Спосіб підвищення врожайності і/або збільшення сили рослин, і/або підвищення стійкості або опірності рослини до абіотичних факторів стресу і застосування аміду за зазначеним способом

Є ще 42 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб підвищення врожайності і/або збільшення сили, і/або підвищення стійкості або опірності сільськогосподарських рослин до абіотичних факторів стресу, який включає обробку паростків рослин амідом, який має формулу І (сполука І)

, (I)

у якій

R4 означає дифторметил або трифторметил;

R5 означає водень;

М означає фенільне кільце, де фенільне кільце заміщене або не заміщене атомом фтору;

Q означає простий зв'язок;

R1 означає феніл, заміщений двома або трьома атомами галогену,

де підвищення врожайності та збільшення сили рослини і підвищення стійкості або опірності рослини до абіотичних факторів стресу не залежать від пестицидної дії зазначеного аміду.

2. Спосіб за п. 1, де амід формули І (сполука І) вибраний з групи, що включає N-(3',4',5'-трифторбіфеніл-2-іл)-3-дифторметил-1-метил-1Н-піразол-4-карбоксамід і N-(3',4'-дихлор-5-фторбіфеніл-2-іл)-3-дифторметил-1-метилпіразол-4-карбоксамід (загальна назва біксафен).

3. Спосіб за п. 1 або 2, де наноситься суміш амідної сполуки формули І (сполука І) і додатковий фунгіцид II (сполука II), де сполука (II) вибрана з групи, що включає

(і) стробілурини, вибрані з групи, що включає азоксистробін, димоксистробін, флуоксастробін, крезоксим-метил, метоміностробін, орисастробін, пікоксистробін, піраклостробін, трифлоксистробін, енестробурин, пірибенкарб, метиловий ефір (Е)-2-[2-(2,5-диметил-феноксиметил)-феніл]-3-метоксиакрилової кислоти і 2-{2-[(Е)-3-(2,6-дихлорфеніл)-1-метил-проп-2-ен-(Е)-іліденамінооксиметил]-феніл}-2-[(Е)-метоксііміно]-N-метилацетамід;

(іі) азоли, вибрані з групи, що включає ципроконазол, дифеноконазол, епоксиконазол, флусилазол, флуквінконазол, флутриафол, іпконазол, метконазол, пропіконазол, протіоконазол, тебуконазол, циазофамід, прохлораз, етабоксам, триазоксид, тетраконазол, триадимефон, триадименол, тритиконазол, уніконазол, 1-(4-хлорфеніл)-2-([1,2,4]триазол-1-іл)-циклогептанол, азаконазол, бітертанол, бромуконазол, цифеноконазол, диніконазол, диніконазол-М, фенбуконазол, гексаконазол, імібенконазол, міклобутаніл, окспоконазол, паклобутразол, пенконазол, симеконазол, імазаліл, пефуразоат, трифлумізол, етридіазол, гімексазол і 2-(4-хлорфеніл)-N-[4-(3,4-диметоксифеніл)-ізоксазол-5-іл]-2-проп-2-інілоксіацетамід;

(ііі) різні, вибрані з групи, що включає металаксил, металаксил-М (мефеноксам), силтіофам, піриметаніл, диметоморф, іпродіон, флудіоксоніл, тирам, тіофанат-метил, карбендазим, фосетил-алюміній, фосфористу кислоту і її солі, метирам, манкозеб, фамоксадон і фенамідон.

4. Спосіб за п. 3, де сполука (II) вибрана з групи, що включає орисастробін, піраклостробін, трифлоксистробін, азоксистробін, дифеноконазол, епоксиконазол, флуквінконазол, флутриафол, метконазол, протіоконазол, тебуконазол, тритиконазол, прохлораз, металаксил, металаксил-М (мефеноксам), силтіофам, піриметаніл, диметоморф, флудіоксоніл, тирам, тіофанат-метил, фосетил-алюміній, фосфористу кислоту і її солі.

5. Спосіб за п. 3, де сполука (II) вибрана з групи, що включає орисастробін, піраклостробін, азоксистробін і трифлоксистробін.

6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який додатково включає додатковий фунгіцид III (сполука IIb), вибраний з групи, що включає

(іі) азоли, вибрані з групи, що включає ципроконазол, дифеноконазол, епоксиконазол, флусилазол, флуквінконазол, флутриафол, іпконазол, метконазол, пропіконазол, протіоконазол, тебуконазол, циазофамід, прохлораз, етабоксам, триазоксид, тетраконазол, триадимефон, триадименол, тритиконазол, уніконазол, 1-(4-хлорфеніл)-2-([1,2,4]триазол-1-іл)-циклогептанол, азаконазол, бітертанол, бромуконазол, цифеноконазол, диніконазол, диніконазол-М, фенбуконазол, гексаконазол, імібенконазол, міклобутаніл, окспоконазол, паклобутразол, пенконазол, симеконазол, імазаліл, пефуразоат, трифлумізол, етридіазол, гімексазол і 2-(4-хлорфеніл)-N-[4-(3,4-диметоксифеніл)-ізоксазол-5-іл]-2-проп-2-інілоксі-ацетамід;

(ііі) різні, вибрані з групи, що включає металаксил, металаксил-М (мефеноксам), силтіофам, піриметаніл, диметоморф, іпродіон, флудіоксоніл, тирам, тіофанат-метил, карбендазим, фосетил-алюміній, фосфористу кислоту і її солі, метирам, манкозеб, фамоксадон і фенамідон.

7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який додатково включає інсектицид (сполука III), вибраний з групи, що включає хлорантраніліпрол, фіпроніл і етипрол.

8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, що включає нанесення на паростки рослин кількості від 0,001 г до 1000 г на 250 кг насіння амідної сполуки (І).

9. Спосіб за будь-яким з пп. 3-8, де амідна сполука формули І (сполука І) і принаймні одна додаткова сполука, вибрана з групи, що включає сполуки (II), (IIb) і (III), наносяться одночасно або у вигляді суміші, або окремо, або послідовно на паростки рослин.

