Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Віконна система склоочисників, яка містить напрямні (1), жорстко змонтовані на віконній рамі з зовнішньої сторони, та склоочисник (2), який виконаний з можливістю рухатись по напрямних (1), та містить механізм приведення щітки (5) з паркувального положення в робоче і навпаки (4, 6, 8, 9, 10), де в робочій зоні щітки (5) розташовані форсунки-розпилювачі, що з′єднані з трубкою (7) подачі очищувальної рідини до робочої зони щітки (5), також склоочисник (2) містить складну штангу з трубкою подачі очищувальної рідини (15), а віконна система склоочисників на одному з кінців напрямних (1) містить редуктор (11), з′єднаний з валом (13), розташований між напрямними перпендикулярно їм, та який з′єднаний з ланцюговою або пасовою передачею (12, 14), що виконані з можливістю передачі обертового моменту від блока приводу та подачі очищувальної рідини до склоочисника (2), та забезпечення поступального руху склоочисника (2) по напрямних(1) в обох напрямках за допомогою блока керування та візуальної індикації (23), при цьому на внутрішній стороні рами вікна розташовані комунікаційні розніми (16, 17, 18), з′єднані з трубкою (19) подачі очищувальної рідини до склоочисника (2), при цьому привод (22), виконаний у вигляді двигуна, що розташований в блоці приводу та подачі очищувальної рідини, що розташований окремо від віконної рами та склоочисника (2), та з′єднаний з ним за допомогою труб, де блок приводу та подачі очищувальної рідини містить також з′єднані між собою бак для очищувальної рідини (20), насос (21) прямої та реверсної подачі очищувальної рідини, привод (22), з′єднаний з блоком керування та візуальної індикації (23).

