Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб центрування рейок у машині для контактного стикового зварювання, при якому положення затиснутих кінців рейок коректують за допомогою сервомеханізмів вертикального та горизонтального переміщення по сигналу неузгодженості, за який приймають різницю відстаней від спільної бази до поверхні катання та від спільної бази до бічних граней головок рейок, відповідно, виміряних за допомогою датчиків відстані, розташованих на маніпуляторі, що на період проведення підготовчих операцій до зварювання вводиться в зону стикування рейок, який відрізняється тим, що за спільну базу приймається безпосередньо одна із затиснутих рейок, при цьому здійснюють прилягання маніпулятора до поверхні катання і бічної грані рейки за допомогою двох електромагнітів.

Текст

Реферат: Винахід належить до зварювання, а точніше до способу центрування рейок у машині для контактного стикового зварювання. Положення затиснутих кінців рейок коректують за допомогою сервомеханізмів по сигналу неузгодженості, за який приймають різницю відстаней від спільної бази до суміщуваних поверхонь зварюваних заготовок у зоні стикування торців. Спосіб відрізняється тим, що за спільну базу приймається безпосередньо одна із затиснутих рейок. Досягається підвищення точності центрування нових і старопридатних рейок. UA 99910 C2 (12) UA 99910 C2 UA 99910 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до галузі зварювання, а більш точно до способу центрування рейок у машині для контактного стикового зварювання. Відомий спосіб центрування, коли для суміщення осей рейок у конструкції машини передбачають сервомеханізми для переміщення в різних напрямках однієї із заготовок, що зварюють, (друга рейкова заготовка закріплена нерухомо, патент №654363, Кл. Е01В29/46, Швейцарія), або переміщають одну із заготовок у горизонтальній площині, а другу - у вертикальній як, наприклад, у стаціонарній рейкозварювальній машині К-190П (Оборудование для контактной сварки рельсов и его эксплуатация. Солодовников С.А.и др. - К.: Наукова думка. 1974. - С. 112). При цьому керування сервомеханізмами здійснюється оператором вручну за результатами візуального й тактильного огляду стикованих торців рейок. Точність суміщення осей рейок залежить від кваліфікації оператора. Відомий спосіб автоматичного центрування зварюваних заготовок, коли для суміщення поверхонь катання головки рейок в одній площині вимірюють за допомогою датчиків відстані від спільної бази до суміщуваних поверхонь і різницю отриманих сигналів використовують для керування механізмом коректування (патент РФ №2192339 В23К11/04, 11/24). Недолік відомого способу полягає в тому, що він не вирішує другої проблеми центрування рейок - суміщення в одній площині бічних граней головок рейок. Відомий спосіб автоматичного центрування двох профільних заготовок, зокрема рейок, у машині для контактного стикового зварювання, при якому положення затиснутих кінців заготовок коректують за допомогою сервомеханізмів по сигналу неузгодженості, за який приймають різницю відстаней від фіксованої точки початку відліку (загальної бази) до суміщуваних поверхонь зварюваних заготовок, при цьому центрування проводять у два етапи: на першому етапі вимірюють відстані від спільної бази до суміщуваних поверхонь з боку поверхні катання головки рейок й отриманий сигнал неузгодженості використовують для керування сервомеханізмом вертикального переміщення однієї рейкової заготовки, а на другому етапі вимірюють відстані від спільної бази до суміщуваних поверхонь з боку правої або лівої бічної грані головки рейок й отриманий сигнал неузгодженості використовують для керування сервомеханізмом горизонтального переміщення іншої рейкової заготовки (патент РФ №2165347 В23К37/04, 11/04//В23К 101:26). Область застосування відомого способу поширюється на центрування старопридатних відремонтованих рейок, при установці яких у машині розбіжність торців рейок по ширині головки повинна бути зміщена у бік неробочої грані (правої або лівої) /Рельсы железнодорожные старогодные отремонтированные сварные, Технические условия ТУ 0921-077-01124328-99. - М.: Транспорт, 1999. - С.36./. При зварюванні нових рейок розбіжність торців рейок повинна бути зміщена по ширині головки в обидва боки, тобто центрування рейок повинно виконуватися по осі, а не по бічній грані / Рельсы железнодорожные новые сварные. Технические условия ТУ 0921 -057-0112432898. - М.: Транспорт, 1999. - С.13/. Із цієї причини відомий спосіб центрування не дає бажаного результату при зварюванні нових рейок. Найбільш близьким по технічному рішенню є способ центрування двох профільних заготовок, зокрема рейок у машині для контактного стикового зварювання, при якому положення затиснутих кінців зварюваних заготовок коректують за допомогою сервомеханізмів по сигналу