Ґрунтообробний робочий орган для меліоративного обробітку солонцюватих ґрунтів і торфяників

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Ґрунтообробний робочий орган для меліоративного обробітку солонцюватих ґрунтів і торф'яників, що складається: з корпусу, полиці, лемеша, горизонтальної пластини, підтримуючого щитка, регулювального скребка, який відрізняється тим, що ґрунтообробний робочий орган виконано у вигляді сполученого з лемешем похилого збираючого піддону, в якому розміщено скребковий транспортер, довжина якого більше довжини піддону, і розташованим під виступаючим кінцем транспортера перпендикулярно до його поздовжньої осі вібролотком, причому леміш ґрунтообробного робочого органу розташованого в одній горизонтальній площині з лемешем корпусу плуга.

Текст

Реферат: Ґрунтообробний робочий орган для меліоративного обробітку солонцюватих ґрунтів і торф'яників складається: з корпусу, полиці, лемеша, горизонтальної пластини, підтримуючого щитка, регулювального скребка. Ґрунтообробний робочий орган виконано у вигляді сполученого з лемешем похилого збираючого піддону, в якому розміщено скребковий транспортер, довжина якого більше довжини піддону, і розташованим під виступаючим кінцем транспортера перпендикулярно до його поздовжньої осі вібролотком, причому леміш ґрунтообробного робочого органу розташованого в одній горизонтальній площині з лемешем корпусу плуга. UA 99643 U (12) UA 99643 U UA 99643 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільськогосподарської техніки, зокрема до пристроїв для винесення на поверхню ґрунту природних меліорантів. Відомий двоярусний плуг для меліоративного обробітку солонцюватих ґрунтів, складається з корпусу, полиці, лемеша, горизонтальної пластини, підтримуючого щитка, регульованого скребка [1]. Недоліком такого знаряддя являється те, що в неповній мірі виноситься природний меліорант на поверхню ґрунту, не підвищує родючість ґрунтів та зниженню їх солонцюватості й ерозії. Задача корисної моделі полягає в поліпшені меліоративного ефекту обробітку солонцюватих ґрунтів та торф'яників за рахунок повнішого винесення природного меліоранту на поверхню ґрунту. Поставлена задача вирішується тим, що ґрунтообробний робочий орган виконано у вигляді сполученого з лемешем похилого збираючого піддону, в якому розміщено скребковий транспортер, довжина якого більше довжини піддону, і розташованим під виступаючим кіпцем транспортера перпендикулярно до його подовжньої осі вібролотком, причому леміш ґрунтообробного робочого органу розташованого в одній горизонтальній площині з лемешем корпусу плуга. Ґрунтообробний робочий орган для меліоративного обробітку ґрунту пояснюється на фігурах: Фіг. 1 загальний вигляд меліоративного плуга; Фіг. 2 корпус двоярусного плуга; Фіг. 3 транспортер для природного меліоранту; Фіг. 4 схема роботи ґрунтообробного робочого органа - (вигляд зверху), де: 1 - корпус, 2 - полиця, 3 - леміш, 4 - горизонтальна пластина, 5 - підтримуючий щиток, 6 - регулювальний скребок, 7 - леміш ґрунтообробного робочого органу, 8 - піддон, 9 - скребковий транспортер, 10 - вібролоток. Ґрунтообробний робочий орган (Фіг. 2) складається: з корпусу 1 з полицею 2 і лемешем 3. Корпус має горизонтальну пластину з вирізом для проходу пласта. На нижній кромці полиці 2 встановлено регульований по висоті скребок 6. Корпус 1 забезпечений підтримуючим щитком 5. За корпусом 1 в його борозні розміщено транспортер для природного меліоранту (Фіг. 3) із збираючим піддоном 8 з бортами, з лемешем 7. Усередині піддону 8 встановлено скребковий транспортер 9, довжина якого більше довжини піддону 8 і у верхній частині транспортер виступає за межі піддону. Під виступаючою частиною скребкового транспортера 9 встановлено вібролоток 10, вісь якого перпендикулярна повздовжній осі транспортера. Вібролоток 10 має нахил вправо, у бік обробленого поля. Ґрунтообробний робочий орган (фіг.4) працює таким чином: леміш 3 корпуса 1 відрізує основний пласт ґрунту 1 і шар II, що містить природний меліоранг. 11,е досягається за рахунок збільшення глибини ходу лемеша. Основний пласт ґрунту І, підтримуваний щитком 5 з мінімальними деформаціями зміщується полицею 2 в борозну III, що залишилася від попереднього проходу знаряддя. Шар II, що містить природний меліорант, відрізаний лемешем 3 корпуса 1, провалюється у виріз горизонтальної пластини 4 і проходячи під регульованим по висоті скребком 6 потрапляє на леміш 7 похилого збираючого піддону 8. Висота розташування скребка 6 регулюється так, щоб він розділяв основний пласт ґрунту І і шар II, що містить природний меліорант. Природний меліорант, потрапивши на похилий збираючий піддон 8, забирається нижньою гілкою скребкового транспортера 9 і транспортується вгору по піддону. Виступаюча верхня частина транспортера подає природний меліорант на вібролоток 10, який у свою чергу скидає його на поверхню зрушеного пласта ґрунту 1. Для того, щоб лоток 10 без затримок і налипання скидав природний меліорант, йому надається вібрація. Даний ґрунтообробний робочий орган може бути використано для винесення на поверхню ґрунту природних меліорантів, наприклад карбонатно-ілювіального горизонту, який містить вапно, що дозволяє поліпшити фізичні властивості солонцюватих ґрунтів, а також для піскування торф'яників з метою зниження ерозійних процесів. 1 UA 99643 U 5 Втрати природного меліоранту при роботі ґрунтообробного робочого органу, який заявляється, не перевищують 3-5 %, що дозволяє виносити його на поверхню ґрунту на 25 % більше, ніж при роботі прототипу. Це дозволяє підсилити і пролонгувати меліоративний ефект солонцюватих ґрунтів. Джерела інформації: 1. Патент на корисну модель № 49131, UA, AB01 13/14, 26.04.2010 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Ґрунтообробний робочий орган для меліоративного обробітку солонцюватих ґрунтів і торф'яників, що складається: з корпусу, полиці, лемеша, горизонтальної пластини, підтримуючого щитка, регулювального скребка, який відрізняється тим, що ґрунтообробний робочий орган виконано у вигляді сполученого з лемешем похилого збираючого піддону, в якому розміщено скребковий транспортер, довжина якого більше довжини піддону, і розташованим під виступаючим кінцем транспортера перпендикулярно до його поздовжньої осі вібролотком, причому леміш ґрунтообробного робочого органу розташованого в одній горизонтальній площині з лемешем корпусу плуга. 2 UA 99643 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Babych Leonid Oleksiiovych, Ryschuk Viktoria Leonidivna

Автори російською

Бабич Леонид Алексеевич, Рищук Виктория Леонидовна

МПК / Мітки

МПК: A01B 13/00

Мітки: ґрунтообробний, орган, робочий, ґрунтів, обробітку, солонцюватих, меліоративного, торфяників

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-99643-gruntoobrobnijj-robochijj-organ-dlya-meliorativnogo-obrobitku-soloncyuvatikh-runtiv-i-torfyanikiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ґрунтообробний робочий орган для меліоративного обробітку солонцюватих ґрунтів і торфяників</a>

Подібні патенти