві ознаки, а саме приготування робочої суміші для обробки дражованого насіння цукрових буряків із інсектициду, фунгіциду, плівкоутворюючого регулятора росту, але відомий спосіб не має достатньої ефективності контролю як ґрунтових, так і наземних шкідників сходів культури. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити спосіб контролю чисельності шкідників за допомогою обробки насіння цукрових буряків ЗСР шляхом введення в інкрустаційну композицію інсектициду контактно-системної дії Гаучо 600 FS ТН, фунгіциду Максим XL 035 FS, т. к. с. та плівкоутворюючого регулятора росту Грейнактив-С, в. р. на дражоване насіння, що сприяє підвищенню дії ЗСР за рахунок кращого утримання їх на насінні, і підвищується ефективність контролю чисельності не тільки наземних шкідників сходів культури, а і ґрунтових завдяки кумулятивному синергічному ефекту двох активних компонентів препарату Гаучо 600, знижується пошкоджуваність шкідниками рослин цукрових буряків, покращуються ростові процеси рослин протягом вегетаційного періоду і підвищується продуктивність культури. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків проводять обробку дражованого насіння захисно-стимулюючими речовинами, згідно з корисною моделлю, готують робочу суміш із інсектициду, фунгіциду, плівкоутворюючого регулятора росту і наносять робочу суміш на дражоване насіння при такому співвідношенні компонентів, мл на посівну одиницю (100 тис. насінин цукрових буряків): Гаучо 600 FSTH 120-140 Максим XL 035 FS, т. к. с. 10-20 Грейнактив-С, в. р. 20-30 Введені у корисну модель хімічні речовини мають таку характеристику: Гаучо 600 FS ТН - інсектицидний протруйник насіння цукрових буряків для захисту сходів від комплексу шкідників. Діюча речовина: імідаклоприд, 600 г/л. Діюча речовина препарату (імідаклоприд) належить до групи хлорнікотинілів. Вона блокує передачу нервового імпульсу в організмі комах-шкідників і при цьому відрізняється від звичайних препаратів новим механізмом дії на комах, що виключає виникнення резистентності. Діюча речовина поглинається коренями рослини, яка проростає, і звідти потрапляє до листків. При цьому кишково-контактний інсектицид розподіляється дуже рівномірно по молодій рослині і досягає тривалої дії проти сисних і гризучих комах-шкідників. Гаучо 600 має широкий спектр контролю шкідників, низьку дозу застосування, довготривалий ефект та стимулюючу дію на рослину (антистрес-ефект). Препаративна форма: текучий концентрат. Добре комбінується з фунгіцидами. Відсутня фітотоксичність. Не впливає на людей та довкілля. Максим XL 035 FS т. к. с. - текучий концентрат суспензії для обробки насіння цукрових буряків, кукурудзи, соняшнику, гороху, сої. Має дві діючі речовини: Перша діюча речовина - флудіоксоніл - 25 г/л (клас - динілніроли). 1 UA 103695 U 5 10 15 Назва у системі ІИРАС - 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодіоксол-4-іл)-1Н-пірол-3 - карбонітрил. Контактний фунгіцид широкого спектра дії з пролонгованою активністю. Гранично поглинається насінням і слабо переміщується по сходах рослин. Друга діюча речовина Металаксил-М - 10 г/л (клас - феніламіди). Назва у системі ІИРАС - метил-N - (метоксіацетил)-N-(2,6-ксиліл)-DL-аланінат. Препарат проникає через оболонку насіння і системно переноситься у усі частини рослини при проростанні. Максим XL 035 FS т. к. с. належить до малотоксичних сполук (III клас по ВОЗ). ЛД50 для щурів >3000 мл/кг. Сумісний з препаратами для обробки насіння методом інкрустації і дражування, а також