Спосіб інформування батьків про стан учбового процесу учнів

Номер патенту: 10057

Опубліковано: 17.10.2005

Автори: Кондрат'єв Віктор Юрійович, Бреславець Дмитро Сергійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб інформування батьків про стан учбового процесу учнів, що включає збір інформації щодо відвідування, успішності і поведінки учнів з використанням класних журналів, заповнення бланків реєстрації, формування електронного пакета даних, перевірку автентичності пакета, занесення інформації в базу даних, формування текстів електронних листів і SMS-повідомлень і адресну доставку у межах інформаційної системи, зв'язаної з мережею Інтернет, за допомогою програмованих технічних засобів, який відрізняється тим, що оператор на початку кожного учбового дня за допомогою автоматизованого робочого місця автоматично розбиває список учнів на групи, формує списки учнів у бланках реєстрації в залежності від кількості агентів, роздруковує бланки реєстрації і передає їх агентам, які протягом навчального дня заповнюють їх, використовуючи при цьому систему кодування, і передають оператору, який за допомогою автоматизованого робочого місця, вносить дані з бланків у комп'ютер і шифрує пакет даних.

Текст

Спосіб інформування батьків про стан учбового процесу учнів, що включає збір інформації щодо відвідування, успішності і поведінки учнів з використанням класних журналів, заповнення бланків реєстрації, формування електронного пакета даних, перевірку автентичності пакета, занесення інформації в базу даних, формування текстів електронних листів і SMS-повідомлень і адресну Корисна модель відноситься до інформаційних систем, а саме до передачі інформації і систем для їхнього здійснення, і може бути використаний для передачі інформації про відвідування, успішність і поведінку учнів їх батькам Відомий спосіб і система формування і поширення інформації про продукти по мережі Інтернет [RU 2003127685, Кл G06F3/06, G06F12/00, G06F9/04, опубл 10 03 2005] ВІДПОВІДНО ДО запропонованого способу кожному екземпляру зробленого продукту привласнюється унікальний ідентифікаційний код, генерується Web-сайт, сторінки якого містять інформацію про зроблені продукти Доступ по редагуванню і керуванню доступом по перегляду Web-сайта іншими користувачами мережі Інтернет надається власнику згаданого екземпляра зробленого продукту До недоліків даного способу слід віднести те що інформація яка надається Ті власником для ВІДПОВІДНОГО Web-сайту перевіряється лише на наявність ненормативної лексики і не перевіряється на Гі достовірність Це пов'язано з вузькою спеціалізацією такого способу формування та поширення інформації, тобто за очевидні помилки або неточності присутні в наданій власником інформації, особа яка надає цю послугу відповідальності не несе З 2001 року на території Російської Федерації доставку у межах інформаційної системи, зв'язаної з мережею Інтернет, за допомогою програмованих технічних засобів, який відрізняється тим, що оператор на початку кожного учбового дня за допомогою автоматизованого робочого місця автоматично розбиває список учнів на групи, формує списки учнів у бланках реєстрації в залежності від КІЛЬКОСТІ агентів, роздруковує бланки реєстрації і передає їх агентам, які протягом навчального дня заповнюють їх, використовуючи при цьому систему кодування, і передають оператору, який за допомогою автоматизованого робочого місця, вносить дані з бланків у комп'ютер і шифрує пакет даних експлуатується комплекс "Атлас - барБанк" [http //www ntc spb ru/xpnnt/bb2 htm] Комплекс призначений для автоматизації введення даних з паперового документа в інформаційну систему Банку, а також для обміну платіжними документами й інформацією з Банком в електронному вигляді Складається комплекс із клієнтської і банківської частин Клієнтська частина комплексу являє собою драйвер віртуального принтера і менеджер друку При установці клієнтської програми в системі з'являється додатковий принтер "xPnnt", при друкуванні на який платіжні документи аналізуються, і при відсутності в них помилок формується інформація для генерації штрихового коду на