Інтелектуальна система головного світла транспортного засобу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Інтелектуальна система головного світла транспортного засобу, що складається з датчиків, електронного блока керування та блока приводу, яка відрізняється тим, що в неї додатково встановлюються транспортний портал та GPS-система, за допомогою яких заздалегідь отримана інформація з урахуванням GPS-даних про положення транспортного засобу на дорозі та його швидкість руху передається з транспортного порталу через електронний блок керування адаптивною системою освітлення на АСПО-контролер, який відповідає за прийняття рішення щодо повороту фар і, як наслідок, забезпечує оптимальне освітлення дороги.

Текст

Реферат: Інтелектуальна система головного світла транспортного засобу, що складається з датчиків, електронного блока керування та блока приводу. Крім того, в неї додатково встановлюються транспортний портал та GPS-система, за допомогою яких заздалегідь отримана інформація з урахуванням GPS-даних про положення транспортного засобу на дорозі та його швидкість руху передається з транспортного порталу через електронний блок керування адаптивною системою освітлення на АСПО-контролер, який відповідає за прийняття рішення щодо повороту фар і, як наслідок, забезпечує оптимальне освітлення дороги. UA 99911 U (12) UA 99911 U UA 99911 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до машинобудування, зокрема до систем керування інтелектуальною системою головного світла транспортного засобу (ТЗ), і може бути використана при обґрунтуванні будь-яких заходів з підвищення ефективності освітлення ТЗ дороги. Найбільш близька до запропонованої корисної моделі за конструкцією є вибрана як прототип система автоматичної адаптації світлотіньової границі променя фар ближнього світла [Латова В.Б. Перспективы развития систем головного освещения транспортных средств / В.Б. Латова, А.А. Эйдинов, С.И. Вылегжанин // Журнал автомобильных инженеров. - 2011. - № 6(71). - С. 10-13], в основі цієї системи знаходиться блок-схема, завдяки якій світлотіньова межа базується на системі датчиків, які виявляють положення інших ТЗ, а також включених в електричну схему процесора і блока електронного керування (ECU) для автоматичної адаптації світлотіньової межі променя фар ближнього світла, що забезпечує зниження (запобігання) засліплення шляхом керованого освітлення поверхні дороги попереду ТЗ. При цьому перехід від променя фар дальнього світла до променя ближнього світла відбувається відносно швидко, що сприяє уникненню дискомфорту водія. Завдяки запропонованій системі головного світла ТЗ датчики ТЗ збирають інформацію. Далі оброблена інформація надходить в електронні блоки освітлення. Потім вибирається метод освітлення, завдяки якому фара освітлює дорогу попереду ТЗ. До недоліків розглянутої системи автоматичної адаптації світлотіньової границі проміння фар ближнього світла належить відсутність отримання водієм інформації щодо постійних змін транспортного середовища, тобто неможливість повністю оцінити стан дороги та забезпечити оптимальне освітлення дороги. В основу запропонованої корисної моделі поставлена задача вдосконалення інтелектуальної системи головного світла ТЗ, для чого використовується транспортний портал та GPS-система, що поліпшує роботу інтелектуальної системи головного світла ТЗ за рахунок заздалегідь отриманої інформації про стан дороги. Поставлена задача вирішується переважно завдяки тому, що збір інформації про стан дороги здійснюється не тільки датчиками, а й за допомогою транспортного порталу і додатково встановленої GPS-системи, які є пристроями для завчасної передачі інформації на бортовий комп'ютер про зустрічні ТЗ, повороти, перехрестя та інші елементи дороги. На фіг. 1 представлено структурну схему інтелектуальної системи головного світла ТЗ, яка складається з трьох частин: модуля збору даних з транспортним порталом та GPS-системою (І), блока керування адаптивною системою (2) і блока приводу (3). Модуль збору даних за допомогою датчиків і карти збору даних, що входить до складу GPS-системи, приймає сигнали з коробки передач, педалі акселератора, педалі зчеплення, педалі гальм і рульового колеса. АСПО-контролер управляє усіма обчислювальними і керуючими задачами. Блок приводу руху осі головного світла забезпечує визначення напрямку і положення ТЗ. Запропонована інтелектуальна система головного світла ТЗ працює наступним чином. Модуль збору даних пов'язаний з CAN-шиною, через