Пристрій для перфузії легеневої артерії при хірургічному лікуванні інфекційного ендокардиту в умовах штучного кровообігу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для перфузії легеневої артерії при хірургічному лікуванні інфекційного ендокардиту в умовах штучного кровообігу, що включає апарат штучного кровообігу, який відрізняється тим, що додатково застосовується канюля діаметром 8FR, яка з'єднана з бічним відгалуженням артеріальної магістралі контуру штучного кровообігу, що дозволяє проводити перфузію легеневої артерії артеріальною кров'ю з об'ємною швидкістю 3-5 мл/кг/хв.

Текст

УКРАЇНА (19) UA (11) 99994 (13) C2 (51) МПК (2012.01) A61B 17/00 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД (21) Номер заявки: a 2011 14565 Дата подання заявки: 08.12.2011 (22) (24) Дата, з якої є чинними 25.10.2012 права на винахід: (41) Публікація відомостей 25.05.2012, Бюл.№ 10 про заявку: (46) Публікація відомостей 25.10.2012, Бюл.№ 20 про видачу патенту: (72) Винахідник(и): Книшов Геннадій Васильович (UA), Крикунов Олексій Антонович (UA), Захарова Валентина Петрівна (UA), Колтунова Ганна Борисівна (UA), Бойко Микола Миколайович (UA), Ісаєнко Володимир Владиславович (UA) (73) Власник(и): НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВОСУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМОСОВА АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, вул. М. Амосова, 6, м. Київ, 03650 (UA) (56) Перелік документів, взятих до уваги експертизою: Surgical management of active infective endocarinis in a premature neonate weighing 950 grams. Dante Picarelli, Jose Surraco, Carlos Zuniga, Carlos Peluffo, Rafael Anzibar, Jorge Tambasco, Ruben Leone, Jose Nozar and Pedro Duhagon Journal of Thoractic and Cardiovascular Surgery 2000;119:380-381; Lung perfusion during cardiac surgery with cardiopulmonary bypass: is it necessary? Edmo Atique Gabriela,*Rafael Fagionato Localia, Priscila Katsumi Matsuokaa, Ludmila Santiago Almeidaa, Ismael Guerreiro Silvab, Vera Lucia Capelozzic, Tomas Antonio Salernod and Enio Buffoloa - Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery (2008) 7 (6): 1089-1095; Additional Lung-Protective Perfusion Techniques during Cardiopulmonary Bypass. Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery Vol. 16, No. 3 (2010); Continuous perfusion of pulmonary arteries during total cardiopulmonary bypass favorably affects levels of circulating adhesion molecules and lung function. Suzuki T, Ito T, Kashima I, Teruya K, Fukuda T. - Journal of Thoractic and Сardiovascular Surgery 2001 Aug;122(2):2428; Consequences of Vascular Flow on Lung Injury Induced by Mechanical Ventilation. Alain F. Broccard, John R. Hotchkiss, Naoto Kuwayama, Douglas A. Olson, Saba Jamal, Douglas O. Wangensteen, John J. Marini American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Vol 157. pp 1935–1942, 1998; Lung Perfusion with Oxygenated Blood During Aortic Clamping Prevents Lung Injury. JingHao Zheng, MD, Zhi-Wei Xu, MD, Wei Wang, MD, Zhu-Ming Jiang, Xiao-Qing Yu, ZhaoKang Su, MD, Wen-Xiang Ding, MD - Asian Cardiovascular& Thoracic Annals 2004;12:5860; (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРФУЗІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ В УМОВАХ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ (57) Реферат: Винахід належить до медицини, зокрема до кардіохірургії, і може бути використаний для ефективного інтраопераційного захисту легень при хірургічному лікуванні інфекційного UA 99994 C2 (12) UA 99994 C2 ендокардиту в умовах штучного кровообігу. Пристрій для перфузії легеневої артерії при хірургічному лікуванні інфекційного ендокардиту в умовах штучного кровообігу включає апарат штучного кровообігу, причому додатково застосовується канюля діаметром 8FR, яка з'єднана з бічним відгалуженням артеріальної магістралі контуру штучного кровообігу, що дозволяє проводити перфузію легеневої артерії артеріальною кров'ю з об'ємною швидкістю 3-5 мл/кг/хв. UA 99994 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до медицини, зокрема до кардіохірургії, і може бути використаний для ефективного інтраопераційного захисту легень при хірургічному лікуванні інфекційного ендокардиту в умовах штучного кровообігу. Проведення хірургічного лікування в умовах штучного кровообігу (ШК) при інфекційному ендокардиті (IE) пов'язано з підвищенням активності системної запальної відповіді (СЗВ) і збільшенням ризику пошкодження паренхіматозних органів. При ШК реакції організму у відповідь на контакт крові з чужорідними поверхнями поєднуються з уже наявними синдромом СЗВ, пов'язаного з IE. Особливу актуальність інтраопераційний захист легень (ІЗЛ) набуває у хворих, що мають вихідне пошкодження легеневої тканини (пневмонії, абсцеси, хронічні обструктивні захворювання легенів). Відомий пристрій для ІЗЛ (Jing-Hao Zheng, Zhi-Wei Xu, Wei Wang et al. Lung perfusion with Oxygenated Blood During Aortic Clamping Prevents Lung Injury.