10. Застосуванню аміду, що має формулу І (сполука І), як визначено в п. 1, для підвищення врожайності і/або збільшення сили рослин, і/або підвищення стійкості або опірності сільськогосподарських рослин до абіотичних факторів стресу, де підвищення врожайності та збільшення сили рослини і підвищення стійкості або опірності рослини до абіотичних факторів стресу не залежать від пестицидної дії зазначеного аміду.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення врожайності і/або збільшення сили, і/або підвищення стійкості або опірності сільськогосподарських рослин до абіотичних факторів стресу, який включає обробку паростків 4 рослин амідом, який має формулу І (сполука І), у якій R означає дифторметил або 5 трифторметил; R означає водень; М означає фенільне кільце, де фенільне кільце заміщене 1 або не заміщене атомом фтору; Q означає простий зв'язок; R означає феніл, заміщений двома UA 105001 C2 (12) UA 105001 C2 або трьома атомами галогену, де підвищення врожайності та збільшення сили рослини, і підвищення стійкості або опірності рослини до абіотичних факторів стресу не залежать від пестицидної дії зазначеного аміду. R 4 O M N N N R 5 H Q R 1 H3 C (I) 4 R N N H3C O 5 R N H M Q I 1 R UA 105001 C2 Дійсний винахід належить до способу підвищення життєздатності рослин принаймні одного сорту рослини, який включає обробку паростків рослин амідом, який має формулу I (сполука I) R 4 N N H3C 5 10 15 20 25 30 O R 5 4 O N N H 3C 40 45 50 M Q I 1 R у якій замісники є такими, як визначено нижче: 4 R означає метил, дифторметил або трифторметил; 5 R означає водень або фтор; M означає тієнільне кільце або фенільне кільце, де фенільне кільце заміщене або не заміщене атомом фтору; Q означає простий зв'язок, циклопропілен або анеловане біцикло[2.2.1]гептанове кільце; 1 R означає циклопропіл, 1,3-диметилбутил, ізопропіл, феніл, заміщений двома або трьома атомами галогену або трифторметилтіорадикалом. До того ж, дійсний винахід належить до способу підвищення життєздатності рослин принаймні одного сорту рослини, який включає обробку паростків рослин подвійною сумішшю, що містить амід формули I (сполука I) і додатковий фунгіцид II (сполука II) або інсектицид (сполука III). Дійсний винахід також належить до способу підвищення життєздатності рослин принаймні одного сорту рослини, який включає обробку паростків рослин потрійною сумішшю, що містить амід формули I (сполука I) і додатковий фунгіцид II (сполука II) і як третій компонент або додатковий фунгіцид III (сполука IIb) або інсектицид (сполука III). Дійсний винахід також належить до застосування аміду, що має формулу I (сполука I) для підвищення життєздатності рослин принаймні одного сорту рослини. У захисті сільськогосподарських культур, існує постійна потреба в композиціях, які підвищують життєздатність рослин. Бажані більш здорові рослини, оскільки вони призводять серед іншого до кращих урожаїв сільськогосподарських культур і/або кращої якості рослин, частин рослин і/або їх продуктів. Більш здорові рослини також краще протистоять абіотичному стресу. Таким чином, завдання дійсного винаходу забезпечити пестицидну композицію, яка вирішує проблеми, викладені вищі, і яка буде, зокрема, підвищувати життєздатність рослин. Несподівано, ми знайшли, що це завдання забезпечується обробкою паростків рослин амідом формули I (сполука I) R 35 N H R 5 N H M Q I 1 R у якій замісники є такими, як визначено нижче: 4 R означає метил, дифторметил, або трифторметил; 5 R означає водень або фтор; M означає тієнільне кільце або фенільне кільце, де фенільне кільце заміщене або не заміщене атомом фтору; Q означає простий зв'язок, циклопропілен або анеловане біцикло[2.2.1]гептанове кільце; 1 R означає циклопропіл, 1,3-диметилбутил, ізопропіл, феніл, заміщений двома або трьома атомами галогену або трифторметилтіорадикалом. Також знайдено, що дійсні суміші з додатковими фунгіцидами (сполука II або IIb) або інсектицидами (сполука III) показує синергетичний ефект на життєздатність рослини в способі дійсного винаходу. Також були знайдені в межах цих сумішей синергетичні суміші з синергетичною активністю. WO 01/82701 розкриває спосіб індукції резистентності рослин проти вірусної інфекції шляхом багатократного застосування активної сполуки стробілуринового типу. Проте, багатократне застосування фунгіцидів може селекціонувати резистентні популяції шкідливих грибів. PCT/EP/2008/051672 розкриває, що дійсні аніліди індукують стійкість до вірусів. WO 07/104658 включає спосіб індукції стійкості рослин проти бактеріальних захворювань шляхом застосування до рослин стробілуринів з анілідними сполуками. 1 UA 105001 C2 5 10 15 20 25 WO 05/018324 розкриває ефект підвищення життєздатності рослин дійсними анілідними сполуками. Особливі анілідні сполуки формули I в явній формі не розкриті тут. Комбінації, що містять конкретний амід формули I і стробілуринові фунгіциди, розкриті в WO 07/017416. Проте, ця публікація умовчує про потенційний ефект підвищення життєздатності рослин. Комбінації амідів формули I з декількома фунгіцидами розкриті в WO 07/017416, PCT/EP2008/051331, PCT/EP2008/051375, WO 08/000377,WO 07/128756, EP заявка № 08152059.5, EP заявка № 08155881.9, EP заявка № 07119858.4 і PCT/EP2008/051955. Проте, тут не дано вказівок відносно синергетичного ефекту підвищення життєздатності рослин. До того ж, жодне з цих посилань не розкриває синергетичного ефекту сумішей для підвищення життєздатності рослин як визначено спочатку або не описує детально синергетичні фунгіцидні суміші. Аміди формули I (сполука I) відомі як фунгіциди (див. також, наприклад, EP-A 545 099, EP-A 589 301, EP-A 737682, EP-A 824099, WO 99/09013, WO 03/010149, WO 03/070705, WO 03/074491, WO 04/005242, WO 04/035589, WO 04/067515, WO 06/087343). Вони можуть бути отримані способом, описаним тут. Додаткові фунгіциди (сполука II або IIb) або інсектициди (сполука III) так само як їх пестицидна дія і способи їх одержання є загальновідомими. Так, наприклад, комерційно доступні сполуки можуть бути знайдені в The Pesticide Manual, 13th Edition, British Crop Protection Council (2003) серед інших публікацій. Нижче наступні примітки як переважні варіанти здійснення сполук, вибраних з групи, що містить сполуки (I), (II), (IIb) і (III) і відповідних сумішей, що містять сполуки, вибрані з групи, що містить сполуки (I), (II), (IIb) і (III), до їх переважного застосування і способів їх застосування, слід розуміти або кожен самостійно або переважно в комбінації один з одним. У переважному варіанті здійснення винаходу, амід (сполука I) є сполукою формули Ia F2HC O N H N N H3C Ia F F F 30 яка означає N-(3',4',5'-трифторбіфеніл-2-іл)-3-дифторметил-1-метил-1H-піразол-4карбоксамід, надалі названий як “Ia”. Згідно іншому переважному варіанту здійснення винаходу, амід (сполука I) є сполукою формули Ib F2HC N N H3C O N H Ib S-CF3 35 яка означає N-[2-(4'-трифторметилтіо)-біфеніл]-3-дифторметил-1-метил-1H-піразол-4карбоксамід, надалі