Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Монолітна підпірна стінка кутникового типу, яка містить вертикальний і фундаментний елементи, на поверхні яких з контактної сторони розміщені опорні частини і порожнини у вигляді усічених пірамід однакового розміру і спрямованих меншою основою усередину вертикального та фундаментного елементів, яка відрізняється тим, що на тильній поверхні вертикального елемента розміщені два гнучкі відокремлюючі листи пружно-піддатливого матеріалу, виконаного з біорозкладного полімеру.

2. Монолітна підпірна стінка кутникового типу за п. 1, яка відрізняється тим, що під підошвою фундаментної плити розміщені два гнучкі відокремлюючі листи пружно-піддатливого матеріалу, виконаного з біорозкладного полімеру.

Текст

Реферат: Монолітна підпірна стінка кутникового типу містить вертикальний і фундаментний елементи, на поверхні яких з контактної сторони розміщені опорні частини і порожнини у вигляді усічених пірамід однакового розміру і спрямованих меншою основою усередину вертикального та фундаментного елементів. На тильній поверхні вертикального елемента розміщені два гнучкі відокремлюючі листи пружно-піддатливого матеріалу, виконаного з біорозкладного полімеру. UA 100212 U (12) UA 100212 U UA 100212 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до будівництва, зокрема до зведення підпірних стінок, що використовують для стабілізації нестійких схилів та укосів, а також на підроблюваних територіях з горизонтальним та вертикальним переміщенням ґрунту. Аналогом корисної моделі є монолітна підпірна стінка кутникового типу, що включає вертикальний і фундаментний елементи [див. книгу Основания, фундаменты и подземные сооружения / М.И. Горбунов - Посадов, В.А. Ильичев, В.И. Крутов и др.; Под общ. ред. Е.А. Сорочана и Ю.Г. Трофименкова. - М.: Стройиздат, 1985. - 480 с., ил., С. 147]. Недоліком даної підпірної стінки є велика імовірність руйнування вузла з'єднання вертикального і фундаментного елементів, неможливість сприймати і перерозподіляти зрушуючі зусилля, що виникають у результаті роботи в умовах насування нестійких схилів та укосів, а також горизонтальних і вертикальних зсувах ґрунту при підробці й осіданні. Ці обставини змушують робити більш масивні її елементи, що приводить до підвищення матеріалоємності підпірної стінки при незначному поліпшенні її роботи в складних умовах. З відомих технічних рішень, найбільш близькою до запропонованої корисної моделі, вибраною як прототип, є монолітна підпірна стінка кутникового типу [див. деклараційний патент на винахід Україна № 62715 А, E02D 29/02, 2003], яка містить вертикальний і фундаментний елементи з порожнинами на контактній поверхні вертикального і фундаментного елементів, при цьому порожнини, які чергуються, виконані у вигляді усічених пірамід однакового розміру і спрямовані меншою основою усередину вертикального та фундаментного елементів. Недоліком даної підпірної стінки є нетривала здатність сприймати і перерозподіляти зусилля від горизонтального переміщення ґрунту, а також зусилля, які виникають при вертикальному переміщенні ґрунту, а також можливість передчасного заповнення порожнин. Задачею корисної моделі є удосконалення монолітної підпірної стінки кутникового типу з опорними частинами і порожнинами, виконаними у вигляді усічених пірамід однакового розміру і спрямованих меншою основою усередину вертикального та фундаментного елементів за рахунок встановлення двох листів пружно-піддатливого матеріалу, виконаного з біорозкладного полімеру під підошвою фундаментної плити і із тильної поверхні вертикального елемента, що дозволить запобігти передчасному заповненню порожнин та призведе до рівномірного ущільнення ґрунту. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що монолітна підпірна стінка кутникового типу містить вертикальний і фундаментний елементи, на поверхні яких з контактної сторони розміщені опорні частини і порожнини у вигляді усічених пірамід однакового розміру і спрямованих меншою основою усередину вертикального та фундаментного елементів, згідно з корисною моделлю, для недопущення передчасного заповнення порожнин, на тильній поверхні вертикального елемента розміщені два гнучкі відокремлюючі листи пружно-піддатливого матеріалу, виконаного з біорозкладного полімеру. Задля рівномірного ущільнення ґрунту під підошвою фундаментної плити розміщені два гнучкі відокремлюючі листи пружно-піддатливого матеріалу, виконаного з біорозкладного полімеру. Заявлена корисна модель ілюструється кресленнями, де: на фіг. 1 зображена монолітна підпірна стінка