Номер патенту: 103114

Опубліковано: 10.12.2015

Автор: Калюжний Валерій Вілінович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Антитерористичний загороджувальний засіб, який складається з набору автономних захисних елементів, кожен з яких включає багаточисельні вражаючі елементи, що закріплені на основі, який відрізняється тим, що вражаючі елементи виконані у вигляді колючих жорстких загострених штирів однакової або різної довжини, розташованих симетрично або хаотично і переважно радіально відносно центру засобу, виконаному у вигляді суцільної масивної конструкції, наприклад шматка бетону довільної форми.

2. Антитерористичний загороджувальний засіб за п. 1, який відрізняється тим, що декілька окремих автономних захисних елементів об'єднані у єдину конструкцію гнучким зв'язком, наприклад тросом або ланцюгом.

Текст

Реферат: UA 103114 U UA 103114 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області будівництва охоронних споруд і систем, до складу яких входять колючі елементи, і може бути використана для виготовлення захисних загороджень, які застосовуються для попередження несанкціонованого проникнення людей і тварин на режимні об'єкти, перекриття вулиць та проходів. Відома огорожа для захисту від злодіїв, корів та інших крупних тварин, яка містить горизонтальну щаблину з металевого куточка, прикріплену до вертикальних стовпів, а також вертикальні штахетини, які приварені до вказаної щаблини з певним інтервалом. Стовпи і штахетини виготовлені з металопрокату з прямими двогранними кутами. При цьому верхні кінці стовпів і штахетини мають відріз кожного прямого двогранного кута з утворенням шипа на цьому кінці [див. патент Росії № 2296203 з класу Е 04 Н 17/14 опублікований 27.03.2007 року]. Основним недоліком цієї огорожі є недостатні захисні її властивості від злодіїв. Цей недолік пояснюється наступним. Оскільки огорожа має плоску конструкцію, а також штахетини встановлені з певним інтервалом одна від одної, то можна без зусиль взятися руками за горизонтальну щаблину між штахетинами і легко перелізти через огорожу, не травмуючись об шипи. Таким чином, відома огорожа ефективна тільки як перешкода для крупних тварин, але не ефективна як захисна загорода від зловмисників. Найбільш близьким за своєю суттю і ефектом, що досягається, та що приймається за прототип, є захисне загородження "Дикобраз", яке складається з набору автономних сферичних захисних елементів, кожен з яких включає багаточисельні вражаючі елементи, виконані у вигляді армованої скрученої колючої стрічки, закріпленої (навитою) на основі, звиту в просторовий каркас. Просторовий каркас виконаний у формі сфери, що утворюється меридіональними витками дроту і екваторіальним кільцем, встановленим всередині витків меридіанних дротів. Меридіанні витки дроту скріплені між собою в полюсах сфери, а також з екваторіальним кільцем. Захисне загородження зводять таким чином. Готовий перший сферичний захисний елемент кріплять до вертикальної або похилої стійки в полюсах сфери і встановлюють на місці охоронного рубежу. Далі, поряд з першим сферичним захисним елементом встановлюють другий, третій і так далі аналогічні сферичні захисні елементи на всю довжину бар'єру безпеки, формуючи охоронний рубіж [див. патент Росії № 2272113 з класу Е 04 Н 17/04 опублікований 20.03.2006 року]. Основним суттєвим недоліком даного захисного загородження є мала жорсткість його захисних елементів. Оскільки сферична основа виготовляється з відносно тонкого дроту, її легко можна деформувати (приплюснути), і таким чином утворивши вільний прохід для безперешкодного подолання захисного загородження, що знижує надійність охорони режимних об'єктів. Другим суттєвим недоліком відомого захисного загородження є висока трудомісткість виготовлення, як самих його сферичних елементів, так і їх монтажу на охоронному рубежі: адже кожен з них необхідно якось кріпити, а для цього необхідно заздалегідь вмонтовувати і закладати кріпильні елементи на майбутньому рубежі. Сам процес монтажу небезпечний для монтажників: висока вірогідність здобуття травм в процесі маніпулювання захисним сферичним елементом під час його кріплення до кріпильного елементу. Виготовлення самого захисного елементу передбачає попереднє виготовлення сферичної основи з подальшою навивкою на неї колючої стрічки, яку доводиться багато разів протягувати між меридіанними дротами основи, що, по-перше, трудомістко і тривало у часі, а, по-друге, небезпечно: при такому складному маніпулювання руками колючою стрічкою висока