Текст

Реферат: Віконна система склоочисників містить напрямні (1), жорстко змонтовані на віконній рамі з зовнішньої сторони, та склоочисник (2), та містить механізм приведення щітки (5) з паркувального положення в робоче і навпаки (4, 6, 8, 9, 10), де в робочій зоні щітки (5) розташовані форсунки-розпилювачі, що з′єднані з трубкою (7) подачі очищувальної рідини до робочої зони щітки (5). Також склоочисник (2) містить складну штангу з трубкою подачі очищувальної рідини (15). Віконна система склоочисників на одному з кінців напрямних (1) містить редуктор (11), з′єднаний з валом (13), розташований між напрямними перпендикулярно їм, та який з′єднаний з ланцюговою або пасовою передачею (12, 14). При цьому на внутрішній стороні рами вікна розташовані комунікаційні розніми (16,17,18), з′єднані з трубкою (19) подачі очищувальної рідини до склоочисника (2). При цьому привод (22) виконаний у вигляді двигуна, що розташований в блоці приводу та подачі очищувальної рідини, що розташований окремо від віконної рами та склоочисника (2), та з′єднаний з ним за допомогою труб. Блок приводу та подачі очищувальної рідини містить також з′єднані між собою бак для очищувальної рідини (20), насос (21) прямої та реверсної подачі очищувальної рідини, привод (22), з′єднаний з блоком керування та візуальної індикації (23). UA 102454 C2 (12) UA 102454 C2 UA 102454 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Даний винахід належить до галузі пристосувань для миття вікон і може застосовуватись для очистки віконного скла різного типу вікон. Область застосування даного винаходу - очистка вікон і віконних систем у будівлях всіх типів призначення: цивільних, муніципальних, державних, приватних, спеціальних тощо. Аналоги даного винаходу авторові не відомі. Найближчим аналогом даного винаходу є автомобільна система очистки вітрового скла з автоматизованою подачею очисної рідини (далі ОР) на вітрове скло. Недоліком склоочищувачів даного типу є нездатність щіток склоочищувача очищувати всю видиму поверхню вітрового скла, залишаючи певні "мертві" зони не очищеними. Даний винахід не містить вищезгаданого недоліку завдяки конструктивним особливостям склоочисника та щітки, ширина якої повністю співпадає з видимою шириною віконного скла. Віконна система склоочисників (далі ВСС) також оснащена пристроєм автоматизованої подачі ОР на очищувану поверхню скла безпосередньо перед робочою зоною щітки ВСС. Даний винахід складається з механічної частини, стаціонарно змонтованої на віконній рамі з виведеними виконавчими рознімами всередину приміщення індивідуально для кожного вікна та переносного блока приводу та подачі ОР (одного чи декількох) на довільну кількість вікон, оснащених даною системою очистки скла. Технічним результатом винаходу є повне усунення ручної праці при очистці віконного скла, що повністю усуває ризики, пов'язані з роботою на висоті, оскільки всі маніпуляції з механізмом оператор виконує всередині приміщення. Також даний винахід на порядок збільшує продуктивність праці технічного персоналу. Технічний зміст винаходу полягає у повній автоматизації процесу очистки віконного скла ззовні. Суть винаходу пояснюється кресленнями, де на фіг. 1а зображена механічна частина ВСС, змонтована на зовнішній стороні рами вікна, на фіг. 16 схематично зображено виконавчі елементи каретки ВСС та їх розташування; на фіг. 2 виконавчі розніми та комунікації ВСС змонтовані на внутрішній стороні рами вікна; на фіг. 3а, 3б блок приводу і подачі ОР. У даному виконанні ВСС містить: 3 зовнішньої сторони вікна фіг. 1а, 1б) напрямні 1 по яких рухається склоочисник 2, котрий складається з каретки 3, куліс 4, котрі утримують та обертають на шарнірах щітку 5, зубчастих коліс 6 жорстко з'єднаних з кулісами (4), трубку 7 подачі ОР в робочу зону щітки (5) з форсунками-розпилювачами, підпружинена стопор-″собачка" 8, яка пропускає кулісу (4) в одному напрямку та утримує її в робочому положенні, підпружинена рейка-храповик 9, котра провертає зубчасті колеса (6), зворотну пружину 10; редуктор 11, шківи 12, вал 13 передачі обертового моменту від редуктора (11) для синхронного руху лівої та правої частини склоочисника (2), ремінь приводу (зубчастий ремінь або ланцюгова передача) 14, складна штанга подачі ОР 15, захисний козирок (на рисунку не вказаний). 3 внутрішньої стотони вікна (фіг. 2) "фланець" (вихід) 16 вала редуктора, рознім (вхід) 17 подачі ОР, рознім 18 механізмів розмикання (кінцевиків), трубка 19 подачі ОР до склоочисника. Блок приводу і подачі ОР (фіг. 3а, 3б) складається з наступних вузлів: бак 20 для ОР, насос 21 подачі ОР, двигун 22 приводу ВСС, блок23 керування та індикації, шнур 24 електроживлення, кришка 25 бака (20), патрубок-"вужик" 26 подачі ОР, фланець 27 вала двигуна приводу, рознім 28 механізмів розмикання (кінцевиків). Винахід працює наступним чином. Підготовка до роботи. Блок приводу і подачі ОР (далі БЛОК) під'єднується до рознімів 16, 17 та 18 (фіг. 2). В бак 20 (фіг. 3а) через кришку 25 заливається ОР, шнур 24 електроживлення під'єднується до електромережі. Пристрій готовий до роботи. Очистка скла. Оператор натискає кнопку подачі ОР. Коли ОР почне надходити на скло натискає кнопку руху склоочисника "вниз" в результаті чого склоочисник почне рухатись зі свого верхнього положення вниз. При цьому зубчасте колесо 6 (фіг. 1б), проходячи рейку-храповик 9, повертається на певний кут °, переводячи склоочисник в робоче положення, таким чином забезпечуючи очистку віконного скла від ОР і бруду, залишаючи позаду себе повністю очищене скло. При досягненні склоочисником крайньої нижньої точки спрацьовує механізм розімкнення (кінцевик), який розмикає електричне коло живлення двигуна та насоса. В цьому положенні можна виконати сервісне обслуговування склоочисника або заміну щітки. Далі оператор натискає кнопку "вверх" для зворотного руху склоочисника, при цьому зубчасте колесо 6, проходячи зворотну рейку-храповик 9 повертається на певний кут (360°-°) переводячи склоочисник в паркувальне положення, склоочисник підіймається вгору. Насос 21 (фіг. 3а) перемикається у реверсний режим за рахунок чого відбувається відсмоктування невикористаної ОР назад у бак. При досягненні склоочисником крайнього верхнього (паркувального) положення спрацьовує механізм розмикання (кінцевик), котрий розмикає електричне коло живлення 1 UA 102454 C2 двигуна та насоса. Далі оператор від'єднує шнур 24 електроживлення від електромережі, після чого від'єднує БЛОК від рознімів 16, 17 та 18 (фіг. 2). ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 15 20 Віконна система склоочисників, яка містить напрямні (1), жорстко змонтовані на віконній рамі з зовнішньої сторони, та склоочисник (2), який виконаний з можливістю рухатись по напрямних (1), та містить механізм приведення щітки (5) з паркувального положення в робоче і навпаки (4, 6, 8, 9, 10), де в робочій зоні щітки (5) розташовані форсунки-розпилювачі, що з′єднані з трубкою (7) подачі очищувальної рідини до робочої зони щітки (5), також склоочисник (2) містить складну штангу з трубкою подачі очищувальної рідини (15), а віконна система склоочисників на одному з кінців напрямних (1) містить редуктор (11), з′єднаний з валом (13), розташований між напрямними перпендикулярно їм, та який з′єднаний з ланцюговою або пасовою передачею (12, 14), що виконані з можливістю передачі обертового моменту від блока приводу та подачі очищувальної рідини до склоочисника (2), та забезпечення поступального руху склоочисника (2) по напрямних(1) в обох напрямках за допомогою блока керування та візуальної індикації (23), при цьому на внутрішній стороні рами вікна розташовані комунікаційні розніми (16, 17, 18), з′єднані з трубкою (19) подачі очищувальної рідини до склоочисника (2), при цьому привод (22), виконаний у вигляді двигуна, що розташований в блоці приводу та подачі очищувальної рідини, що розташований окремо від віконної рами та склоочисника (2), та з′єднаний з ним за допомогою труб, де блок приводу та подачі очищувальної рідини містить також з′єднані між собою бак для очищувальної рідини (20), насос (21) прямої та реверсної подачі очищувальної рідини, привод (22), з′єднаний з блоком керування та візуальної індикації (23). 2 UA 102454 C2 3 UA 102454 C2 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Window system of glass cleaners

Автори англійською

Mukhin Stanislav Oleksiiovych, Zhuravliov Dmytro Yuriiovych, Zhuravliov Oleksandr Yuriiovych

Назва патенту російською

Оконная система стеклоочистителей

Автори російською

Мухин Станислав Алексеевич, Журавлев Дмитрий Юрьевич, Журавлев Александр Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: A47L 1/00, A46B 15/00, A47L 4/00, B05B 17/00, A47L 13/00

Мітки: віконна, система, склоочисників

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-102454-vikonna-sistema-skloochisnikiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Віконна система склоочисників</a>

Подібні патенти