кутникового типу; на фіг. 2 - вузол А з фіг. 1; на фіг. 3 - вузол Б з фіг. 1. Запропонована монолітна підпірна стінка кутникового типу складається з фундаментної плити 1, що має порожнини 3 і опорні частини 4, які розташовані на підошві, і вертикального елемента 2, що також має порожнини 3 і опорні частини 4, які розташовані з тильної стороні. Ґрунт 5 спрямований у порожнини 3, що мають форму усічених пірамід. Під підошвою фундаментної плиті і з тильної сторони вертикального елемента розташовані два листи пружнопіддатливого матеріалу. Заявлена корисна модель реалізується таким чином. З розвитком деформуючого навантаження у часі, тобто з вертикальним і горизонтальним переміщенням ґрунту щодо монолітної підпірної стінки кутникового типу, після її установки відбувається поступове проникнення ґрунтів 5 у порожнини 3. Передчасне заповнення порожнин забезпечується листами пружно-піддатливого матеріалу 6, 7. На тильній поверхні вертикального елемента розміщені два гнучкі відокремлюючі листи пружно-піддатливого матеріалу, виконаного з біорозкладного полімеру. Листи розташовані в два ряди та слугують для передчасного заповнення порожнин, причому перший лист виконує функцію антифрикційного покриття для зниження діючих сил тертя. Листи 6 виконані із сучасних матеріалів, які повністю розкладаються під дією мікроорганізмів в аеробних чи анаеробних умовах на діоксид вуглецю, метан, воду, біомасу та неорганічні з'єднання. Під підошвою фундаментної плити розміщені два гнучкі відокремлюючі листи пружнопіддатливого матеріалу, виконаного з біорозкладного полімеру. Листи розташовані в два ряди 1 UA 100212 U 5 10 15 20 та слугують для рівномірного ущільнення ґрунту під підошвою, причому перший лист виконує функцію антифрикційного покриття для зниження діючих сил тертя. Листи 7 виконані із сучасних матеріалів, які повністю розкладаються під дією мікроорганізмів в аеробних чи анаеробних умовах на діоксид вуглецю, метан, воду, біомасу та неорганічні з'єднання. Строк розкладення полімеру залежить від довжини та будови полімерного ланцюжка, що в свою чергу дає можливість підібрати необхідний склад полімеру для виконання поставлених задач продовж всього часу експлуатації підпірної стінки блочного типу. Вкорочення полімерних ланцюжків призводить до втрати механічних властивостей (міцність, межа міцності на розрив, межа міцності на вигин), таким чином листи пружно-піддатливого матеріалу 6 підбираються так: перший лист від підпірної стінки тонший, але з довшими полімерними ланцюжками, другий лист товщий, але з коротшими полімерними ланцюжками, завдяки цьому перший лист буде довше виконувати функцію антифрикційного покриття, а другий сприйматиме і перерозподілятиме зусилля від горизонтального переміщення ґрунту, розкладаючись швидше за перший. Порівняно з прототипом, дана корисна модель здатна прогнозовано сприймати і перерозподіляти зусилля від горизонтального і вертикального зсуву ґрунту, що подовжує експлуатаційний строк монолітної підпірної стінки кутникового типу. Запропонована монолітна підпірна стінка кутникового типу може бути використана для стабілізації нестійких схилів та укосів, а також на підроблюваних територіях. Запропонована корисна модель монолітної підпірної стінки кутникового типу відрізняється високою надійністю, прогнозованою роботою на весь експлуатаційний термін в умовах непередбаченого аварійного зростання горизонтального і вертикального силового навантаження. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 1. Монолітна підпірна стінка кутникового типу, яка містить вертикальний і фундаментний елементи, на поверхні яких з контактної сторони розміщені опорні частини і порожнини у вигляді усічених пірамід однакового розміру і спрямованих меншою основою усередину вертикального та фундаментного елементів, яка відрізняється тим, що на тильній поверхні вертикального елемента розміщені два гнучкі відокремлюючі листи пружно-піддатливого матеріалу, виконаного з біорозкладного полімеру. 2. Монолітна підпірна стінка кутникового типу за п. 1, яка відрізняється тим, що під підошвою фундаментної плити розміщені два гнучкі відокремлюючі листи пружно-піддатливого матеріалу, виконаного з біорозкладного полімеру. 2 UA 100212 U 3 UA 100212 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E02D 29/02

Мітки: кутникового, типу, монолітна, підпірна, стінка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-100212-monolitna-pidpirna-stinka-kutnikovogo-tipu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Монолітна підпірна стінка кутникового типу</a>

Подібні патенти