Спосіб лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку шляхом призначення фізіотерапії, який відрізняється тим, що як таку призначають озонотерапію шляхом внутрішньовенної обробки крові озоно-кисневою сумішшю за схемою: 2 процедури з концентрацією озону 2,8 мг/л, 4 процедури з концентрацією озону 3,0 мг/л, 2 процедури з концентрацією озону 3,2 мг/л, 2 процедури з концентрацією озону 3,5 мг/л, всього 10 процедур тривалістю по 20 хвилин через день.

Текст

Реферат: Спосіб лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку шляхом призначення фізіотерапії. Призначають озонотерапію шляхом внутрішньовенної обробки крові озонокисневою сумішшю за схемою: 2 процедури з концентрацією озону 2,8 мг/л, 4 процедури з концентрацією озону 3,0 мг/л, 2 процедури з концентрацією озону 3,2 мг/л, 2 процедури з концентрацією озону 3,5 мг/л, всього 10 процедур тривалістю по 20 хвилин через день. UA 98862 U (12) UA 98862 U UA 98862 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до гінекологічної ендокринології, і може бути використаною для лікування гіперплазії ендометрія. Гіперплазія ендометрія - це патологічний стан ендометрія, в основі якого лежать зміни залозово-стромальних взаємин з втратою координації між залоговим і стромальним компонентами, обумовлені порушенням дії стероїдів на субклітинному рівні. Гіперплазія ендометрія у гінекологічних пацієнток репродуктивного віку зустрічається у 50 % випадків і викликає такі репродуктивні порушення, як безпліддя при простій гіперплазії ендометрія у 88,6 % жінок, при комплексній гіперплазії - у 99,4 %, невиношування вагітності - відповідно 22,6 % і у 31,5 %, а також порушення менструального циклу, такі як гіперполіменорея - у 45 %, альгодисменорея - у 40 %, міжменструальні кров'яні виділення - у 17 %. Аналіз сучасних даних літератури про етіологію і патогенез гіперплазії ендометрія демонструє широку різноманітність факторів, що призводять до розвитку естроген-гестагенного дисбалансу як на системному, так і на локальному рівні. Із сказаного витікає, що в контексті лікування сапліментація гестагенів усуває лише наслідки гіперестрогенії, але не має достатнього впливу на причини її розвитку. Це пояснює високу частоту рецидивів ГПЕ після закінчення терапії гестагенами. Виділення етіологічного фактора розвитку естроген-гестагенного дисбалансу, зокрема пов'язаного з функціональною гіперпролактинемією, і включення компонентів, що на нього впливають, в комплексну терапію дозволить підвищити ефективність лікування і зменшити частоту рецидивів. Існує ряд способів лікування гіперплазії ендометрія шляхом призначення консервативної терапії, фізіотерапевтичних процедур, у певних випадках з проведенням хірургічного втручання. Методику лікування підбирають індивідуально в залежності від складності перебігу захворювання, віку пацієнтки, індивідуальних особливостей її організму, але терапія не завжди буває ефективною, у деяких випадках при консервативному лікуванні препарати призводять до побічних дій, або ж на перших стадіях захворювання і у жінок, що бажають у майбутньому завагітніти, бажано б було уникнути поліпрагмазії або хірургічного втручання. У зв'язку з цим актуальною є розробка щадних та безпечних способів лікування, що не спричинюють побічної дії, є високоефективними та які можна було б призначати широкому колу пацієнток. Найбільш близьким за технічною суттю та результатом, що досягається, є спосіб, який полягає в тому, що в організм хворої вводять комбінований естроген-гестагенний препарат в циклічному режимі впродовж 3 місяців. Додатково впродовж 