Спосіб ранньої діагностики ризику мікрогемореологічних порушень при хронічному обструктивному захворюванні легень, поєднаному з ішемічною хворобою серця

Номер патенту: 99186

Опубліковано: 25.05.2015

Автор: Шупер Сергій Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб ранньої діагностики ризику мікрогемореологічних порушень при хронічному обструктивному захворюванні легень, поєднаному з ішемічною хворобою серця, який полягає у визначенні хворих стану еритроцитів та тромбоцитів при кожному із поєднаних захворювань, який відрізняється тим, що у пацієнтів із вказаним поєднанням використовується визначення вмісту ТхВ2 у сироватці крові та сечі, що є більш простим та діагностично інформативним.

Текст

Реферат: UA 99186 U UA 99186 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до внутрішньої медицини. Діагностика ризику виникнення мікрогемореологічних порушень при хронічному обструктивному захворюванні легень (ХОЗЛ) та ІХС є вельми важливою для профілактики фатальних ускладнень обох хвороб. Відомі способи діагностики мікрогемореологічних порушень при кожному із поєднаних захворювань окремо. При хронічному обструктивному захворюванні легень (ХОЗЛ) - за допомогою визначення стану мікроциркуляції шляхом спостереження за здатністю еритроцитів до деформації [Гаврисюк В.К. Клиническая классификация дыхательных и гемодинамических нарушений при заболеваниях легких / В.К. Гаврисюк // Ліки України. - 2004. - № 11 (88). - С. 29-31; Ветчинникова О.Н. Реологические и морфологические показатели крови в оценке тяжести течения и эффективности лечения бронхолегочных и сердечно-сосудистых заболеваний / О.Н. Ветчинникова, Г.В. Плаксина, Р.В. Горенков // Гематол. и транфузиол. - 2002. - Т. 47, № 5. - С. 29-32. При ішемічній хворобі серця (ІХС) відомий спосіб діагностики порушень мікроциркуляції шляхом оцінки стану тромбоцитів (Глушко Л.В., Чаплинська Н.В. Особливості ліпідного обміну та агрегації тромбоцитів при різних формах перебігу стенокардії // Укр. кардіологічний журн. - 2007. - № 5. - С. 168]. Недоліком цих методів є те, що для оцінки стану мікрогемореологічних порушень при ХОЗЛ використовувався функціональний стан еритроцитів. Проте, для хворих ІХС провідне значення в розвитку порушень мікрогемореології має стан атеросклеротичної бляшки та адгезивні властивості тромбоцитів. Ступінь агрегації тромбоцитів має значення при нестабільності атеросклеротичної бляшки внаслідок ризику розвитку інфаркту міокарда (ІМ) у пацієнтів. Проте, обидва методи недостатньо інформативні для хворих із поєднанням ХОЗЛ та ІХС. Задача корисної моделі - рання діагностика формування порушень мікрогемореології у хворих із поєднанням ХОЗЛ та ІХС (стабільної стенокардії напруження II ф.кл.) шляхом визначення вмісту у сироватці крові та сечі таких хворих вмісту тромбоксану (Тх) А 2 за стабільним метаболітом ТхВ2. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб ранньої діагностики ризику мікрогемореологічних порушень при хронічному обструктивному захворюванні легень, поєднаному з ішемічною хворобою серця, який полягає у визначенні хворих стану еритроцитів та тромбоцитів при кожному із поєднаних захворювань, згідно з корисною моделлю, у пацієнтів із вказаним поєднанням використовується визначення вмісту ТхВ 2 у сироватці крові та сечі, що є більш простим та діагностично інформативним. Суть корисної моделі полягає в тому, що у сироватці крові та сечі хворих на ХОЗЛ, поєднаного з ІХС, визначається вміст ТхВ2. Новим у корисній моделі є використання визначення ТхВ 2 у сироватці крові хворих на загострення ХОЗЛ, поєднаного з ІХС для діагностики ризику виникнення мікрогемореологічних порушень. ТхВ2 утворюється при метаболізації арахідонової кислоти - компонента мембран різних активованих клітин при загостренні ХОЗЛ [Шмелев Е.И. Современные возможности коррекции одышки у больных хронической обструктивной болезнью легких // Пульмонология. 