Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Стрілецька система, що містить ствольну коробку з бойовими виступами, затворну раму із затвором, запірні елементи-бойові упори, встановлені з можливістю взаємодії зі ствольною коробкою і затвором і обмеженого нахилу, ствол, газовий поршень, стояк газової камори з газовою каморою, установленою настволі, газову трубку, установлену на стояку газової камори, ударно-спусковий механізм, що містить курок чи ударник, при цьому в передній частині затвора утворені бойові виступи, виконані з можливістю взаємодії з бойовими упорами, яка відрізняється тим, що запірні елементи-бойові упори утворені на клавішах замикання, принаймні одна клавіша замикання з переднім і заднім бойовими упорами встановлена на зовнішній стороні бічної, нижньої або верхньої поверхні ствольної коробки з можливістю нахилу при взаємодії із затворною рамою, на бічній, верхній або нижній стінці ствольної коробки виконано принаймні один бойовий упор з можливістю взаємодії із заднім бойовим упором клавіші замикання, затвор має принаймні один бойовий упор, виконаний з можливістю взаємодії з переднім бойовим упором клавіші замикання, ствол установлено в задній частині ствольної коробки, спрямованої до дульного зрізу ствола, стояк газової камори у верхній частині має наскрізний поздовжній отвір, газову трубку заднім кінцем установлено в передній частині ствольної коробки без можливості поздовжнього руху, а передній кінець входить у наскрізний отвір газовідвідної стійки, передній кінець газової трубки закритий і утворює газову камору з боковим газовідвідним отвором, що збігається з газовідвідним отвором стояка газової камори.

2. Стрілецька система за п. 1, яка відрізняється тим, що на ствольній коробці і затворі утворено симетрично напроти один одного два бойових упори, виконаних з можливістю взаємодії з двома клавішами замикання.

3. Стрілецька система за п. 1, яка відрізняється тим, що бойові упори на ствольній коробці і затворі мають форму виступів або заглиблень, і відповідну їм форму мають бойові упори клавіші замикання.

4. Стрілецька система за п. 1, яка відрізняється тим, що в ударно-спусковий механізм встановлено важіль зведення курка або ударника з можливістю його плавного спуску.