7-14 днів вводять внутрішньовенно по 10 мл ліпостабілу. Відразу ж після введення ліпостабілу здійснюють магнітно-інфракрасний лазерний вплив за допомогою апарата "Мілта" впродовж 10-15 хв., для чого випромінювач по черзі встановлюють в ділянці проекції матки, придатків, стегнових судин, або впливають безпосередньо на шийку матки. (Заявка РФ: 93042222/14, МПК А61К38/24, A61N5/06. Способ лечения доброкачественных гиперпластических заболеваний эндометрия Опубл.: 10.02.1995). Такий спосіб вважаємо за прототип. Спільною суттєвою ознакою прототипу та способу, що пропонується, є призначення фізіотерапії. Недоліком такого способу лікування є призначення традиційних гормональних препаратів, що діють на системному рівні, і які можна призначати не всім пацієнткам. У ряді випадків така терапія призводить до розвитку побічних ефектів, обмежуючи застосування такої методики. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку шляхом призначення пацієнткам як фізіотерапевтичне лікування озонотерапії, що забезпечить підвищення ефективності лікування та можливість уникнути призначення медикаментозних засобів. Поставлена задача вирішується тим, що у способі, який полягає у призначенні фізіотерапії, новим є те, що як таку призначають озонотерапію шляхом внутрішньовенної обробки крові озоно-кисневою сумішшю за схемою: 2 процедури з концентрацією озону 2,8 мг/л, 4 процедури з концентрацією озону 3,0 мг/л, 2 процедури з концентрацією озону 3,2 мг/л, 2 процедури з концентрацією озону 3,5 мг/л, всього 10 процедур тривалістю по 20 хвилин через день. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає у такому. Озонотерапія - це обробка крові озоно-кисневою сумішшю, в результаті чого запускаються і прискорюються всі обмінні процеси, вироблення ферментів, енергії, яка необхідна для життя. Підвищується імунітет, покращується функція судин (нормалізується тонус, знижується ризик атеросклеротичного ураження, знімаються спазми), збільшується транспорт кисню, його споживання тканинами. 1 UA 98862 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Проведення сеансів озонотерапії за пропонованим способом дозволяє скорегувати гормональний стан пацієнтки без використання лікарських засобів, зокрема гормональних, які в будь-якому випадку мають негативний вплив, досягти регресу гіперпластичних змін, відновити фертильність, порушення якої мають місце при гіперплазії ендометрія. Спосіб здійснюють таким чином. Після встановлення діагнозу гіперплазії ендометрія призначають сеанси озонотерапії за наступною схемою: 2 процедури по 20 хвилин з концентрацією озону 2,8 мг/л, 4 процедури по 20 хвилин з концентрацією озону 3,0 мг/л, 2 процедури по 20 хвилин з концентрацією озону 3,2 мг/л, 2 процедури по 20 хвилин з концентрацією озону 3,5 мг/л, всього 10 процедур, що проводяться через день. Процедури проводять бажано зранку у положенні пацієнтки лежачі. Для проведення терапії можна використовувати апарати УМ-80. Голку вводять в вену на ліктьовому згині та обробляють кров озоно-кисневою сумішшю впродовж 20 хвилин. Після процедури рекомендується півгодини відпочинку у лежачому чи сидячому положенні. Приклад 1. Пацієнтка Б., 1986 р.