Спосіб передачі інформації вихідних дзвінків абонента без ефірного часу або абонента, який має недостатній баланс у мережах мобільного зв’язку

Номер патенту: 98613

Опубліковано: 27.04.2015

Автор: Сулима Дмитро Сергійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб передачі інформації вихідних дзвінків абонента без ефірного часу або абонента, який має недостатній баланс, у мережах мобільного зв'язку, що полягає в одержанні мережевого доступу кожному абонентові А з можливістю приймати виклики та/або повідомлення й ініціювати вихідні виклики в напрямок іншого абонента Б з наступним роз'єднанням виклику через відсутність ефірного часу або недостатнього балансу для даного типу сервісу, який відрізняється тим, що роз'єднання вихідного виклику абонента А здійснюють через центр комутацій на підставі формування в білінговій системі заборонного коду, що забезпечує відключення абонента А із цієї мережі, і одночасно з формуванням заборонного коду в білінговій системі формують запит на зовнішнє устаткування мережі абонента А, за допомогою якого здійснюють посилання виклику в мережу абонента Б і ініціюють закриття з'єднання.

Текст

Реферат: Спосіб передачі інформації вихідних дзвінків абонента без ефірного часу або абонента, який має недостатній баланс, у мережах мобільного зв'язку, що полягає в одержанні мережевого доступу кожному абонентові А з можливістю приймати виклики та/або повідомлення й ініціювати вихідні виклики в напрямок іншого абонента Б з наступним роз'єднанням виклику через відсутність ефірного часу або недостатнього балансу для даного типу сервісу. Роз'єднання вихідного виклику абонента А здійснюють через центр комутацій на підставі формування в білінговій системі заборонного коду, що забезпечує відключення абонента А із цієї мережі, і одночасно з формуванням заборонного коду в білінговій системі формують запит на зовнішнє устаткування мережі абонента А, за допомогою якого здійснюють посилання виклику в мережу абонента Б і ініціюють закриття з'єднання. UA 98613 U (54) СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ВИХІДНИХ ДЗВІНКІВ АБОНЕНТА БЕЗ ЕФІРНОГО ЧАСУ АБО АБОНЕНТА, ЯКИЙ МАЄ НЕДОСТАТНІЙ БАЛАНС У МЕРЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ UA 98613 U UA 98613 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Зазначена корисна модель належить до засобів телекомунікації й, зокрема, стосується різних сервісів, які надаються операторами в мережах мобільного зв'язку, і більш точно способів передачі інформації вихідних дзвінків абонента без ефірного часу або абонента, який має недостатній баланс, у мережах мобільного зв'язку. Досить відомим сервісом, що надається користувачам мереж мобільного зв'язку, є, так званий "pre-paid service", відповідно до якого доступ до мережі переривається відразу ж при виявленні неспроможності абонента. Але кожний дзвінок, що блокується через недостатність балансу, фактично є потенційною втратою ефірного часу та, відповідно, прибутків оператора мобільного зв'язку. Для того, щоб подолати існуючу проблему, пропонується рішення, описане, наприклад у заявці US 20040192359, відповідно до якого абонентам, у яких виявлено недостатній баланс на їх pre-paid рахунку та/або в яких кошти на цьому рахунку повністю відсутні, надають можливість продовжити користування мережею, але тільки для відправлення (переважно безкоштовного) SMS-повідомлення "передзвони мені" іншому абонентові. Однак при такій системі за доставку SMS-повідомлення мережа абонента, який здійснює виклик, платить мережі абонента, якого викликають, за міжмережеве з'єднання (інтерконект). Крім того, лише SMS-повідомленнями абоненти не завжди активно користуються. Більш розширені функціональні можливості має описаний в патенті RU, 2361369 спосіб передачі інформації вихідних дзвінків абонента, що має недостатній баланс, іншим абонентам. Відповідно до цього відомого способу мережа побудована таким чином, що кожному користувачеві надається можливість приймати виклик та/або одержувати повідомлення осіб, що викликають його по відповідному мережному номері телефону, і одержувати мережний доступ для вихідних дзвінків незалежно від стану його рахунку, при цьому такий користувач мережі