Текст

Реферат: Винахід належить до техніки зброї і може бути використаний в армії, правоохоронних органах, стрілецькому спорті. Стрілецька система містить ствольну коробку з бойовими виступами, затворну раму із затвором, запірні елементи-бойові упори, встановлені з можливістю взаємодії зі ствольною коробкою і затвором і обмеженого нахилу, ствол, газовий поршень, стояк газової камори з газовою каморою, установленою на стволі, газову трубку, установлену на стояку UA 101693 C2 (12) UA 101693 C2 газової камори, ударно-спусковий механізм, що містить курок чи ударник, при цьому в передній частині затвора утворені бойові виступи, виконані з можливістю взаємодії з бойовими упорами, Запірні елементи-бойові упори утворені на клавішах замикання, принаймні одна клавіша замикання з переднім і заднім бойовими упорами встановлена на зовнішній стороні бічної, нижній або верхній поверхні ствольної коробки з можливістю нахилу при взаємодії із затворною рамою. На бічній, верхній або нижній стінці ствольної коробки виконано, принаймні один бойовий упор з можливістю взаємодії із заднім бойовим упором клавіші замикання. Затвор має принаймні один бойовий упор, виконаний з можливістю взаємодії з переднім бойовим упором клавіші замикання. Ствол установлено в задній частині ствольної коробки, спрямованої до дульного зрізу ствола. Стояк газової камори у верхній частині має наскрізний поздовжній отвір. Газову трубку заднім кінцем установлено в передній частині ствольної коробки без можливості поздовжнього руху, а передній кінець входить у наскрізний отвір газовідвідної стійки, передній кінець газової трубки закритий і утворює газову камору з боковим газовідвідним отвором, що збігається з газовідвідним отвором стояка газової камори. Винахід дозволяє підвищити експлуатаційні характеристики, спростити конструкцію, зменшити габарити та масу зброї і підвищити безпеку при експлуатації. UA 101693 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до техніки зброї і може бути використаний в армії, правоохоронних органах, стрілецькому спорті. Відомо стрілецьку систему (ручний кулемет Дегтярьова), що містить бойові упори у вигляді клавіш замикання, встановлених між бічними стінками ствольної коробки і затвора з можливістю взаємодії зі ствольною коробкою і затвором і обмеженого нахилу, ствол, встановлений в передній частині ствольної коробки, газовий поршень, стояк газової камори з газовою каморою, встановленою на стволі, газову трубку, встановлену на стояку газової камори, і ударноспусковий механізм, що містить курок чи ударник [Наставление по стрелковому делу «Ручной пулемет Дегтярева», Воениздат 1957]. Недоліком цієї системи є те, що для замикання каналу ствола, розміщення та роботи затвора при пострілі ствольна коробка повинна бути досить міцною, при цьому вона важка і складна у виробництві. Гази, відведені зі ствола в газову камору стояка газової камори, впливають з одного боку на газовий поршень, з іншого - на стояк, встановлений на стволі, збільшуючи вібрації ствола. Курок чи ударник ударно-спускового механізму при патроні, досланому у патронник, постійно знаходиться у зведеному стані, що небезпечно при експлуатації зброї. В основу винаходу поставлено задачу удосконалення стрілецької системи для підвищення її експлуатаційних характеристик, спрощення конструкції, зменшення габаритів і маси і підвищення безпеки при експлуатації. Поставлену задачу вирішують тим, що в стрілецькій системі, яка містить ствольну коробку з бойовими виступами, затворну раму із затвором, запірні елементи - бойові упори, встановлені з можливістю взаємодії зі ствольною коробкою і затвором і обмеженого нахилу, ствол, газовий поршень, стояк газової камори з газовою каморою, установленою на стволі, газову трубку, установлену на стояку газової камори, ударно-спусковий механізм, що містить курок чи ударник, при цьому в передній частині затвора утворені бойові виступи, виконані з можливістю взаємодії з бойовими упорами, згідно з винаходом, запірні елементи-бойові упори утворені на клавішах замикання, принаймні одна клавіша замикання з переднім і заднім бойовими упорами встановлена на зовнішній стороні бічної, нижньої або верхньої поверхні ствольної коробки з можливістю нахилу при взаємодії із затворною рамою, на бічній, верхній або нижній стінці ствольної коробки виконано принаймні один бойовий упор з можливістю взаємодії із заднім бойовим упором клавіші замикання, затвор має принаймні один бойовий упор, виконаний з можливістю взаємодії з переднім бойовим упором клавіші замикання, ствол