Пересувний пункт екіпіровки кар’єрних локомотивів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пересувний пункт екіпіровки кар'єрних локомотивів, що містить транспортний засіб зі змонтованими на ньому ємностями для палива, мастила, води і піску, що оснащені насосами з гнучкими трубопроводами, при цьому транспортний засіб виконаний з можливістю стоянки та екіпіровки локомотива у встановленому або технологічно можливому місці у зоні технологічного процесу, який відрізняється тим, що на транспортному засобі додатково розміщене службове приміщення для змінної локомотивної бригади.

2. Пересувний пункт екіпіровки за п. 1, який відрізняється тим, що транспортний засіб виконаний у вигляді з'єднаних між собою залізничної цистерни, порожнина якої розділена на герметичні відсіки, і залізничної платформи, при цьому герметичні відсіки утворюють ємності для палива, мастила, води і піску, а службове приміщення для змінної локомотивної бригади розміщене на залізничній платформі.

3. Пересувний пункт екіпіровки за п. 1, який відрізняється тим, що транспортний засіб виконаний у вигляді з'єднаних між собою залізничної цистерни та двох залізничних платформ, при цьому ємністю для палива є залізнична цистерна, ємності для мастила, води і піску змонтовані на одній із залізничних платформ, а службове приміщення для змінної локомотивної бригади розміщене на іншій залізничній платформі.

4. Пересувний пункт екіпіровки за п. 2 або 3, який відрізняється тим, що транспортний засіб виконаний з можливістю зчеплення з маневровим локомотивом або локомобілем.