вірогідність отримання працівником травм. Тобто, конструкція відомого бар'єру безпеки не технологічна. Третім суттєвим недоліком захисного загородження є неможливість його оперативного зведення у разі потреби, наприклад, для перекриття проходу. Наявність цього недоліку пояснюється наступним. Захисний елемент має сферичну форму, тобто нестійку на поверхні, тим паче, якщо вона похилена. Якщо такий захисний елемент встановити просто на землю або асфальт, то його навіть вітер може перемістити, якщо він не буде закріплений. В деяких випадках, наприклад, при масовому порушенні громадського порядку спортивними фанатами або войовничою молоддю, виникає необхідність в оперативному перекритті дороги або тротуару, пролому в заборі тощо, використання сферичних захисних елементів відомого захисного загородження практично неможливе, оскільки треба витратити досить багато часу для кріплення кожного з них до дорожнього покриття, якого (часу) при форс-мажорних обставинах просто немає. Вказана обставина, через конструктивну недосконалість захисних елементів звужує сферу застосування відомого захисного загородження. Ще одним суттєвим недоліком відомого захисного загородження є його низькі технікоміцнісні характеристики. Присутність цього недоліку обумовлена наступним. Захисний елемент загородження виконаний з колючої стрічки, навитої на дротяну основу. Оскільки стрічка 1 UA 103114 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 виготовляється з тонколистового металу або з дроту малого діаметра, її можна легко перерізати, наприклад, звичайними ножицями по металу, або перекусити звичайними кусачками, і саме так, порушити цілісність захисного елемента і, таким чином, утворивши вільний прохід в захисному загородженні для безперешкодного проникнення на режимний об'єкт, що знижує надійність охорони режимних об'єктів. В основу корисної моделі поставлена задача зниження трудомісткості виготовлення захисного загородження з одночасним підвищенням техніко-експлуатаційних його характеристик, розширення сфери застосування і надійності захисту режимних об'єктів за рахунок зміни конструкції захисного елемента шляхом виконання вражаючих елементів жорсткими, а основу - у вигляді опуклої суцільної масивної конструкції, на якій симетрично або хаотично і радіально закріплені згадані жорсткі вражаючі елементи. Задача вирішується тим, що антитерористичний загороджувальний засіб, який складається з набору автономних захисних елементів, кожен з яких включає багаточисельні вражаючі елементи, що закріплені на основі, згідно з корисною моделлю, вражаючі елементи виконані у вигляді колючих жорстких загострених штирів однакової або різної довжини, розташованих симетрично або хаотично і переважно радіально відносно центру засобу, виконаному у вигляді суцільної масивної конструкції, наприклад шматка бетону, довільної форми. Для посилення вражаючого ефекту жорсткі загострені штирі можуть бути забезпечені додатковими вражаючими елементами у вигляді закріплених на них в хаотичному або симетричному порядку загострених гілок різної довжини або загостреними шипами, або обмотані колючою стрічкою. Завдяки тому, що основа розташована в центрі засобу, він спирається на ґрунт на штирі, а отже не може перекочуватися самовільно або примусово. Його можна лише перенести. Враховуючи, що засіб має досить велику вагу, таке перенесення можуть зробити тільки декілька чоловіків, що відволікатиме їх від терористичних дій. Якщо декілька таких засобів зв'язати між собою, наприклад, тросом або ланцюгом, його маса настільки зростає, що унеможливлює його пересування людьми, а отже такий засіб здатний надійно перекрити прохід, а також проїзд звичайним транспортним засобам. Завдяки тому, що колючі вражаючі елементи розташовані радіально відносно основи, вона стає недосяжною для захвату руками з метою несанкціонованого видалення захисного елемента для відкриття проходу. Завдяки тому, що колючі вражаючі елементи виконані у вигляді достатньо товстих, тобто жорстких загострених штирів, їх неможливо видалити (перекусити або перерізати) звичайними технічними засобами, наприклад, ножицями по металу або звичайними кусачками. Таким чином, запропонована захисне загородження забезпечує досягнення технічного результату, вказаного в поставленому завданні, а саме: підвищення техніко-експлуатаційних характеристик або споживчих, зокрема, захисних властивостей, а також розширення області використання. Подальша суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено наступне: фіг. 1 - запропонований