Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виготовлення високощільних порошкових порожнистих виробів, в якому витискування здійснюють в три етапи: на першому етапі проводять поперечну (радіальну) деформацію спеченої заготівки циліндричної форми за рахунок примусового переміщення верхнього пуансона штампа при нерухомому нижньому пуансоні, що спирається на упор, на другому етапі видаляють упор, встановлюють обмежувач і видавлюють внутрішню порожнину, на третьому етапі видаляють опору стрижня і здійснюють підсадку торцевої частини видавленого кільця, який відрізняється тим, що на першому етапі збільшують противотиск до нижнього пуансона і стрижня за рахунок стиснення пружини, на другому - зменшують противотиск до нижнього пуансона і стрижня за рахунок зняття тиску на пружину, на третьому - підсаджують кільцеву частину виробу з використанням незнімного обмежувача.

Текст

Реферат: Спосіб виготовлення високощільних порошкових порожнистих виробів, в якому витискування здійснюють в три етапи: на першому етапі проводять поперечну (радіальну) деформацію спеченої заготівки циліндричної форми, на другому етапі видаляють упор, встановлюють обмежувач і видавлюють внутрішню порожнину, на третьому етапі видаляють опору стрижня і здійснюють підсадку торцевої частини видавленого кільця. На першому етапі збільшують противотиск до нижнього пуансона і стрижня за рахунок стиснення пружини, на другому зменшують противотиск до нижнього пуансона і стрижня за рахунок зняття тиску на пружину, на третьому - підсаджують кільцеву частину виробу з використанням незнімного обмежувача. UA 99979 U (12) UA 99979 U UA 99979 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до порошкової металургії і може бути використана для виготовлення високощільних порошкових порожнистих виробів холодним або гарячим витискуванням. Найближчим аналогом є спосіб виготовлення високощільних порошкових порожнистих виробів, при якому витискування здійснюють в три етапи: на першому відбувається поперечна (радіальна) деформація спеченої заготівки циліндричної форми за рахунок примусового переміщення верхнього пуансону штампа при нерухомому нижньому пуансоні, що спирається на упор, на другому - видаляють упор, встановлюють обмежувач і видавлюють внутрішню порожнину, на третьому - видаляють опору стрижня і здійснюють підсадку торцевої частини видавленого кільця (див. Патент України № 59376 МПК B22F 3/10. Опубл. Бюл. № 9 10.05.2011). Недоліком відомого способу є те, що для видалення упора, на який спирається нижній пуансон, встановлення обмежувача і видалення опори стрижня, необхідно зробити дворазову зупинку штампа зі скиданням тиску. Переривання процесу витискування погіршує якість виробів і підвищує тривалість виготовлення виробів. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення способу виготовлення високощільних порошкових порожнистих виробів шляхом того, що на першому етапі збільшують противотиск до нижнього пуансона і стрижня за рахунок стиснення пружини, на другому зменшують противотиск до нижнього пуансона і стрижня за рахунок зняття тиску на пружину, на третьому - підсаджують кільцеву частину виробу з використанням незнімного обмежувача. Це знизить тиск витискування, зменшить час витискування виробу, забезпечить здобуття порожнистих виробів високої рівнощільності, з властивостями, які рівномірно розподілені за об'ємом деталі. Поставлена задача вирішується тим, що у способі виготовлення високощільних порошкових порожнистих виробів, у якому витискування здійснюють в три етапи: на першому етапі проводять поперечну (радіальна) деформацію спеченої заготівки циліндричної форми за рахунок примусового переміщення верхнього пуансона штампа при нерухомому нижньому пуансоні, що спирається на упор, на другому етапі видаляють упор, встановлюють обмежувач і видавлюють внутрішню порожнину, на третьому етапі видаляють опору стрижня і здійснюють підсадку торцевої частини видавленого кільця, згідно з корисною моделлю, на першому етапі збільшують противотиск до нижнього пуансона і стрижня за рахунок стиснення пружини, на другому етапі зменшують противотиск до нижнього пуансона і стрижня за рахунок зняття тиску на пружину, на третьому етапі підсаджують кільцеву частину виробу з використанням незнімного обмежувача. Переміщення матриці та верхнього пуансона здійснюють за рахунок прикладання тиску в більшій мірі на торець кільцевої частини деталі, що видавлюється, яка спирається на незнімний обмежувач. Відбувається підсадка кільцевої частини деталі, її деформація і зміцнення, вирівнюється густина і властивості за об'ємом деталі, а дно деформується на цій стадії у набагато меншій мірі. Сила штампування, при цьому знижується, оскільки зменшується площа прикладання сили. Спрощується процес і тривалість штампування. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображено пристрій для здійснення способу виготовлення високощільних порошкових порожнистих виробів у положенні ущільнення заготівки. На фіг. 2 - пристрій у положенні витискування (справа) і підсадка торцевої частини видавленого кільця (зліва). Пристрій для здійснення способу виготовлення високощільних порошкових порожнистих виробів містить матрицю 1, верхній пуансон 2, стрижень 3, нижній пуансон 4, незнімний обмежувач 5 нижнього пуансона 4, пружину 6 нижнього пуансона 4, пружину 7 матриці 1, опору 8 стрижня 3, пружину 9 стрижня 3. Спосіб виготовлення реалізується наступним чином. На першому етапі матрицю 1 і нижній пуансон 4 утримують у крайньому верхньому положенні пружинами 6 і 7 (фіг. 1). Заготівку, що має діаметр. менший за діаметр матриці 1 на величину, що забезпечує міру попередньої деформації у розмірі 15-55 %, завантажують у порожнину матриці 1, причому положення матриці 1 регулюють таким чином, що заготівка поміщається на 2-3 мм нижче за її верхній торець. У матрицю 1 встановлюють верхній пуансон 2 і надають тиск. При дотику верхнього пуансона 2 заготівки збільшують противотиск до нижнього пуансона 4 і стрижня 3 за рахунок стиснення пружин 6, 9. Верхнім пуансоном 2 давлять на заготівку, відбувається поперечна (радіальна) деформація заготовки і її ущільнення. На другому етапі зменшують противотиск до нижнього пуансона 4 і стрижня 3 за рахунок зняття тиску на пружини 6, 9, і видавлюють порожнину (фіг. 2). 1 UA 99979 U 5 10 15 На третьому етапі здійснюють підсадку кільцевої частини виробу (фіг. 2). При русі верхнього пуансона 2 матриця 1 переміщується униз за рахунок сил тертя між її стінкою і видавленим виробом, а стрижень 3 і виріб зміщують до зіткнення з опорою 8 стрижня 3. При подальшому русі верхнього пуансона 2, здійснюють підсадку кільцевої частини виробу і далі стрижень 3 стикають з незнімним обмежувачем 5. Приклад застосування способу виготовлення високощільних порошкових порожнистих виробів. Для одержання деталей типу "склянка" використовують порошок марки ПМС. Перемішування порошку з пластифікатором - стеаратом цинку (0,5 % по масі) виконують у конусному змішувачі протягом 1 години. Формування заготівки пористістю 10 % виконують однобічним ущільненням порошку на гідравлічному пресі моделі ПД 476 силою 1600 кН. Формують деталь розміром Dвн=18,0 мм, Dн=28,5 мм, Н=26,3 мм, глибиною глухого отвору 15,6 мм у рухомій матриці з активною дією сил тертя із спеченої заготівки в три стадій на пресі Д2430Б і піддають термічній обробці при температурі 400 °C протягом 0,5 години. Як змащувач використовували дисульфід молібдену. При витискуванні у три етапи - з підсадкою, тиск витискування склав 682 МПа, а підсадки 412 МПа. Твердість дна при цьому складала 95 НВ, торцевої частини кільця 80 НВ. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 30 Спосіб виготовлення високощільних порошкових порожнистих виробів, в якому витискування здійснюють в три етапи: на першому етапі проводять поперечну (радіальну) деформацію спеченої заготівки циліндричної форми за рахунок примусового переміщення верхнього пуансона штампа при нерухомому нижньому пуансоні, що спирається на упор, на другому етапі видаляють упор, встановлюють обмежувач і видавлюють внутрішню порожнину, на третьому етапі видаляють опору стрижня і здійснюють підсадку торцевої частини видавленого кільця, який відрізняється тим, що на першому етапі збільшують противотиск до нижнього пуансона і стрижня за рахунок стиснення пружини, на другому - зменшують противотиск до нижнього пуансона і стрижня за рахунок зняття тиску на пружину, на третьому - підсаджують кільцеву частину виробу з використанням незнімного обмежувача. 2 UA 99979 U Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Riabicheva Liudmyla Oleksandrivna, Nykytin Yurii Mykolaiovych, Biloshytskyi Mykola Volodymyrovych

Автори російською

Рябичева Людмила Александровна, Никитин Юрий Николаевич, Билошицкий Николай Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B22F 3/10

Мітки: порожнистих, виготовлення, спосіб, виробів, порошкових, високощільних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-99979-sposib-vigotovlennya-visokoshhilnikh-poroshkovikh-porozhnistikh-virobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення високощільних порошкових порожнистих виробів</a>

Подібні патенти