документі чи передачі и в електронному вигляді за допомогою поштової програми чи програми "Клієнт-Банк" У банківській частині комплексу інформація або зчитується зі штрихового коду за допомогою сканера, або з поштової скриньки, виділеної відділенням Банку для передачі інформації в електронному вигляді При друкуванні клієнтом банку платіжних документів інформація, що міститься в документі, перетвориться в штриховий код, що друкується на одному з екземплярів і розташовується у вільному полі документа У Банку за допомогою сканера баркоду інформація зчитується і вводиться в платіжну систему Г ю < 5Г 10057 До недоліків даної системи слід віднести складність та велику вартість комплексу. Відомий спосіб автоматизованої обробки бюлетенів і пристрій для його здійснення [патент RU 99122773, Кп. G07C13/00, В07С5/10, опубл. 30 07 2001]. Цей спосіб містить у собі підготовку бюлетенів, введення бюлетенів і їхнє переміщення по тракту з наступним скануванням їхніх зображень, розпізнавання виду бюлетенів і внесеної в них інформації, класифікацію бюлетенів і підрахунок голосів. Сканування бюлетенів здійснюють по всій ширині кожного листа бюлетеня одночасно з двох сторін при синхронізації руху листа і зчитування зображення, причому сканування і передачу отриманих зображень для подальшого розпізнавання здійснюють синхронно. Після сканування за результатами класифікації проводять сортування бюлетенів з одночасним маркіруванням недійсних бюлетенів Пристрій автоматизованої обробки бюлетенів для голосування містить сканер і станцію розпізнавання. Сканер виконаний з можливістю автоматичного керування операціями по двосторонньому зчитуванню бюлетенів і програмного керування сортуванням і маркіруванням бюлетенів, а станція розпізнавання виконана з можливістю ідентифікації маркірувань бюлетенів і програмного керування сортуванням у сканері Сканер з'єднаний зі станцією розпізнавання за допомогою лінії зв'язку До недоліків слід віднести складність системи зчитування бюлетенів, що потребує наявності спеціалізованого устаткування, такого як двосторонній сканер та спеціалізованого програмного забезпечення для розпізнавання отриманої в електронному вигляді інформації та подальшої и обробки. Крім того, до недоліків також слід віднести складність та велику вартість пристрою автоматизованої обробки бюлетенів Деякі недоліки вищенаведених систем та процесів усуваються в "Способі пересилання інформації про відвідування, успішність і поведінку учнів і системі для його здійснення", що є найбільш близьким до корисної моделі за технічною суттю, призначенням, результатом, що досягається, та обраним як прототип [Деклараційний патент України на винахід № 43776, Кп G06F12/00, G06F13/00, Н04М11/06, опубл. 17 12 2001 бюл. №11] Цей відомий спосіб пересилання інформації включає збір інформації щодо відвідування, успішності і поведінки учнів з використанням класних журналів, заповнення бланків реєстрації, формування електронного пакету даних, перевірку автентичності пакету, занесення інформації в базу даних, формування текстів електронних листів і SMS-повідомлень і адресну доставку у межах інформаційної системи, зв'язаної з мережею Інтернет Заповнені оператором протягом навчального дня бланки реєстрації, успішності і поведінки учнів, передаються секретарю, який їх сканує, формує електронний пакет даних, підписує його цифровим підписом і відсилає на центральний сервер системи Даний спосіб реалізується за допомогою системи яка містить у собі бланки реєстрації відвідування, успішності і поведінки учнів, комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення і центральний сервер системи, підключений до мережі Інтернет, засоби доставки інформації по електронній пошті та на мобільні телефони батьків Система додатково містить сканер для зчитування інформації з бланків реєстрації. Проте дана корисна модель також має ряд недоліків - висока тривалість процесу формування електронного пакету даних, що містить інформацію про відвідування, успішність і поведінку учнів. Це пов'язано з тим, що для формування електронного пакету даних використовують інформацію отриману