// Asian Cardiovascular and Thoracic Annals. - 2004. - Vol. 12, № 1, P. 58-60): дозволяє проведення перфузії легеневої артерії (ЛА) венозною або артеріальною кров'ю зі застосуванням додаткового нагнітаючого насоса апарата штучного кровообігу (АШК). Недоліком означеного пристрою для ІЗЛ є: використання додаткового нагнітаючого насоса АШК, що підвищує ризик зайвої травми формених елементів крові, невизначеність використання венозної або артеріальної крові, висока об'ємна швидкість перфузії ЛА (25-30 мл/кг/хв.), яка значно заважає хірургічним маніпуляціям на внутрісерцевих структурах. Задачею даного винаходу є оптимізація ефективного інтраопераційного захисту легень при хірургічному лікуванні інфекційного ендокардиту. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для перфузії легеневої артерії при хірургічному лікуванні інфекційного ендокардиту в умовах штучного кровообігу включає апарат штучного кровообігу. Згідно з винаходом додатково застосовується канюля діаметром 8FR, яка з'єднана з бічним відгалуженням артеріальної магістралі контуру штучного кровообігу, що дозволяє проводити перфузію легеневої артерії артеріальною кров'ю з об'ємною швидкістю3-5 мл/кг/хв. Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованим пристроєм і технічним результатом полягає в наступному: пропонований пристрій для інтраопераційного захисту легенів (ІЗЛ) дозволяє виконати перфузію ЛА виключно артеріальною кров'ю через бічне відгалуження артеріальної магістралі контуру ПІК безпосередньо, без використання додаткового нагнітаючого насоса, що виключає зайву травму формених елементів крові, а об'ємна швидкість перфузії ЛА складає 3-5 мл/кг/хв., та визначається розрахунковою продуктивністю ШК і канюлі діаметром 8FR, введеної в стовбур ЛА. Пристрій ілюструється рисунком, де представлена схема перфузії ЛА артеріальною кров'ю через відгалуження артеріальної магістралі контуру ШК (канюля бічного відгалуження артеріальної магістралі введена в стовбур ЛА). Пристрій для перфузії ЛА артеріальною кров'ю при хірургічному лікуванні інфекційного ендокардиту в умовах штучного кровообігу застосовують у такій послідовності: Гепаринезація пацієнта і канюляція висхідної аорти канюлею з боковим відгалуженням. Канюляція обох порожнистих вен. Виконання кисетного шва на стінці стовбура ЛА і підведення обтураційної лігатури для його перетискання. При досягненні розрахункової продуктивності ШК виконується вимірювання об'ємної швидкості перфузії через канюлю (8FR) бічного відгалуження артеріальної магістралі. Належне значення об'ємної швидкості перфузії Л А становить 3-5 мл/кг/хв. Введення канюлі в ЛА перед кардіоплегічною зупинкою серця. Після перетиснення аорти, кардіоплегії і видалення інфікованого клапана, перетискається стовбур ЛА, відкривається бічне відгалуження артеріальної магістралі, і тим самим починається перфузія ЛА. При виконанні хірургічних маніпуляцій в ділянці задньої стулки мітрального клапана можливо періодичне припинення подачі крові в ЛА у зв'язку з підвищеним поверненням крові з легеневих вен та погіршенням візуалізації операційного поля. На етапі герметизації порожнин серця перфузія ЛА припиняється. Критеріями ефективності дії пристрою для ІЗЛ мають бути: зниження частоти виникнення ознак гострого пошкодження легень, скорочення частоти виникнення післяопераційних легеневих ускладнень, збільшення індексу оксигенації, скорочення загальної тривалості ШВЛ на 30 %, зменшення вираженості гістологічних ознак пошкодження легень. Пристрій ілюструється таким прикладом його застосування. Пацієнт П., 24 р., Історія хвороби № 3375, був госпіталізований в НІІССХ АМН Україні зі скаргами на задуху, серцебиття, болі в області серця при незначному фізичному навантаженні, набряки нижніх кінцівок. Тривалість захворювання склала 3 місяці. Після лікування двосторонньої пневмонії настало збільшення інтенсивності задишки та серцебиття. Виражене 1 UA 99994 C2 5 10 15 20 25 30 35 погіршення стану відзначає