Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Електродна система для локального електророзрядного знеміцнення ґрунтів, що містить корпус з коаксіально розташованими стрижневим позитивним електродом із циліндричним наконечником у нижній частині та негативним електродом, ізолятор, який розділяє електроди, діелектричний електровибуховий патрон, що містить ініціюючу суміш, розміщений між позитивним електродом та негативним електродом, яким є корпус, та вантаж, закріплений на корпусі, яка відрізняється тим, що діелектричний електровибуховий патрон виконано у вигляді капсули, яку заповнено ініціюючою сумішшю, і встановлено між двома штифтами, один з яких закріплено на зовнішній поверхні корпусу в нижній його частині, а інший - на бічній поверхні наконечника стрижневого позитивного електрода.

Текст

Реферат: Електродна система для локального електророзрядного знеміцнення ґрунтів, що містить корпус з коаксіально розташованими стрижневим позитивним електродом із циліндричним наконечником у нижній частині та негативним електродом, ізолятор, який розділяє електроди, діелектричний електровибуховий патрон, що містить ініціюючу суміш, розміщений між позитивним електродом та негативним електродом, яким є корпус, та вантаж, закріплений на корпусі, причому діелектричний електровибуховий патрон виконано у вигляді капсули, яку заповнено ініціюючою сумішшю, і встановлено між двома штифтами, один з яких закріплено на зовнішній поверхні корпусу в нижній його частині, а інший - на бічній поверхні наконечника стрижневого позитивного електрода. UA 99277 U (54) ЕЛЕКТРОДНА СИСТЕМА ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОГО ЗНЕМІЦНЕННЯ ҐРУНТІВ UA 99277 U UA 99277 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до пристроїв для руйнування матеріалів і може бути використана в електророзрядних установках, що застосовуються для локального електророзрядного знеміцнення ґрунтів з використанням високовольтного електрохімічного вибуху. Як аналог вибрано електрогідравлічний зривник, що містить корпус із коаксіально встановленими стрижневим і трубчастим електродами, між якими розміщено ізоляційну трубку, штуцер для подачі рідини, вантаж і наконечник стрижневого електрода, причому трубчастий електрод має кільцеві виступи, кожний з яких утворений послідовно з боку корпусу конічною, циліндричною і плоскою поверхнями, при цьому наконечник також утворений торцевою плоскою поверхнею, паралельною плоским поверхням виступів, і виконаний однакового діаметра з трубчастим електродом та ізоляційною трубкою [див. а.с. № 1549163 МПК4 Е21С37/18, експертний висновок додається]. Ознаками, які збігаються з істотними ознаками корисної моделі, що заявляється, є такі: - корпус з коаксіально встановленими стрижневим і трубчастим електродами та ізолятором, що розділяє електроди; - вантаж, закріплений на корпусі. Причиною, що перешкоджає одержанню необхідного технічного результату, є низька ефективність перетворення енергії внаслідок великих її втрат у початковій стадії розряду. Найбільш близькою за сукупністю ознак до корисної моделі є електродна система для руйнування монолітних об'єктів (див. пат. України № 79035, МПК(2006)Е21С 37/18, опуб. 10.05.2007. Бюл. № 6), що містить корпус з коаксіально розташованими стрижневим і трубчастим електродами та ізолятором, що розділяє електроди, вантаж, закріплений на корпусі, причому наконечник стрижневого електрода виконаний однакового діаметра з ізолятором, діелектричний електровибуховий патрон, виконаний у вигляді стакана, всередині якого співвісно з ним розміщена гільза, а простір між ними заповнено ініціюючою сумішшю, при цьому стінка гільзи прилягає до бокової поверхні наконечника стрижневого електрода та ізолятора, а стінка стакана - до бокової поверхні трубчастого електрода. Ознаками, які збігаються з істотними ознаками корисної моделі, що заявляється, є такі: - корпус з коаксіально розташованими стрижневим позитивним електродом із циліндричним наконечником у нижній частині та негативним електродом; - ізолятор, який розділяє електроди; - діелектричний електровибуховий патрон, що містить ініціюючу суміш, розміщений між позитивним електродом та негативним електродом, яким є корпус; - вантаж, закріплений на корпусі. Причиною, що перешкоджає одержанню необхідного технічного результату, є низька ефективність перетворення енергії внаслідок неповної реакції окислення ініціюючої суміші. Простір між гільзою і стаканом, який заповнений ініціюючою сумішшю, дозволяє формувати напрямок розряду по поверхні стику гільзи з дном стакана через ініціюючу суміш. Однак при цьому канал розряду створюється лише в частині простору між гільзою і стаканом. Внаслідок чого в цій частині починається реакція окислення й виділення енергії, утворений стиск починає руйнувати оболонку стакана, в результаті цього суміш не встигає прореагувати повністю і викидається зовні. Крім того, слід зазначити, що в установках для електророзрядного знеміцнення ґрунтів застосовується енергія електричного розряду на порядок нижча порівняно з електророзрядними установками для руйнування монолітних об'єктів (6 кДж проти 100 кДж), тому неможливо створити такий канал розряду, який би забезпечив одночасний початок реакції окислення всього об'єму ініціюючої суміші. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення електродної системи для локального електророзрядного знеміцнення ґрунтів, у якій введення нових конструктивних елементів дозволить підвищити ефективність перетворення енергії шляхом забезпечення повноти реакції окислення ініціюючої суміші. Суть корисної моделі полягає в тому, що електродна система для локального електророзрядного знеміцнення ґрунтів, що містить корпус з коаксіально розташованими стрижневим позитивним електродом із циліндричним наконечником у нижній частині та негативним електродом, ізолятор, який розділяє електроди, діелектричний електровибуховий патрон, що містить ініціюючу суміш, розміщений між позитивним електродом та негативним електродом, яким є корпус, та вантаж, закріплений на корпусі, згідно з корисною моделлю, діелектричний електровибуховий патрон виконано у вигляді капсули, яку заповнено ініціюючою сумішшю, і встановлено між двома штифтами, один з яких закріплено на зовнішній поверхні корпусу в нижній його частині, а інший - на бічній поверхні наконечника стрижневого позитивного електрода. 1 UA 99277 U 5 10 15 20 25 30 Розкриваючи причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак електродної системи, що заявляється, і технічним результатом необхідно відзначити таке. Ознаки "діелектричний електровибуховий патрон виконано у вигляді капсули, яку заповнено ініціюючою сумішшю, і встановлено між двома штифтами, один з яких закріплено на зовнішній поверхні корпусу в нижній його частині, а інший - на боковій поверхні наконечника стрижневого позитивного електрода" дозволяють формувати напрямок розряду безпосередньо через ініціюючу суміш, що забезпечить повноту її окислення для виділення необхідної енергії високовольтного електрохімічного вибуху. Таким чином, сукупність істотних ознак електродної системи дозволяє підвищити ефективність перетворення енергії високовольтного електрохімічного вибуху, що забезпечує локальне знеміцнення ґрунтів. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де представлено загальний вигляд електродної системи. Електродна система для локального електророзрядного знеміцнення ґрунтів містить корпус 1, який є негативним електродом, коаксіально розташований стрижневий позитивний електрод 2 та ізолятор 3, що розділяє електроди 1, 2. Стрижневий позитивний електрод 2 виконаний із циліндричним наконечником 4 у нижній частині. На боковій поверхні наконечника 4 стрижневого позитивного електрода 2 закріплено штифт 5, а на зовнішній поверхні корпусу 1 в нижній його частині закріплено штифт 6. Між штифтами 5 та 6 встановлено діелектричну капсулу 7, яку заповнено ініціюючою сумішшю 8. На корпусі 1 закріплено вантаж 9. Електродна система працює таким чином. Попередньо в об'єкті бурять шпури і заповнюють їх водою. На штифтах 5 і 6 закріплюють діелектричну капсулу 7, яка заповнена ініціюючою сумішшю 8. Потім електродна система встановлюється в шпур, привантажується вантажем 9 і на позитивний та негативний електроди подається напруга. В розрядному проміжку в результаті спрямованого пробою по ініціюючій суміші відбувається високовольтний електрохімічний вибух, який створює хвилю стиску і діє на об'єкт обробки, що знеміцнюється та руйнується. Таким чином, використання електродної системи для локального електророзрядного знеміцнення ґрунтів дозволить підвищити ефективність перетворення енергії шляхом забезпечення повноти реакції окислення ініціюючої суміші. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 Електродна система для локального електророзрядного знеміцнення ґрунтів, що містить корпус з коаксіально розташованими стрижневим позитивним електродом із циліндричним наконечником у нижній частині та негативним електродом, ізолятор, який розділяє електроди, діелектричний електровибуховий патрон, що містить ініціюючу суміш, розміщений між позитивним електродом та негативним електродом, яким є корпус, та вантаж, закріплений на корпусі, яка відрізняється тим, що діелектричний електровибуховий патрон виконано у вигляді капсули, яку заповнено ініціюючою сумішшю, і встановлено між двома штифтами, один з яких закріплено на зовнішній поверхні корпусу в нижній його частині, а інший - на бічній поверхні наконечника стрижневого позитивного електрода. 2 UA 99277 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Rizun Anatolii Romanovych, Holen Yurii Volodymyrovych, Rachkov Oleksii Mykolaiovych

Автори російською

Ризун Анатолий Романович, Голень Юрий Владимирович, Рачков Алексей Николаевич

МПК / Мітки

МПК: E21C 37/18

Мітки: система, локального, знеміцнення, ґрунтів, електророзрядного, електродна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-99277-elektrodna-sistema-dlya-lokalnogo-elektrorozryadnogo-znemicnennya-runtiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Електродна система для локального електророзрядного знеміцнення ґрунтів</a>

Подібні патенти