Номер патенту: 100955

Опубліковано: 10.08.2015

Автор: Опарієнко Дмитро Сергійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Термостат внутрішньої дії, що містить корпус у вигляді стакана, в порожнині якого розміщений регулюючий орган, який з'єднаний з механізмом налаштування температури теплоносія, який відрізняється тим, що корпус виконаний з зовнішнім різьбленням для встановлення в роз'єм труби з теплоносієм, а регулюючий орган складається з термостатичного стержня, заповненого термочутливою речовиною, на одному з торців якого встановлений клапан, а в іншому вмонтована прокладка, через яку з можливістю поступального руху проходить поршень, причому зовнішня поверхня термостатичного стержня не контактує з внутрішньою поверхнею корпусу термостата.

Текст

Реферат: UA 100955 U UA 100955 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до пристроїв керування та регулювання неелектричних величин, а більш конкретно - до систем регулювання витрат теплоносія в трубопроводах систем опалення в приміщеннях з центральним водяним опаленням. Відомий термостатичний клапан (Патент України № 96028, МПК G05D 7/00, F16K 31/56, опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1), що містить корпус з термочутливою масою і пробку-діафрагму з поршнем, котрий розміщений у напрямній втулці, закріпленій у корпусі, в якому корпус клапана, споряджений електронагрівачем, зв'язаним через електрод, закріплений в корпусі з джерелом напруги. Крім цього корпус клапана виготовлений з діелектрика. Даний пристрій має вузьку сферу використання, а саме призначений тільки підтримувати температуру теплоносія у вказаних межах. Відомий радіаторний терморегулятор (Патент РФ на корисну модель № 82883, МПК G05D 23/00, опубл. 10.05.2009 p.), що містить корпус з вхідним і вихідним патрубками і регулюючим клапаном, в якому клапан містить закладену у магнітопровід силову котушку, у внутрішній порожнині якої розташований рухомий якір, жорстко з'єднаний з плунжером, який впливає на діафрагму. Недоліком відомого терморегулятора є не висока точність регулювання витрат теплоносія та вузькі функціональні можливості, пов'язані з тим, що регулювання температури теплоносія здійснюється відносно температури повітря в приміщенні. Відомий теплорегулюючий пристрій, що забезпечує автоматичне регулювання витрати теплоносія через радіатор для систем центрального водяного опалення (Патент РФ № 74695, МПК F24H 3/06, опубл. 10.07.2008 p.), який забезпечує автоматичне регулювання витрати теплоносія через даний радіатор і підключений до радіатора через сполучну трубку. Терморегулюючий пристрій містить датчик температури, сильфон, настроювальну пружину та клапан. Принцип дії радіатора з терморегулювальним пристроєм полягає в наступному. Споживач задає поворотом ручки необхідний йому температурний режим в приміщенні. Датчик терморегулюючого пристрою, який знаходиться в приміщенні, сприймає зміну температури навколишнього повітря. Сильфон і датчик заповнені рідиною, яка легко випаровується, та її парами. Тиск у сильфоні збалансовано силою стиснення настроювальної пружини. При підвищенні температури повітря навколо датчика (у порівнянні з заданою споживачем) частина рідини випаровується і тиск парів в сильфоні зростає. При цьому сильфон збільшується в об'ємі, переміщаючи конус клапана в бік закриття отвору для протоку теплоносія в радіатор до тих пір, поки не буде досягнута рівновага між силою пружини і тиском пари. При зниженні температури повітря (в порівнянні з заданою споживачем) пари конденсуються, тиск в сильфоні падає, що призводить до зменшення його об'єму і переміщенню конуса клапана в бік відкриття отвору для протоку теплоносія до положення, при якому знову встановлюється рівновага системи. Недоліком теплорегулюючого пристрою є те, що температура датчика не відповідає температурі теплоносія в радіаторі. Тобто, покази датчика температури залежать від температури навколишнього середовища, що призводить до некоректного (не точного) регулювання температури. Дане технічне рішення вибране як найближчий аналог. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення відомого терморегулюючого пристрою, в якому шляхом нового конструктивного рішення забезпечується підвищення точності автоматичного регулювання температури теплоносія в трубопроводах систем опалення. Додатковою задачею є зменшення часу монтажу та габаритів пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що у запропонованому термостаті внутрішньої дії, що мітить корпус у вигляді стакана, в порожнині якого розміщений регулюючий орган, який з'єднаний з механізмом налаштування температури теплоносія, згідно з корисною моделлю, корпус виконаний з зовнішнім різьбленням для встановлення в роз'єм труби з теплоносієм, а регулюючий орган складається з термостатичного стержня, заповненого термочутливою речовиною, на одному з торців якого встановлений клапан, а в іншому вмонтована прокладка, через яку з можливістю поступального руху проходить поршень, причому зовнішня поверхня термостатичного стержня не контактує з внутрішньою поверхнею корпусу термостата. Запропонована конструкція термостата та його виконання з можливістю встановлення в роз'ємі труби з теплоносієм надає змогу плинному середовищу теплоносія заповнювати порожнину корпусу між внутрішньою поверхнею корпусу та зовнішньою поверхнею термостатичного стержня, що в свою чергу забезпечує нагрівання/охолодження термочутливої речовини, яка знаходиться в термостатичному стержні, до температури теплоносія, що дозволяє регулюючому органу відслідковувати температуру теплоносія та автоматично регулювати потік теплоносія в трубопроводі системи опалення. 