Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Плавуча платформа, яка містить з'єднані принаймні одним елементом кріплення принаймні два плавучі елементи, кожний з яких складається з принаймні двох бічних граней з принаймні одним вертикальним виступом на кожній з них, з принаймні з двох бічних граней з принаймні однією вертикальною западиною на кожній з них, що відповідає вертикальному виступу, з верхньої грані і днища, що утворюють разом пустотілий корпус з принаймні одним вушком для розміщення елемента кріплення, яка відрізняється тим, що кожний вертикальний виступ і кожна вертикальна западина виконані на частині відповідної бічної грані з утворенням на виступі опорної площадки, а в западині - площадки, що спирається.

2. Плавуча платформа за п. 1, яка відрізняється тим, що висоти h1 частин бічних граней від верхньої грані до опорних площадок вертикальних виступів виконані рівними висотам h2 частин бічних граней від верхньої грані до площадок, що спираються, вертикальних западин.

3. Плавуча платформа за п. 1 або за п. 2, яка відрізняється тим, що кожен вертикальний виступ і відповідна вертикальна западина утворені принаймні трьома гранями, дві з яких паралельні одна одній і перпендикулярні відносно до третьої.

Текст

Реферат: Плавуча платформа містить з'єднані принаймні одним елементом кріплення принаймні два плавучі елементи. Кожний з плавучих елементів складається з принаймні двох бічних граней з принаймні одним вертикальним виступом на кожній з них, з принаймні з двох бічних граней з принаймні однією вертикальною западиною на кожній з них, що відповідає вертикальному виступу, з верхньої грані і днища, що утворюють разом пустотілий корпус з принаймні одним вушком для розміщення елемента кріплення. Кожний вертикальний виступ і кожна вертикальна западина виконані на частині відповідної бічної грані з утворенням на виступі опорної площадки, а в западині - площадки, що спирається. UA 102133 U (12) UA 102133 U UA 102133 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до плавучих засобів, призначених для спеціальних цілей, а саме до понтонів, плавучих доків, плотів та інших плавучих споруд. Найбільш близькою по технічній суті до пропонованої корисної моделі є вибрана як прототип плавуча платформа, яка містить з'єднані принаймні одним елементом кріплення принаймні два плавучі елементи, кожний з яких складається принаймні з двох бічних граней з принаймні одним вертикальним виступом на кожній з них, принаймні з двох бічних граней з принаймні однією вертикальною западиною на кожній з них, що відповідає вертикальному виступу, з верхньої грані і днища, що утворюють разом пустотілий корпус відповідного плавучого елемента з принаймні одним вушком для розміщення елемента кріплення (патент РФ № 2322549 від 30.09.2005 року). Недоліками прототипу є ненадійність конструкції через підвищені навантаження на вушка при вертикальних навантаженнях і перекосах плавучих елементів платформи внаслідок їх ненадійної фіксації через сили, що виникають, що в свою чергу призводять до взаємного переміщення хвилеподібних або кутових виступів відносно хвилеподібних або кутових западин при їх взаємодії, а також через недостатню жорсткість бічних граней пустотілих корпусів. Технічний результат, що досягається, пропонованою корисною моделлю, полягає в зниженні навантаження на вушка за рахунок сприйняття вертикальних навантажень опорними площадками вертикальних виступів від площадок вертикальних западин, що спираються, а також шляхом поліпшення фіксації плавучих елементів у складі плавучої платформи за рахунок відсутності сил, що призводять до взаємного переміщення прямокутних виступів відносно прямокутних западин при їх взаємодії під час фіксації, і в збільшенні жорсткості бічних граней пустотілих корпусів плавучих елементів, що призводить до підвищення надійності конструкції в цілому і розширенню експлуатаційних можливостей за рахунок збільшення зовнішнього навантаження на плавучу платформу при збереженні матеріаломісткості або зменшення матеріаломісткості (товщини стінок пустотілих корпусів і вушок) при збереженні зовнішнього навантаження. Технічний результат досягається тим, що в плавучій платформі, яка містить з'єднані принаймні одним елементом кріплення принаймні два плавучі елементи, кожний з яких складається принаймні з двох бічних граней з принаймні одним вертикальним виступом на кожній з них, принаймні з двох бічних граней з принаймні однією вертикальною западиною на кожній з них, що відповідає вертикальному виступу, з верхньої грані і днища, що утворюють разом пустотілий корпус з принаймні одним вушком для розміщення елемента кріплення, кожний вертикальний виступ і кожна вертикальна западина виконані на частині відповідної бічної грані з утворенням на виступі опорної площадки, а в западині – площадки, що спирається. Крім цього, висоти h1 частин бічних граней від верхньої грані до опорних площадок вертикальних виступів можуть бути виконані рівними висотам h2 частин бічних граней від верхньої грані до площадок, що спираються, вертикальних западин, а кожний вертикальний виступ і відповідна вертикальна западина можуть бути утворені принаймні трьома гранями, дві з яких паралельні одна одній і перпендикулярні відносно до третьої. Перелік фігур креслення: на фіг. 1 зображена плавуча платформа, яка складається з чотирьох плавучих елементів, загальний вигляд в ізометрії, на фіг. 2 - та ж плавуча платформа, вигляд знизу; на фіг. 3 - плавуча платформа, що складається з двох плавучих елементів, вигляд зверху; на фіг. 4 - з'єднання трьох плавучих елементів елементом кріплення, в ізометрії. Плавуча платформа