названий як “Ib” Згідно додатковому переважному варіанту здійснення винаходу, амід (сполука I) є сполукою формули Ic 2 UA 105001 C2 F O F2HC N H N N H3C Ic Cl Cl 5 яка означає N-(3’,4’-дихлор-5-фторбіфеніл-2-іл)-3-дифторметил-1-метилпіразол-4карбоксамід (загальна назва: біксафен), надалі названий як “Ic”. Згідно додатковому переважному варіанту здійснення винаходу, амід (сполука I) є сполукою формули Id H3C N N H3C 10 O O N H N N H3C CH(CH3)2 O N H N N H3C If яка означає N-[1,2,3,4-тетрагідро-9-(1-метилетил)-1,4-метанонафтален-5-іл]-3(дифторметил)-1-метил-1H-піразол-4-карбоксамід (загальна назва: ізопіразам), надалі названий як “If”. Згідно додатковому переважному варіанту здійснення винаходу, амід (сполука I) є сполукою формули Ig F3C N N H3C 25 Ie яка означає N-(2-біциклопропіл-2-іл-феніл)-3-дифторметил-1-метил-1H-піразол-4карбоксамід, де ця сполука може знаходитися у вигляді його цис-ізомерів і транс-ізомерів (загальна назва: седаксан). Згідно додатковому переважному варіанту здійснення винаходу, амід (сполука I) є сполукою формули If F 2HC 20 CH(CH3 )2 яка означає N-[2-(1,3-диметилбутил)-феніл]-1,3-диметил-5-фтор-1H-піразол-4-карбоксамід, надалі названий як “Id”. Згідно додатковому переважному варіанту здійснення винаходу, амід (сполука I) є сполукою формули Ie F2HC 15 Id N H F H3C O S N H H3C CH3 CH3 Ig яка означає N-[2-(1,3-диметилбутил)-3-тієніл]-1-метил-3-(трифторметил)-1H-піразол-4карбоксамід (загальна назва: пентіопірад), надалі названий як “Ig”. 3 UA 105001 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 У переважнішому варіанті здійснення винаходу, сполука (I) вибрана з групи, що містить Ia, Ic, If і Ig. У іншому переважнішому варіанті здійснення винаходу, сполука (I) вибрана з групи, що містить Ia, Id, Ie і Ig, переважніша сполука (I) є сполукою Ia. Як згадано спочатку, дійсний винахід також належить до способу підвищення життєздатності рослин принаймні одного сорту рослини, який включає обробку паростків рослин відміченою сумішшю. У одному з варіантів здійснення дійсного винаходу, ця суміш включає (1) амід формули I (сполука I); і (2) додатковий фунгіцид II (сполука II), де сполука (II) вибрана з групи, що містить (i) стробілурини, вибрані з групи, що включає азоксистробін (S1), димоксистробін (S2), флуоксастробін (S3), крезоксим-метил (S4), метоміностробін (S5), орисастробін (S6), пікоксистробін (S7), піраклостробін (S8), трифлоксистробін (S9), енестробурин (S10), пірибенкарб (S11), метиловий ефір (E)-2-[2-(2,5-диметил-феноксиметил)-феніл]-3-метоксиакрилової кислоти (S12) і 2-{2-[(E)-3-(2,6-дихлор-феніл)-1-метил-проп-2-ен-(E)іліденамінооксиметил]-феніл}-2-[(E)-метоксііміно]-N-метил-ацетамід (S13); (ii) азоли, вибрані з групи, що включає ципроконазол (A1), дифеноконазол (A2), епоксиконазол (A3), флусилазол (A4), флуквінконазол (A5), флутриафол (A6), іпконазол (A7), метконазол (A8), пропіконазол (A9), протіоконазол (A10), тебуконазол (A11), циазофамід (A12), прохлораз (A13), етабоксам (A14), триазоксид (A15), тетраконазол (A16), триадимефон (A17), триадименол (A18), тритіконазол (A19), уніконазол (A20), 1-(4-хлор-феніл)-2-([1,2,4]триазол-1іл)-циклогептанол (A21), азаконазол (A22), бітертанол (A23), бромуконазол (A24), цифеноконазол (A25), диніконазол (A26), диніконазол-M (A27), фенбуконазол (A28), гексаконазол (A29), імібенконазол (A30), міклобутаніл (A31), окспоконазол (A32), паклобутразол (A33), пенконазол (A34), симеконазол (A35), імазаліл (A36), пефуразоат (A37), трифлумізол (A38), етридіазол (A39), гімексазол (A40) і 2-(4-хлор-феніл)-N-[4-(3,4-диметокси-феніл)ізоксазол-5-іл]-2-проп-2-інілоксі-ацетамід (A41); (iii) різні, вибрані з групи, що включає металаксил (V1), металаксил-M (мефеноксам) (V2), силтіофам (V3), піриметаніл (V4), диметоморф (V5), іпродіон (V6), флудіоксоніл (V7), тірам (V8), тіофанат-метил (V9), карбендазим (V10), фосетил-алюміній (V11), фосфористу кислоту і її солі (V12), метірам (V13), манкозеб (V14), фамоксадон (V15) і фенамідон (V16); (3) і необов'язково як третій компонент додатковий фунгіцид III (сполука IIb), де сполука (IIb) вибрана з групи, що містить (ii) азоли, вибрані з групи, що включає ципроконазол (A1), дифеноконазол (A2), епоксиконазол (A3), флусилазол (A4), флуквінконазол (A5), флутриафол (A6), іпконазол (A7), метконазол (A8), пропіконазол (A9), протіоконазол (A10), тебуконазол (A11), циазофамід (A12), прохлораз (A13), етабоксам (A14), триазоксид (A15), тетраконазол (A16), триадимефон (A17), триадименол (A18), тритіконазол (A19), уніконазол (A20), 1-(4-хлор-феніл)-2-([1,2,4]триазол-1іл)-циклогептанол (A21), азаконазол (A22), бітертанол (A23), бромуконазол (A24), цифеноконазол (A25), диніконазол (A26), диніконазол-M (A27), фенбуконазол (A28), гексаконазол (A29), імібенконазол (A30), міклобутаніл (A31), окспоконазол (A32), паклобутразол (A33), пенконазол (A34), симеконазол (A35), імазаліл (A36), пефуразоат (A37), трифлумізол (A38), етридіазол (A39), гімексазол (A40) і 2-(4-хлор-феніл)-N-[4-(3,4-диметокси-феніл)ізоксазол-5-іл]-2-проп-2-інілоксі-ацетамід (A41); (iii) різні, вибрані з групи, що включає металаксил (V1), металаксил-M (мефеноксам) (V2), силтіофам (V3), піриметаніл (V4), диметоморф (V5), іпродіон (V6), флудіоксоніл (V7), тірам (V8), тіофанат-метил (V9), карбендазим (V10), фосетил-алюміній (V11), фосфористу кислоту і її солі (V12), метірам (V13), манкозеб (V14), фамоксадон (V15) і фенамідон (V16); (4) або необов'язково як третій компонент інсектицид (сполука III), де сполука (III) вибрана з групи, що містить, хлорантраніліпрол (Ch), фіпроніл (Fip) і етипрол (Ethi) у синергетично ефективних кількостях для підвищення життєздатності рослин. Термін "ефективна кількість для підвищення життєздатності рослин" означає кількість сполуки (I) або сумішей сполуки (I) і принаймні однієї сполуки, вибраної з групи, що містить сполуки (II), (IIb) і (III), яка є достатньою для досягнення ефекту підвищення життєздатності рослин як встановлено тут нижче. Ілюстративніша інформація про кількості, шляхи застосування і підходящі співвідношення для застосувань надається нижче. Так або інакше, фахівець в даній галузі техніки добре обізнаний про факт, що така кількість може змінюватися в широкому діапазоні, і залежить від різних чинників, напр. оброблюваної сільськогосподарської культури або матеріалу і кліматичних умов. Термін “синергетичний” означає, що спільне, тобто одночасне або роздільне, застосування сполуки (I) і принаймні однієї сполуки, вибраної з групи, що містить сполуки (II), (IIb) і (III), або 4 UA 105001 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 почергове застосування сполуки (I) і принаймні однієї сполуки, вибраної з групи, що містить сполуки (II), (IIb) і (III), забезпечує збільшення ефекту підвищення життєздатності рослин в порівнянні з ефектами підвищення життєздатності рослин, які можливі для окремих сполук. Переважно, сполука (II) вибрана з групи, що містить (i) стробілурини, вибрані з групи, що включає азоксистробін (S1), димоксистробін (S2), флуоксастробін (S3), крезоксим-метил (S4), метоміностробін (S5), орисастробін (S6), пікоксистробін (S7), піраклостробін (S8), трифлоксистробін (S9) і енестробурин (S10); (ii) азоли, вибрані з групи, що включає ципроконазол (A1), дифеноконазол (A2), епоксиконазол (A3), флусилазол (A4), флуквінконазол (A5), флутриафол (A6), іпконазол (A7), метконазол (A8), пропіконазол (A9), протіоконазол (A10), тебуконазол (A11), циазофамід (A12), прохлораз (A13), етабоксам (A14), триазоксид (A15), триадименол (A18), тритіконазол (A19), міклобутаніл (A31), імазаліл (A36) і гімексазол (A40); (iii) різні, вибрані з групи, що включає металаксил (V1), металаксил-M (мефеноксам) (V2), силтіофам (V3), піриметаніл (V4), диметоморф (V5), іпродіон (V6), флудіоксоніл (V7), тірам (V8), тіофанат-метил (V9), карбендазим (V10), фосетил-алюміній (V11), фосфористу кислоту і її солі (V12), метірам (V13), манкозеб (V14), фамоксадон (V15) і фенамідон (V16). У іншому варіанті здійснення винаходу, сполука (II) переважно вибрана з групи, що містить (i) стробілурини, вибрані з групи, що включає азоксистробін (S1), флуоксастробін (S3), орисастробін (S6), пікоксистробін (S7),піраклостробін (S8), трифлоксистробін (S9) і енестробурин (S10); (ii) азоли, вибрані з групи, що включає дифеноконазол (A2), епоксиконазол (A3), флуквінконазол (A5), флутриафол (A6), іпконазол (A7), метконазол (A8), протіоконазол (A10), тебуконазол (A11), прохлораз (A13), етабоксам (A14), триадименол (A18), тритіконазол (A19), міклобутаніл (A31), імазаліл (A36) і гімексазол (A40); (iii) різні, вибрані з групи, що включає металаксил (V1), металаксил-M (мефеноксам) (V2), силтіофам (V3), піриметаніл (V4), диметоморф (V5), іпродіон (V6), флудіоксоніл (V7), тірам (V8), тіофанат-метил (V9), карбендазим (V10), фосетил-алюміній (V11), фосфористу кислоту і її солі (V12), метірам (V13) і манкозеб (V14). Переважніше, сполука (II) вибрана з групи, що містить азоксистробін (S1), орисастробін (S6), піраклостробін (S8), трифлоксистробін (S9), дифеноконазол (A2), епоксиконазол (A3), флуквінконазол (A5), флутриафол (A6), метконазол (A8), протіоконазол (A10), тебуконазол (A11), прохлораз (A13), тритіконазол (A19), металаксил (V1), металаксил-M (мефеноксам) (V2), силтіофам (V3), піриметаніл (V4), диметоморф (V5), флудіоксоніл (V7), тірам (V8), тіофанатметил (V9), фосетил-алюміній (V11) і фосфористу кислоту і її солі (V12). Переважніше, сполука (II) вибрана з групи, що містить азоксистробін (S1), орисастробін (S6), піраклостробін (S8), і трифлоксистробін (S9), де орисастробін (S6) є найбільш переважним фунгіцидом II. В термінах дійсного винаходу "суміш" не обмежується фізичною сумішшю, що містить сполуку (I) і принаймні одну сполуку, вибрану з групи, що містить сполуки (II), (IIb) і (III), але належить до будь-яких препаратів із сполуки (I) і принаймні однієї сполуки, вибраної з групи, що містить сполуки (II), (IIb) і (III), застосування яких є час- і локус-залежними. У одному з варіантів здійснення дійсного винаходу "суміш" належить до фізичної суміші сполуки (I) (= одна сполука I) і однієї сполуки, вибраної з групи, що містить сполуки (II), (IIb) і (III) (= один з конкретних фунгіцидів II або один з конкретних фунгіцидів IIb або один з інсектицидів III як встановлено). У іншому варіанті здійснення винаходу, "суміш" належить до трьохкомпонентних сумішей, що містять сполуку (I) і одну сполуку (II) і одну сполуку, вибрану з групи, що містить сполуки (IIb) і (III). У іншому варіанті здійснення винаходу, “суміш” належить до однієї сполуки (I) і принаймні однієї сполуки, вибраної з групи, що містить сполуки (II), (IIb) і (III), розроблених окремо, але застосовуваних до одного і того ж в часовому відношенні паростку рослини, тобто одночасно або послідовно, послідовне застосування має інтервал часу, який допускає комбіновану дію сполук. У іншому варіанті здійснення винаходу, амідна сполука формули I (сполука I) і принаймні одна додаткова сполука, вибрана з групи, що містить сполуки (II), (IIb) і (III) наносяться одночасно, або у вигляді суміші або окремо, або послідовно на паростки рослин. Крім того, окремі сполуки сумішей згідно винаходу, такі як частини комплекту або частини бінарної суміші, можуть бути змішані споживачем самостійно в розпилювальному баку і можуть бути додані додаткові допоміжні речовини, якщо це доцільно (бакова суміш). Згідно винаходу, ці застосування також застосовуються в разі трьохкомпонентних сумішей. У іншому варіанті здійснення винаходу, ці суміші включають 5 UA 105001 C2 5 10 (1) амід формули I (сполука I) і (2) інсектицид (сполука III), вибраний з групи, що містить хлорантраніліпрол (Ch), фіпроніл (Fip) і етипрол (Ethi) у синергетично ефективній кількості для підвищення життєздатності рослин. Переважними інсектицидами (сполука III) є фіпроніл (Fip) або хлорантраніліпрол (Ch). Переважно, всі вищезазначені суміші містять або Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If або Ig як сполука (I). Переважніше, ці суміші включають або Ia, Id, Ie або Ig як сполука (I). Переважніше, ці суміші включають або Ia, Id або Ie. У особливому варіанті здійснення винаходу, ці суміші включають Ia як сполука (I). Таким чином, по відношенню до їх цільового застосування в способах дійсного винаходу, наступні подвійні суміші, перераховані в таблиці 1, що містять одну сполуку (I) і одну сполуку (II) або одну сполуку (III), є переважним варіантом здійснення дійсного винаходу. Таблиця 1 № М-1 М-2 M-3 М-4 М-5 М-6 М-7 М-8 М-9 М-10 М-11 М-12 М-13 М-14 М-15 М-16 М-17 М-18 М-19 М-20 М-21 М-22 М-23 М-24 М-25 М-26 М-27 М-28 М-29 М-30 М-31 М-32 М-33 М-34 М-35 М-36 М-37 М-38 М-39 М-40 М-41 М-42 (l) Іа Іа Іа Іа Іа Іа Іа Іа Іа Іа Іа Іа Іа Іа Іа Іа Іа Іа Іа Іа Іа Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id М-43 М-44 М-45 М-46 М-47 М-48 М-49 М-50 М-51 М-52 М-53 М-54 M-55 М-56 М-57 М-58 М-59 М-60 М-61 М-62 М-63 М-64 М-65 М-66 М-67 М-68 М-69 М-70 М-71 М-72 М-73 М-74 М-75 М-76 М-77 М-78 М-79 М-80 М-81 М-82 М-83 М-84 М-85 М-86 М-87 (II) або (III) орисастробін піраклостробін трифлоксистробін азоксистробін дифеноконазол епоксиконазол флуквінконазол флутриафол метконазол протіоконазол тебуконазол тритіконазол прохлораз металаксил мефеноксам силтіофам піриметаніл диметоморф флудіоксоніл тірам тіофанат-метил орисастробін піраклостробін трифлоксистробін азоксистробін дифеноконазол епоксиконазол флуквінконазол флутриафол метконазол протіоконазол тебуконазол тритіконазол прохлораз металаксил мефеноксам силтіофам піриметаніл диметоморф флудіоксоніл тірам тіофанат-метил 6 Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie lе lе lе lе lе lе lе lе lе Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ia Ia Id орисастробін піраклостробін трифлоксистробін азоксистробін дифеноконазол епоксиконазол флуквінконазол