яку всі дані можуть використовуватися спільно з даними АСПО-контролера, який є ключовою ланкою всієї системи. Він збирає всі сигнали з датчиків, перерахованих вище, необхідних для прийняття рішення бортовим комп'ютером, при цьому АСПО-контролер отримує інформацію про стан ТЗ в необхідний момент. Потім параметри керування передаються до блока приводу. Далі АСПО-контролер повторює пройдений цикл. Центральний блок системи має п'ять входів і два виходи. При цьому інформація з трьох датчиків, транспортного порталу і GPS-системи надходить на п'ять входів. З виходів надходить інформація у вигляді команд до двигунів фар. Ввімкнення вигину світла і вибір режиму руху ТЗ є загальними умовами, які надаються водієм. Ці сигнали обробляються у блоці керування системою адаптивного освітлення і далі подаються до електронного блока керування АСПО. Блок приводу включає в себе ланцюг живлення приводу і двигуни постійного струму. Використовуються два двигуни постійного струму. Привод фари отримує параметри керування від АСПО-контролера з точки зору позиціонування. За допомогою замкнутого контролю положення фар ТЗ система має високу точність керування. При цьому водій керує перемикачем світла в салоні ТЗ при русі, а електронний блок керування системою адаптивного освітлення, який обробляє отримані дані від датчиків, транспортного порталу і GPS-системи передає ці дані на АСПО-контролер, завдяки якому відбувається рух фар. Блок-схема наведена на фіг. 2, дозволяє встановити взаємозв'язок елементів, які входять до складу інформаційно-комунікаційної системи ТЗ. Так сигнали, отримані з датчиків, надходять в електронний блок керування системою адаптивного освітлення. На цьому рівні сигнали 1 UA 99911 U 5 10 15 20 декодуються і обробляються для відображення на бортовому блоці електронного керування або для використання іншими електронними блоками. Представлена інтелектуальна система головного світла ТЗ демонструє процес корегування головного світла ТЗ. При русі ТЗ сервер відстеження запрошує дані про місце знаходження ТЗ, який зареєстрований в базі даних. Додатково з головного сервера зчитуються координати поворотів або перехресть через транспортний портал та передаються у вигляді параметрів на пристрій зчитування скоригованих даних. Сервер відстеження місцезнаходження робить запит у реальному часі до передатчика місцезнаходження. У відповідь приходить сигнал, який дозволяє визначити доцільність коригування положення фар. Якщо необхідно коригувати положення, з передатчика місцезнаходження надходить інформація на пристрій зчитування скорегованих даних. Далі пристрій запрошує у головного сервера точні параметри, які необхідно скорегувати, після відповіді головного сервера запускається процес корегування положення фар. Запропонована корисна модель дозволяє підвищити ефективність керування інтелектуальною системою головного світла ТЗ за рахунок того, що бортовий комп'ютер завчасно отримує інформацію про повороти, перехрестя тощо. Таким чином, розроблена інтелектуальна система головного світла ТЗ за допомогою механізму адаптації та самонавчання в автоматичному режимі враховує постійні зміни середовища руху ТЗ, оцінює початкові характеристики і узагальнює отриману інформацію, а головне, забезпечує оптимальне освітлення дороги. Розроблена корисна модель може бути використана для автомобілів, транспортних засобів спеціального призначення, дорожніх та будівельних машин тощо. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Інтелектуальна система головного світла транспортного засобу, що складається з датчиків, електронного блока керування та блока приводу, яка відрізняється тим, що в неї додатково встановлюються транспортний портал та GPS-система, за допомогою яких заздалегідь отримана інформація з урахуванням GPS-даних про положення транспортного засобу на дорозі та його швидкість руху передається з транспортного порталу через електронний блок керування адаптивною системою освітлення на АСПО-контролер, який відповідає за прийняття рішення щодо повороту фар і, як наслідок, забезпечує оптимальне освітлення дороги. 2 UA 99911 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F21S 2/00, B60Q 1/00, F21W 101/00

Мітки: інтелектуальна, засобу, транспортного, система, світла, головного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-99911-intelektualna-sistema-golovnogo-svitla-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Інтелектуальна система головного світла транспортного засобу</a>

Подібні патенти