неузгодженості, за який приймають різницю відстаней від спільної бази до суміщуваних поверхонь зварюваних заготовок у зоні стикування торців, вимірюють одночасно відстані від спільної бази до правої і лівої бічних граней головок рейок і різницю обмірюваних сигналів використовують для керування сервомеханізмом горизонтального переміщення рейкової заготовки (патент України № 92609 від 25.11.2010р. Бюл. №22, 2010р.,В23К37/04, В23К11/04), прийнятий нами за прототип. Даний спосіб центрування реалізовано у стаціонарних рейкозварювальних машинах типу К1000, обладнаних спеціальним маніпулятором з індукційними датчиками відстані, що на період проведення підготовчих операцій до зварювання вводиться в зону стикування торців рейок. Як показує практичне застосування відомого способу, його недоліком є те, що під час зварювань механізми, що переміщують, маніпулятор забризкуються гарячим металом, який прилипає до них. Це приводить до неточного встановлення маніпулятора з датчиками на рейки. Незначна зміна бази веде до неточного центрування рейок. Іншим недоліком прототипу є те, що швидкість введення маніпулятора дуже мала і зменшується продуктивність праці. В основу винаходу поставлена задача створити спосіб центрування двох рейок у машині для контактного стикового зварювання, що забезпечує стабільне та швидке центрування зварюваних заготовок. 1 UA 99910 C2 5 10 15 20 25 30 35 Суть винаходу полягає в тому, що в способі центрування рейок у машині для контактного стикового зварювання, при якому положення затиснутих кінців рейок коректують за допомогою сервомеханізмів вертикального та горизонтального переміщення по сигналу неузгодженості, за який приймають різницю відстаней від спільної бази до поверхні катання та від спільної бази до бічних граней головок рейок, відповідно, виміряних за допомогою датчиків відстані, розташованих на спеціальному маніпуляторі, що на період проведення підготовчих операцій до зварювання вводиться в зону стикування рейок, при цьому за спільну базу приймається безпосередньо одна із затиснутих рейок, завдяки щільному приляганню маніпулятора до поверхні катання і бічної грані рейки за допомогою двох електромагнітів. Пристрій для реалізації запропонованого способу маніпулятора показано на кресленні, де 1 - корпус; 2 - датчики відстані; 3 - електромагніти; 4 - кнопка підключення та відключення електромагнітів. Після введення та установки маніпулятора на рейки вручну натискають кнопку 4. Спрацьовують електромагніти, які щільно притягають обладнання до рейки, після чого іде центрування. (Базовою рейкою є рейка в нерухомій колоні (ліва), тому що після зварювання та осадки рухома колона опускається по вертикалі вниз на 1 мм. Далі проходить зняття підсилення ходом рухомої колони) Після закінчення центрування магніти вимикаються і обладнання виводять з зони зварювання. Пропонований спосіб центрування реалізовано у нових стаціонарних рейкозварювальних машинах типу К-1100, що значно підвищило точність центрування нових і старопридатних рейок. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ Спосіб центрування рейок у машині для контактного стикового зварювання, при якому положення затиснутих кінців рейок коректують за допомогою сервомеханізмів вертикального та горизонтального переміщення по сигналу неузгодженості, за який приймають різницю відстаней від спільної бази до поверхні катання та від спільної бази до бічних граней головок рейок, відповідно, виміряних за допомогою датчиків відстані, розташованих на маніпуляторі, що на період проведення підготовчих операцій до зварювання вводиться в зону стикування рейок, який відрізняється тим, що за спільну базу приймається безпосередньо одна із затиснутих рейок, при цьому здійснюють прилягання маніпулятора до поверхні катання і бічної грані рейки за допомогою двох електромагнітів. 2 UA 99910 C2 Комп’ютерна верстка M. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of centering rails in butt welding machine

Автори англійською

Kuchuk-Yatsenko Serhii Ivanovych, Kryvonos Vadym Petrovch, Didkovskyi Oleksandr Volodymyrovych, Mykytyn Yaroslav Ivanovych, Dediukh Volodymyr Ivanovych, Okul Viktor Ivanovych

Назва патенту російською

Способ центрирования рельсов в машине для контактной стыковой сварки

Автори російською

Кучук-Яценко Сергей Иванович, Кривонос Вадим Петрович, Дидковский Александр Владимирович, Микитин Ярослав Иванович, Дедюх Владимир Иванович, Окул Виктор Иванович

МПК / Мітки

МПК: B23K 11/04, B23K 37/04

Мітки: зварювання, спосіб, рейок, контактного, машини, стикового, центрування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-99910-sposib-centruvannya-rejjok-u-mashini-dlya-kontaktnogo-stikovogo-zvaryuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб центрування рейок у машині для контактного стикового зварювання</a>

Подібні патенти