флутриафол метконазол протіоконазол тебуконазол тритіконазол прохлораз металаксил мефеноксам силтіофам піриметаніл диметоморф флудіоксоніл тірам тіофанат-метил орисастробін піраклостробін трифлоксистробін азоксистробін дифеноконазол епоксиконазол флуквінконазол флутриафол метконазол протіоконазол тебуконазол тритіконазол прохлораз металаксил мефеноксам силтіофам піриметаніл диметоморф флудіоксоніл тірам тіофанат-метил фіпроніл хлорантраніліпрол фіпроніл UA 105001 C2 М-88 М-89 М-90 М-91 М-92 М-93 М-94 М-95 М-96 М-97 М-98 М-99 М-100 М-101 М-102 М-103 М-104 М-105 М-106 М-107 М-108 М-109 М-110 М-111 М-112 М-113 М-114 М-115 М-116 М-117 М-118 М-119 5 10 15 20 Id Ie Ie Ig Ig Ia Id Ie Ig Ia Id Іе Ig Іс Іс Іс Іс Іс Іс Іс Іс Іс Іс Іс Іс Іс Іс Іс Іс Іс Іс Іс хлорантраніліпрол фіпроніл хлорантраніліпрол фіпроніл хлорантраніліпрол фосетил-алюміній фосетил-алюміній фосетил-алюміній фосетил-алюміній фосфориста кислота і її солі фосфориста кислота і її солі фосфориста кислота і її солі фосфориста кислота і її солі орисастробін піраклостробін трифлоксистробін азоксистробін дифеноконазол епоксиконазол флуквінконазол флутриафол метконазол протіоконазол тебуконазол тритіконазол прохлораз металаксил мефеноксам силтіофам піриметаніл диметоморф флудіоксоніл М-120 М-121 М-122 М-123 М-124 М-125 М-126 М-127 М-128 М-129 М-130 М-131 М-132 М-133 М-134 М-135 М-136 М-137 М-138 М-139 М-140 М-141 Μ-142 Μ-143 Μ-144 Μ-145 Μ-146 М-147 М-148 М-149 М-150 Іс Іс Іс Іс Іс Іс If If If If If If If If If If If If If If If If If If If If If If If If If тірам тіофанат-метил фіпроніл хлорантраніліпрол фосетил-алюміній фосфориста кислота і її солі орисастробін піраклостробін трифлоксистробін азоксистробін дифеноконазол епоксиконазол флуквінконазол флутриафол метконазол протіоконазол тебуконазол тритіконазол прохлораз металаксил мефеноксам силтіофам піриметаніл диметоморф флудіоксоніл тірам тіофанат-метил фіпроніл хлорантраніліпрол фосетил-алюміній фосфориста кислота і її солі У числі сумішей таблиці 1, наступні суміші є особливо переважними: M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-10, M-11, M-12, M-13, M-14, M-15, M-16, M-17, M-18, M-19, M-20, M-21, M22, M-23, M-24, M-25, M-43, M-44, M-45, M-46, M-64, M-65, M-66, M-67, M-85, M-86, M-87, M-88, M-89, M-90, M-91, M-92, M-93 і M-97. В межах цієї підгрупи, наступні суміші є переважними: M-1, M-2, M-3, M-4, M-22, M-23, M-24, M-25, M-43, M-44, M-45, M-46, M-64, M-65, M-66, M-67, M-85, M-86, M-87, M-88, M-89, M-90, M-91 і M-92. Наступні суміші є переважнішими: M-1, M-2, M-3, M-4, M-22, M-23, M-24, M-25, M-43, M-44, M45, M-46, M-64, M-65, M-66 і M-67. Наступні суміші є найбільш переважними: M-1, M-22, M-43 і M-64. Найбільша перевага віддана суміші M1. У числі сумішей таблиці 1, наступні суміші також є особливо переважними: M-101, M-102, M103, M-104, M-112, M-122, M-123, M-126, M-127, M-128, M-129, M-137, M-147 і M-148. В межах цієї підгрупи, наступні суміші є переважними: M-101, M-102, M-103, M-104, M-126, M-127, M-128 і M-129. В межах цієї підгрупи, наступні суміші є переважнішими: M-101, M-02, M-126 і M-127. По відношенню до їх цільового застосування в способах дійсного винаходу, наступні трьохкомпонентні суміші, перераховані в таблиці 2, що містять одну сполуку (I) і одну сполуку (II) і як третій компонент або одну сполуку (IIb) або одну сполуку (III), є переважним варіантом здійснення дійсного винаходу. Суміші, розкриті в таблиці 2, також є додатковим варіантом здійснення дійсного винаходу. 7 UA 105001 C2 Таблиця 2 № N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10 N-11 N-12 N-13 N-14 N-15 N-16 N-17 N-18 N-19 N-20 N-21 N-22 N-23 N-24 N-25 N-26 N-27 N-28 N-29 N-30 N-31 N-32 N-33 N-34 N-35 N-36 N-37 N-38 N-39 N-40 N-41 N-42 N-43 N-44 N-45 N-46 N-47 N-48 N-49 N-50 N-51 N-52 N-53 N-54 (I) Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia (II) S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S4 S4 S4 S4 S4 S4 N-55 N-56 N-57 N-58 N-59 N-60 N-61 N-62 N-63 N-64 N-65 N-66 N-67 N-68 N-69 N-70 N-71 N-72 N-73 N-74 N-75 N-76 N-77 N-78 N-79 N-80 N-81 N-82 N-83 N-84 N-85 N-86 N-87 N-88 N-89 N-90 N-91 N-92 N-93 N-94 N-95 N-96 N-97 N-98 N-99 N-100 N-101 N-102 N-103 N-104 N-105 N-106 N-107 N-108 N-109 N-110 (IIb) або (III) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 8 Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8A9 A10 A11 A12 A13 A14 UA 105001 C2 N-111 N-112 N-113 N-114 N-115 N-116 N-117 N-118 N-119 N-120 N-121 N-122 N-123 N-124 N-125 N-126 N-127 N-128 N-129 N-130 N-131 N-132 N-133 N-134 N-135 N-136 N-137 N-138 N-139 N-140 N-141 N-142 N-143 N-144 N-145 N-146 N-147 N-148 N-149 N-150 N-151 N-152 N-153 N-154 N-155 N-156 N-157 N-158 N-159 N-160 N-161 N-162 N-163 N-164 N-165 N-166 N-167 N-168 Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id S7 S7 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 N-169 N-170 N-171 N-172 N-173 N-174 N-175 N-176 N-177 N-178 N-179 N-180 N-181 N-182 N-183 N-184 N-185 N-186 N-187 N-188 N-189 N-190 N-191 N-192 N-193 N-194 N-195 N-196 N-197 N-198 N-199 N-200 N-201 N-202 N-203 N-204 N-205 N-206 N-207 N-208 N-209 N-210 N-211 N-212 N-213 N-214 N-215 N-216 N-217 N-218 N-219 N-220 N-221 N-222 N-223 N-224 N-225 N-226 9 Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S6 S6 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 UA 105001 C2 N-227 N-228 N-229 N-230 N-231 N-232 N-233 N-234 N-235 N-236 N-237 N-238 N-239 N-240 N-241 N-242 N-243 N-244 N-245 N-246 N-247 N-248 N-249 N-250 N-251 N-252 N-253 N-254 N-255 N-256 N-257 N-258 N-259 N-260 N-261 N-262 N-263 N-264 N-265 N-266 N-267 N-268 N-269 N-270 N-271 N-272 N-273 N-274 N-275 N-276 N-277 N-278 N-279 N-280 N-281 N-282 N-283 N-284 Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 N-285 N-286 N-287 N-288 N-289 N-290 N-291 N-292 N-293 N-294 N-295 N-296 N-297 N-298 N-299 N-300 N-301 N-302 N-303 N-304 N-305 N-306 N-307 N-308 N-309 N-310 N-311 N-312 N-313 N-314 N-315 N-316 N-317 N-318 N-319 N-320 N-321 N-322 N-323 N-324 N-325 N-326 N-327 N-328 N-329 N-330 N-331 N-332 N-333 N-334 N-335 N-336 N-337 N-338 N-339 N-340 N-341 N-342 10 Id Id Id Id Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie S9 S9 S9 S9 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S4 S4 S4 S4 S4 S4 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 UA 105001 C2 N-343 N-344 N-345 N-346 N-347 N-348 N-349 N-350 N-351 N-352 N-353 N-354 N-355 N-356 N-357 N-358 N-359 N-360 N-361 N-362 N-363 N-364 N-365 N-366 N-367 N-368 N-369 N-370 N-371 N-372 N-373 N-374 N-375 N-376 N-377 N-378 N-379 N-380 N-381 N-382 N-383 N-384 N-385 N-386 N-387 N-388 N-389 N-390 N-391 N-392 N-393 N-394 N-395 N-396 N-397 N-398 N-399 N-400 Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 N-401 N-402 N-403 N-404 N-405 N-406 N-407 N-408 N-409 N-410 N-411 N-412 N-413 N-414 N-415 N-416 N-417 N-418 N-419 N-420 N-421 N-422 N-423 N-424 N-425 N-426 N-427 N-428 N-429 N-430 N-431 