Текст

Реферат: Пересувний пункт екіпіровки кар'єрних локомотивів містить транспортний засіб зі змонтованими на ньому ємностями для палива, мастила, води і піску, що оснащені насосами з гнучкими трубопроводами, при цьому транспортний засіб виконаний з можливістю стоянки та екіпіровки локомотива у встановленому або технологічно можливому місці у зоні технологічного процесу. На транспортному засобі додатково розміщене службове приміщення для змінної локомотивної бригади. UA 100603 U (12) UA 100603 U UA 100603 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до обслуговування кар'єрного залізничного транспорту на гірничо-збагачувальних комбінатах. Відомий пункт екіпіровки кар'єрних локомотивів за патентом UA 94764 U. Пункт екіпіровки виконаний пересувним і містить транспортний засіб, на якому змонтовані ємності для палива, мастила, води, піску, оснащені насосами з гнучкими трубопроводами. Транспортний засіб виконаний з можливістю стоянки та екіпіровки локомотива у встановленому технологічним процесом або технологічно можливому місці у зоні технологічного процесу. Відомий пункт екіпіровки кар'єрних локомотивів за патентом UA 94722 U. Пункт екіпіровки виконаний пересувним і містить транспортний засіб, на якому змонтовані ємності для палива, мастила, води, піску, оснащені насосами з гнучкими трубопроводами. Транспортний засіб виконаний з можливістю стоянки та екіпіровки локомотива у встановленому технологічним процесом або технологічно можливому місці у зоні технологічного процесу. Відомі рішення дозволяють здійснювати підвіз екіпірувальних матеріалів безпосередньо до локомотива у визначене технологічним процесом або зазначене диспетчером місце по маршруту слідування залізничного складу і проводити екіпіровку без додаткових маневрових робіт локомотива, що звичайно відбуваються на стаціонарних пунктах екіпірування кар'єрних локомотивів, тим самим значно скоротити час на екіпіровку локомотива. Разом з тим, по закінченні зміни виникає необхідність виведення локомотива зі складом думпкарів із зони технологічного процесу для здійснення перезміни локомотивної бригади і екіпірування локомотиву, для чого локомотив зі складом переміщується у головне депо, де знаходиться змінна локомотивна бригада і провадяться екіпірувальні роботи і технічний огляд локомотива і думпкарів. Таким чином не тільки витрачається час на переміщення локомотива у депо і повернення його у зону технологічного процесу, що знижує продуктивність рухомого складу, але й потребуються додаткові витрати паливно-мастильних та інших витратних матеріалів на пересування локомотива. В основу корисної моделі поставлена задача створення пересувного пункту екіпіровки кар'єрних локомотивів, конструктивне виконання якого дозволить значно зменшити час на здійснення перезміни локомотивної бригади, тим самим підвищити продуктивність рухомого складу, знизити витрати паливно-мастильних матеріалів через скорочення мотогодин, запобігти можливості розкрадання дизельного палива за рахунок виключення списання мотогодин і виходу рухомого складу із зони технологічного процесу. Поставлена задача вирішується тим, що в пересувному пункті екіпіровки кар'єрних локомотивів, який містить транспортний засіб зі змонтованими на ньому ємностями для палива, мастила, води і піску, що оснащені насосами з гнучкими трубопроводами, транспортний засіб виконаний з можливістю стоянки та екіпіровки локомотива у встановленому або технологічно можливому місці у зоні технологічного процесу, згідно з корисною моделлю, на транспортному засобі додатково розміщене службове приміщення для змінної локомотивної бригади. Транспортний засіб виконаний у вигляді з'єднаних між собою залізничної цистерни, порожнина якої розділена на герметичні відсіки, і залізничної платформи, при цьому герметичні відсіки утворюють ємності для палива, мастила, води і піску, а службове приміщення для змінної локомотивної бригади розміщене на залізничній платформі. Транспортний засіб виконаний у вигляді з'єднаних між собою залізничної цистерни та двох залізничних платформ, при цьому ємністю для палива є залізнична цистерна, ємності для мастила, води і піску змонтовані на одній із залізничних платформ, а службове приміщення для змінної локомотивної бригади розміщене на іншій залізничній платформі. Транспортний засіб виконаний з можливістю зчеплення з маневровим локомотивом або локомобілем. Заявлена конструкція пересувного пункту екіпіровки дозволяє не тільки здійснювати підвіз екіпірувальних матеріалів безпосередньо до локомотива і проводити його екіпіровку під час робочої зміни, але й виключити необхідність виводу рухомого складу із зони технологічного процесу для здійснення перезміни локомотивної бригади і екіпіровки локомотива на початку зміни. Завдяки наявності у складі пересувного пункту екіпіровки службового приміщення для змінної локомотивної бригади, змінна бригада доставляється безпосередньо до локомотива, і перезміна локомотивної бригади з одночасною екіпіровкою локомотива і технічним оглядом рухомого складу відбувається у будь-якому технологічно можливому або зазначеному місці у зоні технологічного процесу. Це дозволяє скоротити час на перезміну бригади, що сприяє продуктивності рухомого складу, знизити витрати паливно-мастильних та інших витратних матеріалів через виключення необхідності пересування рухомого складу у депо для здійснення перезміни і повернення у зону технологічного процесу, запобігти розкраданню дизельного 1 UA 100603 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 палива за рахунок виключення можливості списання мотогодин і виходу рухомого складу із зони технологічного процесу. Суть корисної моделі, що заявляється, пояснюється представленими кресленнями. На Фіг. 1 показаний приклад конструкції пересувного пункту екіпіровки кар'єрних локомотивів, де транспортний засіб виконаний у вигляді залізничної