н. Скарги на нерегулярні, рясні зі згустками місячні. Діагноз: порушення менструального циклу, гіперпролактинемія, гіперандрогенемія, безпліддя первинне 3 роки. Із анамнезу: менархе з 14 років, нерегулярні, болісні, рясні. Обстеження: в сироватці крові на 3 день менструального циклу ФСГ 6,85 мМЕ/мл, ЛГ 13,07 мМЕ/мл, ДГЕА-с 3,63 мкг/мл, інсулін 4,1 мкЕд/мл, вільний тестостерон 7,29 пг/мл, пролактин 895,8 мкМЕ/л. Дані УЗД на 8 день менструального циклу: розміри матки 47*38*45 мм, М-ехо 9мм, неоднорідної структури, правий яєчник 40*35*30 мм, лівий яєчник 38*29*28 мм, обидва дрібнокістозно змінені. Висновок: гіперплазія ендометрія, кістозне змінення яєчників. Був проведений курс озонотерапії за схемою: 2 процедури - концентрація озону 2,8 мг/л, 4 процедури - концентрація озону 3,0 мг/л, 2 процедури - концентрація озону 3,2 мг/л, 2 процедури - концентрація озону 3,5 мг/л, всього 10 процедур, що проводяться через день тривалістю по 20 хвилин. Після лікування пролактин знизився до 162,6 мкМЕ/л, вільний тестостерон склав 3,66 нг/мл. Дані УЗД: ознаки гіперплазії ендометрія відсутні, правий яєчник 34*28*20 мм, лівий - 32*25*20 мм. Після курсу лікування через півроку наступила вагітність, яка перебігала без ускладнень, закінчилася терміновими фізіологічними пологами здоровою дитиною. Приклад 2. Пацієнтка П., 1986 р.н. Скарги на нерегулярні місячні із затримками до 1 місяця, скудні, безпліддя впродовж 2 років. Із анамнезу: місячні з 16 років, із затримками до півроку, скудні, в шлюбі 2 роки, вагітності не запобігала. Обстеження: в сироватці крові на 4 день менструального циклу ФСГ 3,45 мМЕ/мл, ЛГ 4,53 мМЕ/мл, пролактин 760,5 мкМЕ/л, вільний тестостерон 6,33 пг/мл, естрадіол 46 пг/мл. Дані УЗД на 6 день менструального циклу: матка 38*30*39 мм, М-ехо 5 мм, неоднорідної структури, правий яєчник 34*29*25 мм, лівий яєчник 33*30*26 мм, обидва дрібнокістозно змінені. Висновок: гіперплазія ендометрія, дрібнокістозне змінення яєчників. Діагноз: порушення менструального циклу, гіперпролактинемія, гіперандрогенемія, генітальний інфантилізм, первинне безпліддя 2 роки. Був проведений курс озонотерапії за схемою: 2 процедури - концентрація озону 2,8 мг/л, 4 процедури - концентрація озону 3,0 мг/л, 2 процедури - концентрація озону 3,2 мг/л, 2 процедури - концентрація озону 3,5 мг/л, всього 10 процедур, що проводяться через день, тривалістю по 20 хвилин. Обстеження після лікування: пролактин 180,6 мкМЕ/л, вільний тестостерон 2,3 пг/мл, естрадіол 120 пг/мл. Дані УЗД на 6 день менструального циклу: матка 45*36*43 мл, М-ехо 4,5 мм, однорідної структури. Через 5 місяців спонтанно наступила вагітність, яка перебігала без ускладнень, закінчилася терміновими фізіологічними пологами здоровою дитиною. Таким чином, використання озонотерапії дає позитивний результат в лікуванні гіперплазії ендометрія, відновлює нормальний менструальний цикл і репродуктивну функцію, та є високоефективним і безпечним способом монотерапії зазначеної патології. 50 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Спосіб лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку шляхом призначення фізіотерапії, який відрізняється тим, що як таку призначають озонотерапію шляхом внутрішньовенної обробки крові озоно-кисневою сумішшю за схемою: 2 процедури з концентрацією озону 2,8 мг/л, 4 процедури з концентрацією озону 3,0 мг/л, 2 процедури з концентрацією озону 3,2 мг/л, 2 процедури з концентрацією озону 3,5 мг/л, всього 10 процедур тривалістю по 20 хвилин через день. 2 UA 98862 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Avramenko Nataliia Viktorivna

Автори російською

Авраменко Наталья Викторовна

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/00

Мітки: ендометрія, лікування, репродуктивного, гіперплазії, віку, жінок, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-98862-sposib-likuvannya-giperplazi-endometriya-u-zhinok-reproduktivnogo-viku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку</a>

Подібні патенти