N-432 N-433 N-434 N-435 N-436 N-437 N-438 N-439 N-440 N-441 N-442 N-443 N-444 N-445 N-446 N-447 N-448 N-449 N-450 N-451 N-452 N-453 N-454 N-455 N-456 N-457 N-458 11 Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 UA 105001 C2 N-459 N-460 N-461 N-462 N-463 N-464 N-465 N-466 N-467 N-468 N-469 N-470 N-471 N-472 N-473 N-474 N-475 N-476 N-477 N-478 N-479 N-480 N-481 N-482 N-483 N-484 N-485 N-486 N-487 N-488 N-489 N-490 N-491 N-492 N-493 N-494 N-495 N-496 N-497 N-498 N-499 N-500 N-501 N-502 N-503 N-504 N-505 N-506 N-507 N-508 N-509 N-510 N-511 N-512 N-513 N-514 N-515 N-516 Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S6 S6 S6 S6 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 N-517 N-518 N-519 N-520 N-521 N-522 N-523 N-524 N-525 N-526 N-527 N-528 N-529 N-530 N-531 N-532 N-533 N-534 N-535 N-536 N-537 N-538 N-539 N-540 N-541 N-542 N-543 N-544 N-545 N-546 N-547 N-548 N-549 N-550 N-551 N-552 N-553 N-554 N-555 N-556 N-557 N-558 N-559 N-560 N-561 N-562 N-563 N-564 N-565 N-566 N-567 N-568 N-569 N-570 N-571 N-572 N-573 N-574 12 Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 UA 105001 C2 N-575 N-576 N-577 N-578 N-579 N-580 N-581 N-582 N-583 N-584 N-585 N-586 N-587 N-588 N-589 N-590 N-591 N-592 N-593 N-594 N-595 N-596 N-597 N-598 N-599 N-600 N-601 N-602 N-603 N-604 N-605 N-606 N-607 N-608 N-609 N-610 N-611 N-612 N-613 N-614 N-615 N-616 N-617 N-618 N-619 N-620 N-621 N-622 N-623 N-624 N-625 N-626 N-627 N-628 N-629 N-630 N-631 N-632 Ig Ig Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia S9 S9 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 A15 A19 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 N-633 N-634 N-635 N-636 N-637 N-638 N-639 N-640 N-641 N-642 N-643 N-644 N-645 N-646 N-647 N-648 N-649 N-650 N-651 N-652 N-653 N-654 N-655 N-656 N-657 N-658 N-659 N-660 N-661 N-662 N-663 N-664 N-665 N-666 N-667 N-668 N-669 N-670 N-671 N-672 N-673 N-674 N-675 N-676 N-677 N-678 N-679 N-680 N-681 N-682 N-683 N-684 N-685 N-686 N-687 N-688 N-689 N-690 13 Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S8 S8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 UA 105001 C2 N-691 N-692 N-693 N-694 N-695 N-696 N-697 N-698 N-699 N-700 N-701 N-702 N-703 N-704 N-705 N-706 N-707 N-708 N-709 N-710 N-711 N-712 N-713 N-714 N-715 N-716 N-717 N-718 N-719 N-720 N-721 N-722 N-723 N-724 N-725 N-726 N-727 N-728 N-729 N-730 N-731 N-732 N-733 N-734 N-735 N-736 N-737 N-738 N-739 N-740 N-741 N-742 N-743 N-744 N-745 N-746 N-747 N-748 Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 N-749 N-750 N-751 N-752 N-753 N-754 N-755 N-756 N-757 N-758 N-759 N-760 N-761 N-762 N-763 N-764 N-765 N-766 N-767 N-768 N-769 N-770 N-771 N-772 N-773 N-774 N-775 N-776 N-777 N-778 N-779 N-780 N-781 N-782 N-783 N-784 N-785 N-786 N-787 N-788 N-789 N-790 N-791 N-792 N-793 N-794 N-795 N-796 N-797 N-798 N-799 N-800 N-801 N-802 N-803 N-804 N-805 N-806 14 Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S6 S6 S6 S6 S6 S6 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 UA 105001 C2 N-807 N-808 N-809 N-810 N-811 N-812 N-813 N-814 N-815 N-816 N-817 N-818 N-819 N-820 N-821 N-822 N-823 N-824 N-825 N-826 N-827 N-828 N-829 N-830 N-831 N-832 N-833 N-834 N-835 N-836 N-837 N-838 N-839 N-840 N-841 N-842 N-843 N-844 N-845 N-846 N-847 N-848 N-849 N-850 N-851 N-852 N-853 N-854 N-855 N-856 N-857 N-858 N-859 N-860 N-861 N-862 N-863 N-864 Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 N-865 N-866 N-867 N-868 N-869 N-870 N-871 N-872 N-873 N-874 N-875 N-876 N-877 N-878 N-879 N-880 N-881 N-882 N-883 N-884 N-885 N-886 N-887 N-888 N-889 N-890 N-891 N-892 N-893 N-894 N-895 N-896 N-897 N-898 N-899 N-900 N-901 N-902 N-903 N-904 N-905 N-906 N-907 N-908 N-909 N-910 N-911 N-912 N-913 N-914 N-915 N-916 N-917 N-918 N-919 N-920 N-921 N-922 15 Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 UA 105001 C2 N-923 N-924 N-925 N-926 N-927 N-928 N-929 N-930 N-931 N-932 N-933 N-934 N-935 N-936 N-937 N-938 N-939 N-940 N-941 N-942 N-943 N-944 N-945 N-946 N-947 N-948 N-949 N-950 N-951 N-952 N-953 N-954 N-955 N-956 N-957 N-958 N-959 N-960 N-961 N-962 N-963 N-964 N-965 N-966 N-967 N-968 N-969 N-970 N-971 N-972 N-973 N-974 N-975 N-976 N-977 N-978 N-979 N-980 Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie S4 S4 S4 S4 S4 S4 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S8 S8 S8 S8 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 N-981 N-982 N-983 N-984 N-985 N-986 N-987 N-988 N-989 N-990 N-991 N-992 N-993 N-994 N-995 N-996 N-997 N-998 N-999 N-1000 N-1001 N-1002 N-1003 N-1004 N-1005 N-1006 N-1007 N-1008 N-1009 N-1010 N-1011 N-1012 N-1013 N-1014 N-1015 N-1016 N-1017 N-1018 N-1019 N-1020 N-1021 N-1022 N-1023 N-1024 N-1025 N-1026 N-1027 N-1028 N-1029 N-1030 N-1031 N-1032 N-1033 N-1034 N-1035 N-1036 N-1037 N-1038 16 Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 UA 105001 C2 N-1039 N-1040 N-1041 N-1042 N-1043 N-1044 N-1045 N-1046 N-1047 N-1048 N-1049 N-1050 N-1051 N-1052 N-1053 N-1054 N-1055 N-1056 N-1057 N-1058 N-1059 N-1060 N-1061 N-1062 N-1063 N-1064 N-1065 N-1066 N-1067 N-1068 N-1069 N-1070 N-1071 N-1072 N-1073 N-1074 N-1075 N-1076 N-1077 N-1078 N-1079 N-1080 N-1081 N-1082 N-1083 N-1084 N-1085 N-1086 N-1087 N-1088 N-1089 N-1090 N-1091 N-1092 N-1093 N-1094 N-1095 N-1096 Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 N-1097 N-1098 N-1099 N-1100 N-1101 N-1102 N-1103 N-1104 N-1105 N-1106 N-1107 N-1108 N-1109 N-1110 N-1111 N-1112 N-1113 N-1114 N-1115 N-1116 N-1117 N-1118 N-1119 N-1120 N-1121 N-1122 N-1123 N-1124 N-1125 N-1126 N-1127 N-1128 N-1129 N-1130 N-1131 N-1132 N-1133 N-1134 N-1135 N-1136 N-1137 N-1138 N-1139 N-1140 N-1141 N-1142 N-1143 N-1144 N-1145 N-1146 N-1147 N-1148 N-1149 N-1150 N-1151 N-1152 N-1153 N-1154 17 Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ia Ia S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 A1 A1 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 UA 105001 C2 N-1155 N-1156 N-1157 N-1158 N-1159 N-1160 N-1161 N-1162 N-1163 N-1164 N-1165 N-1166 N-1167 N-1168 N-1169 N-1170 N-1171 N-1172 N-1173 N-1174 N-1175 N-1176 N-1177 N-1178 N-1179 N-1180 N-1181 N-1182 N-1183 N-1184 N-1185 N-1186 N-1187 N-1188 N-1189 N-1190 N-1191 N-1192 N-1193 N-1194 N-1195 N-1196 N-1197 N-1198 N-1199 N-1200 N-1201 N-1202 N-1203 N-1204 N-1205 N-1206 N-1207 N-1208 N-1209 N-1210 N-1211 N-1212 Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 N-1213 N-1214 N-1215 N-1216 N-1217 N-1218 N-1219 N-1220 N-1221 N-1222 N-1223 N-1224 N-1225 N-1226 N-1227 N-1228 N-1229 N-1230 N-1231 N-1232 N-1233 N-1234 N-1235 N-1236 N-1237 N-1238 N-1239 N-1240 N-1241 N-1242 N-1243 N-1244 N-1245 N-1246 N-1247 N-1248 N-1249 N-1250 N-1251 N-1252 N-1253 N-1254 N-1255 N-1256 N-1257 N-1258 N-1259 N-1260 N-1261 N-1262 N-1263 N-1264 N-1265 N-1266 N-1267 N-1268 N-1269 N-1270 18 Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia A4 A4 A4 A4 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A8 