антитерористичний загороджувальний засіб, вигляд в плані; фіг. 2 запропоновані засоби, об'єднані у загорожу. Запропонований антитерористичний загороджувальний засіб складається з набору автономних захисних елементів, виконаних у вигляді колючих жорстких загострених штирів 1 різної або однакової довжини, прикріплених симетрично або хаотично і переважно радіально до основи 2, розташованої в центрі засобу, виконаної у вигляді опуклої суцільної масивного тіла, наприклад у вигляді шматка бетону довільної форми. Декілька таких антитерористичних засобів можуть бути зв'язані між собою тросом 3. Це дозволяє отримати гнучку загорожу, які важко подолати або прибрати, зсунути на узбіччя. Для перекриття проходу такі антитерористичні загороджувальні засоби оперативно підвозять на вантажівки та скидають з кузова на дорогу у потрібному місці, що дозволяє стримувати натовп. Такі засоби можна скидати навіть з вантажного літака на позиції терористів під час падіння вони накопичують енергію та набувають вражаючих властивостей, а залишаючись на землі перешкоджають просуванню піхотинцям та техніки. Такий засіб доцільно виготовлювати розміром приблизно 1 метр у діаметрі, а для штирів використовувати арматуру діаметром 30-40 мм. Суттєва відмінність технічного рішення, що заявляється, від раніше відомих, полягає в тому, що антитерористичний загороджувальний засіб виконаний у вигляді масивної центральної основи із загостреним штирями різної довжини, що радіально відходять від неї. Вказані відмінності, у сукупності, виключають будь-яку можливість подолання загороджувального засобу за рахунок неможливості його перенести або перекочувати, не говорячи вже про те, що через нього можливо перелізти. Саме ця обставина дозволяє вважати запропоноване захисне 2 UA 103114 U 5 10 15 20 загородження практично непереборним. Жодне з відомих захисних загороджень не може володіти відміченими властивостями оскільки їх захисні елементи мають малу масу або легко деформуються через недостатню жорсткість. До основних технічних переваг запропонованого технічного рішення, у порівнянні з прототипом, можна віднести наступне: - підвищення захисних властивостей за рахунок того, що захисний елемент містить жорсткі вражаючі елементи що радіально відходять від масивної основи; - складність несанкціонованого видалення захисного елемента з охоронного рубежу з-за його значної ваги; - неможливість видалення (перерізувати, перекусити) вражаючих елементів за рахунок їх виконання відносно товстими; - підвищення ефективності і надійності захисту режимних об'єктів за рахунок неможливості подолання захисного загородження; - можливість побудови гнучкого загородження будь-якої довжини через об'єднання окремих елементів ланцюгом (тросом) у єдину конструкцію. Соціальний ефект від впровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок підвищення ефективності перекриття проходів та розширення області використання захисного загородження. Економічний ефект від впровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок спрощення технології виготовлення і монтажу захисного загородження, використання в конструкції розповсюджених матеріалів і, як наслідок, зниження його вартості. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 1. Антитерористичний загороджувальний засіб, який складається з набору автономних захисних елементів, кожен з яких включає багаточисельні вражаючі елементи, що закріплені на основі, який відрізняється тим, що вражаючі елементи виконані у вигляді колючих жорстких загострених штирів однакової або різної довжини, розташованих симетрично або хаотично і переважно радіально відносно центру засобу, виконаному у вигляді суцільної масивної конструкції, наприклад шматка бетону довільної форми. 2. Антитерористичний загороджувальний засіб за п. 1, який відрізняється тим, що декілька окремих автономних захисних елементів об'єднані у єдину конструкцію гнучким зв'язком, наприклад тросом або ланцюгом. 3 UA 103114 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Anti-terrorist barrage tool

Автори англійською

Kaliuzhnyi Valerii Vilinovych

Назва патенту російською

Антитеррористическое заградительное средство

Автори російською

Калюжный Валерий Вилинович

МПК / Мітки

МПК: E04H 17/04, B21F 25/00

Мітки: антитерористичний, загороджувальний, засіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-103114-antiteroristichnijj-zagorodzhuvalnijj-zasib.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Антитерористичний загороджувальний засіб</a>

Подібні патенти