шляхом сканування бланків реєстрації, що призводить до збільшення часу; - недостатня якість накопичування, зберігання та використання інформації про стан учбового процесу Це пов'язано з можливістю невірного розпізнавання сканованої інформації та формування на основі цієї інформації пакету даних що може містити помилки Щоб уникнути появи помилок, оператору після розпізнавання від сканованої інформації необхідно кожного разу звірити отриману інформацію в електронному вигляді з інформацією, що міститься у бланку реєстрації, - складність та велика вартість інформаційної системи. Необхідність наявності в системи сканеру та спеціалізованого програмного забезпечення для розпізнавання та обробки інформації отриманої після сканування бланків значно впливає на вартість такої системи в цілому Крім того, оператор, який вводить дані до комп'ютера з отриманих бланків реєстрації, має бути спеціально навчений для роботи зі сканером. В основу корисної моделі поставлені задачі прискорення процесу формування електронного пакету даних, що містить інформацію про відвідування, успішність і поведінку учнів, поліпшення якості накопичування, зберігання та використання інформації про стан учбового процесу, а також спрощення та зменшення вартості інформаційної системи збереження, обробки та пересилання інформації Поставлені в основу корисної моделі задачі вирішуються тим, що спосіб Інформування батьків про стан учбового процесу учнів включає збір інформації щодо відвідування, успішності і поведінки учнів з використанням класних журналів, заповнення бланків реєстрації, формування електронного пакету даних, перевірку автентичності пакету, занесення інформації в базу даних, формування текстів електронних листів і SMSповідомлень та адресну доставку у межах інформаційної системи, зв'язаної з мережею Інтернет Відповідно ДО корисної моделі, оператор на початку кожного учбового дня за допомогою автоматизованого робочого місця автоматично розбиває список учнів на групи, формує списки учнів у бланках реєстрації в залежності від кількості агентів, роздруковує бланки реєстрації і передає їх агентам Агенти протягом навчального дня заповнюють бланки, використовуючи при цьому систему кодування, і передають їх оператору. Оператор за допомогою автоматизованого робочого місця вносить дані з бланків у комп'ютер і шифрує пакет даних. Крім того поставлені в основу корисної моделі 10057 неру та спеціального програмного забезпечення, яке б розпізнавало записи від сканованих бланків реєстрації, що суттєво впливає на загальну вартість інформаційної системи. Крім того, слід також відзначити, що інформаційна система дає змогу надання доступу до загальних даних третім особам Зокрема, Інформація, накопичена в процесі роботи інформаційної системи, може бути цікавою для проведення статистичного аналізу представникам Міністерства освіти і науки, обласним ОСВІТНІМ організаціям тощо. На Фіг. 1 - показана форма бланка реєстрації відвідування, успішності й поведінки учнів, На Фіг. 2 - показана схема функціонування системи для здійснення способу інформування батьків про стан учбового процесу учнів. Спосіб реалізують таким чином: 1. На етапі впровадження системи в навчальному закладі, відповідальний за збір інформації (агент), збирає номери телефонів батьків, що вияВикористання даного способу та системи для вили бажання отримувати інформацію Він внойого реалізації дозволяє усунути недоліки протосить їх до комп'ютеру за допомогою розробленого типу. програмного забезпечення, що є частиною проКорисна модель дозволяє прискорити процес грамного комплексу (АРМ оператора). Після цього формування електронного пакету даних, що дані відсилаються на сервер системи і далі на містить інформацію про відвідування, успішність і електронні поштові скриньки та мобільні телефони поведінку учнів завдяки використанню розроблеабонентів. Повідомлення містять підтвердження ного програмного забезпечення та використанню реєстрації у системі та інформацію, що необхідна системи кодування при заповненні бланків для доступу до даних через мережу Інтернет (адреєстрації. На введення одного бланка