водними і рідкими суспензіями Грейнактив-С, в. р. - плівкоутворювач і регулятор росту рослин. (ПП "ФІАНІС-Т", м. Дніпропетровськ). Діюча речовина цього препарату - полігексаметилгуанідин гідрохлорид, 18,6 г/л + полігексаметилгуанідин фосфат, 1,4 г/л. Загальна формула: (CH2)6 NH C NH NHHCl n 20 25 30 35 40 45 50 55 , що відповідає молекулярній масі від 5 до 9 тис. ум. од., з концентрацією діючої речовини 0,01-0,05 %. Корисну модель виконують наступним чином. Обробку насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами проводять завчасно, але не раніше, ніж за 6 місяців до сівби. Обробці підлягає насіння цукрових буряків, яке за своїми посівними якостями відповідає вимогам Держстандарту України. Вологість насіння перед обробкою не повинна перевищувати 11 %. Обов'язковими компонентами для обробки насіння повинні бути інсектицид, фунгіцид, плівкоутворювач і регулятор росту. Допустимі відхилення усіх компонентів при приготуванні суспензії ±2 %. Робочу суміш ЗСР готують не більше як на одну зміну із розрахунку на посівну одиницю (100 тис насінин) у такій послідовності. Спочатку у бак заливають воду при температурі в межах +5 до +40 С, потім додають фунгіцид Максим XL 035 FS, т. к… (10-20 мл), плівкоутворюючий регулятор росту - Грейнактив - С, в. р. (25-30 мл) і ретельно перемішують. Після досягнення однорідності до цієї суміші додають інсектицид Гаучо 600 FS TH. (120-140 мл), перемішують протягом 10-15 хв. і потім подають у протруювач насіння (ГОСТ 4764-82). У камеру протруювання дражоване насіння (підготовлене сіре драже) надходить окремим потоком, покривається суспензією ЗСР, після чого подається на фасувальні та пакувальні машини. Ефективність корисної моделі вивчали в польових дослідах на Верхняцькій (ВДСС), Білоцерківській (БЦДСС), Веселоподільській (ВПДСС) та Уладово-Люлинецькій (УЛДСС) дослідно-селекційних станціях Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. Результати експериментальної перевірки запропонованого способу контролю шкідників цукрових буряків наведені в таблицях 1 і 2. Наведені дані свідчать, що корисна модель порівняно з найближчим аналогом направлена на вирішення комплексного завдання: максимальне збереження біологічного врожаю культури, зменшення забруднення навколишнього середовища, контролю як наземних, так і ґрунтових шкідників сходів цукрових буряків. Так, із даних таблиці 1 видно, що корисна модель забезпечує високу ефективність проти личинок коваликів-дротяників та бурякових довгоносиків (звичайного і сірого) на ранніх етапах росту і розвитку цукрових буряків навіть на площах з високою їх чисельністю. Ефективність способу контролю дротяників - личинок коваликів становила 51,3-67,0, що 21,1-41,3 % вище показників прототипу. Застосування корисної моделі порівняно з найближчим аналогом дає можливість отримати вищу ефективність контролю бурякових довгоносиків (звичайного і сірого) на 36,5 % (ВДСС), 18,8 % (БЦДСС), на 11,2 % (ВПДСС), на 9,5 % (УЛДСС), що відповідно збільшує ефективність даного способу контролю цукрових буряків від цих шкідників від 87,5 % до 100 %. За умов Верхняцької і Білоцерківської дослідно-селекційних станцій отримано 100 відсоткову ефективність даного способу контролю цього шкідника (табл. 1). При використанні вищеназваного способу контролю чисельності шкідників підвищувалась врожайність коренеплодів цукрових буряків на 2,0-3,2 т/га та збір цукру на 0,4-0,6 т/га порівняно 2 UA 103695 U з прототипом. Цукристість була на рівні 16,7-18,2 % залежно від різних ґрунтово-кліматичних умов вирощування цукрових буряків (табл. 2). Таблиця 1 Ефективність способу контролю чисельності шкідників цукрових буряків № з/п Варіанти Личинки коваликів - дротяники Круізер 350 FS т. к. с. + Максим XL 035 FS, т. к. с. + Грейнактив-С, в. 1 р. (40-50+10-20+20-30 мл/п.