може приймати виклики й/або одержувати повідомлення, не маючи попередньо оплаченого ефірного часу або дійсного кредитного рахунку, а вихідні виклики з телефону користувача мережі, який не має кредиту або ефірного часу, роз'єднують після заздалегідь встановленої кількості дзвінків, тим самим створюючи для наміченого адресата виклику повідомлення про пропущений дзвінок. Такий відомий спосіб хоча й дозволяє забезпечити автоматичне роз'єднання вихідного виклику користувача, який не має кредиту, використавши для цього центри комутацій, підключені до білінгового центра, однак сама система зв'язку сконфігурована таким чином, що при визначенні, що абонент, який здійснює виклик, є користувачем без ефірного часу або який не має дійсного кредитного рахунку, центр комутацій змінює характеристики встановлення виклику, забезпечуючи роз'єднання вихідних викликів цього користувача після заздалегідь установленого числа дзвінків. Таке рішення, крім надання додаткових сервісів, привабливих для користувачів мереж мобільного зв'язку, дозволяє також одержувати додаткові доходи для операторів абонентів, що викликають, за рахунок одержання ними плати за інтерконект. Однак у подібній системі, наприклад внаслідок помилки обробки сигнальних повідомлень або збою логіки сервісу, тарифікація події відбудеться постфактум, що може привести до виникнення негативних балансів, проблеми по усуненню яких оператор повинен взяти на себе. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий спосіб передачі інформації вихідних дзвінків абонента, який здійснює виклик, без ефірного часу або який має недостатній баланс, у мережах мобільного зв'язку, у якому за рахунок можливості формування в самій білінговій системі, забороненого коду, що забезпечує відключення абонента, який викликає, із цієї мережі, а також за рахунок одночасного формуванням запиту на зовнішнє встаткування, за допомогою якого здійснюється посилання виклику на термінал абонента, якого викликають, й ініціюється закриття з'єднання, вдається усунути виникнення негативного балансу в мережі абонента, який викликає, й зберегти можливість розширення міжмережевих з'єднань для цієї мережі. Поставлена задача вирішується тим, що в способі передачі інформації вихідних дзвінків абонента без ефірного часу або абонента, який має недостатній баланс, у мережах мобільного зв'язку, що полягає в одержанні мережного доступу кожному абонентові А з можливістю приймати виклики й/або повідомлення й ініціювати вихідні виклики в напрямок іншого абонента Б з наступним роз'єднанням виклику через відсутність ефірного часу або недостатнього балансу для даного типу сервісу, відповідно до корисної моделі, що заявляється, роз'єднання вихідного виклику абонента А здійснюють через центр комутацій на підставі формування в білінговій системі заборонного коду, що забезпечує відключення абонента А із цієї мережі. Крім того, одночасно з формуванням заборонного коду в білінговій системі, згідно з корисною моделлю, формують запит на зовнішнє устаткування мережі абонента А, за допомогою якого здійснюють посилання виклику в мережу абонента Б і ініціюють закриття з'єднання. 1 UA 98613 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Таке виконання способу, який заявляється, дозволяє виключити можливість виникнення негативного балансу в абонента А, оскільки його відключення (роз'єднання) у мережі здійснюється відразу ж за заборонним кодом білінгової системи при виявленні відсутності ефірного часу або недостатності балансу. Крім того, оскільки одночасно з формуванням заборонного коду усередині білінгової системи направляється запит на зовнішнє устаткування, за допомогою якого здійснюють посилання виклику у мережу абонента В, зберігається можливість розширення міжмережевих з'єднань і одержання додаткових доходів за рахунок інтерконекта. Далі суть корисної моделі пояснюється детальним описом переважного приклада реалізації заявленого способу з посиланням на креслення, де показано покрокове проходження керуючих сигналів при передачі інформації вихідних дзвінків абонента А без ефірного часу або абонента, який має недостатній баланс, у мережах мобільного зв'язку з використанням можливого телекомунікаційного устаткування. Як показано на кресленні, покрокові операції в такому Прикладі реалізації способу відповідно до заявленої корисної моделі здійснюють у наступному порядку: 1. Абонент А, перебуваючи під зоною БС1 (Базова Станція 1), яка контрольована КБС 1 (Контролером Базових Станцій), що підключений до комутатора 1, ініціює дзвінок Абоненту Б. 2. Комутатор 1 приймає запит на встановлення з'єднання і ініціює запит до ЦКС (Центру Контролю Сервісів). 