установлено в задній частині ствольної коробки, спрямованої до дульного зрізу ствола, стояк газової камори у верхній частині має наскрізний поздовжній отвір, газову трубку заднім кінцем установлено в передній частині ствольної коробки без можливості поздовжнього руху, а передній кінець входить у наскрізний отвір газовідвідної стійки, передній кінець газової трубки закритий і утворює газову камору з боковим газовідвідним отвором, що збігається з газовідвідним отвором стояка газової камори. На ствольній коробці і затворі утворено симетрично один напроти одного два бойових упори, виконаних з можливістю взаємодії з двома клавішами замикання. Бойові упори на ствольній коробці і затворі можуть мати форму виступів або заглиблень, і відповідну їм форму мають бойові упори клавіші замикання. В ударно-спусковий механізм встановлено важіль зведення курка або ударника. Стрілецька система, що заявляється, дозволяє підвищити експлуатаційні характеристики, поліпшуючи механізм замикання. Зменшено габарити і масу стрілецької системи, спрощено виготовлення деталей. Створено можливість мати стрільцеві патрон у патроннику при спущеному курку або ударнику і швидкого їх зведення для відкриття вогню. Винахід пояснюється кресленнями. На Фіг. 1 зображено стрілецьку систему, вигляд справа; на Фіг. 2 - розріз по А-А Фіг. 1, вигляд зверху; на Фіг. 3 - розріз по Б-Б Фіг. 1, вигляд зверху; на Фіг. 4 - стрілецька система з встановленим важелем зведення, вигляд справа. Стрілецька система містить ствольну коробку 1 (Фіг. 1, Фіг. 2), що має на зовнішніх бічних стінках симетричні бойові упори 2, які виконані з можливістю взаємодії із задніми бойовими упорами 3 клавіші 4 замикання. Клавіші 4 замикання мають обмежену можливість повороту на кут А. Клавіші 4 замикання в передній частині мають передні бойові упори 5, виконані з можливістю взаємодії з бойовими упорами 6 затвора 7, які розміщені симетрично в його передній частині на бічних стінках. У верхній частині клавіш 4 є виступи 8, виконані з можливістю взаємодії з похилими поверхнями 9 вирізу 10 затворної рами 11 (Фіг. 3). Затворну 1 UA 101693 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 раму 11 встановлено у верхній частині ствольної коробки 1 з можливістю зворотнопоступального руху. У середній частині затворна рама 11 має вирізи 10 з похилими поверхнями 9, виконаними з можливістю взаємодії з виступами 8 клавіш 4 замикання. Задня частина затворної рами 11 виконана з можливістю взаємодії із затвором 7, а в передній частині встановлено газовий поршень 12, який входить у газовідвідну трубку 13 з можливістю зворотнопоступального руху. Газовідвідна трубка 13 заднім виступом 14 нерухомо встановлена на виступі 15 ствольної коробки 1. Передньою частиною вона встановлена з можливістю зворотнопоступального руху в отвір 16 газовідвідної стійки 17, нерухомо встановленої на стволі 18. Газовідвідна трубка 13 в передній частині заглушена, а в нижній передній частині має отвір 19, який співпадає з газовідвідним отвором 20 газовідвідної стійки 17, який, у свою чергу, збігається з газовідвідним отвором 21 ствола 18. Передня частина газового поршня 12 не доходить до глухої стінки, утворюючи, при цьому, газову камору 22 в газовідвідній трубці 13. Казенна частина ствола 18 нерухомо встановлена в задній частині ствольної коробки 1. В ударно-спусковому механізмі стрілецької системи додатково є важіль 23 зведення, який виконано з можливістю взаємодії з ударником 24 (або курком) і з можливістю зворотнопоступального або обертального руху. Важіль 23 зведення може повертатися в початкове положення під дією своєї пружини 25. Важіль 23 зведення має виступ 26, що виконаний з можливістю взаємодії з пальцем стрільця. Стрілецька система функціонує наступним чином. Перед пострілом затворна рама 11 (Фіг. 1) із затвором 7 знаходяться в передньому положенні. Верхні виступи 8 клавіш 4 замикання зведені і охоплюються вирізом 10 затворної рами 11. Передні 5 і задні 3 бойові упори клавіш 4 замикання зчеплені з бойовими упорами 2 ствольної коробки 1 і бойовими виступами 6 затвора 7. У газовідвідній трубці 13, між переднім кінцем газового поршня 12 і глухою стінкою, є простір газової камори 22 для забезпечення проходження порохових газів через отвір 19. У момент пострілу порохові гази під тиском проходять по газовідвідних отворах 19, 20, 21, потрапляють у газову камору 22 газовідвідної трубки 13 і впливають, з одного боку, на глуху стінку газовідвідної трубки 13, а з іншого, - на газовий поршень 12. Оскільки газовідвідна трубка 13 жорстко з'єднана