A8 A8 A8 A8 A8 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 UA 105001 C2 N-1271 N-1272 N-1273 N-1274 N-1275 N-1276 N-1277 N-1278 N-1279 N-1280 N-1281 N-1282 N-1283 N-1284 N-1285 N-1286 N-1287 N-1288 N-1289 N-1290 N-1291 N-1292 N-1293 N-1294 N-1295 N-1296 N-1297 N-1298 N-1299 N-1300 N-1301 N-1302 N-1303 N-1304 N-1305 N-1306 N-1307 N-1308 N-1309 N-1310 N-1311 N-1312 N-1313 N-1314 N-1315 N-1316 N-1317 N-1318 N-1319 N-1320 N-1321 N-1322 N-1323 N-1324 N-1325 N-1326 N-1327 N-1328 Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 N-1329 N-1330 N-1331 N-1332 N-1333 N-1334 N-1335 N-1336 N-1337 N-1338 N-1339 N-1340 N-1341 N-1342 N-1343 N-1344 N-1345 N-1346 N-1347 N-1348 N-1349 N-1350 N-1351 N-1352 N-1353 N-1354 N-1355 N-1356 N-1357 N-1358 N-1359 N-1360 N-1361 N-1362 N-1363 N-1364 N-1365 N-1366 N-1367 N-1368 N-1369 N-1370 N-1371 N-1372 N-1373 N-1374 N-1375 N-1376 N-1377 N-1378 N-1379 N-1380 N-1381 N-1382 N-1383 N-1384 N-1385 N-1386 19 Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 UA 105001 C2 N-1387 N-1388 N-1389 N-1390 N-1391 N-1392 N-1393 N-1394 N-1395 N-1396 N-1397 N-1398 N-1399 N-1400 N-1401 N-1402 N-1403 N-1404 N-1405 N-1406 N-1407 N-1408 N-1409 N-1410 N-1411 N-1412 N-1413 N-1414 N-1415 N-1416 N-1417 N-1418 N-1419 N-1420 N-1421 N-1422 N-1423 N-1424 N-1425 N-1426 N-1427 N-1428 N-1429 N-1430 N-1431 N-1432 N-1433 N-1434 N-1435 N-1436 N-1437 N-1438 N-1439 N-1440 N-1441 N-1442 N-1443 N-1444 Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id A15 A15 A15 A15 A15 A15 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 N-1445 N-1446 N-1447 N-1448 N-1449 N-1450 N-1451 N-1452 N-1453 N-1454 N-1455 N-1456 N-1457 N-1458 N-1459 N-1460 N-1461 N-1462 N-1463 N-1464 N-1465 N-1466 N-1467 N-1468 N-1469 N-1470 N-1471 N-1472 N-1473 N-1474 N-1475 N-1476 N-1477 N-1478 N-1479 N-1480 N-1481 N-1482 N-1483 N-1484 N-1485 N-1486 N-1487 N-1488 N-1489 N-1490 N-1491 N-1492 N-1493 N-1494 N-1495 N-1496 N-1497 N-1498 N-1499 N-1500 N-1501 N-1502 20 Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 UA 105001 C2 N-1503 N-1504 N-1505 N-1506 N-1507 N-1508 N-1509 N-1510 N-1511 N-1512 N-1513 N-1514 N-1515 N-1516 N-1517 N-1518 N-1519 N-1520 N-1521 N-1522 N-1523 N-1524 N-1525 N-1526 N-1527 N-1528 N-1529 N-1530 N-1531 N-1532 N-1533 N-1534 N-1535 N-1536 N-1537 N-1538 N-1539 N-1540 N-1541 N-1542 N-1543 N-1544 N-1545 N-1546 N-1547 N-1548 N-1549 N-1550 N-1551 N-1552 N-1553 N-1554 N-1555 N-1556 N-1557 N-1558 N-1559 N-1560 Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id A6 A6 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 N-1561 N-1562 N-1563 N-1564 N-1565 N-1566 N-1567 N-1568 N-1569 N-1570 N-1571 N-1572 N-1573 N-1574 N-1575 N-1576 N-1577 N-1578 N-1579 N-1580 N-1581 N-1582 N-1583 N-1584 N-1585 N-1586 N-1587 N-1588 N-1589 N-1590 N-1591 N-1592 N-1593 N-1594 N-1595 N-1596 N-1597 N-1598 N-1599 N-1600 N-1601 N-1602 N-1603 N-1604 N-1605 N-1606 N-1607 N-1608 N-1609 N-1610 N-1611 N-1612 N-1613 N-1614 N-1615 N-1616 N-1617 N-1618 21 Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A14 A14 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 UA 105001 C2 N-1619 N-1620 N-1621 N-1622 N-1623 N-1624 N-1625 N-1626 N-1627 N-1628 N-1629 N-1630 N-1631 N-1632 N-1633 N-1634 N-1635 N-1636 N-1637 N-1638 N-1639 N-1640 N-1641 N-1642 N-1643 N-1644 N-1645 N-1646 N-1647 N-1648 N-1649 N-1650 N-1651 N-1652 N-1653 N-1654 N-1655 N-1656 N-1657 N-1658 N-1659 N-1660 N-1661 N-1662 N-1663 N-1664 N-1665 N-1666 N-1667 N-1668 N-1669 N-1670 N-1671 N-1672 N-1673 N-1674 N-1675 N-1676 Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 N-1677 N-1678 N-1679 N-1680 N-1681 N-1682 N-1683 N-1684 N-1685 N-1686 N-1687 N-1688 N-1689 N-1690 N-1691 N-1692 N-1693 N-1694 N-1695 N-1696 N-1697 N-1698 N-1699 N-1700 N-1701 N-1702 N-1703 N-1704 N-1705 N-1706 N-1707 N-1708 N-1709 N-1710 N-1711 N-1712 N-1713 N-1714 N-1715 N-1716 N-1717 N-1718 N-1719 N-1720 N-1721 N-1722 N-1723 N-1724 N-1725 N-1726 N-1727 N-1728 N-1729 N-1730 N-1731 N-1732 N-1733 N-1734 22 Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A5 A5 A5 A5 A5 A5 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 UA 105001 C2 N-1735 N-1736 N-1737 N-1738 N-1739 N-1740 N-1741 N-1742 N-1743 N-1744 N-1745 N-1746 N-1747 N-1748 N-1749 N-1750 N-1751 N-1752 N-1753 N-1754 N-1755 N-1756 N-1757 N-1758 N-1759 N-1760 N-1761 N-1762 N-1763 N-1764 N-1765 N-1766 N-1767 N-1768 N-1769 N-1770 N-1771 N-1772 N-1773 N-1774 N-1775 N-1776 N-1777 N-1778 N-1779 N-1780 N-1781 N-1782 N-1783 N-1784 N-1785 N-1786 N-1787 N-1788 N-1789 N-1790 N-1791 N-1792 Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 N-1793 N-1794 N-1795 N-1796 N-1797 N-1798 N-1799 N-1800 N-1801 N-1802 N-1803 N-1804 N-1805 N-1806 N-1807 N-1808 N-1809 N-1810 N-1811 N-1812 N-1813 N-1814 N-1815 N-1816 N-1817 N-1818 N-1819 N-1820 N-1821 N-1822 N-1823 N-1824 N-1825 N-1826 N-1827 N-1828 N-1829 N-1830 N-1831 N-1832 N-1833 N-1834 N-1835 N-1836 N-1837 N-1838 N-1839 N-1840 N-1841 N-1842 N-1843 N-1844 N-1845 N-1846 N-1847 N-1848 N-1849 N-1850 23 Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 UA 105001 C2 N-1851 N-1852 N-1853 N-1854 N-1855 N-1856 N-1857 N-1858 N-1859 N-1860 N-1861 N-1862 N-1863 N-1864 N-1865 N-1866 N-1867 N-1868 N-1869 N-1870 N-1871 N-1872 N-1873 N-1874 N-1875 N-1876 N-1877 N-1878 N-1879 N-1880 N-1881 N-1882 N-1883 N-1884 N-1885 N-1886 N-1887 N-1888 N-1889 N-1890 N-1891 N-1892 N-1893 N-1894 N-1895 N-1896 N-1897 N-1898 N-1899 N-1900 N-1901 N-1902 N-1903 N-1904 N-1905 N-1906 N-1907 N-1908 Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie A12 A12 A12 A12 A12 A12 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A19 A19 A19 A19 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 N-1909 N-1910 N-1911 N-1912 N-1913 N-1914 N-1915 N-1916 N-1917 N-1918 N-1919 N-1920 N-1921 N-1922 N-1923 N-1924 N-1925 N-1926 N-1927 N-1928 N-1929 N-1930 N-1931 N-1932 N-1933 N-1934 N-1935 N-1936 N-1937 N-1938 N-1939 N-1940 N-1941 N-1942 N-1943 N-1944 N-1945 N-1946 N-1947 N-1948 N-1949 N-1950 N-1951 N-1952 N-1953 N-1954 N-1955 N-1956 N-1957 N-1958 N-1959 N-1960 N-1961 N-1962 N-1963 N-1964 N-1965 N-1966 24 Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 UA 105001 C2 N-1967 N-1968 N-1969 N-1970 N-1971 N-1972 N-1973 N-1974 N-1975 N-1976 N-1977 N-1978 N-1979 N-1980 N-1981 N-1982 N-1983 N-1984 N-1985 N-1986 N-1987 N-1988 N-1989 N-1990 N-1991 N-1992 N-1993 N-1994 N-1995 N-1996 N-1997 N-1998 N-1999 N-2000 N-2001 N-2002 N-2003 N-2004 N-2005 N-2006 N-2007 N-2008 N-2009 N-2010 N-2011 N-2012 N-2013 N-2014 N-2015 N-2016 N-2017 N-2018 N-2019 N-2020 N-2021 N-2022 N-2023 N-2024 Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 N-2025 N-2026 N-2027 N-2028 N-2029 N-2030 N-2031 N-2032 N-2033 N-2034 N-2035 N-2036 N-2037 N-2038 N-2039 N-2040 N-2041 N-2042 N-2043 N-2044 N-2045 N-2046 N-2047 N-2048 N-2049 N-2050 N-2051 N-2052 N-2053 N-2054 N-2055 N-2056 N-2057 N-2058 N-2059 N-2060 N-2061 