Спосіб оцінки патологічної концентрації токсичних металів та металоїдів в тканинах серця та магістральних судин у дітей

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки патологічної концентрації токсичних металів та металоїдів в тканинах серця та магістральних судин у дітей, що включає дослідження волосся, який відрізняється тим, що додатково визначається наявність та концентрація зазначених субстанцій в тканинах кардіоваскулярної системи та інших біосубстратах організму (волосся, нирка, скелетний м'яз та ін.), причому:

патологічна концентрація барію (більше 2,1 мг/дм), алюмінію (більше 23 мг/дм), літію (більше 0,04 мг/дм), нікелю (більше 0,55 мг/дм), стронцію (більше 0,9 мг/дм), миш'яку (більше 0,3 мг/дм), титану (більше 1,2 мг/дм) в волоссі свідчить, що в тканинах кардіоваскулярної системи вміст цих токсичних металів та металоїдів є вищим за допустимий;

патологічна концентрація літію (більше 0,01 мг/мл), нікелю (більше 1,8 мг/мл), та титану (більше 1,6 мг/мл) в сечі свідчить, що в тканинах кардіоваскулярної системи вміст цих токсичних металів та металоїдів є вищим за допустимий.

Текст

Реферат: Спосіб оцінки патологічної концентрації токсичних металів та металоїдів в тканинах серця та магістральних судин у дітей включає дослідження волосся. Додатково визначається наявність та концентрація зазначених субстанцій в тканинах кардіоваскулярної системи та інших біосубстратах організму (волосся, нирка, скелетний м'яз та ін.). При цьому патологічна концентрація барію (більше 2,1 мг/дм), алюмінію (більше 23 мг/дм), літію (більше 0,04 мг/дм), нікелю (більше 0,55 мг/дм), стронцію (більше 0,9 мг/дм), миш'яку (більше 0,3 мг/дм), титану (більше 1,2 мг/дм) в волоссі свідчить, що в тканинах кардіоваскулярної системи вміст цих токсичних металів та металоїдів є вищим за допустимий; патологічна концентрація літію (більше 0,01 мг/мл), нікелю (більше 1,8 мг/мл), та титану (більше 1,6 мг/мл) в сечі свідчить, що в тканинах кардіоваскулярної системи вміст цих токсичних металів та металоїдів є вищим за допустимий. UA 100593 U (12) UA 100593 U UA 100593 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, зокрема педіатрії, дитячої кардіології та токсикології, і може бути використана для оцінки наявності та концентрації токсичних металів та металоїдів в тканинах серця та магістральних судин у дітей. Актуальність мальформацій кардіоваскулярної системи обумовлена значною поширеністю. При цьому останні десятиріччя характеризуються постійним зростанням частоти вад серця і збільшенням кількості складних комбінованих варіантів [1, 2]. Наявність вродженої вади серця може не тільки стати причиною смерті плода, новонародженого, хворого будь-якого віку, ранньої інвалідизації дітей, а й фактором зниження якості життя всіх членів сім'ї. Лікування та хірургічна корекція вади вимагає тривалого та дорогого медичного забезпечення, що фінансується не тільки родиною, але й державою. В теперішній час кардіоваскулярні мальформації визначають як мультифакторіальне захворювання [3, 4, 5]. Поряд з наявними теоріями генетичних порушень, інфекційних причин, захворювань матері та інших факторів, що впливають на появу вроджених аномалій, згідно з експериментальними даними ряду авторів [Thakur J.S., 2010; Samuel G., 2008; Дж. МетьюджЕлленхорн, 2003; Залавіной С.В., 2009; Косарєвої В.П., 2004; Наумової Л.І., 2001; Деревоєдова А.А., 2001; Агаджаняна НА., 2001; Goyer R.A., 1995; Underwood E.J., 1977] токсичні субстанції, в тому числі барій, свинець, миш'як, ртуть, титан, стронцій, кадмій, нікель, літій та ін., здатні проникати через плацентарний бар'єр тератогено впливати на плід, порушуючи кардіогенез шляхом уповільнення темпів диференціювання кардіоміоцитів, зміни міофібрилогенезу та ін. Оцінка наявності хімічних елементів в організмі людини проводиться шляхом визначення їх концентрацій в різних біосубстратах - крові, волоссі, нігтях, слині, сечі, грудному молоці, зубному дентині та в ін. [6, 7, 8]. Так, наприклад, в патенті 2082975 RU "Способ оценки уровня ионов металлов в сердце и сосудистой стенке крыс" виявлена висока кореляція між рівнями іонів натрію, калію, кальцію, магнію в тканині серця і в плазмі крові щурів. Однак ця робота виконана на експериментальних тваринах та включає визначення вмісту тільки 4 хімічних елементів, які вважають життєво необхідними (ессенціальними). Доведено також, що аналіз вмісту хімічних елементів в сироватці крові відображає короткотривалий біохімічний стан, наявний в момент проведення аналізу [8] та не завжди достовірно відображає наявність токсичних металів в організмі. Згідно з даними О.В. Скального [9], більш достовірним відображенням вмісту хімічних металів є дослідження їх концентрації в твердих тканинах організму - волоссі, нігтях та кістках. Це демонструє довготривалий біохімічний стан, що відображає наявність хімічних елементів протягом останніх місяців. При цьому найбільш легкодоступним біологічним матеріалом є волосся, збір його простий, безболісний та, що особливо важливо в педіатричній практиці, неінвазивний. Матеріал може довго зберігатися і бути придатним при масових скринінгових обстеженнях [10, 11]. С. Gundacker et al. [12] провели порівняльний аналіз концентрації ртуті та свинцю в крові і волоссі матері, плаценті, пуповинній крові, меконії, грудному молоці 53 пар "мати - дитина" та довели наявність кореляційної залежності між рівнем цих токсичних речовин в тканинах матері та дитини. За думкою авторів, це обумовлено здатністю вищезазначених металів проникати через плацентарний бар'єр. Цей спосіб інформативний для оцінки плодо-материнського співвідношення вмісту хімічних елементів та може бути корисним в поясненнях перинатальної патології. Враховуючивищезазначене, представляє науковий інтерес визначення залежності між вмістом токсичних металів у волоссі та тканинах серця та магістральних судин. Найбільш близьким за технічною суттю є "Способ определения макро- и микроэлементного баланса в организме" пат. 2129426 RU. Спосіб здійснюється наступним чином. В волоссі та нігтях визначають вміст макро- і мікроелементів Cu, Fe, Mg, Mn, P, Zn, Cd, Co, Mo, Pb, P, Ca, Se, Cr та їх кореляційні зв'язки при зміні щодо норми, вмісту макро- і мікроелементів, порушення кореляційних зв'язків, що відображають іонний баланс в організмі, виявляють кореляцію з різними захворюваннями. Так, при діагностиці захворювань щитовидної залози спостерігається зміна щодо норми у змісті Cu, Fe, Mg, Mn, P, Zn, Cd, Co, Mo, і їх кореляційних зв'язків. При цьому при гіпофункції щитовидної залози виявлені достовірні відмінності (Р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00, A61B 5/0205, G01N 33/48

Мітки: металів, тканинах, патологічної, серця, металоїдів, концентрації, судин, спосіб, дітей, магістральних, оцінки, токсичних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-100593-sposib-ocinki-patologichno-koncentraci-toksichnikh-metaliv-ta-metalodiv-v-tkaninakh-sercya-ta-magistralnikh-sudin-u-ditejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки патологічної концентрації токсичних металів та металоїдів в тканинах серця та магістральних судин у дітей</a>

Подібні патенти