із ствольною коробкою 1 за допомогою виступів 14 трубок 13 і 15 ствольної коробки 1, але рухомо встановлена в отворі 16 газовідвідної стійки 17, імпульс порохових газів впливає на ствольну коробку 1, не передаючи його на ствол 18. При цьому газовідвідна трубка 13 працює на розтягування. Порохові гази, діючи на поршень 12, відкидають раму затвора 11 назад. При руху рами затвора 11 (Фіг. 2, Фіг. 3) передні похилі поверхні 9 вирізу 10 розсовують верхні виступи 8 клавіш 4 замикання, які при цьому повертаються на кут А, забезпечуючи розчеплення передніх бойових упорів 5 клавіш 4 замикання з бойовими упорами 6 затвора 7. Затвор 7 стає незачиненим і разом з затворною рамою 11 відходить назад за інерцією. При руху вперед затвор 7 першим приходить у переднє положення. Затворна рама 11 продовжує рух вперед, при цьому задні похилі поверхні 9 вирізу 10 зрушують верхні виступи 8 клавіш 4 замикання. Клавіші 4 замикання повертаються на кут А, забезпечуючи захід передніх бойових упорів 5 за бойові упори 6 затвора 7. Затвор 7 стає замкнутим. Затворна рама 11 проходить ще деяку відстань. Верхні виступи 8 клавіш 4 замикання входять у виріз 10 затворної рами 11, забезпечуючи надійне замикання затвора 7. При досланому патроні в патронник у стрілецькій системі можна плавно спустити ударник 24, притримуючи важіль 23 зведення за виступ 26 при натиснутому спусковому гачку (Фіг. 4). У цьому випадку дотримується безпека зброї за наявності патрона в патроннику. Для роботи пострілу необхідно потягнути за виступ 26 важеля 23 зведення. При цьому ударник 24, що взаємодіє з важелем 23 зведення, відходить назад до постановки на бойовий взвод. При звільненні виступу 26 важеля 23 зведення останній повертається в початкове положення під дією пружини 25. Стрілецька система готова до пострілу. 50 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 55 60 1. Стрілецька система, що містить ствольну коробку з бойовими виступами, затворну раму із затвором, запірні елементи-бойові упори, встановлені з можливістю взаємодії зі ствольною коробкою і затвором і обмеженого нахилу, ствол, газовий поршень, стояк газової камори з газовою каморою, установленою на стволі, газову трубку, установлену на стояку газової камори, ударно-спусковий механізм, що містить курок чи ударник, при цьому в передній частині затвора утворені бойові виступи, виконані з можливістю взаємодії з бойовими упорами, яка відрізняється тим, що запірні елементи-бойові упори утворені на клавішах замикання, принаймні одна клавіша замикання з переднім і заднім бойовими упорами встановлена на 2 UA 101693 C2 5 10 15 зовнішній стороні бічної, нижньої або верхньої поверхні ствольної коробки з можливістю нахилу при взаємодії із затворною рамою, на бічній, верхній або нижній стінці ствольної коробки виконано принаймні один бойовий упор з можливістю взаємодії із заднім бойовим упором клавіші замикання, затвор має принаймні один бойовий упор, виконаний з можливістю взаємодії з переднім бойовим упором клавіші замикання, ствол установлено в задній частині ствольної коробки, спрямованої до дульного зрізу ствола, стояк газової камори у верхній частині має наскрізний поздовжній отвір, газову трубку заднім кінцем установлено в передній частині ствольної коробки без можливості поздовжнього руху, а передній кінець входить у наскрізний отвір газовідвідної стійки, передній кінець газової трубки закритий і утворює газову камору з боковим газовідвідним отвором, що збігається з газовідвідним отвором стояка газової камори. 2. Стрілецька система за п. 1, яка відрізняється тим, що на ствольній коробці і затворі утворено симетрично напроти один одного два бойових упори, виконаних з можливістю взаємодії з двома клавішами замикання. 3. Стрілецька система за п. 1, яка відрізняється тим, що бойові упори на ствольній коробці і затворі мають форму виступів або заглиблень, і відповідну їм форму мають бойові упори клавіші замикання. 4. Стрілецька система за п. 1, яка відрізняється тим, що в ударно-спусковий механізм встановлено важіль зведення курка або ударника з можливістю його плавного спуску. 3 UA 101693 C2 Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Shooting system

Автори англійською

Shevchenko Viktor Leonidovych

Назва патенту російською

Стрелковая система

Автори російською

Шевченко Виктор Леонидович

МПК / Мітки

МПК: F41C 7/00

Мітки: стрілецька, система

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-101693-strilecka-sistema.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стрілецька система</a>

Подібні патенти