Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для загострювання олівців, що містить корпус, всередині якого виконаний отвір у вигляді зрізаного конуса з прорізом, у якому тангенціально установлено лезо, одна сторона якого прилягає до більшої основи корпуса, а інша, що є продовженням першої, проходить через меншу основу і виступає за межі останньої на довжину, близьку довжині робочої частини грифеля, який відрізняється тим, що частина леза від меншої основи отвору у вигляді зрізаного конуса виконана під кутом до основної частини леза, який визначається з виразу , де  - діаметр грифеля олівця;  - необхідна довжина грифеля олівця в залежності від виду олівця (конструкторський, столярний, косметичний);  - довжина грифеля олівця, отримана при загострюванні олівців відомими пристроями.

Текст

Реферат: Пристрій для загострювання олівців містить корпус, всередині якого виконаний отвір у вигляді зрізаного конуса з прорізом, у якому тангенціально установлено лезо, одна сторона якого прилягає до більшої основи корпуса, а інша, що є продовженням першої, проходить через меншу основу і виступає за межі останньої на довжину, близьку довжині робочої частини грифеля. Частина леза від меншої основи отвору у вигляді зрізаного конуса виконана під кутом до основної частини леза. UA 103202 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАГОСТРЮВАННЯ ОЛІВЦІВ UA 103202 U UA 103202 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до креслярсько-письмового обладнання, а саме до пристроїв для загострювання олівців у дерев'яній оболонці при малюванні, виконанні креслярських, картографічних та інших робіт, або для загострювання косметичних олівців з твердим грифелем. Відоме точило для олівців (див. патент на винахід USA № 6092293, МПК В43L 23/00, опубл. 25.07.2000 р.), що містить основний корпус, всередині якого виконаний отвір, що має в поздовжньому напрямку форму зрізаного увігнутого конуса, поздовжній канал і тангенціально встановлене вздовж каналу лезо з ріжучою крайкою, зігнуте в поперечній площині. Основним недоліком відомого точила є його конструктивна складність через необхідність виконання отвору у вигляді зрізаного конуса увігнутої форми та виконання леза зігнутим у поперечній площині. Відомий пристрій для заточування (див. патент на винахід РФ № 2067541, МПК В43L 23/00, опубл. 10.10.96 р.), що містить корпус, всередині якого виконаний отвір у вигляді зрізаного конуса і поздовжній проріз з тангенціально встановленим ножем, розташованим паралельно до твірної конуса. Одна частина ножа, що має довжину, близьку по величині половині довжини ножа, примикає до більшої основи конуса, інша частина, що є продовженням першої, проходить через меншу основу конуса і виступає за межі останньої на довжину, близьку довжині робочої частини грифеля, при цьому ріжуча крайка ножа виступає всередину каналу на величину товщини стружки, що знімається з олівця. Основним недоліком відомого пристрою є його низькі функціональні можливості через формування ним короткої робочої частини грифеля, що при виконанні креслярських і графічних робіт вимагає частого загострювання робочої частини олівця. Відомий пристрій для заточення (див. патент України на винахід № 77682, МПК В43L 23/00, опубл. 15.01.2007 р), найбільш близький за своєю технічною суттю до запропонованої корисної моделі, що містить корпус, всередині якого виконаний канал у вигляді конуса зі зрізаною вершиною і поздовжнім прорізом, у якому тангенціально встановлений ніж, одна частина якого, що має довжину, близьку по величині половині довжини ножа, примикає до більшої основи конуса, інша частина, що є продовженням першої, проходить через меншу основу діаметром 2,4-2,8 мм і виступає за межі останньої на довжину, близьку довжині робочої частини грифеля, при цьому різальна крайка ножа виступає всередину каналу на товщину стружки, що знімається, а інша частина ножа, що має форму кривої і є продовженням першої частини ножа відігнута в напрямку назовні від каналу на кут від 1,8° до 3,9°. Основним недоліком відомого пристрою є його конструктивна складність через необхідність виконання ножа складної форми та необхідність наявності додаткового упору під ніж. Задачею корисної моделі є спрощення конструкції пристрою для загострювання олівців і покращення функціональних можливостей шляхом забезпечення збільшення робочої частини грифеля олівця. Поставлена задача вирішується тим, що частина леза від меншої основи отвору у вигляді зрізаного конуса виконана під кутом до основної частини леза, який визначається з виразу   arctg 40 45 50 55 ~ D no  1 1     2  L1 L 2  ,   де Dcm - діаметр грифеля олівця; L 1 - необхідна довжина грифеля олівця в залежності від виду олівця (конструкторський, столярний, косметичний); L 2 - довжина грифеля олівця, отримана при загострюванні олівців відомими пристроями. Запропонований пристрій для загострювання олівців простий за конструкцією і при відповідному доробленні лез на існуючих пристроях забезпечує досягнення ефекту, заявленого в задачі корисної моделі. