Номер патенту: 98524

Опубліковано: 27.04.2015

Автор: Трунов Сергій Анатолійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Стенд для інформаційних носіїв, що містить опору, до якої прикріплена призма із встановленими на тримачах знімними гранями для розташування інформації, який відрізняється тим, що тримачі виконані у вигляді двох концентрично розташованих обичайок та радіально розміщених між обичайками перфорованих телескопічних трубок, кожен з кінців яких споряджений упором, при цьому одні з упорів прикріплені до внутрішньої обичайки, а другі встановлені з можливістю просування в отвори зовнішньої обичайки, яка споряджена фасонними виступами.

2. Стенд для інформаційних носіїв за п. 1, який відрізняється тим, що телескопічні трубки споряджені набором знімних кріпильних скоб та опорними кронштейнами.

3. Стенд для інформаційних носіїв за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що він споряджений приладдям для освітлення.

Текст

Дивитися

Реферат: UA 98524 U UA 98524 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель, що заявляється, належить до галузі спеціалізованого обладнання у сфері рекламування, виставкового обладнання, приміщень торгівельних закладів, закладів громадського користування, а також обладнання, що встановлюють обабіч доріг, переважно в населених пунктах. Відомий стенд для інформації переважно об'ємних об'єктів, що містить опору, стояк, встановлений у тримачах засіб для розміщення інформації, при цьому у такому стенді опора виконана у вигляді двох паралельних між собою трубок, середини яких скріплені третьою трубкою, на одному з кінців якої з утворенням внутрішнього гострого кута з нею, закріплений хвостовик, на якому встановлений знімний стояк з тримачами, а засіб для розміщення інформації виконаний у вигляді підвіски з комірками.[Див. пат України № 63086 A47F 5/10, 2004 р.]. Недоліком такого стенда є його вузька призначеність, а саме: для демонстрування об'ємних об'єктів, а розташування інформації текстового характеру ускладнене через конструкцію засобу для розміщення інформації у вигляді підвісних комірок, крім того стенд є конструктивно складним. Найбільш близьким за технічною суттю до корисної моделі, що заявляється, є стенд для інформації, що містить опору зі стояком, який виконаний у вигляді призми, на бічних гранях якої установлені з можливістю зняття тримачі, а потрібна інформація розташована на гранях призми. [Див. пат СРСР № 622463 МПК A47F 5/10, 1977 р.]. Суттєвим недоліком такого стенда є його одноваріантність і для збільшення полів для інформації призми потрібно виготовляти щоразу окремо за замовленням, крім того стенд є мало технологічним при монтажі-демонтажі, а також конструктивно складним. Задача, на вирішення якої спрямована корисна модель, що заявляється, є отримання стенда-трансформера, адаптованого для зовнішніх вимог шляхом зміни конструкції. Поставлена задача вирішують таким чином. У відомому стенді для інформаційних носіїв, що містить опору, до якої прикріплена призма із встановленими на тримачах знімними гранями для розташування інформації, згідно з корисною моделлю, що заявляється, тримачі виконані у вигляді двох концентрично розташованих обичайок та радіально між обичайками розміщених перфорованих телескопічних трубок, кожен з кінців яких споряджений упором, при цьому одні з упорів прикріплені до внутрішньої обичайки, а другі встановлені з можливістю просування в отвори зовнішньої обичайки, яка споряджена фасонними виступами. Крім того, телескопічні трубки споряджені набором знімних кріпильних скоб та опорними кронштейнами, при цьому він може бути споряджений приладдям для освітлення. На кресленнях, що додаються, схематично зображений стенд для інформаційних носіїв. На фіг. 1 - дано його горизонтальний переріз, а на фіг. 2 - показані тримачі для кріплення стенду до опор. Опора, до якої прикріпляють стенд, фактично не є конструктивним елементом стенда. Її обирають заздалегідь. Такою опорою може бути фонарний стовп, опори електромережі, електротранспорту, або труби комунікацій, що є у наявності у приміщеннях. Стенд для інформаційних носіїв прикріплений до опори 1, обичайкою 