1 UA 100955 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель пояснюється кресленнями, де на Фіг. 1 зображено поздовжній переріз запропонованого термостата внутрішньої дії, на Фіг. 2 - загальний вид, на Фіг. 3 - схема термостата в радіаторі опалення. Запропонований термостат внутрішньої дії (див. Фіг. 1-3) містить корпус 1 у вигляді стакана, в порожнині якого розміщений регулюючий орган 2, який з'єднаний з механізмом налаштування 3 температури теплоносія. Корпус 1 виконаний з зовнішнім різьбленням 4 для встановлення в роз'єм труби 5 з теплоносієм. Регулюючий орган складається з термостатичного стержня 6, внутрішній резервуар 7 якого заповнений термочутливою рідиною. На одному з торців термостатичного стержня 6 на тримачі 8 встановлений клапан 9. З протилежної сторони термостатичний стержень 6 виконаний меншого діаметра, створюючи канал 10 для поступального руху поршня 11, тримач 12 якого з'єднаний з механізмом ручного налаштування температури теплоносія 3. Причому в торці каналу 10 вмонтована прокладка 13, яка призначена для герметизації резервуара 7 при русі поршня 11. Термостатичний стержень 6 встановлений в корпусі 1 термостата таким чином, щоб між його зовнішньою поверхнею та корпусом 1 термостата була порожнина - камера нагрівання 14, призначена для наповнення теплоносієм при встановлені термостата в систему опалення (в роз'єм трубопроводу з теплоносієм). В даному пристрої, як термочутливу речовину використовують речовини з високим об'ємним розширенням, наприклад воскоподібні матеріали, гальмівну рідину, фреон та інше. Механізм налаштування температури теплоносія, як і відомі механізми аналогічної дії, містить пружину 15 для руху поршня 11, шкалу температури 16, фіксатор/ручку налаштування 17 та стрілку 18 показів. Терморегулятор використовують наступним чином. Даний пристрій встановлюють в радіатор опалення (трубу 5) і за допомогою гайки 19 його там закріплюють. Коли теплоносій починає циркулювати в системі опалення, то на шкалі 16, яка знаходиться на фіксаторі 17, встановлюють потрібну температуру теплоносія. При заповненні системи опалення теплоносієм, теплоносій потрапляє в трубопровід 5 та проходить в камеру нагрівання 14, омиваючи поверхню термостатичного стержня 6. При зміні температури теплоносія, який надходить з труби 5 опалення, змінюється температура речовини в внутрішньому резервуарі 7 термостатичного стержня 6 і відповідно змінюється і її об'єм. При збільшенні температури теплоносія вище встановленої, об'ємне розширення термочутливої рідини перетворюється в переміщення термостатичного стержня 6 з клапаном 9, який зменшує проходження теплоносія в радіатор системи теплопостачання. При зменшенні температури теплоносія в радіаторі термочутлива речовина в резервуарі 7 охолоджується, відповідно тиск в резервуарі зменшується, а пружина 15 тиском на термостатичний стержень 6 відкриває більший потік теплоносія і тим самим відбувається нагрівання радіатора. Також даний пристрій може регулюватися в ручну шляхом повороту фіксатора 16 заданої температури. Перевагами даного технічного рішення є: - поєднує в собі термостат та термостатичну головку, що дає перевагу в монтажі та в габаритності; - встановлюється в трубопровід з теплоносієм; - робота пристрою не залежить від зовнішніх факторів впливу на чутливий термоелемент, як це є в існуючих аналогах (вплив вітру з кватирки, вплив підвіконника та іншого); - застосування даного термостата по всьому стояку теплопостачання дозволяє раціонально розподілити теплоносій по всіх приміщеннях від першого до останнього поверху; - має просту конструкцію та простий в застосуванні та експлуатації; - виконаний з можливістю багаторазової заміни або демонтажу будь-якого конструктивного елементу, розміщеного в корпусі, при цьому одночасно можливе проведення чищення порожнини корпусу від накипу та іржі. Корисна модель має високу швидкістю спрацьовування, точність настроювання і регулювання температури та витрат теплоносія. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 60 Термостат внутрішньої дії, що містить корпус у вигляді стакана, в порожнині якого розміщений регулюючий орган, який з'єднаний з механізмом налаштування температури теплоносія, який відрізняється тим, що корпус виконаний з зовнішнім різьбленням для встановлення в роз'єм труби з теплоносієм, а регулюючий орган складається з термостатичного стержня, заповненого термочутливою речовиною, на одному з торців якого встановлений клапан, а в іншому 2 UA 100955 U вмонтована прокладка, через яку з можливістю поступального руху проходить поршень, причому зовнішня поверхня термостатичного стержня не контактує з внутрішньою поверхнею корпусу термостата. 3 UA 100955 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G05D 23/00

Мітки: внутрішньої, термостат, дії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-100955-termostat-vnutrishno-di.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Термостат внутрішньої дії</a>

Подібні патенти