реєстрації ресу та пароль) з використанням цифрової1 клавіатури комп'ютера витрачається в середньому 3 хвилини (один бланк 2. Протягом навчального дня агент заповнює може вміщати в собі вгдомості про 60 учнів) Таким бланки обліку відвідування й успішності учнів чином, для введення інформації про 600 учнів буІнформація береться з класних журналів Заповде потрібно 10 бланків, що можуть бути заповнені нені бланки передаються оператору для подальнарізно, І ЗО хвилин машинного часу При іншому шої обробки. відомому способі введення тієї ж Інформації треба З Оператор за допомогою розробленого пробуло б 5 годин безупинної роботи на комп'ютері грамного забезпечення, що є частиною програмно(по ЗО секунд на кожного учня). го комплексу, переводить інформацію в електронний вигляд. Програма формує пакет даних, приТакож корисна модель дозволяє поліпшити датний для подальшого розповсюдження у межах якість накопичування, зберігання та використання системи. Пакет відсилається на центральний серінформації про стан учбового процесу. Це вер системи пов'язано з тим, що введення даних до інформаційної системи відбувається оператором 4. Щодня програма, яка функціонує на ценбезпосередньо з бланків реєстрації за допомогою тральному сервері, вибирає інформацію, що цифрової клавіатури, що дозволяє максимально надійшла з навчальних закладів Провадиться знизити КІЛЬКІСТЬ помилок при формуванні пакету перевірка автентичності даних і автентична даних. Крім того, відповідно до корисної моделі, інформація заноситься в базу даних центрального система може функціонувати у режимі двосторонсервера На основі цієї інформації формуються нього зв'язку, що дозволяє збільшити зручність та тексти листів і SMS-повідомлень комфорт роботи кінцевого користувача з систе5 Сформовані на 4-му етапі листи мою. Тобто абонент має змогу отримати необхідні відсилаються по адресах електронної пошти, а дані за будь-яку дату, відіслав відповідне SMS-повідомлення - на мобільні телефони абоповідомлення зі своїм паролем на певний номер нентів системи. мобільного зв'язку, що закріплений за системою, а Інформаційна система для здійснення способу також, він може керувати частотою надходження містить у собі бланки реєстрації відвідування, повідомлень на його телефон, наприклад припиуспішності і поведінки учнів, комп'ютерне обладнити отримання повідомлень, перебуваючи у нання, програмне забезпечення і сервер, відпустці підключений до мережі Інтернет та засоби доставки інформації1 по електронній пошті та на мобільні Корисна модель також дозволяє спростити та телефони батьків. зменшити вартість інформаційної системи завдяки тому, що спосіб вводу бланків реєстрації до Інформаційну систему використовують накомп'ютера з використанням цифрової клавіатури ступним чином. дозволяє досягти практично 100% гарантії праБланки реєстрації відвідування, успішності і вильності перенесення даних Крім того, у корисповедінки учнів заповнюють агенти без викориної моделі відпадає необхідність в придбанні скастання комп'ютера за допомогою системи коду задачі вирішуються тим, що інформаційна система для здійснення способу містить у собі бланки реєстрації відвідування, успішності і поведінки учнів, комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення і сервер, підключений до мережі Інтернет та засоби доставки інформації' по електронній пошті та на мобільні телефони батьків. ВІДПОВІДНО до корисної моделі, програмне забезпечення складається з двох частин, перша з яких являє собою автоматизоване робоче місце оператора, встановлене в навчальному закладі, і другої частини, встановленої на сервері, причому перша частина містить у собі засоби формування пакету даних на основі кодованої Інформації, що міститься у бланках реєстрації, а друга частина містить у собі засоби забезпечення доступу користувачів до загальної інформації та засоби взаємодії з операторами мобільного зв'язку, а також засоби доставки інформації по електронній пошті на мобільні телефони батьків. 