о.) (прототип) Гаучо 600 FS TH + Максим XL 035 FS, т. к. с. + Грейнактив-С, в. р. 2 (120-140+10-20+20-30 мл/п. о.) (запропонований спосіб) бурякові довгоносики (звичайний і сірий) Круізер 350 FS т. к. с. + Максим XL 035 FS, т. к. с. + Грейнактив-С, в. 1 р. (40-50+10-20+20-30 мл/п. о.) (прототип) Гаучо 600 FS TH + Максим XL 035 FS, т. к. с. + Грейнактив-С, в. р. 2 (120-140+10-20+20-30 мл/п. о.) (запропонований спосіб) Ефективність способу контролю чисельності шкідників цукрових буряків, % ВДСС БЦДСС ВПДСС УЛДСС 27,5 41,3 25,7 22,6 64,7 62,4 67,0 51,3 63,5 82,0 76,3 83,7 100 100 87,5 93,2 Таблиця 2 Продуктивність цукрових буряків за способом контролю чисельності шкідників Продуктивність цукрових буряків № Варіанти з/п ВДСС БЦДСС ВПДСС Урожайність коренеплодів, т/га Круізер 350 FS т. к. с. + Максим XL 035 1 FS, т. к. с. + Грейнактив-С, в. р. (4052,3 48,3 45,6 50+10-20+20-30 мл/п. о.) (прототип) Гаучо 600 FS TH + Максим XL 035 FS, т. к. с. + Грейнактив-С, в. р. (1202 54,8 50,3 48,7 140+10-20+20-30 мл/п. о.) (запропонований спосіб) Цукристість коренеплодів, % Круізер 350 FS т. к. с. + Максим XL 035 1 FS, т. к. с. + Грейнактив-С, в. р. (4016,5 17,3 17,4 50+10-20+20-30 мл/п. о.) (прототип) Гаучо 600 FS TH + Максим XL 035 FS, т. к. с. + Грейнактив-С, в. р. (1202 16,7 17,5 17,2 140+10-20+20-30 мл/п. о.) (запропонований спосіб) Збір цукру з 1 гектара, т/га Круізер 350 FS т. к. с. + Максим XL 035 1 FS, т. к. с. + Грейнактив-С, в. р. (408,6 8,4 7,9 50+10-20+20-30 мл/п. о.) (прототип) Гаучо 600 FS TH + Максим XL 035 FS, т. к. с. + Грейнактив-С, в. р. (1202 9,2 8,8 8,4 140+10-20+20-30 мл/п. о.) (запропонований спосіб) 3 УЛДСС 50,4 53,6 18,2 18,2 9,2 9,8 UA 103695 U 5 Отже, широке застосування у виробництві корисної моделі за обробки насіння захисностимулюючими речовинами забезпечить надійний захист культури від основних і небезпечних шкідників сходів, покращить ростові процеси рослин протягом вегетаційного періоду і підвищить продуктивність культури за мінімального рівня витрат. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків, що включає обробку дражованого насіння захисно-стимулюючими речовинами, який відрізняється тим, що насіння обробляють композицією захисно-стимулюючих речовин, що включає: кишково-контактний інсектицид Гаучо 600 FS ТН (120-140 мл/п. о.), фунгіцид Максим XL 035 FS т. к. с. (10-20 мл/п. о.), плівкоутворювач і регулятор росту рослин Грейнактив-С, в.р. (20-30 мл/п. о.). Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Sabluk Vasyl Trohymovych, Gryshchenko Olga Mykolaivna, Doronin Volodymyr Arkadievych, Vorozhko Svitlana Pavlivna, Smirnyh Viktor Myhaylovych, Pedos Volodymyr Prokopovych, Suslik Lidiya Oleksandrivna

Автори російською

Саблук Василий Трохимович, Грищенко Ольга Николаевна, Доронин Владимир Аркадиевич, Ворожко Светлана Павловна, Смирных Виктор Михайлович, Педос Владимир Прокопович, Суслик Лидия Александровна

МПК / Мітки

МПК: A01N 25/00, A01C 1/06

Мітки: буряків, чисельності, шкідників, цукрових, спосіб, контролю

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-103695-sposib-kontrolyu-chiselnosti-shkidnikiv-cukrovikh-buryakiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків</a>

Подібні патенти