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 показаний пристрій для загострювання олівців, загальний вигляд; на фіг. 2 показано те, що на фіг. 1, переріз А-А; на фіг. 3 показана розгорнута по діаметру меншої основи конусоподібного отвору схема загострювання олівця відомими пристроями; на фіг. 4 показано те, що на фіг. 3, при загострюванні олівця запропонованим пристроєм; на фіг. 5 показана схема для розрахунку кута нахилу частини леза пристрою до його основної частини; на фіг. 6 показані схематично зображені олівці, загострені відомими та запропонованим пристроями відповідно. Пристрій для загострювання олівців складається з корпуса 1, всередині якого є отвір 2 у вигляді зрізаного конуса з поздовжнім прорізом 3, тангенціально встановленого леза 4 з ріжучою крайкою 5, яка виступає всередину прорізу 3 на товщину стружки. Лезо 4 складається з двох частин 6 і 7, причому більша частина леза 6 однією стороною прилягає до більшої основи 1 UA 103202 U 5 8 конусоподібного отвору 2, а іншою - до меншої основи 9, а менша частина 7, що є продовженням частини 6 виконана під кутом до більшої частини леза 6 і виступає за межі меншої основи 9 на довжину L 2 , більшу робочої частини грифеля 10 олівця 11. Діаметр меншої основи 9 повинен бути в межах діаметра грифеля 10 олівця 11 і складає 2,0-2,4 мм, що запобігає ламанню грифеля 10 при контакті його з лезом 4 пристрою, особливо в початковий момент загострювання грифеля 10. При експериментальному дослідженні пристрою для загострювання олівців кут розміщення меншої частини 7 леза 4 по відношенню до більшої частини 6 леза 4 розраховується з виразу   arctg 10 ~ D no  1 1     L 2  1 L 2  , де Dcm - діаметр грифеля олівця (в більшості випадків складає 2,2 мм);  L 1 - необхідна довжина грифеля олівця в залежності від виду олівця, прийнята в межах 7 мм; L 2 - довжина грифеля олівця, отримана при загострюванні олівців відомими пристроями (в   arctg 2,2  1 1      7 2 4 7 . переважній більшості на існуючих пристроях складає 4 мм). Тоді кут Тобто для отримання довжини загостреного грифеля 10 в межах 7 мм меншу частину леза 4 15 20  необхідно виконати під кутом   7 до більшої частини 6 леза 4. Пристрій для загострювання олівців працює наступним чином. При початковому загострюванні олівця 11 і до завершення зняття дерев'яної оболонки олівця 11 працює більша частина 6 леза 4, знімаючи стружку з дерев'яної оболонки олівця 11 і застругуючи під певним кутом. В момент переходу загострювання самого грифеля 10 кут загострювання зменшується і робоча частина грифеля 10 формується більш довгою і не вимагає додаткового частого загострювання. Запропонований пристрій для загострювання олівців простий за конструкцією і при відповідному доробленні лез на існуючих пристроях забезпечує досягнення ефекту, заявленого в задачі корисної моделі. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Пристрій для загострювання олівців, що містить корпус, всередині якого виконаний отвір у вигляді зрізаного конуса з прорізом, у якому тангенціально установлено лезо, одна сторона якого прилягає до більшої основи корпуса, а інша, що є продовженням першої, проходить через меншу основу і виступає за межі останньої на довжину, близьку довжині робочої частини грифеля, який відрізняється тим, що частина леза від меншої основи отвору у вигляді зрізаного конуса виконана під кутом до основної частини леза, який визначається з виразу D~ò  1 1  n   , де Dcm - діаметр грифеля олівця; L1 - необхідна довжина грифеля олівця  2  L1 L 2    в залежності від виду олівця (конструкторський, столярний, косметичний); L 2 - довжина   arctg 35 грифеля олівця, отримана при загострюванні олівців відомими пристроями. 2 UA 103202 U 3 UA 103202 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for sharpening pencils

Автори англійською

Fedoruk Viktor Anatoliyovych, Strilets Oleg Romanovych, Strilets Volodymyr Mykolayovych, Koziar Mykola Mykolayovych

Назва патенту російською

Устройство для заточки карандашей

Автори російською

Федорук Виктор Анатольевич, Стрелец Олег Романович, Стрелец Владимир Николаевич, Козяр Николай Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B43L 23/00

Мітки: олівців, загострювання, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-103202-pristrijj-dlya-zagostryuvannya-olivciv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для загострювання олівців</a>

Подібні патенти