3. ЦКС направляє запит в БЦ (Білінговий Центр) для перевірки спроможності та стану облікового запису (балансу) Абонента А. 4. Після застосування логіки БЦ, нормалізації даних, застосування тарифних планів БЦ формує заборонний код для продовження даної транзакції, направляючи результат до ЦКС 5. Ініціювання повідомлення абонента А про відсутність коштів, включає виконання підоперацій 5.1-5.4, за якими ЦКС ініціює допоміжний діалог, використовуючи тимчасове з'єднання через Коммутатор 1 з Авіар для інформування Абонента А про неможливість використання сервісу голосових дзвінків з причини недостатності балансу на рахунку Абонента А. 6. На підставі заборонного коду транзакції від БЦ, ЦКС ініціює закриття як логічного так і голосового діалогу між комутатором 1 і ЦКС і відповідно між Абонентом А і мережею оператора (6.1). 7. БЦ, використовуючи результат транзакції (авторизації, можливості використання сервісу) і конфігурацію сервісу, ініціює запит на СТД/МП (Сервер Телеком Додатків/Медіа платформа) по заздалегідь сконфігурованій адресі (і формату даних обміну). 8. СТД, виконавши перевірку цілісності даних, наявності ресурсів для виконання операції, інформує БЦ кодом транзакції. 9. СТД, фізично підключений до Комутатора 2, ініціює виклик до абонента Б. 10. Визначивши місце розташування і стан Абонента Б, Комутатор 2 інформує відповідною операцією 10.1 СТД. 11. Здійснення дзвінка абонентові Б (кроки 10 і 11 здійснюються паралельно). 12. СТД ініціює закриття логічного та фізичного з'єднання з Абонентом Б. 13. Підтвердження закриття діалогу від комутатора 2. Таким чином, запропонована схема реалізації заявленого способу дозволяє забезпечити паралельно із кроками повідомлення про низький баланс і відключення абонента А, який здійснює виклик, з мережі також і напрямок запиту на сервер телекомунікаційних додатків, за допомогою якого здійснюється посилання виклику на термінал абонента, якого викликають, Б і ініціюється закриття з'єднання з ним. І як результат, такий спосіб дозволяє забезпечити відсутність негативного балансу у абонента А і одночасно із цим реалізувати вигідний для мережі абонента А сервіс зв'язку з абонентом Б. 50 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 60 Спосіб передачі інформації вихідних дзвінків абонента без ефірного часу або абонента, який має недостатній баланс, у мережах мобільного зв'язку, що полягає в одержанні мережевого доступу кожному абонентові А з можливістю приймати виклики та/або повідомлення й ініціювати вихідні виклики в напрямок іншого абонента Б з наступним роз'єднанням виклику через відсутність ефірного часу або недостатнього балансу для даного типу сервісу, який відрізняється тим, що роз'єднання вихідного виклику абонента А здійснюють через центр комутацій на підставі формування в білінговій системі заборонного коду, що забезпечує відключення абонента А із цієї мережі, і одночасно з формуванням заборонного коду в 2 UA 98613 U білінговій системі формують запит на зовнішнє устаткування мережі абонента А, за допомогою якого здійснюють посилання виклику в мережу абонента Б і ініціюють закриття з'єднання. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: H04M 3/42, H04W 28/00

Мітки: має, вихідних, зв'язку, інформації, баланс, мережах, дзвінків, часу, ефірного, абонента, передачі, недостатній, спосіб, мобільного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-98613-sposib-peredachi-informaci-vikhidnikh-dzvinkiv-abonenta-bez-efirnogo-chasu-abo-abonenta-yakijj-maeh-nedostatnijj-balans-u-merezhakh-mobilnogo-zvyazku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб передачі інформації вихідних дзвінків абонента без ефірного часу або абонента, який має недостатній баланс у мережах мобільного зв’язку</a>

Подібні патенти