2, за допомогою якої він є зчепленим з опорою, обичайка 2 виконана у формі хомута, кінці якого споряджені кріпильними елементами 3, а до обичайки 2 жорстко під'єднані радіально розміщені телескопічні трубки 4, які для міцності монтажу обперті на кронштейни 5, що також встановлені на опорі 1 під телескопічними трубками 4,у нерухомій частині телескопічних трубок 4 розміщені пружні елементи 7 для упору контактних торців рухомої частини телескопічних трубок 4, пружні елементи 6 можуть бути виконані не тільки у вигляді пружини, а й у вигляді трубчастих шматків пружно-еластичного матеріалу. Вільні зовнішні кінці рухомої частини телескопічних трубок 4 споряджені встановленими на різьбі упорами 8,які контактують з другою обичайкою 9. У місці контакту упорів з обичайкою 9 виконані отвори, форма яких ідентична формі упорів 8. На обичайці 9 виконані фасонні виступи 10 для кращого прилягання панелей (граней) призми 11. Форма фасонних виступів є довільною. Телескопічні трубки 4 виконані перфорованими та споряджені з'єднувальними скобами 12. Монтаж стенду для інформаційних носіїв здійснюють у такій послідовності. На вже існуючу опору 1 (у вигляді стовпа або труби) прикріплюють обичайку 2 спільно з телескопічними трубками 4, вільні кінці телескопічних трубок 4 опирають на другу обичайку 9 так, щоб упори 8 телескопічних трубок 4 контактували з місцем розташування отворів в обичайці 9, під нерухомою частиною телескопічних трубок 4 встановлюють кронштейни 5. В залежності від потрібної кількості граней призми звільнюють таку кількість рухомих частин телескопічних трубок 4, яка потрібна для встановлення заданої кількості граней призми 11. 1 UA 98524 U 5 10 15 Звільнення кінців телескопічних трубок 4 здійснюють шляхом повороту упорів 8 на 90° та спрямування їх в отвори на обичайці 9. До торців рухомих частин телескопічних трубок 4 (упорів 8) під'єднують гвинтами з декоративними головками призми, яку утворюють (складають). На опорі обичайок з телескопічними трубками встановлюють щонайменше дві для кріплення верху і низу граней призми. За допомогою саме такої конструкції тримачів граней можна формувати призми з 3-х, 4-х, 6-ти та 8-ми гранями. Збільшення кількості граней понад вісім недоречно, тому що або втрачається читабельність інформації через дрібність шрифтів на невеликій площі кожної окремої грані, або виникає необхідність збільшення розмірів стенду, що є також недоречним, тому що стенд стає не ергономічним. Перед останньою операцією по монтажу стенда (перед прикріпленням граней 11 для утворення призми) рухому та нерухому частини телескопічних трубок з'єднують скобами 12 для запобігання несанкціонованого зсуву граней 11. Грані призми можуть бути освітлені як ззовні, так і зсередини за допомогою освітлювального приладдя. Зсередини грані призми можуть бути освітлені в разі виконання їх з прозорого матеріалу (приладдя для освітлення побудоване переважно на світлодіодах та на кресленнях не показане). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 30 1. Стенд для інформаційних носіїв, що містить опору, до якої прикріплена призма із встановленими на тримачах знімними гранями для розташування інформації, який відрізняється тим, що тримачі виконані у вигляді двох концентрично розташованих обичайок та радіально розміщених між обичайками перфорованих телескопічних трубок, кожен з кінців яких споряджений упором, при цьому одні з упорів прикріплені до внутрішньої обичайки, а другі встановлені з можливістю просування в отвори зовнішньої обичайки, яка споряджена фасонними виступами. 2. Стенд для інформаційних носіїв за п. 1, який відрізняється тим, що телескопічні трубки споряджені набором знімних кріпильних скоб та опорними кронштейнами. 3. Стенд для інформаційних носіїв за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що він споряджений приладдям для освітлення. 2 UA 98524 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A47F 5/10

Мітки: інформаційних, носіїв, стенд

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-98524-stend-dlya-informacijjnikh-nosiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стенд для інформаційних носіїв</a>

Подібні патенти