Ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача

Номер патенту: 98469

Опубліковано: 27.04.2015

Автори: Бутенко Андрій Віталійович, Мікульонок Ігор Олегович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача, що містить розташовану в отворі боковини змішувальної камери, з можливістю охоплення шийки ротора, грундбуксу, виконану на заплечику ротора кільцеву канавку, з розміщеною в ній антифрикційною набивкою, а також розташовану між нею й натискним торцем грундбукси додаткову антифрикційну набивку, який відрізняється тим, що на натискному торці грундбукси та основі кільцевої канавки заплечика ротора виконано виступи та (або) западини.

Текст

Реферат: Ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача містить розташовану в отворі боковини змішувальної камери, з можливістю охоплення шийки ротора, грундбуксу, виконану на заплечику ротора кільцеву канавку, з розміщеною в ній антифрикційною набивкою, а також розташовану між нею й натискним торцем грундбукси додаткову антифрикційну набивку. На натискному торці грундбукси та основі кільцевої канавки заплечика ротора виконано виступи та (або) западини. UA 98469 U (12) UA 98469 U UA 98469 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до змішувального обладнання, зокрема до двороторних змішувачів закритого типу періодичної дії для перероблення термопластичних матеріалів і може бути використана в технологічних лініях з виготовлення продукції з пластичних мас і гумових сумішей. Для підготовки композицій на основі термопластичних полімерів та еластомерів широкого поширення набули роторні змішувачі, робочими органами яких є два паралельно розташовані ротори. Під час приготування композиції розвивається значний тиск, у результаті чого вона може витискуватися крізь кільцеві проміжки, утворені стінками боковини змішувальної камери та шийками роторів. З метою запобігання виходу композиції під час змішування змішувачі споряджають ущільнювальними пристроями шийок ротора. Відомий ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача, що містить розташовану в ступінчастому отворі боковини змішувальної камери, з можливістю охоплення шийки ротора, грундбуксу, а також розташовану між уступом отвору боковини й натискним торцем грундбукси антифрикційну набивку [Рябинин Д.Д., Лукач Ю.Е. Смесительные машины для пластмасс и резиновых смесей. - М.: Машиностроение, 1972. - С. 96, рис. 42]. Зазначений пристрій характеризується значними втратами потужності, оскільки ущільнення відбувається по боковій, а не торцевій поверхні антифрикційної набивки. Найбільш близьким за технічною суттю до пропонованого технічного рішення є ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача, що містить розташовану в отворі боковини змішувальної камери, з можливістю охоплення шийки ротора, грундбуксу, виконану на заплечику ротора кільцеву канавку з розміщеною в ній антифрикційною набивкою, а також розташовану між нею й натискним торцем грундбукси додаткову антифрикційну набивку [пат. Китаю № 202946670 U, МПК F16J 15/16, B29B 7/22, заявл. 11.11.2012, опубл. 22.05.2013]. На відміну від аналога, який розглянуто, цей пристрій забезпечує ущільнення між торцевими поверхнями кільцевих основної та додаткової антифрикційних набивок, що істотно знижує втрати потужності в ущільненні. Проте під дією обертового ротора зазначені антифрикційні набивки можуть проковзувати відносно натискного торця грундбукси та заплечика ротора, аж до можливості спільного обертання обох антифрикційних набивок і відповідно до тертя між утвореним пакетом антифрикційних набивок та металевою поверхнею ротора або грудбукси. Це істотно підвищує зношуваність антифрикційних набивок і погіршує надійність ущільнювального пристрою. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача, у якому його нове конструктивне виконання підвищує зчеплення обох антифрикційних набивок з ротором та грудбуксою відповідно, а отже гарантує проковзування одна по одній саме основної та додаткової антифрикційних набивок, що підвищує ефективність ущільнювального пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що в ущільнювальному пристрої шийки ротора змішувача, що містить розташовану в отворі боковини змішувальної камери, з можливістю охоплення шийки ротора, грундбуксу, виконану на заплечику ротора кільцеву канавку з розміщеною в ній антифрикційною набивкою, а також розташовану між нею й натискним торцем грундбукси додаткову антифрикційну набивку, згідно з пропонованою корисною моделлю, новим є те, що на натискному торці грундбукси та основі кільцевої канавки заплечику ротора виконано виступи та (або) западини. Виконання на натискному торці грундбукси та основі кільцевої канавки заплечика ротора виступів та (або) западин істотно підвищує зчеплення обох антифрикційних набивок з натискним торцем грундбукси та заплечиком ротора. Так, у разі наявності виступів, вони під дією осьового зусилля з боку грундбукси вдавлюються в матеріал обох антифрикційних набивок, що підвищує їх зчеплення з грундбуксою та заплечиком ротора. У разі ж наявності западин, матеріал обох антифрикційних набивок під дією осьового зусилля з боку грундбукси вдавлюються в зазначені западини, що також підвищує зчеплення зазначених набивок з грундбуксою та заплечиком ротора. У результаті унеможливлюється провертання зазначених набивок відносно грундбукси та ротора та забезпечується гарантований рух антифрикційних набивок одна відносно одної, тобто забезпечується тертя пари "антифрикційна набивка-антифрикційна набивка" замість пари "метал-антифрикційна набивка". Це ефективність ущільнювального пристрою в цілому. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на Фіг. 1 - поздовжній розріз ущільнювального пристрою; на Фіг. 2 - виносний елемент А на Фіг. 1, приклад виконання на натискному торці грундбукси виступів; на Фіг. 3 - виносний елемент А на Фіг. 1, приклад виконання на натискному торці грундбукси западин. 1 UA 98469 U 5 10 15 20 Ущільнювальний пристрій шийки 1 ротора 2 змішувача містить розташовану в отворі 3 боковини 4 змішувальної камери з можливістю охоплення шийки 1 ротора 2 грундбуксу 5, виконану на заплечику 6 ротора кільцеву канавку 7 з розміщеною в ній антифрикційною набивкою 8, а також розташовану між нею й натискним торцем грундбукси 5 додаткову антифрикційну набивку 9 (Фіг. 1). При цьому на натискному торці грундбукси 5 та основі кільцевої канавки 7 заплечика 6 ротора виконано виступи 10 (Фіг. 2) та (або) западини 11 (Фіг. 3). Грундбукса 5 за допомогою напрямних шпильок 12 і пружин 13 притискає одна до одної додаткову антифрикційну набивку 9 та антифрикційну набивку 8 (див. Фіг. 1). Ущільнювальний пристрій працює в такий спосіб. Під час роботи змішувача оброблювана композиція під тиском поступово надходить до місця контакту між собою антифрикційних набивок 8 і 9. Щільний контакт торцевих поверхонь кільцевих антифрикційних набивок 8 і 9 забезпечує низькі втрати потужності тертя та високу надійність ущільнення. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача, що містить розташовану в отворі боковини змішувальної камери, з можливістю охоплення шийки ротора, грундбуксу, виконану на заплечику ротора кільцеву канавку, з розміщеною в ній антифрикційною набивкою, а також розташовану між нею й натискним торцем грундбукси додаткову антифрикційну набивку, який відрізняється тим, що на натискному торці грундбукси та основі кільцевої канавки заплечика ротора виконано виступи та (або) западини. 2 UA 98469 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mikulionok Ihor Olehovych

Автори російською

Микуленок Игорь Олегович

МПК / Мітки

МПК: F16J 15/18, B29B 7/22, B29B 7/58

Мітки: ротора, ущільнювальний, змішувача, шийки, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-98469-ushhilnyuvalnijj-pristrijj-shijjki-rotora-zmishuvacha.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача</a>

Подібні патенти