Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для інтрамедулярного введення і видалення внутрішньокісткових імплантатів, що містить закріплений на рукоятці з упорним фланцем напрямний циліндричний стрижень з нарізним наконечником, а також ударний бойок, розташований з можливістю пересування вздовж стрижня, який відрізняється тим, що оснащений додатково знімним і пересувним обмежувачем ходи пересування бойка, а на стрижні нанесена вимірювальна шкала зазначеної ходи бойка.

2. Пристрій для інтрамедулярного введення і видалення внутрішньокісткових імплантатів за п. 1, який відрізняється тим, що обмежувач ходи переміщення бойка виконаний у вигляді втулки із затискним гвинтом.

Текст

Реферат: Пристрій для інтрамедулярного введення і видалення внутрішньокісткових імплантатів містить закріплений на рукоятці з упорним фланцем напрямний циліндричний стрижень з нарізним наконечником, а також ударний бойок, розташований з можливістю пересування вздовж стрижня. Додатково пристрій оснащено знімним і пересувним обмежувачем ходи пересування бойка, а на стрижні нанесена вимірювальна шкала зазначеної ходи бойка. UA 98546 U (12) UA 98546 U UA 98546 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме - до ортопедії і травматології, і може бути використана для інтрамедулярного введення і видалення внутрішньокісткових імплантатів при хірургічному лікуванні переломів довгих трубчастих кісток. Інтрамедулярний остеосинтез переломів довгих трубчастих кісток, який на даний час має широке розповсюдження в клінічній практиці, заснований на використанні внутрішньокісткових імплантатів, які доставляються в зону перелому кістки шляхом введення їх в кістково-мозковий канал і подальшого видалення імплантатів із зазначених каналів по завершенню остеосинтезу кісток за допомогою спеціальних пристроїв. Існує два типи пристроїв для інтрамедулярного введення і видалення внутрішньокісткових імплантатів, перший із яких виконаний у вигляді одноважільного кліщового захвату з механізмом забезпечення необхідної ручної сили тиску на імплантат (пат. US № 6066143, А61В17/58, 2001). Недоліком даного типу пристрою є конструктивна складність, а також низька гарантія захвату імплантату пристроєм, що не виключає можливості зриву кліщового захвату з імплантату і травмування м'яких тканин, що оточують кістку. Другий тип пристроїв для інтрамедулярного введення і видалення внутрішньокісткових імплантатів заснований на використанні енергії удару бойка по циліндричному стрижню, з'єднаному з імплантатом (а.с. СРСР № 1287866, А6ЇВ 17/58, 1987 p.). Даний тип пристроїв забезпечує більш гарантований захват імплантату і не допускає можливості зриву з нього пристрою і травмування тканин кістки. Найбільш близьким по суті і результату, що досягається, до запропонованого технічного рішення є пристрій для інтрамедулярного введення і видалення внутрішньокісткових імплантатів, що містить закріплений на рукоятці з упорним фланцем напрямний циліндричний стрижень з нарізним наконечником, а також ударний бойок, розташований з можливістю пересування вздовж стрижня (пат. RU № 2063188, А 61В 17/ 92, 1996). Шляхом швидкого переміщення бойка вздовж напрямного стрижня створюють удар цим бойком або по упорному фланцю рукоятки, або по імплантату, в який вгвинчується зазначений стрижень залежно від видалення або введення імплантату в кістково-мозковий канал реконструйованої кістки. Однак, використання даного пристрою не передбачає контролювання лікарем величини кінетичної енергії і імпульсу сили удару бойка по імплантату або по рукоятці пристрою, що не виключає випадків руйнування нарізних частин імплантату і напрямного стрижня, а також кістки. Це викликає ускладнення, пов'язане з видаленням імплантату із кістки, що негативно позначається на тривалості операції. В основу корисної моделі поставлена задача створення пристрою для інтрамедулярного введення і видалення внутрішньо кісткових імплантатів, який дозволяє контролювати величину кінетичної енергії і імпульсу сили удару, необхідних для введення і видалення імплантату із кістково-мозкового каналу кістки і, тим самим, попередити руйнування нарізних частин імплантату і напрямного стрижня, а також руйнування кістки. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для інтрамедулярного введення і видалення внутрішньокісткових імплантатів, що містить закріплений на рукоятці з упорним фланцем напрямний циліндричний стрижень з нарізним наконечником, а також ударний бойок, розташований з можливістю вільного пересування вздовж стрижня, згідно з корисною моделлю він додатково оснащений знімним і пересувним обмежувачем ходи переміщення бойка, а на стрижні нанесена вимірювальна шкала зазначеної ходи бойка. Обмежувач ходи переміщення бойка виконаний у вигляді втулки із затискним гвинтом. Наявність в пристрої обмежувача ходи переміщення бойка, а також нанесення вимірювальної шкали переміщення останнього дозволяє введення і видалення імплантату із кістково-мозкового каналу кістки на первинних