за 2 місяці до госпіталізації в НІІССХ АМН України, коли на тлі антибіотикотерапії з'явилося кровохаркання. Проводилось ехокардіографічне дослідження, при якому були виявлені масивні вегетації на тристулковому клапані і виражена регургітація. При рентгенологічному дослідженні виявлена двостороння абсцедуюча пневмонія з переважним ураженням нижньої долі лівої легені. Посіви крові виявили наявність епідермального стафілокока. Пацієнту було виконано оперативне лікування - протезування тристулкового клапана. Проводилася гепаринезація пацієнта, канюляція висхідної аорти канюлею з боковим відгалуженням, канюляція обох порожнистих вен. Виконувався кісетний шов на стінці стовбура ЛА і підведення обтураційної лігатури для його перетискання. При досягненні розрахункової продуктивності ШК відбувалося вимірювання об'ємної швидкості перфузії через канюлю (8FR) бічного відгалуження артеріальної магістралі. Об'ємна швидкість перфузії ЛА складала 250 мл/хв. Канюля в ЛА вводилася перед кардіоплегічною зупинкою серця. Після перетиснення аорти, кардіоплегії і видалення інфікованого тристулкового клапана, перетискався стовбур ЛА, відкривалося бічне відгалуження артеріальної магістралі, і починалася перфузія ЛА. Виконувалась імплантація штучного клапана серця (St. Jude №29) в тристулкову позицію. Під час ШК проводилася низькочастотна ШВЛ (5 дихальних циклів на хвилину). На етапі герметизації порожнин серця перфузія ЛА припинялася. На момент екстубації індекс оксигенації в порівнянні з вихідним збільшився на 25 %. Післяопераційний період протікав з позитивною динамікою. Зменшилася вираженість клінічних, рентгенологічних ознак запального процесу в легенях. Всього виконано 43 операції при IE клапанів серця із застосуванням даного пристрою для перфузії ЛА артеріальною кров'ю через канюлю (8FR) бічного відгалуження артеріальної магістралі контура АШК. Післяопераційний період у даних пацієнтів протікав з позитивною динамікою зменшення вираженості клінічних, рентгенологічних та гістологічних ознак пошкодження легень. Технічний результат: 1. Застосування даного пристрою дозволяє оптимізувати інтраопераційний захист легень при хірургічному лікуванні IE. 2. Даний пристрій дозволяє проводити перфузію ЛА виключно артеріальною кров'ю за допомогою бічного відгалуження артеріальної магістралі контуру ШК. 3. Нагнітання артеріальної крові в ЛА проводиться без використання додаткового насоса ШК, що запобігає зайвій травмі формених елементів крові. Об'ємна швидкість перфузії ЛА складає 3-5 мл/кг/хв., досягається введенням канюлі діаметром 8FR, при необхідності збільшення об'ємної швидкості перфузії ЛА використовуються канюлі діаметрами 10 FR тa 12 FR. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 40 Пристрій для перфузії легеневої артерії при хірургічному лікуванні інфекційного ендокардиту в умовах штучного кровообігу, що включає апарат штучного кровообігу, який відрізняється тим, що додатково застосовується канюля діаметром 8FR, яка з'єднана з бічним відгалуженням артеріальної магістралі контуру штучного кровообігу, що дозволяє проводити перфузію легеневої артерії артеріальною кров'ю з об'ємною швидкістю 3-5 мл/кг/хв. 2 UA 99994 C2 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for perfusion of pulmonary artery in the surgical treatment of infectious endocarditis under conditions of artificial circulation

Автори англійською

Knyshov Hennadii Vasyliovych, Krykunov Oleksii Antonovych, Zakharova Valentyna Petrivna, Koltunova Hanna Borysivna, Boiko Mykola Mykolaiovych, Isaienko Volodymyr Vladyslavovych

Назва патенту російською

Устройство для перфузии легочной артерии при хирургическом лечении инфекционного эндокардита в условиях искусственного кровообращения

Автори російською

Кнышов Геннадий Васильевич, Крикунов Алексей Антонович, Захарова Валентина Петровна, Колутнова анна Борисовна, Бойко Николай Николаевич, Исаенко Владимир Владиславович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: легеневої, інфекційного, артерії, ендокардиту, штучного, перфузії, лікуванні, умовах, хірургічному, кровообігу, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-99994-pristrijj-dlya-perfuzi-legenevo-arteri-pri-khirurgichnomu-likuvanni-infekcijjnogo-endokarditu-v-umovakh-shtuchnogo-krovoobigu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для перфузії легеневої артерії при хірургічному лікуванні інфекційного ендокардиту в умовах штучного кровообігу</a>

Подібні патенти