цистерни і залізничної платформи; на Фіг. 2 показаний приклад конструкції пересувного пункту екіпіровки кар'єрних локомотивів, де транспортний засіб виконаний у вигляді залізничної цистерни і двох залізничних платформ; на Фіг. 3 схематично показаний процес екіпіровки локомотива. При цьому представлені приклади не слід розглядати як такі, що обмежують обсяг патентних вимог по даній заявці. Пересувний пункт екіпіровки кар'єрних локомотивів (Фіг. 1) містить транспортний засіб у вигляді залізничної цистерни 1 і залізничної платформи 2. Порожнина цистерни 1 розділена на чотири нерівних за об'ємом відсіків, що утворюють герметичні ємності 3, 4, 5, 6 для піску, мастила, дизельного палива і води відповідно. На рамі цистерни 1 змонтовані насоси 7 зі шлангами. На залізничній платформі 2 розташоване службове приміщення 8 для змінної локомотивної бригади. Залізнична цистерна 1 і залізнична платформа 2 з'єднані між собою автозчепленням і встановлені на рейковій колії. Залізнична цистерна 1 виконана з можливістю з'єднання з маневровим тепловозом 9 або локомобілем (на кресл. не показано). Пересувний пункт екіпіровки кар'єрних локомотивів (Фіг. 2) містить транспортний засіб у вигляді залізничної цистерни 1 та залізничних платформ 2 і 10, з'єднаних між собою автозчепленням. Залізнична цистерна 1 є ємністю для дизельного палива. Ємність 11 для піску, ємність 12 для мастила і ємність 13 для води змонтовані на залізничній платформі 10. На залізничній платформі 10 змонтовані також насоси 14 зі шлангами і кабіна екіпірувальника 15. На залізничній платформі 2 розташоване службове приміщення 8 для змінної локомотивної бригади. Транспортний засіб встановлений на рейковій колії і виконаний з можливістю з'єднання з маневровим тепловозом 9 або локомобілем (на кресл. не показано). Нижче описана робота пересувного пункту екіпіровки кар'єрних локомотивів, транспортний засіб якого складається з залізничної цистерни та двох залізничних платформ (Фіг. 3). По закінченні зміни тепловоз 16 зі складом думпкарів 17, не виходячи із зони технологічного процесу, зупиняється у зазначеному диспетчером технологічно можливому місці або місці, встановленому технологічним процесом. Пересувний пункт екіпіровки у вигляді зчеплених між собою залізничної цистерни 1 з дизельним паливом, залізничної платформи 10 із заповненими екіпірувальними матеріалами ємностями 11-13 і залізничної платформи 2 з приміщенням 8, в якому знаходиться змінна локомотивна бригада, переміщують тепловозом 9 до місця розташування тепловоза 16 з думпкарами 17. Під час здійснення перезміни, екіпірування тепловоза 16 і технічного огляду рухомого складу тепловоз 9 може перебувати з транспортним засобом у зчепленні або бути відчеплений і використаний в інших технологічних процесах. Шлангами 18 з'єднують ємності 11-13 з відповідними системами тепловоза 16, включають насоси 14 і здійснюють екіпіровку тепловоза 16. Одночасно проводять технічний огляд рухомого складу і перезміну локомотивної бригади. Після здійснення зазначених операцій попередня локомотивна бригада розміщується у службовому приміщенні 8 і пересувний пункт рухається у головне депо. Витрати часу на екіпіровку локомотива складають 30-45 хвилин. За цей час відбуваються технічний огляд рухомого складу і перезміна локомотивної бригади безпосередньо у зоні технологічного процесу. Пропонований пересувний пункт екіпіровки кар'єрних локомотивів дозволяє скоротити час перебування рухомого складу поза технологічним процесом для здійснення перезміни локомотивної бригади і проведення необхідних операцій, тим самим підвищити продуктивність рухомого складу, зменшити витрати паливно-мастильних та інших витратних матеріалів за рахунок проведення перезміни, екіпіровки і технічного огляду рухомого складу у зоні технологічного процесу, запобігти розкраданню дизельного палива за рахунок виключення можливості списання мотогодин і виходу рухомого складу із зони технологічного процесу. 2 UA 100603 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 1. Пересувний пункт екіпіровки кар'єрних локомотивів, що містить транспортний засіб зі змонтованими на ньому ємностями для палива, мастила, води і піску, що оснащені насосами з гнучкими трубопроводами, при цьому транспортний засіб виконаний з можливістю стоянки та екіпіровки локомотива у встановленому або технологічно можливому місці у зоні технологічного процесу, який відрізняється тим, що на транспортному засобі додатково розміщене службове приміщення для змінної локомотивної бригади. 2. Пересувний пункт екіпіровки за п. 1, який відрізняється тим, що транспортний засіб виконаний у вигляді з'єднаних між собою залізничної цистерни, порожнина якої розділена на герметичні відсіки, і залізничної платформи, при цьому герметичні відсіки утворюють ємності для палива, мастила, води і піску, а службове приміщення для змінної локомотивної бригади розміщене на залізничній платформі. 3. Пересувний пункт екіпіровки за п. 1, який відрізняється тим, що транспортний засіб виконаний у вигляді з'єднаних між собою залізничної цистерни та двох залізничних платформ, при цьому ємністю для палива є залізнична цистерна, ємності для мастила, води і піску змонтовані на одній із залізничних платформ, а службове приміщення для змінної локомотивної бригади розміщене на іншій залізничній платформі. 4. Пересувний пункт екіпіровки за п. 2 або 3, який відрізняється тим, що транспортний засіб виконаний з можливістю зчеплення з маневровим локомотивом або локомобілем. 3 UA 100603 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B61K 11/00, B61C 17/02

Мітки: пересувний, кар'єрних, пункт, локомотивів, екіпіровки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-100603-peresuvnijj-punkt-ekipirovki-karehrnikh-lokomotiviv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пересувний пункт екіпіровки кар’єрних локомотивів</a>

Подібні патенти