2013. - № 6. - С. 79-84] та є фактором активації тромбоцитів і підвищення їх здатності до адгезії та агрегації, що може сприяти виникненню мікрореологічних порушень та ускладнень ХОЗЛ. Підвищення адгезії та агрегації тромбоцитів під впливом ТхВ2 у пацієнтів із ІХС також сприяє ризику розвитку ІМ. Проте, вміст ТхВ2 і його зв'язок з показниками агрегаційної здатності тромбоцитів є недостатньо вивченим при загостренні ХОЗЛ, поєднаного з ІХС. Досліджено 32 хворих середнім віком (54,4±3,1) років із загостренням ХОЗЛ (кл. гр. В, GOLD II), поєднаним з ІХС - основна група. 25 пацієнтів із загостренням ХОЗЛ (І група порівняння) та 27 - із ІХС, стабільною стенокардією напруги (II група порівняння) увійшли до груп порівняння. У всіх досліджених хворих вивчали рівень ейкозаноїду тромбоксану В 2 у сироватці крові та сечі за допомогою сертифікованого в Україні реагенту виробництва ТхВ2 ELISA kit (Enzo Life Sciences, USA) методом імуноферментного аналізу. Визначення спонтанної та АДФ-індукованої агрегаційної здатності тромбоцитів проводили із використанням стандарту АДФ (аденозин-5'дифосфат динатрієва сіль, "Ренам") у концентрації 2,5 і 5 мкм на лазерному агрегометрі НПФ БИОЛА 230-LA. Дослідження агрегації тромбоцитів проводилось турбидометричним методом Борна [Born G.V., 1962]. Розраховували СРАсп, ум. од показник спонтанної агрегації, СРАадф, ум. од. - показник АДФ-індукованої агрегації, СРМНсп, од./хв. - максимальний нахил кривої середнього радіуса спонтанної агрегації, СРМНадф, од./хв. - максимальний нахил кривої середнього радіуса АДФіндукованої агрегації, СРі, с - час максимальної агрегації по кривій середнього радіуса, СРДА (%) - ступінь дезагрегації (табл. 2). 1 UA 99186 U 5 10 15 20 25 Стан агрегації тромбоцитів оцінювали на основі аналізу показників кривої світлопропускання та кривої середнього радіуса агрегатів. При цьому світлопропускання збідненої тромбоцитами плазми аналізатор автоматично приймає за 100 %, багатої - за 0 %. По кривій світлопропускання розраховували показники ступеня й швидкості агрегації тромбоцитів. Ступінь агрегації визначається як максимальний приріст світлопропускання після додавання індуктора й виміряється у відсотках (СПсп, % - ступінь спонтанної агрегації по кривій світлопропускання, СПадф, % - ступінь АДФ-індукованої агрегації по кривій світлопропускання). Швидкість агрегації визначається як максимальний нахил кривої світлопропускання, і виміряється у відсотках у хвилину (СПМНсп, %/хв - максимальний нахил кривої світлопропускання спонтанної агрегації, СПМНадф, %/хв - максимальний нахил кривої світлопропускання АДФ-індукованої агрегації). Математична обробка отриманих даних виконувалась на IBM-сумісній ЕОМ Pentium II 450 Intel MMX Technology із використанням ліцензійних програм "Microsoft Excel" і "Statistica", розрахованих на статистичну обробку медичної інформації - пакет Mathcad 7 Professional (Math Soft Inc. 1997). Для розробки референтної норми були обстежені 29 практично здорових осіб у тому ж віковому та тендерному діапазоні. У хворих із ХОЗЛ, поєднаним з ІХС, рівень об'єму форсованого видиху за першу сек. (FEV1) дорівнював (68,3±3,9) %, післядилятаційний FEV1/FVC становив (67,2±4,2) %. У пацієнтів І контрольної групи FEV1 був рівним (66,5±4,1) %, післядилятаційний FEV1/FVC - (65,9±3,8) %. У досліджених II контрольної групи FEV1 досягав (83,4±4,1) %, FEV1/FVC - (77,4±3,3) %. У осіб основної групи (див. табл. 1) концентрація ТхВ2 в сироватці крові дорівнювала (3382,3±290,8) пг/мл і була вищою за аналогічну у практично здорових осіб у 22,2 рази (Р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/0205

Мітки: ризику, порушень, обструктивному, ранньої, поєднаному, ішемічною, легень, діагностики, захворюванні, хронічному, мікрогемореологічних, хворобою, спосіб, серця

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-99186-sposib-ranno-diagnostiki-riziku-mikrogemoreologichnikh-porushen-pri-khronichnomu-obstruktivnomu-zakhvoryuvanni-legen-poehdnanomu-z-ishemichnoyu-khvoroboyu-sercya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб ранньої діагностики ризику мікрогемореологічних порушень при хронічному обструктивному захворюванні легень, поєднаному з ішемічною хворобою серця</a>

Подібні патенти