8 10057 димірівна! Нижче приведені дані про відвідування, успішність і поведінку Вашого сина. Добчинський Петро Іванович, 12 клас, школа №139 24 01 2005 Відсутній Урок №4 ДПЮ Урок №5 Астрономія Урок №6 Алгебра Оцінки : Урок №1 - Історія України 10 Урок №3 - Правознавство 8 Зауваження: Киперштейн В. Д : На уроці фізики слав. І на мобільний телефон SMS-повідомлення наступного змісту. Petro 24 01.05 Propusheno 4d.p u. 5. astro n B'algebra Otsenki. ist.ukr.-10 Схема функціонування системи приведена на pravo-8 фігурі 2. Використання цієї схеми дозволяє максиzamechanijaмально оперативно доставляти інформацію її Epshtem V.G.. Na uroke fiziki spal. кінцевому споживачу - батькам дитини, але при Використання даної корисної моделі дозволяє цьому уникнути покупки дорогого устаткування і прискорити процес формування електронного пастворення складної інфраструктури. кету даних, що містить інформацію про відвідування, успішність і поведінку учнів, Ефективність роботи способу і системи для поліпшити якість накопичування, зберігання та його здійснення ілюструє наступний приклад: використання Інформації про стан учбового проНехай агент наприкінці учбового дня передає цесу, а також спростити та зменшити вартість оператору заповнений бланк реєстрації' наступноінформаційної системи збереження, обробки та го змісту: 1 пересилання інформації. Киперштейн В. Д. - (100023) На уроке физики спал Крім того слід також відзначити, що інформаційна система дає змогу надання доступу Оператор заносить до комп'ютера дані з до загальних даних третім особам, наприклад, для бланків реєстрації до комп'ютера Після формустатистичного аналізу представникам Міністерства вання пакета даних І відсилання його на ценосвіти і науки, обласним освітнім організаціям тотральний сервер, мама Добчинського П І. одерщо. жить по електронній пошті лист наступного змісту: Шановний(а) Добчинська Наталія Воловання Вони можуть бути заповнені в будь-який зручний час, а не безпосередньо на уроці. Найчастіше це буде відбуватися наприкінці учбового дня. Форма бланка реєстрації відвідування, успішності й поведінки учнів приведена на фігурі 1 Оператор вводить отриману з бланків реєстрації інформацію до комп'ютера. Розроблена програма формує пакет, що містить усю введену інформацію Пакет шифрують, що дозволяє із 100% гарантією встановлювати автентичність пакета і перешкоджати розповсюдженню помилкової інформації, та пересилають на сервер. Інформація, по мірі її надходження, акумулюється на сервері і паралельно розсилається абонентам по електронній пошті і на мобільні телефони (за допомогою SMS) Таким чином, абонент оперативно дізнається про надходження нової інформації і в разі потреби може через Інтернет отримати додаткові подробиці. У випадку ж відсутності нової інформації для конкретного абонента (дитина була на всіх уроках і не одержала жодної оцінки) йому все одно надійде повідомлення, що дозволить йому не витрачати час на відвідування Web - сайту Інформаційної системи. День 05 Код 100025 100028 Місяць 10 Клас № бланку 20050124100001 Учень 100030 100024 100029 100027 11 11 11 11 11 11 11 ГибнерХ И Коробкин С. И Люлюксв Ф А Наливайкин И С. Пошлепкина Ф. П Растаковский И Л УховертовС И. 100018 100017 100023 12 12 12 Бобчинский П И. Держиморда А А. Добчинский П И. 1OOD31 |У_ 1 п 12 У 2 П 34 У 3 п 11 У 4 10 Агент Іванов А І П П У 5 04 07 У 6 У / П У S 11 8 8 п 02 12 1 7 05 8 10 2 01 3 02 7 4 8 22 5 11 6 17 У 8 п 10 10057 Бланк Комп'ютер Era л № 2 Комп'ютерна верстка М. Клюкін Підписне ї Класний Журнал йапЛ Тираж 26 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for informing parents on the pupils state of study process

Автори англійською

Breslavets Dmytro Serhiiovych

Назва патенту російською

Способ информирования родителей о состоянии учебного процесса учеников

Автори російською

Бреславец Дмитрий Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: G06F 13/14, H04M 11/06, G06F 12/00

Мітки: стан, процесу, учбового, спосіб, інформування, учнів, батьків

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-10057-sposib-informuvannya-batkiv-pro-stan-uchbovogo-procesu-uchniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб інформування батьків про стан учбового процесу учнів</a>

Подібні патенти