N-2062 N-2063 N-2064 N-2065 N-2066 N-2067 N-2068 N-2069 N-2070 N-2071 N-2072 N-2073 N-2074 N-2075 N-2076 N-2077 N-2078 N-2079 N-2080 N-2081 N-2082 25 Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A9 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A11 A11 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 UA 105001 C2 N-2083 N-2084 N-2085 N-2086 N-2087 N-2088 N-2089 N-2090 N-2091 N-2092 N-2093 N-2094 N-2095 N-2096 N-2097 N-2098 N-2099 N-2100 N-2101 N-2102 N-2103 N-2104 N-2105 N-2106 N-2107 N-2108 N-2109 N-2110 N-2111 N-2112 N-2113 N-2114 N-2115 N-2116 N-2117 N-2118 N-2119 N-2120 N-2121 N-2122 N-2123 N-2124 N-2125 N-2126 N-2127 N-2128 N-2129 N-2130 N-2131 N-2132 N-2133 N-2134 N-2135 N-2136 N-2137 N-2138 N-2139 N-2140 Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A12 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A13 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 A14 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 N-2141 N-2142 N-2143 N-2144 N-2145 N-2146 N-2147 N-2148 N-2149 N-2150 N-2151 N-2152 N-2153 N-2154 N-2155 N-2156 N-2157 N-2158 N-2159 N-2160 N-2161 N-2162 N-2163 N-2164 N-2165 N-2166 N-2167 N-2168 N-2169 N-2170 N-2171 N-2172 N-2173 N-2174 N-2175 N-2176 N-2177 N-2178 N-2179 N-2180 N-2181 N-2182 N-2183 N-2184 N-2185 N-2186 N-2187 N-2188 N-2189 N-2190 N-2191 N-2192 N-2193 N-2194 N-2195 N-2196 N-2197 N-2198 26 Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Id Id Id Id A14 A14 A14 A14 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1 S2 S3 S4 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Fip Fip Fip Fip UA 105001 C2 N-2199 N-2200 N-2201 N-2202 N-2203 N-2204 N-2205 N-2206 N-2207 N-2208 N-2209 N-2210 N-2211 N-2212 N-2213 N-2214 N-2215 N-2216 N-2217 N-2218 N-2219 N-2220 N-2221 N-2222 N-2223 N-2224 N-2225 N-2226 N-2227 N-2228 N-2229 N-2230 N-2231 N-2232 N-2233 N-2234 N-2235 N-2236 N-2237 N-2238 N-2239 N-2240 N-2241 N-2242 N-2243 N-2244 N-2245 N-2246 N-2247 N-2248 N-2249 N-2250 N-2251 N-2252 N-2253 N-2254 N-2255 N-2256 Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia S5 S6 S7 S8 S9 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Fip Fip Fip Fip Fip Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip N-2257 N-2258 N-2259 N-2260 N-2261 N-2262 N-2263 N-2264 N-2265 N-2266 N-2267 N-2268 N-2269 N-2270 N-2271 N-2272 N-2273 N-2274 N-2275 N-2276 N-2277 N-2278 N-2279 N-2280 N-2281 N-2282 N-2283 N-2284 N-2285 N-2286 N-2287 N-2288 N-2289 N-2290 N-2291 N-2292 N-2293 N-2294 N-2295 N-2296 N-2297 N-2298 N-2299 N-2300 N-2301 N-2302 N-2303 N-2304 N-2305 N-2306 N-2307 N-2308 N-2309 N-2310 N-2311 N-2312 N-2313 N-2314 27 Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Ie Ie A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Fip Fip UA 105001 C2 N-2315 N-2316 N-2317 N-2318 N-2319 N-2320 N-2321 N-2322 N-2323 N-2324 N-2325 N-2326 N-2327 N-2328 N-2329 N-2330 N-2331 N-2332 N-2333 N-2334 N-2335 N-2336 N-2337 N-2338 N-2339 N-2340 N-2341 N-2342 N-2343 N-2344 N-2345 N-2346 5 10 15 20 25 Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ig Ig A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Fip Fip N-2347 N-2348 N-2349 N-2350 N-2351 N-2352 N-2353 N-2354 N-2355 N-2356 N-2357 N-2358 N-2359 N-2360 N-2361 N-2362 N-2363 N-2364 N-2365 N-2366 N-2367 N-2368 N-2369 N-2370 N-2371 N-2372 N-2373 N-2374 N-2375 N-2376 Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Fip Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch У числі трьохкомпонентих сумішей таблиці 2, наступні суміші є особливо переважними згідно дійсному винаходу: N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, N-7, N-8, N-9, N-10, N-11, N-12, N-13, N-14, N-15, N-16, N-17, N18, N-19, N-20, N-21, N-22, N-23, N-24, N-25, N-26, N-27, N-28, N-29, N-30, N-31, N-32, N-33, N-34, N-35, N-36, N-37, N-38, N-39, N-40, N-41, N-42, N-43, N-44, N-45, N-46, N-47, N-48, N-49, N-50, N51, N-52, N-53, N-54, N-55, N-56, N-57, N-58, N-59, N-60, N-61, N-62, N-63, N-64, N-65, N-66, N-67, N-68, N-69, N-70, N-71, N-72, N-73, N-74, N-75, N-76, N-77, N-78, N-79, N-80, N-81, N-82, N-83, N84, N-85, N-86, N-87, N-88, N-89, N-90, N-91, N-92, N-93, N-94, N-95, N-96, N-97, N-98, N-99, N100, N-101, N-102, N-103, N-104, N-105, N-106, N-107, N-108, N-109, N-110, N-111, N-112, N-113, N-114, N-115, N-116, N-117, N-118, N-119, N-120, N-121, N-122, N-123, N-124, N-125, N-126, N127, N-128, N-129, N-130, N-131, N-132, N-133, N-134, N-135, N-136, N-137, N-138, N-139, N-140, N-141, N-142, N-143, N-144, N-577, N-578, N-579, N-580, N-581, N-582, N-583, N-584, N-585, N586, N-587, N-588, N-589, N-590, N-591, N-592, N-593, N-594, N-595, N-596, N-597, N-598, N-599, N-600, N-601, N-602, N-603, N-604, N-605, N-606, N-607, N-608, N-609, N-610, N-611, N-612, N613, N-614, N-615, N-616, N-617, N-618, N-619, N-620, N-621, N-622, N-623, N-624, N-625, N-626, N-627, N-628, N-629, N-630, N-631, N-632, N-633, N-634, N-635, N-636, N-637, N-638, N-639, N640, N-641, N-642, N-643, N-644, N-645, N-646, N-647, N-648, N-649, N-650, N-651, N-652, N-653, N-654, N-655, N-656, N-657, N-658, N-659, N-660, N-661, N-662, N-663, N-664, N-665, N-666, N667, N-668, N-669, N-670, N-671, N-672, N-673, N-674, N-675, N-676, N-677, N-678, N-679, N-680, N-681, N-682, N-683, N-684, N-685, N-686, N-687, N-688, N-689, N-690, N-691, N-692, N-693, N694, N-695, N-696, N-697, N-698, N-699, N-700, N-701, N-702, N-703, N-704, N-705, N-706, N-707, N-708, N-709, N-710, N-711, N-712, N-713, N-714, N-715, N-716, N-717, N-718, N-719, N-720, N1153, N-1154, N-1155, N-1156, N-1157, N-1158, N-1159, N-1160, N-1161, N-1162, N-1163, N-1164, N-1165, N-1166, N-1167, N-1168, N-1169, N-1170, N-1171, N-1172, N-1173, N-1174, N-1175, N1176, N-1177, N-1178, N-1179, N-1180, N-1181, N-1182, N-1183, N-1184, N-1185, N-1186, N-1187, N-1188, N-1189, N-1190, N-1191, N-1192, N-1193, N-1194, N-1195, N-1196, N-1197, N-1198, N 28

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Plant health composition

Автори англійською

Wilhelm, Ronald, Prade, Alexander, Huttenkunst, Merk, Michael, Begliomini, Edson, Ecco, Marlon, Tavares-Rodrigues, Marco-Antonio, Voeste, Dirk

Автори російською

Вильгельм Рональд, Беглиомини Эдсон, Фёсте Дирк

МПК / Мітки

МПК: A01N 43/56, A01N 47/24, A01P 21/00

Мітки: аміду, стійкості, рослин, застосування, абіотичних, підвищення, врожайності, способом, факторів, збільшення, зазначеним, сили, спосіб, опірності, рослини, стресу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/50-105001-sposib-pidvishhennya-vrozhajjnosti-i-abo-zbilshennya-sili-roslin-i-abo-pidvishhennya-stijjkosti-abo-opirnosti-roslini-do-abiotichnikh-faktoriv-stresu-i-zastosuvannya-amidu-za-zazna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення врожайності і/або збільшення сили рослин, і/або підвищення стійкості або опірності рослини до абіотичних факторів стресу і застосування аміду за зазначеним способом</a>

Подібні патенти