їх етапах починати з малої величини кінетичної енергії і імпульсу сили удару за рахунок розташування обмежувача ходи бойка на досить малій відстані останнього від упорного фланця рукоятки, або проксимального наконечника імплантату і регулювати силу удару бойка залежно від можливості просування імплантату в кістковомозковому каналі кістки. Це дозволяє контролювати імпульс сили удару бойка і попереджати створення надмірних зусиль, що діють на імплантат і кістку, при виконанні інтрамедулярного остеосинтезу. Виконання обмежувача ходи пересування бойка у вигляді втулки із затискним гвинтом прискорює процес налагодження пристрою на задану величину кінетичної енергії і імпульсу сили удару бойка. Аналогічних технічних рішень зі схожими ознаками при проведенні патентно-інформаційного пошуку не виявлено. Корисна модель пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображений пристрій для інтрамедулярного введення і видалення внутрішньокісткових імплантатів, загальний вигляд; на 1 UA 98546 U 5 10 15 20 25 30 фіг. 2 - схема введення внутрішньо-кісткового імплантату; на фіг. 3 - схема видалення імплантату. Пристрій містить закріплений на рукоятці 1 з упорним фланцем 2 напрямний циліндричний стрижень 3 з нарізним наконечником 4, а також ударний бойок 5, що розташований з можливістю пересування вздовж стрижня. Пристрій також додатково оснащений знімним і пересувним обмежувачем ходи пересування бойка, який виконаний у вигляді втулки 6 із затискним гвинтом 7. На зовнішній поверхні стрижня нанесена вимірювальна шкала 8 ходи пересування бойка 5. Для введення інтрамедулярного імплантату 9 нарізний наконечник 4 стрижня 3 з'єднують з нарізним отвором (на кресленнях не позначений) імплантату. На стрижні встановлюють на визначеній відстані від проксимального кінця імплантату втулку 6 і затискають її до стрижня гвинтом 7. Як правило, до введення імплантату ця відстань мусить бути мінімальною, що обмежує хід пересування бойка 5 вздовж стрижня 3, а отже, величину кінетичної енергії і імпульсу сили удару спостерігають за інтрамедулярним просуванням імплантату. При затримці просування останнього виконують переміщення втулки 6 вздовж стрижня, що забезпечує більшу ходу пересування бойка, а отже, сили удару його по імплантату. Регулювання ходи переміщення бойка за допомогою втулки 6 дозволяє контролювати величину кінетичної енергії і імпульсу сили удару по імплантату. Це попереджає руйнування нарізних частин імплантату і стрижня, а також руйнування кістки і виникнення у зв'язку з цим ускладнень різного роду. Видалення імплантату із кістки по завершенні зрощування перелому її здійснюється згідно зі схемою, зображеною на фіг. 3, шляхом удару бойка по фланцю рукоятки 1. Також як і у випадку введення імплантату інтрамедулярно втулку 6 розміщують на стрижні 3 таким чином, що дозволяє створити мінімальну ходу пересування бойка 5. При неможливості видалення імплантату з такою ходою пересування бойка зазначену ходу збільшують шляхом пересування втулки 6 вниз вздовж стрижня. Це збільшує імпульс сили удару бойка, а отже, сили, що діє на імплантат при його видаленні. Таким чином, запропонований пристрій для інтрамедулярного введення і видалення внутрішньокісткових імплантатів дозволяє лікарю контролювати величину кінетичної енергії і імпульсу сили удару, що необхідні для введення та видалення імплантату із кістково-мозкового каналу кістки без руйнування нарізних частин імплантату і напрямного стрижня, а також самої кістки. Ускладнень при використанні зазначеного пристрою не спостерігається. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 1. Пристрій для інтрамедулярного введення і видалення внутрішньокісткових імплантатів, що містить закріплений на рукоятці з упорним фланцем напрямний циліндричний стрижень з нарізним наконечником, а також ударний бойок, розташований з можливістю пересування вздовж стрижня, який відрізняється тим, що оснащений додатково знімним і пересувним обмежувачем ходи пересування бойка, а на стрижні нанесена вимірювальна шкала зазначеної ходи бойка. 2. Пристрій для інтрамедулярного введення і видалення внутрішньокісткових імплантатів за п. 1, який відрізняється тим, що обмежувач ходи переміщення бойка виконаний у вигляді втулки із затискним гвинтом. 2 UA 98546 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Lukianchenko Volodymyr Viktorovych, Babalian Volodymyr Oleksandrovych, Samoilenko Oleksandr Anatliovych

Автори російською

Лукьянченко Владимир Викторович, Бабалян Владимир Александрович, Самойленко Александр Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/92, A61B 17/58

Мітки: пристрій, імплантатів, видалення, внутрішньокісткових, введення, інтрамедулярного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-98546-pristrijj-dlya-intramedulyarnogo-vvedennya-i-vidalennya-vnutrishnokistkovikh-implantativ.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для інтрамедулярного введення і видалення внутрішньокісткових імплантатів</a>

Подібні патенти