містить з'єднані принаймні одним елементом 1 кріплення принаймні два плавучі елементи 2, кожний з яких складається принаймні з двох бічних граней 3 і 4 з принаймні одним вертикальним виступом 5 на кожній з них, принаймні з двох бічних граней 6 і 7 з принаймні однією вертикальною западиною 8 на кожній з них, що відповідає вертикальному виступу 5, з верхньої грані 9 і днища 10, що утворюють разом пустотілий корпус 11 з принаймні одним вушком 12 (на фігурах 1, 2 і 4 показані плавучі елементи 2 з чотирма вушками 12 кожний, на фіг. 3 показані плавучі елементи 2 з шістьма вушками 12 кожний) для розміщення елемента 1 кріплення. Кожний вертикальний виступ 5 і кожна вертикальна западина 8 виконані на частині відповідної бічної грані 3, 4 і 6, 7 з утворенням на виступі 5 опорної площадки 13, а в западині 8 – площадки, що спирається, 14. При цьому висоти h1 частин бічних граней 3 і 4 від верхньої грані 9 до опорних площадок 13 вертикальних виступів 5 можуть бути виконані рівними висотам h2 частин бічних граней 6 і 7 від верхньої грані 9 до площадок, що спираються, 14 вертикальних западин 8, а кожний вертикальний виступ 5 і відповідна вертикальна западина 8 можуть бути утворені принаймні трьома гранями (на фігурах додатково показані технологічні скруглення 15), дві (16 і 17) з яких паралельні одна одній і перпендикулярні відносно до третьої (18). При 1 UA 102133 U 5 10 15 20 25 виконанні кожного плавучого елемента 2 методом екструзійно-видувного формування в пустотілому корпусі 11 передбачений закритий пробкою 19 технологічний отвір. Плавуча платформа працює наступним чином. Плавуча платформа збирається в єдину конструкцію з плавучих елементів 2 за допомогою з'єднання вушок 12 корпусів 11 кріпильними елементами 1. При цьому після з'єднання плавучих елементів 2 площадки, що спираються, 14 вертикальних западин 8 спираються (з можливістю сприйняття вертикальних навантажень) на опорні площадки 13 вертикальних виступів 5 сусідніх плавучих елементів 2, знижуючи навантаження на вушка 12. Дане технічне рішення за рахунок виконання кожного вертикального виступу 5 і кожної вертикальної западини 8 на частини відповідної бічної грані 3, 4 і 6, 7 з утворенням на виступі 5 опорної площадки 13, а в западині 8 - площадки, що спирається, 14 дозволяє сприймати вертикальні навантаження опорними площадками 13 вертикальних виступів 5 від площадок, що спираються, 14 вертикальних западин 8, розвантажуючи тим самим вушка 12. При цьому виконання висот h1 частин бічних граней 3 і 4 від верхньої грані 9 до опорних площадок 13 вертикальних виступів 5 рівними висотам h2 частин бічних граней 6 і 7 від верхньої грані 9 до площадок, що спираються, 14 вертикальних западин 8 забезпечує рівномірне сприйняття вертикальних навантажень верхніми гранями 9 плавучих елементів 2, а утворення кожного вертикального виступу 5 і відповідної вертикальної западини 8 принаймні трьома гранями, дві (16 і 17) з яких паралельні одна одній і перпендикулярні відносно до третьої (18), що нагадують швелери, додатково знижує навантаження на вушка 12 шляхом поліпшення фіксації плавучих елементів 2 у складі плавучої платформи за рахунок відсутності сил, що призводять до взаємного переміщення прямокутних виступів 5 щодо прямокутних западин 8 при їх взаємодії під час фіксації, і збільшує осьові моменти інерції поперечного перерізу бічних граней, що в свою чергу збільшує жорсткість бічних граней 3, 4, 6 і 7 пустотілих корпусів 11 плавучих елементів 2 і одночасно зберігає технологічність виготовлення кожного плавучого елемента 2, що призводить до підвищення надійності конструкції в цілому і розширенню експлуатаційних можливостей за рахунок збільшення зовнішнього навантаження на плавучу платформу при збереженні матеріаломісткості або зменшення матеріаломісткості (товщини стінок пустотілих корпусів 11 і вушок 12) при збереженні зовнішнього навантаження. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 1. Плавуча платформа, яка містить з'єднані принаймні одним елементом кріплення принаймні два плавучі елементи, кожний з яких складається з принаймні двох бічних граней з принаймні одним вертикальним виступом на кожній з них, з принаймні з двох бічних граней з принаймні однією вертикальною западиною на кожній з них, що відповідає вертикальному виступу, з верхньої грані і днища, що утворюють разом пустотілий корпус з принаймні одним вушком для розміщення елемента кріплення, яка відрізняється тим, що кожний вертикальний виступ і кожна вертикальна западина виконані на частині відповідної бічної грані з утворенням на виступі опорної площадки, а в западині - площадки, що спирається. 2. Плавуча платформа за п. 1, яка відрізняється тим, що висоти h1 частин бічних граней від верхньої гранідо опорних площадок вертикальних виступів виконані рівними висотам h2 частин бічних граней від верхньої грані до площадок, що спираються, вертикальних западин. 3. Плавуча платформа за п. 1 або за п. 2, яка відрізняється тим, що кожен вертикальний виступ і відповідна вертикальна западина утворені принаймні трьома гранями, дві з яких паралельні одна одній і перпендикулярні відносно до третьої. 2 UA 102133 U 3 UA 102133 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Floating platform

Автори англійською

Shabanov Vladimir Ivanovich

Назва патенту російською

Плавучая платформа

Автори російською

Шабанов Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: B63B 3/08, B63B 35/38, B63B 35/78

Мітки: платформа, плавуча

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-102133-plavucha-platforma.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Плавуча платформа</a>

Подібні патенти